Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 1601/14 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie z 2014-10-23

XVI GC 608/12

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 18 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, odszkodowanie umowne, opóźnienie, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, system mocowania, konstrukcja stalowa, odszkodowanie umowne, procedura odbioru końcowego, opóźnienie, prolongata, wykonanie zobowiązania niepieniężnego, posadzka, termin zakończenia, termin procedury, podłoga w hali, wykonanie pracy, pozwany, zakończenie pracy, hala warsztatowa, odkrywka, strona powodowa
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

dłużnik, pozwany, opóźnienie, obowiązek zapłaty kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, spółka, pierwszy rok
Zobacz»

VIII C 1292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej, naliczenie kary umownej, publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zobacz»

I C 434/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 8 listopada 2017

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, zapłata kary, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zastrzeżenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, termin rozpoczęcia, warunki atmosferyczne, zapłata kary, brakująca część opłaty, dłużnik, zobowiązanie niepieniężne, kontynuowanie prac, etap prac, realizacja robót, kopia aneksu, istnienie umowy łączącej strony, wierzyciel, modyfikacja reguł, zaprzestanie dalszych prac, fakt zastrzeżenia kary umownej, istnienie zobowiązań wobec powoda, odsetka ustawowa za opóźnienie
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pozwany, wierzyciel, zapłata kary umowna, dłużnik, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, lokal, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy, istnienie i treść zobowiązania, roszczenie o zapłatę kary
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wierzyciel, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»

VI GC 772/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 5 stycznia 2016

Data publikacji: 4 września 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, wykonanie zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie
Zobacz»

V GC 1590/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 8 marca 2021

Data publikacji: 11 maja 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, zapłata kary umowna, przewóz, wierzyciel, zlecenie transportowe, dłużnik, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zakaz konkurencji, klauzula konkurencyjna, miarkowanie kary umownej, zlecenie spedycyjne, współpraca, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, waluta obca, zapłata kary umowna, naruszanie zakazu, przewóz, zleceniodawca, wierzyciel, usługa przewozowa, zlecenie transportowe, dłużnik, dowód z urzędu, ekwiwalent, zastrzeżenie kary umownej, zaprzestanie naruszania
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz»

VIII GC 95/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 maja 2021

Data publikacji: 10 stycznia 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

załadunek, zlecenie transportowe, opóźnienie, przewoźnik, zapłata kary umowna, pozwany, dłużnik, przewóz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • załadunek, konwencja, zlecenie transportowe, transakcja handlowa, opóźnienie, protokół elektroniczny, przewoźnik, towar, zapłata kary umowna, dzień załadunku, środek transportu, fracht, pozwany, przypadek transportu, dłużnik, nota obciążeniowa, przewóz, miarkowanie kary, asesor sądowy, dostawa
Zobacz»

VIII Ga 434/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

przewóz, przewoźnik, załadunek, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, wykonanie zlecenia, zlecenie transportowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • przewóz, umowa przewozu, przewoźnik, wysokość frachtu, załadunek, zastrzeżenie kary umownej, przyjęcie zlecenia, pozwany, wypadek odstąpienia od umowy, nienależyte wykonanie, zgoda zleceniodawcy, wypowiedzenie umowy, zapłata kary umowna, wykonanie umowy, kara umowna na wypadek, wykonanie zlecenia, transport, zlecenie transportowe, ważny powód, zleceniobiorca
Zobacz»

I AGa 205/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 czerwca 2022

Data publikacji: 27 września 2022

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

opóźnienie, pozwany, dłużnik, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót, wstępny odbiór
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, wierzyciel, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, zapłata kary umowna, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, dłużnik, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku
Zobacz»

X GC 351/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opad, dziennik budowy, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień
Zobacz»

VIII Ga 34/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 czerwca 2022

Data publikacji: 15 września 2022

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inwentaryzacja geodezyjna, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja, prawidłowe wykonanie przedmiotu, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, ocena prawidłowa, wykonanie przedmiotu umowy, zmniejszenie kary umownej
Zobacz»

VIII Ga 390/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 18 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

załadunek, zlecenie transportowe, pozwany, zapłata kary umowna, opóźnienie, przewóz, zastrzeżenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • załadunek, godzina załadunku, zlecenie transportowe, odstąpienie od umowy, pozwany, stornowanie zlecenia, opóźnienie w podstawieniu auta, konwencja, zapłata kary umowna, opóźnienie, zlecenie spedycyjne, wysokość frachtu, załadunek towarów, wypadek odstąpienia, przewóz, storno zlecenia, podpisane zlecenie, nota obciążeniowa, waluta, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, dłużnik, biurowiec, usterka, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Bieńkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: