Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 632/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-07

I ACa 1322/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

poznanie, kara umowna, koszt usunięcia, zbywca, wada robót, usunięcie wady, usterka, robota budowlana, cedent, zawiadomienie o przelewie, przelana wierzytelność, otrzymanie przez dłużnika, cesja, ewentualna wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poznanie, kara umowna, koszt usunięcia, zbywca, wada robót, usunięcie wady, usterka, robota budowlana, cedent, zawiadomienie o przelewie, przelana wierzytelność, otrzymanie przez dłużnika, przedmiot przelewu, wymagalność wierzytelności, cesja, uprawdopodobnienie, powództwo opozycyjne, ewentualna wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, ewentualna usterka
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

cedent, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa cesji, przelana wierzytelność, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony, zbywca, kwiecień
Zobacz»

VII AGa 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, cedent, kara umowna, przelew, cesja, pozwany, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, cedent, kara umowna, przelew, tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, zarzut potrącenia, wierzytelność przyszła, świadczenie, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność cedenta, wszczęcie egzekucji, cesjonariusz, strona powodowa, wykonalność
Zobacz»

I ACa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 20 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, cedent, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelana wierzytelność, przelew, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, korzystanie z nieruchomości, cedent, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelana wierzytelność, korzystanie z rzeczy, przelew, istnienie stosunku najmu, samoistny posiadacz, cesja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, nieruchomość powoda, czynsz, istnienie umowy najmu, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz, materiał procesowy, zaniechanie weryfikacji
Zobacz»

I ACa 829/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, cesja, pozwany, zawiadomienie o przelewie, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, cesja, potrącenie wierzytelności wzajemnej, pozwany, konsekwencja naruszenia prawa, przekształcenie, strona powodowa, zawiadomienie o przelewie, procesowy zarzut potrącenia, zarzut potrącenia kary umownej, wierzyciel pierwotny, dłużnik, cesjonariusz, wykonanie roboty, umowa, zapłata kary umowna, spółka, odbiór końcowy
Zobacz»

X Ga 447/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, zbywca, cedent, przelana wierzytelność, dłużnik, pozwany, przelew, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, zbywca, cedent, przelana wierzytelność, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dłużnik, pozwany, przelew, wierzytelność powodów, przedmiot przelewu, poprzedni wierzyciel, wykładnia prawa materialnego, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, postępowanie uproszczone, poprzednik prawny powodów, apelacja na posiedzeniu niejawnym, potrącenie wierzytelności, merytoryczna apelacja, wykonanie przedmiotu umowy, korespondencja pomiędzy powodem
Zobacz»

I ACa 298/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 27 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

kara umowna, umowa o roboty budowlane, cedent, dłużnik, oświadczenie o potrąceniu, przelana wierzytelność, pozwany, wiadomość o przelewie, zawiadomienie o przelewie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, cedent, cesjonariusz, dłużnik, podwykonawca, oświadczenie o odstąpienia, oświadczenie o potrąceniu, bank spółdzielczy ziemi, przelana wierzytelność, pozwany, pozwana spółka, wierzytelność dłużnika, wierzytelność cedenta, etap robót, sporządzenie inwentaryzacji, potracenie, wiadomość o przelewie, zawiadomienie o przelewie
Zobacz»

X GC 499/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

zbywca, dłużnik, potrącenie, cedent, cesja, przelana wierzytelność, wada, pozwany, zawiadomienie o przelewie, poznanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zbywca, wada prawna, nabywca, dłużnik, potrącenie, cedent, cesja, komentarz, uniwersytet medyczny, przelana wierzytelność, wada, cesjonariusz, pozwany, zawiadomienie o przelewie, umowa finansowania, cedowana wierzytelność, roszczenie dłużnika, prawo zatrzymania, przedmiot przelewu, poznanie
Zobacz»

I ACa 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wierzytelność, poznanie, cedent, wykonalność, umowa cesji, przelew, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, zbywca, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, poznanie, cedent, wykonalność, umowa cesji, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie zwrotu, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, zbywca, pozwany, egzekucja, zawarcie umowy cesji, skarga kasacyjna, oświadczenie powoda o potrąceniu, wzajemna wierzytelność
Zobacz»

I ACa 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, dłużnik, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, faworyzowanie strony, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, skuteczność cesji, sprawa o pozbawienie, egzekucja, podstawa opodatkowania, sprawa o sygnaturze, cesja, roszczenie, skuteczność zwalczania, przesłanka odpowiedzialności deliktowej, odsetka i koszt procesu
Zobacz»

V ACa 54/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 17 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, cesja, potrącenie wierzytelności, usterka, przelew, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, spółka, pozwany, podłoga sportowa, wierzytelność o zapłatę, cesja, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, usunięcie wad i usterek, potrącenie wierzytelności, listwa progowa, usterka, umowa, przelew, usunięcie wady, rejestr przedsiębiorców, faktura końcowa, potrącenie z wierzytelności, gwarancja ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, nakaz zapłaty
Zobacz»

VIII GC 104/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 marca 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, zbywca, powzięcie wiadomości o przelewie, potrącenie wierzytelności, dłużnik, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • dzierżawca, umowa odnowienia, oświadczenie o potrąceniu, złoty polski, tytuł wykonawczy, umowa poddzierżawy, zbywca, zwolnienie z długu, powzięcie wiadomości o przelewie, potrącenie wierzytelności, warszawa, dłużnik, użytkownik, umowa dzierżawy, czynsz, pierwotny wierzyciel, oddzielnych porozumień, wykonalność, nieruchomość, usta
Zobacz»

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, tytuł wykonawczy, cesja, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, tytuł wykonawczy, cesja, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik
Zobacz»

VIII C 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, dłużnik, wykonalność, tytuł wykonawczy, cesja, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, przelew, dłużnik, wykonalność, tytuł wykonawczy, cesja, syndyk, lista wierzytelności, zbywca, masa upadłości, poprzedni wierzyciel, ostateczny plan podziału, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, cesja wierzytelności powoda, wykonawcza wykonalność, wiedza o przelewie wierzytelności, zeznanie prezesa zarządu, złożenie skutecznego oświadczenia
Zobacz»

V ACa 354/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 28 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, umowa cesji, zbywca, pozwany, robota budowlana, przelew, oświadczenie o potrąceniu, nabywca wierzytelności, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, kara umowna, umowa cesji, odstąpienie od umowy, zbywca, pozwany, robota budowlana, faktura, przelew, gwarancja zapłaty, udzielenie gwarancji, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zapłata za roboty budowlane, zbywca wierzytelności, zarzut potrącenia, umowa pożyczki, nabywca wierzytelności, potrącenie wierzytelności, zwłoka
Zobacz»

I ACa 445/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 22 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

potrącenie, zbywca, cedent, pozwany, cesja, otrzymanie przez dłużnika, nabywca wierzytelności, powzięcie wiadomości o przelewie, dłużnik zawiadomienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • potrącenie, zbywca, faktura korygująca, cedent, wystawienie faktury, pozwany, termin płatności, cesja, towar, zwrot ceny, otrzymanie przez dłużnika, skuteczność przelewu wierzytelności, nabywca wierzytelności, potracenie, zarzut potrącenia, termin wymagalności należności, umowa faktoringu, zawiadomienie o cesji, powzięcie wiadomości o przelewie, dłużnik zawiadomienia
Zobacz»

I ACa 1251/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowa cesji, zbywca, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, pozwany, zawiadomienie o przelewie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, zbywca, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, dochodzona wierzytelność, skuteczność oświadczenia o potrąceniu, piasek, zawarcie umowy faktoringu, skuteczne potrącenie, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, podstawa umowy cesji, zarzut potrącenia, faktura, faktor, dłużnik, pozwany, zawiadomienie o przelewie, możliwość potrącenia, spółka, przedmiot przelewu
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, pozwany, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, potrącenie wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa
Zobacz»

V ACa 607/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 maja 2019

Data publikacji: 9 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, zawiadomienie o przelewie, pozwany, zbywca, przelana wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • ogół praw i obowiązków, oświadczenie o potrąceniu, umowa cesji, zawiadomienie o przelewie, pozwany, poręczyciel, przedmiot przelewu, istnienie wierzytelności, sprzedaż ogółu praw, kserokopia, wymagalność, ugoda, zbywca, przelana wierzytelność, obowiązek wspólnika spółki jawnej, umowa cesji wierzytelności, doręczenie, mocodawca, odpis sprzeciwu, przedmiot cesji
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

cedent, dłużnik, potrącenie wierzytelności, umowa cesji, wiadomość o przelewie, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, zbywca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, komornik sądowy przy sądzie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, wykonalność, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela, klauzula wykonalności, wschód, umowa przelewu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Adamczewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: