Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 707/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-12-11

VII U 2272/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 4 czerwca 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

bank, śmierć, posiadacz rachunków, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe, wypłata, rachunek oszczędnościowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe, wypłata, otrzymanie wniosku, obowiązek zwrotu świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, zlecenie stałe, rachunek oszczędnościowy, rachunek bankowy po śmierci, organ wypłacający świadczenia, wypłata z rachunków, wpłata świadczenia, organ rentowy, rachunek bankowy zmarły, zwolnienie banku z obowiązku, śmierć świadczeniobiorcy
Zobacz»

III AUa 699/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 października 2012

Data publikacji: 7 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

bank, posiadacz rachunków, śmierć, wypłata, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe, spadkobierca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, posiadacz rachunków, śmierć, śmierć posiadacza rachunku, wypłata, nadpłacone świadczenie, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe, zwrot świadczenia, posiadacz rachunku bankowego, śmierć osoby fizycznej, wypłata z rachunków, uprawniona osoba, emerytura i renta, ustawa o emeryturach, organ rentowy, spadkobierca, przepis prawa bankowego, nienależnie przekazane świadczenie, podmiot
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, śmierć, posiadacz rachunków, ustawa prawo bankowe, rachunek bankowy, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, rachunek bankowy, wypłata, świadczeniobiorca, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot
Zobacz»

III AUa 293/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, śmierć, rachunek bankowy, wypłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, banki zagraniczne, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, śmierć, rachunek bankowy, organ rentowy, wypłata, otrzymanie wniosku, uprawniona osoba, okres po śmierci, zwrot świadczenia, zlecenie stałe, ustawa emerytalna, śmierć świadczeniobiorcy, rachunek bankowy po śmierci, wpłata na rachunek, miesiąc następujący po miesiącu, bank zwrotu
Zobacz»

III AUa 487/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, śmierć, posiadacz rachunków, wypłata, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, śmierć, posiadacz rachunków, otrzymanie wniosku, śmierć posiadacza rachunku, wypłata, śmierć świadczeniobiorcy, zwrot świadczenia, wypłata z rachunków, rachunek bankowy, syn zmarły, emerytura, miesiąc następujący po miesiącu, dyspozycja na wypadek śmierci, rachunek bankowy zmarły, organ rentowy, świadczenie przekazane na rachunek, częściowych kwot, uprawniona osoba
Zobacz»

III AUa 1562/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

prawo bankowe, bank, posiadacz rachunków, rachunek bankowy, śmierć, umowa rachunku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, posiadacz rachunków, rachunek bankowy, śmierć, komunalny zakład gospodarki mieszkaniowej, bank od odpowiedzialności, świadczeniobiorca, rozliczenie pieniężne, świadczenie za miesiące, ubezpieczenie społeczne, umowa rachunku bankowego, umowa rachunku, życie posiadaczy, uprawniona osoba, pieniądz przekazany przez banki, zwrot przekazanego świadczenia, zapis na wypadek śmierci, norma o charakterze proceduralnym, wypłata po śmierci
Zobacz»

III AUa 1211/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, śmierć, posiadacz rachunków, wypłata, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, stałe zlecenie, wypłata z rachunku zmarłego, śmierć świadczeniobiorcy, wypłata, dyspozycja na wypadek śmierci, operacyjną obsługę, centrum operacyjne, organ rentowy, obowiązek zwrotu, zwrot świadczenia, obsługa klientów, rachunek bankowy, wiedza o śmierci, ustawa prawo bankowe, rachunek bankowy po śmierci, wypłata przez bank
Zobacz»

III AUa 2265/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 30 maja 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

bank, prawo bankowe, śmierć, posiadacz rachunków, wypłata, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, śmierć, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, wypłata, śmierć świadczeniobiorcy, otrzymanie wniosku, organ wypłacający świadczenia, nadpłacone świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, organ rentowy, rachunek bankowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, kwota świadczenia, zwrot świadczenia, emerytura, miesiąc następujący po miesiącu, wniosek organów
Zobacz»

III AUa 157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, organ rentowy, otrzymanie wniosku, zmarły świadczeniobiorca, organ egzekucyjny, posiadacz rachunków, śmierć posiadacza rachunku, ustawa prawo bankowe, organ wypłacający świadczenia, wypłata z rachunków, śmierć, wypłata, śmierć dłużnika, prowadzący rachunek, śmierć świadczeniobiorcy, komornik sądowy, wniosek organów, konto, otrzymanie wypłaty, temat śmierci
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, posiadacz rachunków, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, rachunek bankowy, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, śmierć, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, rachunek bankowy, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, umowa rachunku, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna
Zobacz»

III Ca 1735/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

bank, rachunek bankowy, ustawa prawo bankowe, umowa rachunku, rachunek oszczędnościowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek bankowy, elektroniczna karta, ustawa prawo bankowe, limit kredytowy, zajęcie wierzytelności, karta płatnicza, zajęcie rachunku bankowego powódki, śródmieście w łodzi, umowa rachunku, udzielony kredyt, emerytura powódki, zajęcie przez komornika sądowego, pozwany bank, umowa o kredyty, podstawa zawiadomienia, rachunek oszczędnościowy, łącząca strona umowy, saldo, środek z rachunku
Zobacz»

VII U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, stałe zlecenie, otrzymanie wniosku, posiadacz rachunków, informacja o zgonie, wypłata, świadczenie przekazane na rachunek, śmierć posiadacza rachunku, śmierć, nienależnie wypłacone świadczenie, organ wypłacający świadczenia, zwrot świadczenia, wpłata na rachunek, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, konto, pozwany zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek organów, kwota świadczenia, nienależnie pobrane świadczenie
Zobacz»

I C 595/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 31 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, numer rachunków bankowy, rachunek bankowy, wykonanie polecenia, beneficjent, sporny przelew, usługa płatnicza, polecenie przelewów, obowiązek weryfikacji, postanowienie dyrektywy, identyfikator, rozliczenie pieniężne, wypadków banki, podstawa dochodzonego żądania, rachunek odbiorcy, weryfikacja zgodności, źródło dodatkowe, mail, sprawdzenie zgodności
Zobacz»

IX U 880/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, posiadacz rachunków, bank spółdzielczy, rachunek osobisty, otrzymanie wniosku, kwota przekazana na rachunek, wypłata, organ rentowy, śmierć, pełnomocnik do rachunku, wiedza o śmierci, rachunek wypłaty, częściowych kwot, informacja o śmierci, śmierć świadczeniobiorcy, świadczenie za miesiące, nienależnie wypłacone świadczenie, wskazanie osoby, konto
Zobacz»

XII C 1984/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 września 2015

Data publikacji: 7 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

bank, umowa rachunku, ustawa prawo bankowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • bank, rachunek oszczędnościowo, umowa rachunku, umowa o wydanie, umowa kredytu odnawialnego, pozwany, ustawa prawo bankowe, używanie karty, aneks do umowy rachunku, odbiór kart, odsetka, wyciąg z załącznika, wypowiedzenie umowy, upływ okresu wypowiedzenia, pozew, karta bankowa, umowa cesji wierzytelności, wolne środki, wydanie karty, stopa
Zobacz»

V Ca 1298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 października 2015

Data publikacji: 28 marca 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, polecenie przelewów, usługa płatnicza, umowa pożyczki, pozwany bank, odpowiedzialność banków, bank beneficjenta, posiadacz rachunków, dyrektywa, obowiązek sprawdzenia zgodności, konto, przeprowadzenie rozliczenia, posiadacz rachunku bankowego, unia europejska, identyfikator, podany numer rachunku, bank zleceniodawcy, rachunek bankowy, kwota pożyczki
Zobacz»

I ACa 1454/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 22 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rachunek bieżący, bank, kredytobiorca, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, wypowiedzenie, rachunki pomocnicze, ustawa prawo bankowe, rachunek kredytowy, fundusz inwestycyjny, wierzytelność, operacja, upadłość, przewalutowanie kredytu, tytuł wykonawczy, kredyt średnioterminowy, saldo, rachunek bankowy, udzielenie kredytu, śródmieście w krakowie
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, klient, umowa ramowa, umowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe
Zobacz»

I1 C 779/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 16 października 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa o kredyt hipoteczny, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, automatyczne przedłużenie, bank, umowa o prowadzenie rachunków, prowadzenie rachunku bankowego, taryfa opłat i prowizja, umowa rachunku bankowego, koszt ubezpieczenia niskiego wkładu, zapis dotyczący ubezpieczenia, prawo bankowe, debet, wyciąg z ksiąg bankowych, okres ubezpieczenia, odsetki umowne, kredytobiorca, zwrot kosztów ubezpieczenia, dyspozycja dłużnika, kwota kredytów, dzień wystawienia wyciągu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Włodarczyk-Pieniążek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartosz Kasielski
Data wytworzenia informacji: