Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 360/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Radomiu z 2018-11-20

XV Ca 887/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 5 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

ugoda, wierzytelność, umowa, cesja, rata, zarzut przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • ugoda, wierzytelność, umowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, wymagalne zadłużenie, pełna rata, cesja, wersja papierowa, rata, część odsetkowa, rata ugody, część kapitałowa, druga ugoda, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, wypowiedzenie po upływie, termin wymagalności, zarzut przedawnienia, załącznik do umowy, dorozumiane zrzeczenie
Zobacz»

I C 1559/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, umowa ugody, cesja, zobowiązanie, pozwany, wierzyciel, warunek spłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa szczegółowa, strona powodowa, przelew, umowa ugody, wyrok zaoczny, cesja, umowa cesji, warunek spłaty zobowiązania, harmonogram spłaty, cesjonariusz, cedent, zobowiązanie, twierdzenie powoda o okolicznościach, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, pozwany, legitymacja czynna, wierzyciel, warunek spłaty, dochodzona wierzytelność
Zobacz»

XII C 1168/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, wierzyciel, przelew, umowa ugody, pozwany, zarzut przedawnienia, cesja, wypowiedzenie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wierzyciel pierwotny, wierzyciel, przelew, umowa ugody, przelew wierzytelności, bank, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa kredytu na cele, wykaz wierzytelności, pozwany, kredyt na cele mieszkaniowe, umowa przelewu, zabezpieczona hipoteka, należność, zarzut przedawnienia, przejście wierzytelności, cesja, wypowiedzenie umowy, księgi rachunkowe
Zobacz»

I C 372/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zambrowie

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 6 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wypowiedzenie umowy, cesja, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, przelew, przelew wierzytelności, zbywalność, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, niespłacony kapitał, wypowiedzenie umowy, umowa o pożyczki gotówkowe, wezwanie do uregulowania należności, zastrzeżenie umowne, cesja, rata, rodzaj ograniczenia, moc umów cesji, zawiadomienie o przelewie, pisemne wezwanie do zapłaty, przeniesienie, brak legitymacji
Zobacz»

I C 770/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 6 listopada 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, cesja, przelew, termin przedawnienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, wierzytelność przyszła, umowa pożyczki, cesja, przelew, cesja wierzytelności, termin przedawnienia, wierzyciel, twierdzenie faktyczne, upływ terminu przedawnienia, wydruk komputerowy, data zawarcia umowy ramowej, przelew praw z umowy, przelew wierzytelności, dokonanie przelewu, wyrok zaoczny, odpowiednie oznaczenie, pożyczkodawca, oświadczenie o dokonaniu
Zobacz»

VIII C 1375/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, cesja, umowa pożyczki, zarzut przedawnienia, termin przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, cesja, glosa do uchwały, umowa pożyczki, zarzut przedawnienia, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, komentarz, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, artykuł, dokonanie cesji, pożyczka gotówkowa, umowa nabycia wierzytelności, termin przedawnienia, kodeks cywilny, nadzieja, umowa ramowa przelewu wierzytelności, powstanie
Zobacz»

III Ca 476/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 sierpnia 2017

Data publikacji: 15 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, stopa, cesja, pożyczkobiorca, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, kapitał, umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, wysokość wierzytelności, stopa, przelewana wierzytelność, cesja, przedmiot przelewu, pożyczkobiorca, umowa pożyczki, wyciąg z umowy przelewu, dobrodziejstwo inwentarza, wysokość roszczenia, spadek, udowodnienie wysokości, stopa procentowa
Zobacz»

III Ca 126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 1 września 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, umowa pożyczki, odsetka karna, stopa, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, cesja, stop kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, umowa pożyczki, odsetka karna, przelewana wierzytelność, stopa, spółka komandytowa, narodowy bank polski, umowa przelewu wierzytelności, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, nakaz zapłaty sądu rejonowego, cesja, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, stopa referencyjna, czterokrotność, kapitał pożyczki, odsetka maksymalna, odsetki umowne, ustanie członkostwa
Zobacz»

I ACa 248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 grudnia 2014

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, zarzut przedawnienia, pozwany, umowa, dłużnik, termin przedawnienia, ugoda
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, zarzut przedawnienia, pozwany, umowa, dłużnik, forma linii, kredyt obrotowy, przedawnienie roszczenia, termin przedawnienia, linia kredytowa, kredyt inwestycyjny, umowa przystąpienia do długu, umowa o przystąpienie, połowa, umowa o kredyty, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, ugoda, nakaz zapłaty
Zobacz»

I C 320/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa ugody, cesja, pozwany, przelew, zobowiązanie, warunek spłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa ugody, poprzednik prawny strony powodowej, umowa kredytu gotówkowego, ugoda bankowa, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, należność główna, sprzedaż wierzytelności, przelew, cesja wierzytelności, umowa cesji, zobowiązanie, wierzytelność strony powodowej, zindywidualizowanie, warunek spłaty
Zobacz»

X C 572/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2019

Data publikacji: 8 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

pożyczkobiorca, wierzytelność, przelew, wierzyciel, umowa pożyczki, nabywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • pożyczkobiorca, wierzytelność, przelew, pożyczkodawca, potwierdzenie wypłaty, wierzyciel pierwotny, wierzyciel, ograniczona odpowiedzialność, umowa pożyczki, umowa przelewu wierzytelności, poprzedni wierzyciel, sekurytyzacja, zawarcie umowy ramowej, nabywca, przeniesienie własności przedmiotu, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew, przedmiot pożyczki, siedziba, pozwany
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, wierzyciel, umowa pożyczki, cesja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, umowa pożyczki, cesja, cedent, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału
Zobacz»

X GC 511/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, termin przedawnienia, przelew, nabywca, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, cesjonariusz, umowa pożyczki, bieg przedawnienia, termin przedawnienia, cedent, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew, nabywca, dotychczasowy wierzyciel, klauzula wykonalności, wierzyciel, twierdzenie i dowód, nabywca wierzytelności, pożyczka pieniężna, przerwanie biegu, dalsze pismo przygotowawcze, sprzeciw, przelew wierzytelności
Zobacz»

II Ca 746/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 5 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, przelew, przedawnienie, pozwany, cesja, wypowiedzenie umowy, dłużnik, rata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, umowa pożyczki, przelew, bankowy tytuł egzekucyjny, przedawnienie, pozwany, cesja, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki z dniem, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wypowiedzenie umowy, dłużnik, bieg przedawnienia, załącznik, rata, zaległe odsetki, wersja papierowa, wniesienie pozwów
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, umowa pożyczki, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, poprzedni wierzyciel, przelew, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, zawiadomienie o cesji, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik
Zobacz»

I C 128/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 23 lutego 2015

Data publikacji: 23 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, przelew, dłużnik, wierzyciel, cesja, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, pierwotny wierzyciel, przelew, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, umowa sprzedaży wierzytelności, siedziba, dłużnik, wierzyciel, element stosunku zobowiązaniowego, zbywca, cesjonariusz, cesja, określenie stosunku, umowa o kredyt konsumencki, nabywca, cesja wierzytelności, dłużnik świadczenia, bielsko podlaskie
Zobacz»

X C 686/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, umowa pożyczki, nabywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, odbitka, umowa pożyczki, umowa spółki komandytowej, pożyczka odnawialna, nabywca, nabycie wierzytelności, załącznik do umowy cesji, siedziba, kserokopia, wykaz wierzytelności, ksero, podpis, pozwany, sprzedaż wierzytelności, nauka prawa, dźwięk, wymagalna wierzytelność
Zobacz»

I C 688/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 10 października 2018

Data publikacji: 28 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa pożyczki, wymagalność, przelew, termin przedawnienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa pożyczki, wpłata na kwotę, wydruk komputerowy, jasło, wymagalność, pierwotny wierzyciel, uznanie długu, zobowiązanie z umowy pożyczki, przelew, nabyta wierzytelność, uznanie roszczenia, zaskarżalność, data wymagalności, termin przedawnienia, wierzyciel, zachowanie dłużników, treść pozwów, konkretny stosunek, pozwana wpłata
Zobacz»

I C 1794/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 21 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, pożyczkobiorca, przelew, umowa pożyczki, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, pożyczkobiorca, zbywca, porozumienie, wyciąg z listy, przelew, umowa pożyczki, cesja wierzytelności, umowa ramowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca, pozew, umowa cesji, dłużnik, cedent, odsetka umowna i karna, rachunek pożyczkobiorcy, załącznik, legitymacja procesowa czynna, list dłużników
Zobacz»

I C 1896/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, rata, pozwany, poręczyciel, wypowiedzenie umowy, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, rata, zgoda na dokonanie przelewu, pośrednik finansowy, dokonanie przelewu wierzytelności, cała kwota, umowa przelewu wierzytelności, wierzytelność w przypadku, cała należność, pozwany, poręczyciel, wypowiedzenie umowy, rozłożenie należności na raty, numer konta, zaległość, umowa pożyczki, kłopot finansowy, udzielona pożyczka, podmiot
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Malaczewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Rafał Socha
Data wytworzenia informacji: