Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1872/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 2014-09-16

XXIII Ga 1840/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 16 marca 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, gwarant, rękojmia za wady, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja jakości, gwarant, rękojmia za wady, beneficjent, pierwsze żądanie, umowa gwarancyjna, beneficjent gwarancji, pisemne żądanie zapłaty, dach, notatka służbowa, warszawa w warszawie, kwota gwarancji, kable grzejne, protokół, postanowienie gwarancji, usunięcie usterki, umowa o roboty budowlane, podstawa gwarancji, zobowiązanie
Zobacz»

II Ca 1688/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, treść gwarancji, gwarancja jakości, wezwanie do zapłaty, rękojmia za wady, usunięcie wady, oświadczenie beneficjenta, pisemne wezwanie, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, hurt, produkcja spółki, gwarancja ubezpieczeniowa, treść gwarancji, brama główna, przyległy budynek, gwarancja jakości, wezwanie do zapłaty, elewacja, cmentarz, zobowiązanie gwaranta, uruchomienie gwarancji, rękojmia za wady, usunięcie wady, oświadczenie beneficjenta, pisemne wezwanie, należyte wykonanie, nalot, termin obowiązywania gwarancji
Zobacz»

XI GC 1225/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 15 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie beneficjenta, rękojmia, gwarant, pisemne wezwanie, udzielona gwarancja, wada fizyczna, żądana kwota, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie beneficjenta, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, rękojmia, dłużnik ze stosunku podstawowego, gwarant, konsorcjum, okres rękojmi i gwarancja, pisemne wezwanie, udzielona gwarancja, pierwsze wezwanie, stanowisko rektorów, wada fizyczna, żądana kwota, brak oświadczenia, prorektor, udzielona gwarancja i rękojmia, akt wyboru, wybór na stanowiska, usunięcie wady
Zobacz»

I C 936/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 września 2015

Data publikacji: 5 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, pisemne wezwanie, gwarancja jakości, beneficjent, rękojmia za wady, usunięcie wady, umowa, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, awaria wody, akt szkody, pisemne wezwanie, gwarancja jakości, beneficjent, rękojmia za wady, usunięcie wady, naprawa awarii, pismo z dni, umowa, przegląd gwarancyjny, syndyk, naprawa gwarancyjna, stosunek podstawowy, woda w budynkach, wezwanie do zapłaty, usterka
Zobacz»

I C 1294/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, usunięcie wady, rękojmia za wady fizyczne, pisemne wezwanie do zapłaty, oświadczenie beneficjenta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent gwarancji, usunięcie wady, zastępcze usunięcie, usterka przedmiotu umowy, strona powodowa, rękojmia za wady fizyczne, paragraf, kwota gwarancyjna, powodowa gmina miejska, osoba uprawniona do zaciągania, kosztorys ofertowy, pisemne wezwanie do zapłaty, postanowienie gwarancji, usunięcie wad i usterek, oświadczenie beneficjenta, wykonanie robót budowlanych, zaciąganie zobowiązań majątkowych, wypłata kwot
Zobacz»

I C 111/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2013

Data publikacji: 8 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, oświadczenie beneficjenta, notariusz, pisemne wezwanie, akt nominacji, wymóg formalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, oświadczenie beneficjenta, rektor, notariusz, pismo kanclerza, kopia uchwały, pisemne wezwanie, akt nominacji, nienależyte wykonanie, umocowanie, beneficjent gwarancji, wymóg formalny, zobowiązanie, prawna gwarancja, uczelniana komisja wyborcza, inwestor zastępczy, pierwsze żądanie, formalne gwarancje
Zobacz»

I ACa 634/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 19 grudnia 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

beneficjent, usunięcie wady, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, umowa, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, usunięcie wady, gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, właściwe usunięcie, usunięcie wad i usterek, umowa, oświadczenie woli w imieniu, suma gwarancyjna, składanie oświadczenia woli, utrata ważności, ważność gwarancji, koszt wykonawcy, łącząca powódka, naprawa usterki, beneficjent gwarancji, umowa gwarancyjna, wezwanie do zapłaty, zobowiązanie majątkowe, umowa gwarancji
Zobacz»

II Ca 584/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 grudnia 2014

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, należyte wykonanie, wymóg formalny, oświadczenie beneficjenta, umowa, treść gwarancji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, wezwanie do zapłaty, pisemne wezwanie, zapłata sumy gwarancyjnej, należyte wykonanie, umowa gwarancji, wymóg formalny, oświadczenie beneficjenta, należyte wykonanie kontraktu, umowa, niezwłoczne przekazanie, treść gwarancji, pośrednictwo banków, wypłata sumy, pozwany, stopień zaawansowania prac, województwo, zobowiązanie wynikające z umowy, formalne wezwanie
Zobacz»

II Ca 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 17 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja jakości, wada, rękojmia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • korozja, gwarant, gwarancja jakości, wada, wymianę rzeczy, obowiązek gwaranta, rękojmia, pojazd, naprawa rzeczy, żądanie wymiany, samochód, warunek gwarancji, zobowiązanie gwaranta, karoseria, pozwana spółka, dokument gwarancyjny, stosunek gwarancji, ograniczenie obowiązku, wada fizycznych rzeczy, interwenient
Zobacz»

VIII Ga 302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 października 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, kara umowna, wezwanie do zapłaty, umowa, wymóg formalny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, pisemne wezwanie, odstąpienie od umowy, kara umowna, postanowienie gwarancji, gmina, wykonanie kontraktów, wezwanie do zapłaty, interwenient uboczny, umowa gwarancji, umowa, zapłata sumy gwarancyjnej, służba graniczna, sposób użytkowania budynku, oświadczenie, wypłata gwarancji, wymóg formalny, formalne gwarancje
Zobacz»

I C 256/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 sierpnia 2020

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, gwarant, treść gwarancji, beneficjent, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, wezwanie do zapłaty, gwarant, umowa gwarancji, treść gwarancji, okres ważności gwarancji, beneficjent, zobowiązanie gwaranta, podpisanie wezwania do zapłaty, nienależyte usunięcie, umowa, postanowienie gwarancji, stosunek podstawowy, usunięcie wad i usterek, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, pełnomocnictwo, nienależyte wykonanie kontraktu, suma gwarancyjna, umocowanie osoby, siedziba placówki
Zobacz»

X GC 920/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, kara umowna, umowa, pisemne wezwanie do zapłaty, udzielona gwarancja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, odstąpienie od umowy, beneficjent, postanowienie gwarancji, kara umowna, kontrakt, gmina, interwenient uboczny, oświadczenie, służba graniczna, umowa, pisemne wezwanie do zapłaty, pierwsze żądanie, zmiana sposobu użytkowania budynku, udzielona gwarancja, budynek wielorodzinny, umocowanie osoby, pozwany, odpowiedzialność gwaranta
Zobacz»

VII AGa 1345/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 maja 2018

Data publikacji: 11 września 2018

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa, kara umowna, wezwanie do zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • beneficjent, gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, nota księgowa, odstąpienie od umowy, beneficjent gwarancji, umowa, kara umowna, nadużycie prawa podmiotowego, zgodność z oryginałem, wezwanie do zapłaty, umowa gwarancji, ważność gwarancji, zapłata sumy gwarancyjnej, wypłata gwarancji, wezwanie do zapłaty kary, formalne gwarancje, żądanie zapłaty, stosunek podstawowy, zapłata kary umowna
Zobacz»

VIII GC 503/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarant, kara umowna, gwarancja ubezpieczeniowa, wykonanie umowy, należyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, gwarancja jakości, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, aneks, umowa o roboty dodatkowe, umowa z dniem, kara umowna, żądanie zapłaty, pośrednictwo banków, gwarancja ubezpieczeniowa, konsorcjum, wykonanie umowy, należyte wykonanie, wezwanie do zapłaty, gwarancja jakości, umowa o roboty budowlane, wykonanie roboty, pierwsze żądanie, nienależyte wykonanie, adres, beneficjent, zleceniodawca
Zobacz»

VIII C 2269/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 maja 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

rękojmia za wady fizyczne, usunięcie wady, kara umowna, wykonanie umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, należyte wykonanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • rękojmia za wady fizyczne, usunięcie wady, kanał sanitarny, umowa gwarancji, wykonanie umowy przez wykonawcę, strona powodowa z dniem, zwłoka w usunięciu wady, suma gwarancyjna, pismo strony powodowej, kara umowna, inwestor, okres gwarancyjny, świadczenie wykonawcy, wykonanie umowy, gwarancja ubezpieczeniowa, odbiór końcowy, usterka, należyte wykonanie, kara umowna za zwłokę, wydanie protokołów
Zobacz»

I C 1672/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarant, wezwanie do zapłaty, gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie beneficjenta, wada fizyczna, wykonanie umowy, własnoręczność podpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, zleceniodawca, wezwanie do zapłaty, gwarancja ubezpieczeniowa, oświadczenie beneficjenta, wada fizyczna, wykonanie umowy, ważność gwarancji, usterka, usunięcie wad fizycznych, własnoręczność podpisu, odmowa wypłaty świadczenia, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawna gwarancja, podpis burmistrza, żądanie zapłaty, suma gwarancyjna, termin ważności, kwota żądania, określenie kwot
Zobacz»

VIII GC 138/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, umowa, syndyk masy, kara umowna, pisemne wezwanie, beneficjent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, konsorcjum, odstąpienie od umowy, pismo, interwenient uboczny, umowa, syndyk masy upadłości, syndyk masy, kara umowna, pisemne wezwanie, zobowiązanie gwaranta, wypłata środków z gwarancji, stosunek podstawowy, umowa gwarancji, beneficjent, okres obowiązywania gwarancji, żądanie wypłaty, oświadczenie, kontrakt
Zobacz»

I ACa 1028/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 września 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarant, gwarancja ubezpieczeniowa, beneficjent, kara umowna, wezwanie, udzielona gwarancja, wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarant, stosunek podstawowy, gwarancja ubezpieczeniowa, interwenient uboczny, beneficjent, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, kara umowna, wezwanie, beneficjent gwarancji, udzielona gwarancja, zobowiązanie gwaranta, odpowiedzialność gwaranta, termin obowiązywania gwarancji, uprawnienie z gwarancji, wykonanie umowy, charakter gwarancji, nienależyte wykonanie umowy, treść gwarancji, rękojmia za wady, roszczenie
Zobacz»

XIII GC 4436/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lipca 2020

Data publikacji: 12 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja ubezpieczeniowa, gwarant, beneficjent, wezwanie do zapłaty, pierwsze pisemne wezwanie, wada
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • gwarancja ubezpieczeniowa, dokument gwarancji, gwarant, beneficjent, instalacja klimatyzacji, umowa gwarancji ubezpieczeniowa, urząd wojewódzki, wada i usterka, roszczenie beneficjenta, dłużnik ze stosunku podstawowego, ważność gwarancji, beneficjent gwarancji, okres ważności, wezwanie do zapłaty, pierwsze pisemne wezwanie, okres obowiązywania gwarancji, zobowiązanie abstrakcyjne, realizacja gwarancji, zobowiązanie gwaranta, wada
Zobacz»

XIII Ga 1418/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 października 2019

Data publikacji: 21 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

gwarancja jakości, usunięcie wady, kara umowna, gwarant, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • gwarancja
 • Ważne frazy
  • telewizor, gwarancja jakości, reklamacja, usunięcie wady, kara umowna, gwarant, instytucja gwarancji, usunięcie osoby, koszt i ryzyko, dostawa, pozwany, jakość rzeczy, ryzyko wykonawców, opóźnienie w usunięciu wady, obowiązek gwaranta, umowa, matryca, okres gwarancyjny, towar, uszkodzenie mechaniczne
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chwieśko-Czerwińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Adam Mitkiewicz
Data wytworzenia informacji: