Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 447/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2018-11-21

I C 617/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2 stycznia 2020

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, kara umowna, przeniesienie własności, opóźnienie, lokal, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, kara umowna, przeniesienie własności, wina spółki, przedmiotowy dom jednorodzinny, kolejny aneks, wydanie nieruchomości, pozwana spółka, opóźnienie, przenosząca własność, umowa przeniesienia własności nieruchomości, lokal, kara umowna na wypadek, zapis dotyczący kary umownej, kara umowna za opóźnienie, termin zawarcia umowy, pozwany, zapłata kary, powierzchnia całkowita, przeniesienie prawa własności
Zobacz»

I C 848/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, pozwany, własność lokali, opóźnienie, miarkowanie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, własność lokali, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział, wysokość kary umowna, rygor nieważności
Zobacz»

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, odbiór lokalu, własność lokali, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, pozwany, przeniesienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, odbiór lokalu, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, własność lokali, opóźnienie, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania, konsument
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, odbiór lokalu, miarkowanie kary umownej, własność lokali, przeniesienie, zapłata kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, odbiór lokalu, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, umowa ustanowienia odrębna własności, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali, ustanowienie odrębnych własności lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna, dzień opóźnienia, pozwany
Zobacz»

VI C 3279/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, przeniesienie, opóźnienie, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, stołeczny konserwator zabytków, lokal, wydanie pozwolenia, przeniesienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, działalność komisji, staranność, siła wyższa, zawarcie umowy przeniesienia, opóźnienie, dłużnik, nabywca, reprywatyzacja, pozwolenie na pracę, cena lokalu, zapłata kary, deweloper, praca w budynkach
Zobacz»

III Ca 684/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, pozwany, odbiór lokalu, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, termin zawarcia umowy sprzedaży, zawarcie umowy sprzedaży lokalu, zmiana terminu zawarcia umowy, opóźnienie, dłużnik, podpisanie umowy, dokupienie, pozwana spółka, nienależyte wykonanie zobowiązania, interes wierzyciela, pozwany, surogat odszkodowania, odbiór lokalu, rażące zawyżenie, zapłata ceny sprzedaży, deweloper, rażące wygórowanie, własność lokali
Zobacz»

III Ca 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 12 sierpnia 2014

Data publikacji: 6 października 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, umowy deweloperskie, wybudowanie, pozwany, opóźnienie, własność, umowa przedwstępna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal, lokal mieszkalny, umowy deweloperskie, wybudowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa właściwa, odrębna własność, umowa strony, pozwolenie na użytkowanie budynku, pozwany, nadzór budowlany, zakończenie budowy budynku, opóźnienie, własność, termin zakończenia budowy, umowa przedwstępna, wybudowanie budynku, część wspólna budynków, fakt zastrzeżenia kary umownej
Zobacz»

I ACa 799/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 28 września 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, pozwany, lokal, zapłata kary umowna, opóźnienie, umowa najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, pozwany, lokal, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy, istnienie i treść zobowiązania
Zobacz»

VIII C 68/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 października 2020

Data publikacji: 17 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, pozwany, przeniesienie własności lokalu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zwłoka, umowy deweloperskie, przekazanie lokalu, prawo domagania, zobowiązanie z umowy, tydzień, przekazanie przedmiotu umowy, umówiony termin, gotowość do przekazania, zabytek, deweloper, termin zobowiązania, pozwany, przeniesienie własności lokalu, cena brutto, brak realizacji, lokal kwot, zawarcie umowy przeniesienia prawa, kara umowna w przypadku
Zobacz»

II Ca 1106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

lokal, umowy deweloperskie, pozwany, miarkowanie kary umownej, własność, przeniesienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • deweloper, lokal, umowy deweloperskie, pozwana spółka, pozwany, podpisanie umowy, miarkowanie kary umownej, tynk, usterka, prawo własności do lokalu, własność, wada lokalu mieszkalnego, rysa, wykreślenie hipoteki przymusowej, nabywca, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, księga wieczysta, przeniesienie, odparzenie
Zobacz»

I ACa 93/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 czerwca 2013

Data publikacji: 21 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, pozwany, miarkowanie kary umownej, przeniesienie własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna, kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zapłata ceny, pozwany, warunkowa umowa sprzedaży, wpłata na kwotę, miarkowanie kary umownej, dzień zawarcia umowy przeniesienia, potrącenie, umowa kompensacyjna, wykreślenie hipoteki, inwestycja, cena sprzedaży nieruchomości, część ceny, rozliczenie ceny, dług, cena zakupu nieruchomości, przeniesienie własności, zobowiązanie powoda, umowa przedwstępna sprzedaży, prawna umowa przedwstępna
Zobacz»

V ACa 355/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 2 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, pozwany, zapłata kary umowna, łączna cena, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, pozwany, zapłata kary umowna, wpis hipoteki przymusowej, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o wpis hipoteki, przymus ekonomiczny, wykonanie umowy przedwstępnej, odpowiedź na sprzeciw, dzień zwłoki, ustanowienie odrębnych własności lokali, odsetka maksymalna, brak uzasadnionych podstaw, łączna cena, hipoteka przymusowa na nieruchomości, nienależyte wykonanie zobowiązania, własność lokali, profil okienny, rozliczenie wzajemnych wierzytelności stron, powodowa spółka
Zobacz»

II Ca 2517/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, pozwany, przeniesienie, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, pozwana spółka, nabywca, miarkowanie kary umownej, hipoteka przymusowa, pozwany, przeniesienie, termin podpisania umowy, własność lokali, prawo własności do lokalu, wykreślenie hipoteki, upadek zabezpieczenia, przenosząca własność, wyodrębnienie lokali, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, projekt, strony deweloperów, pozwolenie na użytkowanie, karaś
Zobacz»

I C 2157/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

pozwany, umowa przedwstępna, zapłata kary umowna, opóźnienie, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • konsument, pozwany, umowa przedwstępna, zapłata kary umowna, podpisanie umowy, zwłoka, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych, kolejny etap inwestycji, niedozwolone postanowienie umowne, budowa kolejna, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, własność lokali, bank
Zobacz»

VIII C 333/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 lutego 2020

Data publikacji: 24 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, opóźnienie, pozwany, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, elektroniczny protokół rozprawy, umowy deweloperskie, deweloper, opóźnienie, pomieszczenie gospodarcze, lokal mieszkalny wraz, nabywca, pozwolenie na użytkowanie, dowód z przesłuchania powodów, pozwany, wierzyciel, podpisanie umowy, wada, posadzka, dłużnik, własność lokali, przesunięcie terminu zakończenia budowy, udział w nieruchomości wspólnej, powstałe opóźnienie
Zobacz»

IX Ca 517/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 sierpnia 2020

Data publikacji: 13 października 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odbiór lokalu, kara umowna, umowy deweloperskie, pozwany, opóźnienie, przeniesienie własności, miarkowanie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odbiór lokalu, kara umowna, spółdzielnia, deweloper, umowy deweloperskie, pozwolenie na użytkowanie budynku, nabywca, przenosząca własność, wykonanie przyłącza, dokonanie odbioru lokalu, decyzja o pozwoleniu, pozwany, opóźnienie, przeniesienie własności, protokół, miarkowanie kary, odbiór mieszkań, termin zastrzeżony w umowie, termin odbioru lokali, wzrost cen materiałów
Zobacz»

IV Ca 1515/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2021

Data publikacji: 24 listopada 2021

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

lokal, umowy deweloperskie, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, pozwany, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • deweloper, lokal, umowy deweloperskie, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, część nieruchomości wspólna, postępowanie uproszczone, zawarcie umowy, termin wydania lokalu, pozwany, termin podpisania umowy, zbywanie, ocena wiarygodności zeznań powoda, inwestycja, komentarz, zapłata kary umowna, lokal mieszkalny, przekazanie nabywcy, przedstawiciel
Zobacz»

V AGa 92/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018

Data publikacji: 30 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

lokal, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa najmu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność, wniosek o uzupełnienie wyroku, dzień protokolarnego przekazania, rozwiązanie umowy
Zobacz»

I C 429/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 października 2020

Data publikacji: 12 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

opóźnienie, przeniesienie własności, miarkowanie kary umownej, umowy deweloperskie, pozwany, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, opóźnienie w zawarciu umowy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zawarcie umowy przeniesienia własności, przeniesienie własności, przyrzeczona umowa sprzedaży, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwana spółka, umowy deweloperskie, umowa końcowa, całość kwot, deweloper, pozwany, lokal mieszkalny, własność lokali, przypadek opóźnienia, dwutygodniowym wyprzedzeniem, nienależyte wykonanie, projekt umowy
Zobacz»

I C 231/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Puławach

Data orzeczenia: 7 września 2022

Data publikacji: 3 listopada 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowy deweloperskie, pozwany, własność lokali
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przenosząca własność, opóźnienie, opóźnienie w zawarciu umowy, umowy deweloperskie, lokal mieszkalny, opóźnienie spółki, spółka w zawarciu, pozwany, własność lokali, własność przedmiotowego lokalu, rozbudowa istniejącego budynku, przebudowa i rozbudowa, akt notarialny, rynek budowlany, termin zawarcia umowy, wysokość kary umowna, wysokość odsetek ustawowych, dostępność materiałów, dzień zwłoki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bojakowska,  Joanna Składowska ,  Antoni Smus
Data wytworzenia informacji: