Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Cz 184/13 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2013-07-10

I ACz 2495/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

aktualny adres, sprawa dalszego biegu, adres zamieszkania, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, zażalenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • aktualny adres, sprawa dalszego biegu, aktualny adres zamieszkania, obecny adres, adres zamieszkania, stwierdzenie spełnienia przesłanek, oznaczenie miejsca zamieszkania strony, zażalenie, adnotacja doręczyciela, pozwany, zawieszone postępowanie w sprawie, zamiar stałego pobytu, sprawa przez powódkę, korespondencja sądowa, pozew o rozwód, ustanowienie kuratora, adresat, zażalenie powódki na postanowienia, pismo w sprawie, postępowanie z urzędu
Zobacz»

II Cz 700/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, zażalenie, pozwany, ustalenie aktualnego adresu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, biuro adresowe, zawieszenie postępowania, zażalenie, przeszkoda w nadaniu, dochodzenie słusznych roszczeń, pozwany, ewentualna obrona, eksmisja, ocena procesu, podanie aktualnego adresu, ustalenie aktualnego adresu, wypełnienie formularzy, doręczony odpis, aktualny adres zamieszkania, pozew adresu, przeszkoda w dochodzeniu, odpis pozwów, uchylenie i nadanie, pozwana sprawa
Zobacz»

V Cz 993/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 10 stycznia 2018

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

adres zamieszkania, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • powszechny zakład ubezpieczeń, adres zamieszkania, adres zameldowania, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, elektroniczne postępowanie upominawcze, zakres adresów, nakaz zapłaty, prawidłowy adres zamieszkania, zawieszenie postępowania na zasadzie, sad, wpływ na skuteczność doręczenia, rozbieżność, środek odwoławczy powoda, korespondencja, dusza, wpływ na fakt, zawieszenie postępowania z urzędu, wzywanie powoda, pozwany
Zobacz»

IV Cz 171/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, zarządzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, wniosek powoda o zasądzenie, zamiejscowy wydział cywilny, zawieszenie postępowania, adres powodów, postępowanie z urzędu, wadliwe okno, dodatkowe doprecyzowanie, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, treść pozwu żądania, alternatywne świadczenie, możliwość zawieszenia przez sąd, niewskazanie adresów, zaskarżone postanowienie sądu rejonowego, wezwanie do sprecyzowania, doprecyzowanie żądania, zły adres, dysponent procesu, zarządzenie, podstawa uprawnienia
Zobacz»

III C 1122/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 czerwca 2017

Data publikacji: 11 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, zarządzenie, adres
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, strona powodowa do chwili, postępowanie grupowe, reprezentant grupy, koszt publikacji, zły adres, zarządzenie, publikacja ogłoszeń, wezwanie pełnomocnika, przedmiotowe wezwanie, podstawa zarządzenia, adres powodów, zaliczka na koszt, postępowanie z urzędu, adres, ustalona kwota, skutek braku, warszawa, wyznaczony termin, wydział cywilny w składzie
Zobacz»

II Cz 219/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

adres, sprawa dalszego biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • adres, sprawa dalszego biegu, ustalenie numerów, pozew adresu, powstała wątpliwość, pismo sądowe, podstawa prawna zaskarżonego orzeczenia, dokonanie przedmiotowe ustalenie, zawieszenie postępowania w sytuacji, niemożność nadania, aktualność, adres i numer, tryb doręczenia zastępczego, zawieszania postępowań, doręczenie na adres, rękach adresatów, pełnomocnik powoda pisma, domniemanie, sposób doręczenia, przesłanka do zawieszenia
Zobacz»

II Cz 800/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, sposób korzystania z rzeczy, korzystanie z rzeczy wspólnej, ustalenie sposobów, oryginalny odpis, pisemny motyw zaskarżonego postanowienia, żądany odpis, odpis księgi wieczystej nieruchomości, adres uczestnika, wezwanie do uzupełniania braków, podstawa zaskarżonego postanowienia, uzupełnienie braków wniosku, postępowanie na podstawie przepisu, podstawa prawna zawieszenia, termin wyznaczony przez sąd, odpis zwykły, przedmiot zażalenia, pismo wnioskodawczyni, wyjaśnienie wnioskodawczyni, analiza pisemnych motywów
Zobacz»

VIII Gz 28/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 2 marca 2018

Data publikacji: 13 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wniosek o ustanowienie kuratora, adres strony, adres zamieszkania, aktualny adres, zażalenie powoda, sprawa dalszego biegu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • podjęcie postępowań, wniosek o podjęcie, personalizacja, zawieszenie postępowania, wniosek o ustanowienie kuratora, wezwanie sądu, adres strony, adres zamieszkania, aktualny adres, ministerstwo spraw wewnętrzne, wyznaczenie kuratora, zażalenie powoda, postanowienie o zawieszeniu, sprawa dalszego biegu, pozwany, centrum, upływ roku od zawieszenia, postępowanie w sprawie, przesyłek na adres, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania
Zobacz»

II Cz 266/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2015

Data publikacji: 5 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

sprawa dalszego biegu, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zawieszenie postępowania cywilnego
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, zawieszone postępowanie, niemożność nadania, zażalenie, podjęcie postępowań, umorzenie postępowań, roczny termin, wniosek o podjęcie, odpis wniosku o stwierdzenie, wykonanie przez wnioskodawczynie, skuteczne wniesienie wniosku, stwierdzenie nabycia spadku, złożenie w terminie wniosku, uzupełnienie braku formalnego, wstrzymanie biegu, bieg roczny, przesłanka podjęcia, odpis zażalenia, przedmiot zażalenia, mniejsza sprawa
Zobacz»

II Cz 45/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 9 lutego 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 49%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, sprawa dalszego biegu, gospodarcza rzeczpospolita polska, prawidłowy adres, centralna ewidencja i informacja, informacja o działalności gospodarczej, poszukiwaniu dłużników, adres zamieszkania dłużników, dokonanie skutecznego doręczenia, korespondencja kierowana na adres, doręczenie korespondencji sądowej, ustalenie numerów, adres aktualny, niemożność nadania, wierzyciel na postanowienie sądu, zły adres, zażalenie wierzyciela na postanowienie, konsekwencja postanowienia, doręczenie na adres, wnioskodawca
Zobacz»

III Cz 772/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa dalszego biegu, miejsce urodzenia, ustalenie numerów, wysłanie odpisu, zły adres, imionami rodziców, zawisłość sprawy, zawieszenie postępowania z urzędu, przypadek sprawy, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie na mocy, orzeczenie końcowe, nadanie biegu, wydanie zaskarżonego postanowienia, ustalenie faktyczne poprzez przyjęcie, adres powodów, adres, podstawa do zawieszenia, postanowienie sądu najwyższe, skutek braku
Zobacz»

II C 1325/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 listopada 2016

Data publikacji: 11 grudnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres zamieszkania, przedłużenie terminów, aktualny adres, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania, obowiązek przez stronę, podanie aktualnego adresu, wywieszenie na tablicy, termin do wskazania, nadanie dalszego biegu, dalszy bieg sprawy, termin sądowy, termin do wykonania zobowiązania, rygor zawieszenia, tablica ogłoszeń, wniosek o przedłużenie, doręczenie korespondencji, skuteczne doręczenie, ważna przyczyna, okres miesięcy, podanie
Zobacz»

VIII Gz 185/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 listopada 2019

Data publikacji: 12 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawieszenie postępowania, wniosek o ustanowienie kuratora, wniosek powoda o ustanowienie, aktualny adres, sprawa dalszego biegu, adres zamieszkania, postanowienie o zawieszeniu, podstawa zawieszenia, pozwany, rejestr, wezwanie sądu, aktualny adres zameldowania, wskazanie aktualnego adresu zamieszkania, prawidłowy adres zamieszkania, sankcja procesowa, kognicja sądu pierwszej instancji, informacja z bazy, informacja o miejscu pobytu, postanowienie o odmowie ustanowienia, złożenie wniosku przez stronę
Zobacz»

XXIV C 611/10

postanowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2010

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wznowienie postępowania w sprawach, sprawa dalszego biegu, zły adres, zwrot skargi, rozwód, wezwanie pod rygorem zwrotu, przedmiotowe wezwanie, dzień od doręczenia wezwania, brak formalny skargi, jednoznaczne wskazanie, treść skargi, zarządzenie, adres powodów, zarządzenie sądu, warszawy wydziału, wydział rodzinny, adres, usunięcie braków formalnych, skutek braku, sprawa ze skargi
Zobacz»

IV C 103/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpis pozwu i załączników, celu doręczenia, rygor zawieszenia, zarządzenie, sprawa dalszego biegu, pełnomocnik powodów, postępowanie z urzędu, sprawa powództwa, powództwo gminy, zakreślony termin, zawieszenie postępowania, warszawa, następujący skład, postępowanie w sprawie, posiedzenie niejawne, postanowienie, wezwanie, stan rzeczy, podmiot, upływ
Zobacz»

II Cz 790/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 12 listopada 2013

Data publikacji: 9 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, sprawa dalszego biegu, sprzeczność z regulacjami, zakreślony termin, zawieszenie postępowania, uchylenie i nadanie, zażalenie, rygor zawieszenia, podanie numerów, sprawa z powództwa miasta, sądowe ustalenie, treść artykułów, podanie, dzień pod rygorem, wydane postanowienie, żądanie sądów, sprawa o zapłatę, konsekwencja zmiany, pozwany, zmiana postanowienia
Zobacz»

II Cz 870/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 16 maja 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • adres, wyjawienie majątku, wierzyciel adresu, skuteczne doręczenie wezwania, stosowne przyrzeczenie, miejsce pobytu dłużnika, pozostawienie kwestii, zażalenie w myśl, ustalenie numerów, zażalenie, dowolne uznanie sądu, adres dłużnika, wierzyciel na postanowienie sądu, zażalenie wierzyciela na postanowienie, zły adres, korespondencja na adres, wskazanie aktualnego adresu, zawieszenie postępowania, ponowne doręczenie, wniosek o wyjawienie
Zobacz»

VIII Cz 574/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 października 2013

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aktualny adres, pozwany, podjęcie postępowania w sprawie, sprawa w ciągu, zakres sprawy, konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia, postanowienie z dni, data postanowienia, postanowienie o zawieszeniu, koszt postępowania w instancji, postępowanie w instancji odwoławczej, zdanie pierwsze, podstawa do umorzenia, umorzenie postępowań, uzasadnienie sądu rejonowego, postępowanie w stosunkach, wniosek o podjęcie, koszt strony, sprawa sądu i instancji, lipiec
Zobacz»

VIII Gz 138/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 19 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • osoba fizyczna, ustanowienie osoby, adres zamieszkania, przesyłka z nakazem zapłaty, obowiązek ujawniania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, podanie aktualnego adresu, adres prowadzenia działalności, rejestr urzędowy, zły adres, wykonanie zarządzenia sądu, obowiązek ustanowienia, aktualny adres zamieszkania, doręczenie pisma sądowego, obecnie obowiązujący stan prawny, wynik negatywny, zastanie, wiedza powódki, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, korespondencja sądowa
Zobacz»

II Cz 795/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

zawieszenie postępowania cywilnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustalenie numerów, właściwy rejestr, będąca osoba, sprawa dalszego biegu, zły adres, osoba fizyczna, adres, miejsce i data, warunek formalny, pozwany, ocena sądu okręgowego sądu, adres powodów, obowiązek wskazania, postępowanie z urzędu, uzyskanie numeru, pozew do sądu, skutek braku, nazwisko rodowe matki, zawieszenie postępowania na zasadzie, data zameldowania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Saramaga
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Mrozowicz,  Bogdan Ziemiański
Data wytworzenia informacji: