Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2357/17 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2018-10-12

I ACa 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, bieg przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, fundusz sekurytyzacyjny, warunkowa umowa sprzedaży, wierzytelność banku, bieg przedawnienia, złożenie wniosku o nadanie, egzekucja, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa kredytowa, roszczenie banku, zbywca, przedawnienie roszczeń, różny podmiot, nabycie wierzytelności, uprawnienie wierzyciela, przedmiotowa wierzytelność
Zobacz»

I ACa 712/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2012

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, będącymi bankami, nadanie klauzul wykonalności, sądowa klauzula wykonalności, umowa cesji, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, powaga rzeczy osądzonej, bank spółdzielczy, nabywca wierzytelności, będącymi bankami, osądzenie sprawy, poprzednik prawny powodów, nadanie klauzul wykonalności, sądowa klauzula wykonalności, odrzucenie pozwu, przedmiot rozstrzygnięcia, wierzytelność bankowa, nadawanie klauzul wykonalności, tożsamość, umowa cesji, tytuł wykonawczy, przywilej, orzeczenie merytoryczne, spłata kredytów, czynność bankowa
Zobacz»

I C 141/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 11 lipca 2018

Data publikacji: 5 marca 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

wierzytelność, komornik, bank, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wierzyciel, fundusz inwestycyjny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, komornik, bank, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, cesja, opozycja, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, opłata egzekucyjna, interwenient uboczny, fundusz inwestycyjny, kwota wyegzekwowana przez komornika, umorzenie egzekucji, interwencja uboczna, interwencja sądu, pozwany, pozwany bank, udział w sprawach
Zobacz»

III Ca 1700/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 11 marca 2015

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, prawo bankowe, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, umowa kredytu odnawialnego, egzekucja, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, tarnowska góra, cesjonariusz, numer umowy, wyliczenie odsetek, uruchomiony kredyt, dzienny limit, fundusz sekurytyzacyjny
Zobacz»

VIII Cz 68/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 7 lutego 2014

Data publikacji: 24 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

będącymi bankami, nadanie klauzul wykonalności, nabywca wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • będącymi bankami, przejście uprawnienia, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, nowy wierzyciel, nabywca wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zażalenie na nadanie klauzuli, stosowne formy, zakres badania sądu, wierzyciel, uchylenie skarżonego orzeczenia, uwzględnianie wniosków, następca prawny, odpowiednie postępowanie, sprawa przed wydaniem, przedawnienie roszczenia, sprawa z wniosku wierzycieli, zażalenie wierzycieli, razie wystąpienia
Zobacz»

I C 635/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, będącymi bankami, postępowanie egzekucyjne, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, nabywca wierzytelności, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, oddział centrum, tytuł wykonawczy, będącymi bankami, księga rachunkowa funduszu, nowy wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, pozbawienie wykonalności, komornik, akt komornika sądowego, pozwany fundusz, łączne zadłużenie, zarzut formalny, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACa 171/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 20 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, tytuł egzekucyjny, roszczenie, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, tytuł wykonawczy, przerwanie biegu przedawnienia, wierzyciel, następca prawny, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, roszczenie, pierwotny wierzyciel, wyegzekwowanie roszczenia, postępowanie egzekucyjne, prawomocny nakaz, wierzytelność, upływ terminu przedawnienia, bieg terminów, egzekucja, roszczenie o odsetki, pozwany
Zobacz»

III Ca 971/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 września 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, zobowiązanie komornika sądowego, akt postępowania egzekucyjnego, wierzytelność, wierzytelność bankowa, postępowanie klauzulowe, postępowanie egzekucyjne, nowy fakt i dowód, powaga rzeczy osądzonej, nadanie klauzul wykonalności, polska w skali, występowanie w sprawie, potrzeba powołania, kredyt, nadawanie klauzul wykonalności, komornik sądowy przy sądzie, komornik, okolicznościach występowania, prawo bankowe
Zobacz»

XII C 970/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

postępowanie egzekucyjne, komornik, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, pozwany, nadanie klauzul wykonalności, wierzyciel, przedawnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • postępowanie egzekucyjne, komornik, bankowy tytuł egzekucyjny, karta rozliczeniowa, tytuł wykonawczy, pozwany, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, odpis pisma, komornik sądowy, postanowienie z dni, pismo z dni, odpis postanowienia, wierzyciel, przedawnienie, umowa o kredyty, poręczyciel, wniosek o nadania, wykazanie następstwa prawnego
Zobacz»

XII C 1140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, bank, uznanie powództwa, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, frank szwajcarski, waluta obca, ustalanie kursu, prawo bankowe, kurs waluty, pozwany, umowa o kredyt hipoteczny, polska za pośrednictwem, postępowanie klauzulowe, spłata kredytów, pozbawienie wykonalności, dokument zaoferowany przez strony, oddział przedsiębiorcy, droga sukcesji uniwersalnej, przedsiębiorca zagraniczny
Zobacz»

II Ca 664/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, tytuł egzekucyjny, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bieg przedawnienia, nadanie klauzul wykonalności, wniosek o nadanie klauzul, przerwanie biegu przedawnienia, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, należność główna, tytuł egzekucyjny, fundusz inwestycyjny, wniosek o wszczęcie egzekucji, przerwa biegu terminu przedawnienia, na nowo, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, przedawnienie odsetek, odsetka ustawowa od kwot, złożenie wniosku o nadanie, odsetki wymagalne, złożenie wniosku o wszczęcie
Zobacz»

IX GC 953/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 9 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, bank, cesja wierzytelności, pozwany, wierzyciel, umowa cesji, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa kredytów, bank, cesja wierzytelności, pozwany, prawo bankowe, restrukturyzacja kredytu, rejonowy poznań, księga rachunkowa funduszu, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, umowa cesji, tożsamość wierzytelności, sporna wierzytelność, oddział w polsce, wyciąg z załącznika, nadanie klauzul wykonalności, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywca, postępowanie egzekucyjne
Zobacz»

I Co 92/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, bank, nabywca wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, prawo bankowe, bank, nabywca wierzytelności, siedziba, sprawa o nadanie klauzuli, postępowanie klauzulowe, wejście w życie, uzasadnienie uchwały sądu najwyższego, obecny wierzyciel, przepis kodeksu postępowania cywilnego, zmiana ustawy, rzeczy obecne, następca prawny poprzedni, ustawą postępowań, dalsze postępowanie w sprawie, artykuł, przejście, postanowienie w przedmiocie nadania
Zobacz»

XVI Cz 1097/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyciąg z umowy, przejście uprawnienia, wniosek o nadanie klauzul, wierzyciel, dłużnik, postępowanie klauzulowe, dokument, obsługa wierzytelności, wnioskodawca, podstawa nadania klauzuli wykonalności, umowa dotycząca obsługi, następca prawny, zleceniobiorca, notariusz, umowa przelewu wierzytelności, urzędowe poświadczenie podpisu, stosunek wewnętrzny, nabywca
Zobacz»

I ACa 510/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 13 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, umowa cesji, pozwany, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, tytuł egzekucyjny, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa cesji, zdarzenie, opole, zobowiązanie powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, pozbawienie wykonalności, zażalenie, postępowanie o nadanie, pozwany, podpis, szczególna forma pisemna, postępowanie egzekucyjne, merytoryczna obrona, wyrok zaoczny
Zobacz»

I C 600/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim

Data orzeczenia: 29 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, nabywca wierzytelności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, pozwany, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • powaga rzeczy osądzonej, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, stan powagi rzeczy, bank, wierzyciel pierwotny, dwór mazowiecki, nowy dwór, strona powodowa, egzekucja, nabywca wierzytelności, sprawa o sygnaturze, tytuł wykonawczy, fundusz sekurytyzacyjny, nakaz zapłaty, wierzyciel, czterokrotność stopy lombardowej, pozwany, postępowanie egzekucyjne, odsetki umowne
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzyciel, nabywca wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze, dłużnik, przeszkoda w uwzględnieniu
Zobacz»

XVI Cz 1095/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • nadanie klauzul wykonalności, wyciąg z umowy, tytuł egzekucyjny, wierzyciel, przejście uprawnienia, dłużnik, wniosek o nadanie klauzul, dokument, obsługa wierzytelności, następca prawny, podstawa nadania klauzuli wykonalności, umowa dotycząca obsługi, postępowanie klauzulowe, wnioskodawca, zleceniobiorca, notariusz, umowa przelewu wierzytelności, urzędowe poświadczenie podpisu, stosunek wewnętrzny, nabywca
Zobacz»

II Cz 783/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzytelność, umowa cesji, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, przejście uprawnienia, istnienie uprawnienia wierzyciela, data i kwota, dalsze odsetki, nadanie klauzul wykonalności, obowiązek dłużnika, tytuł wykonawczy, wierzytelność, umowa cesji, fakt zmiany, poprzedni wierzyciel, koszt postępowania klauzulowego, zbywca wierzytelności, opatrzona klauzula wykonalności, postępowanie o nadanie klauzuli, zmiana nazwy, przedstawiony załącznik, podpis, odsetki umowne
Zobacz»

I Co 49/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 9 lutego 2018

Data publikacji: 8 marca 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł egzekucyjny, przelew wierzytelności, umowa przelewu, poprzedni wierzyciel, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, warunek zawieszający, wyciąg z umowy cesji, nadanie klauzul wykonalności, referendarz sądowy, ziszczenie, tytuł egzekucyjny, wnioskodawca, zamknięcie transakcji, przelew wierzytelności, siedziba, umowa przelewu, wykazanie przejścia uprawnienia, zmiana podmiotowa, fundusz sekurytyzacyjny, poprzedni wierzyciel, dokument, przejście prawa, data zamknięcia, fundusz inwestycyjny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: