Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII AGa 1547/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2019-09-25

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, cesja, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, potrącenie wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, cesja, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik, powództwo o pozbawienie
Zobacz»

I ACa 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wymagalność wierzytelności, wykonalność, potrącenie wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wzajemna wierzytelność, wierzytelność powódki, zakończenie inwestycji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, wymagalność wierzytelności, wykonalność, potrącenie wierzytelności, obsługa kredytu, pozwany, zaskarżalność, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budynek, zdewastowanie, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności, odszkodowanie za utratę wartości, data składania, dokonanie potrącenia
Zobacz»

I ACa 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, egzekucja, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, faworyzowanie strony, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, skuteczność cesji, sprawa o pozbawienie, egzekucja, podstawa opodatkowania, sprawa o sygnaturze, cesja, roszczenie, skuteczność zwalczania, przesłanka odpowiedzialności deliktowej, odsetka i koszt procesu, zmniejszenie podatku
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

kara umowna, zarzut potrącenia, pozwany, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa, doręczenie, adresat
Zobacz»

I ACa 829/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, przelew, oświadczenie o potrąceniu, cesja, pozwany, strona powodowa, dłużnik, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, zarzut potrącenia, przelew, oświadczenie o potrąceniu, cesja, potrącenie wierzytelności wzajemnej, pozwany, konsekwencja naruszenia prawa, przekształcenie, strona powodowa, zawiadomienie o przelewie, procesowy zarzut potrącenia, zarzut potrącenia kary umownej, wierzyciel pierwotny, dłużnik, cesjonariusz, wykonanie roboty, umowa, zapłata kary umowna
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, przelew, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa cesji, należność, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, przelew, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, należność, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony
Zobacz»

I ACa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 20 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, dłużnik, przelew, cesja, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • korzystanie z nieruchomości, cedent, dłużnik, przelana wierzytelność, korzystanie z rzeczy, przelew, istnienie stosunku najmu, samoistny posiadacz, cesja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, nieruchomość powoda, czynsz, istnienie umowy najmu, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz, materiał procesowy, zaniechanie weryfikacji, wierzytelność powodów, wierzytelność dłużnika
Zobacz»

X GC 632/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 23 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, cedent, cesja, przelew, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, cedent, poznanie, cesja, koszt usunięcia, usunięcie wady, przelew, robota budowlana, zbywca, usterka, przedmiot rozpoznania przez sąd, ewentualna wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wada robót, dłużnik, treść przepisu, scedowana wierzytelność, dokonane potrącenie
Zobacz»

VIII C 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, dłużnik, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, dłużnik, tytuł wykonawczy, syndyk, lista wierzytelności, zbywca, masa upadłości, poprzedni wierzyciel, ostateczny plan podziału, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, cesja wierzytelności powoda, wykonawcza wykonalność, wiedza o przelewie wierzytelności, zeznanie prezesa zarządu, złożenie skutecznego oświadczenia, umowa cesji, otrzymanie przez dłużnika
Zobacz»

I ACa 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzytelność, cedent, umowa cesji, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, pozwany, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, poznanie, cedent, umowa cesji, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie zwrotu, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, zbywca, pozwany, egzekucja, zawarcie umowy cesji, skarga kasacyjna, oświadczenie powoda o potrąceniu, wzajemna wierzytelność, nabywca
Zobacz»

II Ca 1016/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, szkoda, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • ugoda sądowa, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, dokonanie potrącenia, gorzów wielkopolski, kukurydza, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, egzekwowane zobowiązanie, zarząd kół, kół łowiecki, zawarta ugoda, komornik sądowy przy sądzie, szkoda, odszkodowanie za szkody łowieckie, dokonanie zajęcia, oskarżyciel prywatny, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I ACa 251/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2020

Data publikacji: 26 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

pozwany, przelew, tytuł wykonawczy, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, klauzula, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • adres, pozwany, przelew, zasady współżycia społecznego, wierzytelność alimentacyjna, nabycie wierzytelności, zakup wierzytelności, tytuł wykonawczy, wykonalność, wykupienie wierzytelności, nakaz zapłaty, składanie przez powódkę, umowa przelewu wierzytelności, potrącenie przez powódkę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, postępowanie egzekucyjne, środek na zakup, dokonanie potrącenia wierzytelności, klauzula, cedent
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

cedent, dłużnik, wierzyciel, przelew, egzekucja, potrącenie wierzytelności, umowa cesji, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, wierzyciel, przelew, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela
Zobacz»

X Ga 447/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cedent, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dłużnik, pozwany, przelew, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zbywca, cedent, przelana wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dłużnik, pozwany, przelew, wierzytelność powodów, przedmiot przelewu, poprzedni wierzyciel, wykładnia prawa materialnego, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, postępowanie uproszczone, poprzednik prawny powodów, apelacja na posiedzeniu niejawnym, merytoryczna apelacja, wykonanie przedmiotu umowy, korespondencja pomiędzy powodem, otrzymanie przez dłużnika, roszczenie gwarancyjne
Zobacz»

XIX Ga 734/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, usługa naprawy, mocodawca, wzajemne rozliczenie, prawo właściwe, potrącenie wzajemne wierzytelności, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wzajemna kompensata, skarga kasacyjna, przesłanka potrącenia, pełnomocnik procesowy powoda, należność, strona oświadczenia o potrąceniu, skuteczność potrącenia, faktura, wymagalność wierzytelności powoda, wierzytelność winna
Zobacz»

I ACa 1543/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, wierzyciel, pozwany, postępowanie egzekucyjne, cesja, potrącenie wierzytelności, dłużnik, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, zarzut potrącenia, wierzyciel, nabywanie wierzytelności, umowa przeniesienia wierzytelności, pozwany, ochrona wierzycieli, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, cesja, potrącenie wierzytelności, dzień zawarcia umowy przeniesienia, pozwany zarzut potrącenia, udaremnienie egzekucji, nieważność umowy cesji, dokonanie potrącenia, dłużnik, przelew, przedmiot zajęcia, dokonanie zajęcia
Zobacz»

I ACa 1322/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

potrącenie, przelew, kara umowna, dłużnik, cedent, wymagalność wierzytelności, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • potrącenie, przelew, poznanie, kara umowna, dłużnik, koszt usunięcia, zbywca, wada robót, usunięcie wady, usterka, robota budowlana, cedent, zawiadomienie o przelewie, przelana wierzytelność, otrzymanie przez dłużnika, przedmiot przelewu, wymagalność wierzytelności, cesja, uprawdopodobnienie, powództwo opozycyjne
Zobacz»

V ACa 254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 26 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, zarzut potrącenia, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja
 • Ważne frazy
  • wymagalność, kara umowna, pozwany, wierzyciel, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, wspólnik spółki cywilnej, umowa, zobowiązanie bezterminowe, zarzut potrącenia, faktura, roszczenie wynikające z zobowiązania, opłata dodatkowa, potrącenie wierzytelności, sprzęt, skuteczne potrącenie, wykonanie przedmiotu, zapłata, leasing, leasingodawca
Zobacz»

V ACa 54/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pozwany, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, podłoga sportowa, wierzytelność o zapłatę, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, usunięcie wad i usterek, listwa progowa, umowa, przelew, rejestr przedsiębiorców, faktura końcowa, potrącenie z wierzytelności, gwarancja ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, nakaz zapłaty, zawiadomienie o cesji, zapłata kwot, dzień odbioru robót, świadczenie niepieniężne
Zobacz»

I ACa 539/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, potrącenie wierzytelności, wykonalność, pozwany, tytuł wykonawczy, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, weksel, umowa joint, potrącenie wierzytelności, cena sprzedaży, umowa poręczenia, potrącenie wzajemne wierzytelności, termin płatności, umowa cesji wierzytelności, wykonalność, służebność, wpływ błędów, droga potrącenia, pozwany, porozumienie, lokal, droga cesji, tytuł wykonawczy, należność
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Kaczmarek-Kępińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Sajur-Kordula,  Mariusz Łodko
Data wytworzenia informacji: