Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII C 3002/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2018-01-31

VI GC 21/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 marca 2016

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

dzień zapłaty, kwota, umowa, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, umowy franchisingowe, kwota, kara umowna, umowa, pozwany, plan naprawczy, sklep w miejscowości, pozwany produkt, rentowność, placówka, umowa sprzedaży, miesięczny okres wypowiedzenia, materiał reklamowy, sklep samoobsługowy, faktura vat, rozwiązanie umowy, faktura, charakter niepieniężny, program naprawczy
Zobacz»

I C 2577/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 21 stycznia 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, pozwany, postępowanie upominawcze, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, rozłożenie należności na raty, nakaz zapłaty, faktura, spór zbiorowy, spółka komandytowa, pozwany, materiał medyczny, postępowanie upominawcze, sprzeciw, faktura vat, wolny rynek, cenę zgodną, dowód przesłania, finansowanie służby zdrowia, placówka, rata zasądzonej należności, nieprawidłowe zarządzanie
Zobacz»

II Ca 731/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2021

Data publikacji: 18 maja 2021

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

dzień zapłaty, opóźnienie od kwot, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, opłata eksploatacyjna, opóźnienie od kwot, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, postępowanie zabezpieczające, niekwestionowaną wartość, opłata mieszkaniowa, należność czynszowa, zaległość czynszowa, karteczka, czynsz za lokal mieszkalny, kaucja, wysokość opłaty, zajmowane pomieszczenie, zużycie mediów, poznanie, następujący sposób, doręczenie nakazu zapłaty, zaliczenie wpłaty
Zobacz»

I C 1815/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

dzień zapłaty, kwota, opóźnienie, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, termin płatności, kwota, rozłożenie świadczenia na raty, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetki ustawowe, opóźnienie, faktura, pozwany, rozłożenie zadłużenia, placówka, rozłożenie należności na raty, wniosek o rozłożenie, stopa, umowa dostawy, dobre wola, wymagalność, dostawca, siedziba
Zobacz»

I C 1472/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 marca 2015

Data publikacji: 10 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, produkt farmaceutyczny, faktura, listopad, wysokość odsetek za zwłokę, wniosek o rozłożenie należności, elektroniczny protokół rozprawy, koszt postępowania mediacyjnego, wierzyciel, odsetka w wysokości odsetek, pozwany, siedziba, mediacja, odsetki ustawowe, odsetka maksymalna, dłużnik, należność na raty, prawidłowo wystawiona faktura
Zobacz»

VIII C 1678/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2019

Data publikacji: 28 października 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, ustawowa odsetka za opóźnienie, opóźnienie od kwot, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, sprzedaż na raty, wymagalność, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, umowa sprzedaży, część umówionej ceny, cena urządzenia, nieuiszczoną część, brak wykonania zobowiązania, umowa o świadczenie usługi, operator, ustawowa odsetka za opóźnienie, abonent, harmonogram, pozwana rata, elektroniczne postępowanie upominawcze, opóźnienie od kwot, termin płatności, umowa
Zobacz»

I C 871/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 29 maja 2014

Data publikacji: 11 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, rozłożenie należności na raty, publiczny zakład opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki, odsetka liczona od kwot, kopia, pozwany, szpital, pozwana placówka, grudzień, kopa, trudna sytuacja, specyficzny system, niesumienne wykonywanie, należność przypadająca do zapłaty, powstawaniu zadłużenia, zobowiązanie na raty, koszt o kwotę, umorzenie części odsetek, możliwość upadłości
Zobacz»

I C 642/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, kwota, faktura, sprzeciw
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, nowy targ, oczyszczanie ścieków, pozwany, zbiorowe odprowadzanie ścieków, pająk, pomoc urządzenia, należność, kwota, faktura, koszt zastępstwa radcowskiego, sprzeciw, stanowiąca współwłasność, cennik, budynek, skuteczny sprzeciw, pozwana faktura, referendarz sądowy, strona powodowa zobowiązania, spełnienie świadczenia pieniężnego
Zobacz»

I C 2018/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 25 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

dzień zapłaty, nota odsetkowa, pozwany, faktura, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, odsetka liczona od kwot, rozłożenie należności na raty, duplikat faktury, nota odsetkowa, pozwany, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, odsetka od faktur, faktura, data wniesienia pozwu, pozwana placówka, marzec, pełnomocnik powodów, dochodzona kwota, szpital, kwota, specyficzny system, należność przypadająca do zapłaty, operacja przelewu
Zobacz»

I C 773/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wieliczce

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 17 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

nota odsetkowa, dzień zapłaty, dokument księgowy, kwota, faktura, dostawa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, rozliczenie odsetek, dzień zapłaty, dokument księgowy, umowa kompleksowa, należność, dotyczących energii, dostawa energii elektryczna, taryfa dla energii elektryczna, postaci noty, nieprawidłowe rozliczenie, kwota, faktura, faktura korygująca, ogólne stwierdzenie, dostawa, rozłożenie na raty świadczenia, pozwany, odbiorca grupy, obowiązek naliczania
Zobacz»

I C 152/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 7 października 2019

Data publikacji: 23 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, rejonowy lublin, umowa kompleksowa, sprzedaż energii elektrycznej, zachód, skapitalizowana odsetka ustawowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, zapłata należności za energię, podstawa żądania należności, energia elektryczna zgodnie, pozwany, uprzywilejowany sposób, sprawa ponoszenia, aktualna taryfa, zainicjowanie procesu, odbiór energii elektrycznej, zadłużenie w łącznej wysokości, wypadek uwzględnienia powództwa, zawarcie umowy dostawy
Zobacz»

I ACa 764/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, pozwany, kwota, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, wykaz usług, termin zapłaty, faktura, pozwany, zawieszenie płatności, wykonana usługa, faktura vat, ustawowa odsetka od kwot, termin płatności wynagrodzenia, czas weryfikacji, wyjaśnienie zastrzeżeń, kwota, przypadku zastrzeżeń, skonkretyzowanie, kontrahent, osoba uprawniona do otrzymania, umowa, czas wyjaśnienia, zdecydowana część
Zobacz»

III Ca 267/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, umowa, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • ustawowa odsetka za opóźnienie, dzień zapłaty, umowa, cennik i regulamin, faktura, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, pozwany, zgodność z oryginałami kopii, zawarta umowa o świadczenie, umowa o świadczenie usługi, egzemplarz umowy, należność, styczeń, okres obowiązywania umowy, grudzień, własnoręczny podpis, zasada obiegu, brak woli kontynuowania, obecny wierzyciel, bardzo ważne znaczenie
Zobacz»

XI GC 1766/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2019

Data publikacji: 7 marca 2019

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

dzień zapłaty, faktura, pozwany, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, transakcja handlowa, sytuacja finansowa szpitala, termin zapłaty w transakcjach, faktura załączona do pozwu, faktura, zakup i dostawa, zmiana terminu płatności, spłata należności, pozwany, muzyk, świadek strony, zarzut spełnienia świadczenia, zła sytuacja finansowa, opóźnienie, cenę zgodną, odpowiedni środek, dostawa leków, uzależnienie płatności, termin spłaty
Zobacz»

I C 649/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 14 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • termin wymagalności, odsetki ustawowe, dzień zapłaty, rozłożenie świadczenia na raty, umowa dostawy, należność, zapłacenie ceny, kwota, zawarcie ugody, pozwany, stopa, faktura vat, towar, faktura, pozwany szpital, dostawa, uprzywilejowany sposób, udzielona porada, tysiąc, zainicjowanie procesu
Zobacz»

XII C 1934/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

dzień zapłaty, pozwany, sprzeciw, faktura, umowa, postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • umowa przystąpienia do długu, dzień zapłaty, termin płatności, pozwany, nakaz zapłaty, sprzeciw, oświadczenie o uchylenie, pełnomocnictwo, kwota i termin, faktura, protokół z dni, dłużnik, umowa, postępowanie upominawcze, następująca kwota, przedłożona faktura, wniesienie sprzeciwu, błąd, partycja, oświadczenie woli
Zobacz»

I1 C 15/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 30 czerwca 2017

Data publikacji: 14 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwany, propan, butan, dostawa gazu, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa
 • Ważne frazy
  • pracownik powoda, butla z gazem, pozwany, potwierdzenie wydania, paragon, sztuka, propan, butan, sosnowiec, dokument wydania, gaza, umowa dostawy, kierowca powoda, podpis, żądanie od pozwanej zapłaty, dostawa gazu, faktura, wezwanie do zwrotu, dokonanie zwrotów, postępowanie uproszczone
Zobacz»

I ACa 444/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nota odsetkowa, faktura, księgowość powoda, wydruk, pozwany, zapłata, pozwana spółdzielnia, zaliczenie wpłaty, potwierdzenie salda, zapłata kwot, zwłoka w zapłacie należności, skapitalizowana ustawowa odsetka, wezwanie do zapłaty, księgowy, kwota, roszczenie odsetkowe, zalegające świadczenie główne, zaległa należność uboczna, zakres pozwu, główny księgowy
Zobacz»

I C 105/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień zapłaty, zasądzone świadczenie, rażące pokrzywdzenie, odstąpienie od obciążania, pozwany, rozłożenie świadczenia na raty, śródmieście w warszawie, trudna sytuacja finansowa, niewłaściwość miejscowa, kwota, należność na raty, sprzeciw od nakazu zapłaty, odsetka, pokrzywdzenie wierzyciela, niezasadne obciążanie, obowiązek zapłaty należności głównej, rozłożenie zaległych należności, dzień wymagalności, płynność finansowa, spłata należności w ratach
Zobacz»

I C 2024/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tlen, gaz medyczny, dostawa gazu, zgodność kserokopii, litr, odsetka ustawowa za opóźnienie, koszty udostępnienia, umowa dostawy gazu, wysokość odsetek ustawowych, czynsz, odsetka maksymalna, odsetka za opóźnienie, stopa, faktura, dzierżawa urządzenia, wysokość odsetek za opóźnienie, cena dostawy, zapłata, nakaz zapłaty, nowa huta w krakowie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Bielecka-Gąszcz
Data wytworzenia informacji: