Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 452/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2014-02-07

I ACa 1359/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2013

Data publikacji: 16 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 89%

Wspólna treść

utwór słowny, program, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie do utworów, komisja prawa autorskiego, pole eksploatacji, producent utworów audiowizualny, organizacja właściwa, wynagrodzenie autorskie, minister kultury, twórca utworów, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór słowny, program, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, tabela wynagrodzeń, program telewizyjny, prawo autorskie do utworów, komisja prawa autorskiego, pole eksploatacji, producent utworów audiowizualny, prawo pokrewne, wyrok częściowy, organizacja właściwa, wynagrodzenie autorskie, minister kultury, twórca utworów, korzystanie z utworów, działalność nadawcza, zezwolenie na zbiorowe zarządzanie, gniazdo abonenckie
Zobacz»

I ACa 157/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 10 marca 2020

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

prawo autorskie, twórca, organizacja zbiorowego zarządzania, współtwórca utworów audiowizualnych, zarządzanie prawami, wynagrodzenie, producent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • kino, prawo autorskie, twórca, organizacja zbiorowego zarządzania, film, okulary, współtwórca utworów audiowizualnych, prawo pokrewne, udzielenie informacji, dopłata, zaproszenie, zarządzanie prawami, bilet, wpływ ze sprzedaży, roszczenie informacyjne, wynagrodzenie, producent, pozwany, określenie wysokości, wynagrodzenie należne
Zobacz»

XXIV C 565/11

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

program, prawo autorskie do utworów, pole eksploatacji, zarządzanie prawami, utwór słowny, minister kultury, organizacja zbiorowego zarządzania, pośrednictwo satelity, nadawanie za pośrednictwem, zezwolenie, wynagrodzenie, producent utworów audiowizualny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • program, prawo autorskie do utworów, pole eksploatacji, zarządzanie prawami, utwór słowny, minister kultury, organizacja zbiorowego zarządzania, program telewizyjny, pośrednictwo satelity, tabela wynagrodzeń, nadawanie za pośrednictwem, drugi pozew, zezwolenie, stowarzyszenie, nadawanie za pośrednictwem satelity, wynagrodzenie, wyrok częściowy, prawo pokrewne, producent utworów audiowizualny, nadanie utworu
Zobacz»

I ACa 176/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 20 listopada 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

program, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, repertuar, zarządzanie prawami, twórca, producent utworów audiowizualny, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • program, organizacja zbiorowego zarządzania, okres sporny, prawo autorskie, repertuar, zarządzanie prawami, sieć kablowa, operator telewizji kablowej, film, twórca, reemisja programów, producent utworów audiowizualny, stawka, prawo pokrewne, pozwany, program telewizyjny, utwór muzyczny, stacja, licencja, wynagrodzenie
Zobacz»

II C 1341/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 1 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo autorskie, twórca, zbiorowe zarządzanie, pole eksploatacji, współtwórca utworów audiowizualnych, minister kultury, organizacje zbiorowe, producent, scenariusz, zezwolenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • kino, prawo autorskie, twórca, zbiorowy zarząd, zbiorowe zarządzanie, pole eksploatacji, współtwórca utworów audiowizualnych, film, prawo pokrewne, minister kultury, organizacje zbiorowe, dialog, decyzja ministra kultury, powierzenie praw, producent, umowa o powierzenie, roszczenie informacyjne, scenariusz, stowarzyszenie, zezwolenie
Zobacz»

XXV C 1739/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 maja 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, organizacja zbiorowego zarządzania, twórca, zarządzanie prawami, współtwórca, pole eksploatacji, zezwolenie, utwór słowny, komisja prawa autorskiego, minister kultury, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, roszczenie informacyjne, organizacja zbiorowego zarządzania, twórca, zarządzanie prawami, użytek osobisty, reprodukowanie utworu audiowizualnego, zwielokrotnienie, współtwórca, pole eksploatacji, tłocznia, własny użytek, zezwolenie, nośnik dźwięku, utwór słowny, stosowne wynagrodzenie, komisja prawa autorskiego, minister kultury, pozwany, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 1824/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, twórca, współtwórca, kultura, zarządzanie prawami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, nośnik, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, korzystanie z utworów audiowizualnych, roszczenie informacyjne, film, twórca, zwielokrotnianie, wydawca prasowy, współtwórca, wprowadzanie do obrotu, reprodukowanie, udzielenie informacji, pozwany, kultura, licencja, czasopismo, prawo pokrewne, zarządzanie prawami
Zobacz»

I ACa 26/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 16 maja 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, twórca, współtwórca, zarządzanie prawami, kultura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, nośnik, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, roszczenie informacyjne, twórca, film, korzystanie z utworów audiowizualnych, zwielokrotnianie, wydawca prasowy, współtwórca, informacja, wprowadzanie do obrotu, technika zapisu, zarządzanie prawami, kultura, zbiorowy zarząd, reprodukowanie, określone technika, insert
Zobacz»

I ACa 140/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, twórca, współtwórca utworów audiowizualnych, minister kultury, pole eksploatacji, zarządzanie prawami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, nośnik, twórca, współtwórca utworów audiowizualnych, roszczenie informacyjne, zbiorowy zarząd, zarząd prawa, asymilacja, minister kultury, pole eksploatacji, film, zagraniczna organizacja, zwielokrotnianie, umowa o wzajemnej reprezentacji, zezwolenie ministra kultury, minister kultury i sztuki, tantiema, korzystanie z utworów audiowizualnych, zarządzanie prawami
Zobacz»

XVII AmA 23/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lipca 2011

Data publikacji: 17 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, prawo autorskie, twórca, zbiorowe zarządzanie, zarządzanie prawami, współtwórca
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Traktat z dnia 16 kwietnia 2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864)
   2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, porozumienie, prawo autorskie, użytek osobisty, nośnik, twórca, rynek właściwy, własny użytek, zbiorowe zarządzanie, użytkownik, sprzedaż utworów, krajowy rynek, zarządzanie prawami, konsument, ochrona konkurencji, rynek zbiorowego zarządzania, stowarzyszenie, film, współtwórca, prezes
Zobacz»

I ACa 757/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 28 czerwca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

twórca, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, współtwórca utworów audiowizualnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • czołówka, film, repartycja, bufor, oprawa graficzna, twórca, utwór powodów, umowa generalna, tantiema, zima, reklama, organizacja zbiorowego zarządzania, prawo autorskie, jesień, wiosna, ogłoszenie płatne, auto, współtwórca utworów audiowizualnych, reżyser, okno
Zobacz»

XXIV C 1816/08

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 maja 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, organizacja właściwa, organizacja zbiorowego zarządzania, wynagrodzenie, twórca utworów, komisja prawa autorskiego, pole eksploatacji, utwór słowny, współtwórca, minister kultury, domniemanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, auto, film, kino, organizacja właściwa, organizacja zbiorowego zarządzania, umowa generalna, wynagrodzenie, twórca utworów, organizacja zbiorowego zarządu, komisja prawa autorskiego, pole eksploatacji, pozwany, utwór słowny, współtwórca, pobieranie wynagrodzenia, minister kultury, podatek vat, twórca utworów muzycznych, domniemanie
Zobacz»

XXIV C 881/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 1 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, współtwórca utworów audiowizualnych, minister kultury, pole eksploatacji, producent, prawo autorskie do utworów, zezwolenie, twórca, organizacja właściwa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, kino, prawo pokrewne, roszczenie informacyjne, współtwórca utworów audiowizualnych, minister kultury, decyzja ministra kultury, pole eksploatacji, producent, stowarzyszenie, prawo autorskie do utworów, zezwolenie, film zagraniczny, roczny raport, siedziba, twórca, kultura i sztuka, organizacja właściwa, wynagrodzenie
Zobacz»

XXIV C 1834/08

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2012

Data publikacji: 2 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, repertuar powoda, wysokość wpływów, czas emisji, scenariusz, program, udostępnianie utworu, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, repertuar powoda, wysokość wpływów, czas emisji, dialog, scenariusz, organizacje radiowe, program, stosowne wynagrodzenie, udostępnianie utworu, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, utwór w internecie, godzinę nadania, wykaz utworów, wykaz programów, przypadek nadania, nośnik, drobny utwór, egzemplarz utworu audiowizualnego
Zobacz»

I ACa 58/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

organizacja zbiorowego zarządzania, zarządzanie prawami, pole eksploatacji, współtwórca utworów audiowizualnych, twórca, minister kultury, producent, zezwolenie, wynagrodzenie, prawo autorskie do utworów, domniemanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • film, organizacja zbiorowego zarządzania, zarządzanie prawami, roszczenie informacyjne, kino, prawo pokrewne, pole eksploatacji, współtwórca utworów audiowizualnych, twórca, minister kultury, auto, producent, decyzja ministra kultury, zezwolenie, wynagrodzenie, legitymacja, prawo autorskie do utworów, domniemanie, minister kultury i sztuki, wyciąg z umowy
Zobacz»

VI ACa 1001/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 października 2016

Data publikacji: 30 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, prawo autorskie, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, wkład twórczy, prawo autorskie, sporny utwór, stworzenie utworów, film reklamowy, wykonanie utworów, umowa o stworzenie, utwór powodów, naruszenie majątkowych praw autorskich, reżyser, dzieła audiowizualne, montażysta, licencja, pozwany, wynagrodzenie, majątkowe prawo autorskie powoda, określony wkład, prawo pokrewne, produkcja
Zobacz»

II C 745/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2019

Data publikacji: 1 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

twórca, współtwórca utworów audiowizualnych, organizacja zbiorowego zarządzania, wynagrodzenie, zarządzanie prawami, minister kultury, komisja prawa autorskiego, producent, organizacja właściwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • film, kino, twórca, auto, współtwórca utworów audiowizualnych, organizacja zbiorowego zarządzania, wynagrodzenie, reżyser, prawo pokrewne, zarządzanie prawami, minister kultury, stawka, komisja prawa autorskiego, producent, sprzedaż biletu, zbiorowy zarząd, konwencja, tabela wynagrodzeń, organizacja właściwa, decyzja ministra kultury
Zobacz»

VI ACa 1098/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 5 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

prawo autorskie, repertuar, współtwórca utworów audiowizualnych, twórca, pole eksploatacji, organizacja zbiorowego zarządzania, minister kultury
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • prawo autorskie, zbiorowy zarząd, repertuar, współtwórca utworów audiowizualnych, film, nośnik, twórca, właściwa wykładnia, zwielokrotnianie, pole eksploatacji, dwutygodnik, stowarzyszenie, braku właściwy, organizacja zbiorowego zarządzania, minister kultury, użytek osobisty, reprodukowanie utworu, czasopismo, auto, płyta
Zobacz»

I ACa 1694/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 13 października 2016

Data publikacji: 3 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

utwór audiowizualny, prawo autorskie, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, wynagrodzenie, twórca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • utwór audiowizualny, roszczenie informacyjne, czasopismo, prawo autorskie, zarządzanie prawami, organizacja zbiorowego zarządzania, nośnik, strona powodowa, dodatkowe wynagrodzenie, film, wynagrodzenie, twórca, legitymacja procesowa, użytek osobisty, usta, strona czynna, reprodukowanie utworu audiowizualnego, ustawa, czynna legitymacja, wydawca
Zobacz»

I ACa 698/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 grudnia 2017

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

producent, wynagrodzenie, prawo autorskie, twórca, współtwórca utworów audiowizualnych, eksploatacja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • autorskie prawo
 • Ważne frazy
  • producent, wynagrodzenie, reemisja utworów audiowizualnych, stawka, pozwany, odszkodowanie, dwukrotność stosownego wynagrodzenia, prawo autorskie, opłata licencyjna, twórca, współtwórca utworów audiowizualnych, wysokość podwójna, eksploatacja, wielkość, prawo majątkowe do eksploatacji, większość operatorów, autorskie prawa majątkowe, zawarcie umowy licencyjnej, operator telewizji kablowej, roszczenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Brawecka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Rybicka – Pakuła,  Ewa Harasimiuk
Data wytworzenia informacji: