Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 726/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2015-01-30

VI GC 423/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2017

Data publikacji: 19 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, cesja, pozwany, przeniesienie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, cesjonariusz, potrącenie, cesja, kompensata, pozwany, cena przelewu, kserokopia dokumentów, umowa cesji, podwójny skutek, kolejna umowa przelewu wierzytelności, umowa z dniem, wzajemna wierzytelność, dług, weksel in blanco, sprawa karna, faktura, brak terminowej zapłaty, przeniesienie wierzytelności
Zobacz»

VI GC 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, księga rachunkowa funduszu, cedent, wyciąg z księgi rachunkowej, fundusz sekurytyzacyjny, umowa o świadczenie usługi
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cesja, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, wyciąg z elektronicznego załącznika, księga rachunkowa funduszu, cedent, załącznik do umowy cesji, siedziba w luksemburgu, wyciąg z księgi rachunkowej, przedmiotowa wierzytelność, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, licytacja, należność główna, fundusz sekurytyzacyjny, przekazanie wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, osoba trzecia wierzytelności, zawarta umowa przelewu wierzytelności
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, przedawnienie, wykaz wierzytelności, zgodność z oryginałem, nabycie wierzytelności, wyciąg z księgi, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, wykaz wierzytelności, pożyczka, istnienie oryginału, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, wyciąg z księgi, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany, legitymacja czynna
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, cedent, pozwany, cesja wierzytelności, zgodność z oryginałem, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, rozporządzenie wierzytelnością
Zobacz»

I C 110/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 12 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot przelewu, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, spółka jawna, przelew wierzytelności przyszłych, umowa przelewu wierzytelności, ostateczny wykaz, pożyczka, przedmiot przelewu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, umowa dotycząca przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzytelność na nabywcę, cedowana wierzytelność, wyrok zaoczny, oświadczenie o dokonaniu, termin rozprawy, umowa z dniem, cesja wierzytelności, określona wierzytelność, chwilą zaistnienia
Zobacz»

XIII Ga 328/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

księgi rachunkowe, usługa telekomunikacyjna, pozwany, cesjonariusz, cedent, poprzedni wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, cesja wierzytelności, faktura i nota, umowa przelewu wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księgi rachunkowe, usługa telekomunikacyjna, pozwany, pierwotny wierzyciel, przelana wierzytelność, cesjonariusz, cedent, poprzedni wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa cesji, dotychczasowy wierzyciel, faktura i nota odsetkowa, operator, faktura i nota, należność główna, wyciąg ksiąg rachunkowych, umowa przelewu wierzytelności, faktura vat, zapłata należności
Zobacz»

III Ca 282/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

cesja, cedent, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesja, umowa cesji, cedent, nabycie wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, pojazd, nabyta wierzytelność, część zaliczki na poczet, śródmieście w łodzi, podstawowy wynik, koszt naprawy, odpis umowy, jednostronna czynność prawna, własna legitymacja, wynik przelewu wierzytelności, umowa ważna, legitymacja procesowa czynna powodów, obrót wierzytelności, niewykorzystaną część
Zobacz»

X GC 1068/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 lipca 2015

Data publikacji: 8 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, cesjonariusz, pozwany, przedmiot przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, umowa o kredyt obrotowy, cesjonariusz, potrącenie, pismo z dna, dłużnik wierzytelności, pozwany, bank spółdzielczy, przedmiot przelewu, spółdzielnia, przelew wierzytelności na zabezpieczenie, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, akt notarialny, budynek mieszkalny wraz, zbywca, dokonana cesja, przesłuchanie wiceprezesa
Zobacz»

VII AGa 815/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 września 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu, przelew wierzytelności, cedent, cesja wierzytelności, cesjonariusz, przedmiot przelewu, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu, przelew wierzytelności, interes prawny, cedent, cesja wierzytelności, cesjonariusz, ważność i skuteczność, umowa cesji wierzytelności, spółka, przelewana wierzytelność, nieistnienie, wierzytelność wobec dłużnika, zarząd, przedmiot przelewu, cena, kwestionowana umowa cesji, obrót węglem, kompensata wzajemnych zobowiązań, zgromadzenie wspólnika, cena sprzedaży wierzytelności
Zobacz»

III C 1182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 12 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, strona powodowa, cesjonariusz, cedent, pozwany, nabycie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, księga rachunkowa funduszu, umowa przelewu wierzytelności, cesja, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, strona powodowa, dowód przejścia uprawnień, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, cesjonariusz, siedziba, cedent, wysokość zobowiązania, umowa ceny, wystarczający dowód, pozwany, nabycie wierzytelności, dochodzona wierzytelność
Zobacz»

XI C 1317/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 lutego 2015

Data publikacji: 25 maja 2017

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

strona powodowa, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzyciel, przeniesienie wierzytelności, nota, cedent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, cesjonariusz, wierzyciel, rejonowy lublin, żądanie spełnienia świadczenia, powodowa umowa przelewu wierzytelności, opłata abonamentowa, zachód, zbywca, przeniesienie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, nota, legitymacja, strona powodowa umowy, cedent, użyczony sprzęt, ramach pakietów, usługa telewizyjna
Zobacz»

VIII GC 238/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2020

Data publikacji: 9 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, przeniesienie wierzytelności, nabywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja, zawarcie umowy przelewu wierzytelności, umowa o roboty budowlane, zbywca, płatność, wersja umowy, przeniesienie wierzytelności, faktura vat, podwykonawca, kredyt, nabywca, protokół odbioru, wierzytelność przyszła, przedmiot cesji, odsetka, rozporządzająca umowa, nieważność umowy przelewu, odstąpienie od umowy
Zobacz»

I C 164/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 20 maja 2021

Data publikacji: 19 lipca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wykaz wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, nabywca, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, nota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wykaz wierzytelności, warunkowa umowa, umowa przelewu wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, cesja wierzytelności, siedziba, nota debetowa, skuteczne przejście, fakt nabycia wierzytelności, nabywca, uznanie zasadności roszczenia powodów, zbywca, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, warunek przeniesienia, nota, dokument księgowy, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy, podstawa umowy przelewu, podstawa do uznania zasadności
Zobacz»

IX C 315/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 października 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, przedmiot przelewu, cedent, cesja, nabycie wierzytelności, umowa o świadczenie, cesjonariusz, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, załącznik do umowy, pierwotny wierzyciel, fakt nabycia wierzytelności, strona powodowa, przedmiot przelewu, regulamin wykonywania usługi, usługa abonamentu, abonament telefoniczny, opłata aktywacyjna, cedent, cennik, cesja, zawarcie umowy przelewu, umowa cesji, nabycie wierzytelności, sprawa sfałszowania, umowa o świadczenie, cesjonariusz, wierzyciel
Zobacz»

I C 1428/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 10 lutego 2015

Data publikacji: 27 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, nota, umowa o świadczenie usługi, umowa przelewu, nabywca, cesjonariusz, wierzyciel, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, przelew wierzytelności, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nota, zbywca, umowa o świadczenie usługi, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nota odsetkowa, nabywca, pozew, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wierzyciel, wysokość i wymagalność, cesja
Zobacz»

I C 1806/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 5 lutego 2019

Data publikacji: 6 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, nabycie wierzytelności, księga rachunkowa funduszu, umowa ramowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, fakt nabycia wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, nabycie wierzytelności, dokonana cesja wierzytelności, rok umowy, fragment umowy, konkretna wierzytelność, umowa cesji, księga rachunkowa funduszu, wyrok zaoczny, pozew, umowa ramowa, dokonanie przelewu, umowa pożyczki z dniem, skutek umowy przelewu wierzytelności, uprawnienie z faktu, siedziba
Zobacz»

I ACa 1306/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 25 marca 2013

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cedent, cesjonariusz, cesja wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, cesjonariusz, gmina, robota budowlana, wierzytelność przyszła, strona pozwana zarzutu potrącenia, umowa z dniem, cesja wierzytelności, usterka, umowa przelewu wierzytelności, bank spółdzielczy, pozwany, umowa cesji, inwestor, wynagrodzenie podwykonawcy, wierzytelność na osobę trzecią, końcowy odbiór robót, budowa, cofnięcie apelacji, wada
Zobacz»

I Ca 150/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2018

Data publikacji: 14 maja 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cedent, umowa przelewu wierzytelności, cesja wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, cesjonariusz, pozwany, fundusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, umowa cesji, legitymacja czynna, umowa przelewu wierzytelności, bank, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, istnienie zobowiązania, portfel wierzytelności, cesja wierzytelności, wydruk, wyciąg z księgi rachunkowej, nabywana wierzytelność, pozwana wierzytelność, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, pozwany, zakres legitymacji, fundusz, niewłaściwa wykładnia, konkretna wierzytelność
Zobacz»

I C 1058/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 8 stycznia 2020

Data publikacji: 2 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

cedent, przelew wierzytelności, cesjonariusz, cesja wierzytelności, przeniesienie wierzytelności, wierzyciel, umowa przelewu, strona powodowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, przelew wierzytelności, cesjonariusz, umowa cesji, cesja wierzytelności, pożyczkodawca, przeniesienie wierzytelności, podstawowy wynik, dotychczasowy wierzyciel, wynik przelewu wierzytelności, pożyczka, legitymacja procesowa, zbywca, wierzyciel, konsument, umowa przelewu, wierzytelność w sytuacji, przeniesienie wierzytelności na osobę, jednostronna czynność prawna, strona powodowa
Zobacz»

I C 1536/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 3 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, nota, przelew wierzytelności, umowa przelewu, nabywca, umowa o świadczenie usługi, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • świadczenie usługi telekomunikacyjnej, cedent, nota, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zbywca, dłużnik, element stosunku zobowiązaniowego, umowa przelewu, nabywca, umowa o świadczenie usługi, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, cesjonariusz, wysokość i wymagalność, określenie stosunku, pozew, merytoryczna weryfikacja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Filipczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Mizera
Data wytworzenia informacji: