Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI C 1852/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2017-11-13

XVI C 3352/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

konsument, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, całkowita kwota, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, nieuczciwy warunek, wystawienie weksla, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, koszt windykacyjny, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, weksel własny, dłużnik, pożyczka
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, pożyczkodawca, prawo wekslowe, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, weksel in blanco, kwota pożyczki, całkowita kwota, dobry obyczaj, postanowienie umowne, pozwany, rata pożyczki, odsetki umowne, nieuczciwy warunek, wystawienie weksla, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, koszt windykacyjny, klauzula
Zobacz»

I C 1033/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 30 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

pożyczkodawca, pożyczkobiorca, konsument, umowa pożyczki, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, całkowita kwota, klauzula, pozwany, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, odsetka maksymalna, postanowienie umowne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, pożyczka
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, pożyczkobiorca, konsument, umowa pożyczki, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, opłata przygotowawcza, koszt ubezpieczenia, całkowita kwota, koszt windykacji, klauzula, wynagrodzenie umowne, pozwany, kwota pożyczki, zapłata, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, odsetka maksymalna, postanowienie umowne, koszt pożyczki
Zobacz»

I C 1784/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2022

Data publikacji: 25 maja 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, konsument, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, prowizja, zobowiązanie wekslowe, odsetka maksymalna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, prawo wekslowe, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, stosunek podstawowy, konsument, deklaracja wekslowa, weksel in blanco, pozwany, rata pożyczki, prowizja, opłata przygotowawcza, zobowiązanie wekslowe, odsetka maksymalna, harmonogram spłaty, pożyczkobiorca do zapłaty, opóźnienie w płatności kwot, udzielona pożyczka, wypełnienie weksli, chwilą wystawienia
Zobacz»

XV Ca 1108/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 stycznia 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, weksel in blanco, klauzula, postanowienie umowy, pożyczkodawca, pozwany, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • nakaz zapłaty, pożyczka, weksel, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • konsument, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, prawo wekslowe, weksel własny, weksel in blanco, kwota pożyczki, dyrektywa, kserokopia, postanowienie umowy pożyczki, klauzula, postanowienie umowy, ochrona konsumenta, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, pozwany, umowa kredytu konsumenckiego, zobowiązanie wekslowe, wystawca, wierzytelność
Zobacz»

II Ca 391/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 29 czerwca 2018

Data publikacji: 22 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

umowa pożyczki, weksel in blanco, prawo wekslowe, konsument, badanie stosunku podstawowego, pożyczkodawca, postanowienie umowy, dłużnik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • umowa pożyczki, weksel in blanco, prawo wekslowe, konsument, opłata przygotowawcza, badanie stosunku podstawowego, abstrakcyjność weksla, pierwszy wierzyciel, podstawie weksli, wynagrodzenie umowne, pożyczkodawca, postanowienie umowy, dłużnik, kapitał, kredyt lombardowy, kwota udzielonej pożyczki, pozwany, wola dłużnika, nakaz zapłaty, chwilą wystawienia
Zobacz»

IX Ca 1252/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 7 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, umowa pożyczki, konsument, badanie stosunku podstawowego, udzielenie pożyczki, zobowiązanie wekslowe, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, pożyczkodawca, abstrakcyjność weksla, wynagrodzenie umowne, umowa pożyczki, konsument, pierwszy wierzyciel, badanie stosunku podstawowego, udzielenie pożyczki, weksel niezupełny, składka ubezpieczeniowa, zobowiązanie wekslowe, wola dłużnika, wypowiedzenie umowy pożyczki, opłata przygotowawcza, roszczenie z weksli, pozwany, chwilą wystawienia, porozumienie
Zobacz»

X C 5043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2018

Data publikacji: 21 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, konsument, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, zobowiązanie wekslowe, postanowienie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, całkowity koszt pożyczki, konsument, wynagrodzenie prowizyjne, umowa pożyczki z dniem, pożyczkodawca, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, rata, wystawca, pierwszy wierzyciel, zobowiązanie wekslowe, kolejny termin płatności, wadliwość stosunku, zabezpieczenie zobowiązania ze stosunku, postanowienie umowy, komentarz do prawa wekslowego
Zobacz»

I1 C 165/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 29 maja 2019

Data publikacji: 30 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, deklaracja wekslowa, zobowiązanie, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, umowa pożyczki, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, deklaracja wekslowa, rata, zobowiązanie, ryzyko transakcyjne, odsetka za opóźnienie, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I1 C 1495/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 17 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, prowizja, umowa pożyczki, zobowiązanie, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, prowizja, umowa pożyczki, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I1 C 1434/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 18 września 2019

Data publikacji: 16 lutego 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, prowizja, zobowiązanie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, wysokość maksymalna, prawo wekslowe, maksymalne odsetki, pożyczkodawca, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, postanowienie umowne, pozwany, strona powodowa, prowizja, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny
Zobacz»

I1 C 905/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 13 listopada 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, zobowiązanie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzule abuzywne, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, wysokość maksymalna, maksymalne odsetki, nieuczciwy charakter, przedstawienie weksla, pozwany, postanowienie umowne, strona powodowa, ryzyko transakcyjne, zobowiązanie, odsetka za opóźnienie, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pożyczkobiorca, odsetki umowne, warunek umowny, kalendarz spłat
Zobacz»

I C 336/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa pożyczki, weksel in blanco, pożyczkobiorca, konsument, stosunek podstawowy, całkowita kwota, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • pożyczkodawca, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, koszt ubezpieczenia, umowa pożyczki, weksel in blanco, pożyczkobiorca, konsument, stosunek podstawowy, całkowita kwota, strona powodowa, odsetka umowna za opóźnienie, weksel własny, opłata przygotowawcza, dzień płatności, zapłata zaległych rat, pozwany, opłata windykacyjna, wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy pożyczki
Zobacz»

IX Ca 152/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 9 maja 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo wekslowe, umowa pożyczki, konsument, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, pozwany, zobowiązanie wekslowe, klauzula, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, opłata przygotowawcza, ubezpieczenie pożyczki, umowa pożyczki, abstrakcyjność weksla, konsument, koszt ubezpieczenia, weksel in blanco, pierwszy wierzyciel, badanie stosunku podstawowego, postanowienie umowy, weksel niezupełny, grzybek, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wola dłużnika, klauzula, dobry obyczaj, chwilą wystawienia, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

I C 1174/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczka, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczka, rata, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, tabela, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki, abstrakcyjność weksla
Zobacz»

I C 3593/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczka, pożyczkodawca, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczka, pożyczkodawca, rata, badanie stosunku podstawowego, weksel in blanco, umowa, całkowita kwota, konsument, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, remitent, pożyczkobiorca, tabela, opłata przygotowawcza, kredyt konsumencki
Zobacz»

I C 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 21 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczka, badanie stosunku podstawowego, umowa, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, pożyczkobiorca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczka, badanie stosunku podstawowego, umowa, rata, weksel in blanco, całkowita kwota, konsument, pożyczkodawca, kalendarz spłat, koszt ubezpieczenia, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie umowne, koszt windykacji, kwota pożyczki, pożyczkobiorca, tabela, odsetki umowne, stop kredytu lombardowego, czterokrotność
Zobacz»

I C 920/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 3 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

weksel in blanco, konsument, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, nieuczciwy warunek, klauzula, zobowiązanie wekslowe, oprocentowanie, deklaracja wekslowa, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, konsument, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, pożyczkodawca, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, umowa o kredyt konsumencki, nieuczciwy warunek, klauzula, nieuczciwy warunek w umowach, zobowiązanie wekslowe, strona stosunku podstawowego, niedozwolone klauzule, oprocentowanie, suma wekslowa, wystawca, weksel własny, deklaracja wekslowa, odsetka
Zobacz»

I C 3975/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, dwukrotność odsetek, konsument, całkowita kwota, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczkobiorca, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, dwukrotność odsetek, rata, konsument, opłata przygotowawcza, odsetka ustawowa za opóźnienie, całkowita kwota, komentarz do prawa wekslowego, wynagrodzenie prowizyjne, kredyt konsumencki, umowa pożyczki, kapitał, pierwszy wierzyciel, zaległe odsetki, naliczanie odsetek umownych, karta klienta
Zobacz»

I C 2069/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo wekslowe, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, pożyczkobiorca, dwukrotność odsetek, konsument, umowa pożyczki, dłużnik, deklaracja wekslowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, pożyczkodawca, weksel in blanco, badanie stosunku podstawowego, pożyczkobiorca, dwukrotność odsetek, rata, konsument, opłata przygotowawcza, wynagrodzenie prowizyjne, odsetka ustawowa za opóźnienie, umowa pożyczki, komentarz do prawa wekslowego, kredyt konsumencki, pierwszy wierzyciel, zaległe odsetki, kapitał, naliczanie odsetek umownych, dłużnik, deklaracja wekslowa
Zobacz»

I C 233/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2018

Data publikacji: 18 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

konsument, umowa pożyczki, prawo wekslowe, całkowita kwota, strona powodowa, pozwany, weksel in blanco, postanowienie umowy, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, pożyczka, weksel własny
 • Ważne frazy
  • konsument, umowa pożyczki, zrozumiałość, prawo wekslowe, transparentność, wzorzec, koszt ubezpieczenia, całkowita kwota, strona powodowa, pozwany, weksel in blanco, postanowienie umowy, jednoznaczność, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, wystawca weksla, wyrok zaoczny, zestawienie wpłat, kwota udzielonej pożyczki, akceptant
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Średnicka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: