Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pz 38/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2014-05-23

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, pismo o cofnięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

VII Pz 51/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 lipca 2014

Data publikacji: 14 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pozwany, śródmieście w łodzi, pełnomocnik, stosunek pracy i wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o przyznanie kosztów, pozwany, potwierdzenie nadania, żądanie zwrotu kosztów procesu, postępowanie zażaleniowe, śródmieście w łodzi, powzięcie wiadomości, nowe żądanie, data wpływu do kancelarii, zaskarżone postanowienie, uwzględnienie nakładu pracy pełnomocnika, niezwykle trudna sytuacja finansowa, kancelaria strony, przewidywane nakłady, zmiana skarżonego postanowienia, koszt postępowania poprzez zasądzenie, pełnomocnik, stosunek pracy i wynagrodzenie, roszczenie o zasądzenie kosztów
Zobacz»

I ACz 30/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 26 stycznia 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

wniosek o przyznanie kosztów, sądowy wniosek, pozwany, termin dwutygodniowy, wypadek cofnięcia pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, odpis pisma powodów, odpis postanowienia o umorzeniu, umorzenie postępowań, sądowy wniosek, zaskarżone postanowienie, pozwany, termin dwutygodniowy, koszt w wypadkach, pozwany odpis, czynność procesowa powoda, postępowanie przez stronę powodową, opłata od pozwów, wypadek cofnięcia pozwu, wysłanie odpisu, wpływ na dokonanie, zażalenie wniosków, połowa uiszczonej opłaty, zasadność żądania zwrotu, powołana przyczyna
Zobacz»

II Cz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, sądowy wniosek, wniosek o przyznanie kosztów, termin dwutygodniowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, stała niepewność, sądowy wniosek, obejście prawa, rozpoczęcie rozprawy, pozwany sprzeciw, wniosek o przyznanie kosztów, sprawa nakazu zapłaty, stan niepewności, termin dwutygodniowy, strona pozwana w stanie, pozwany, ustalenie istnienia przesłanek, stwierdzenie niedopuszczalności, definitywne rozstrzygnięcie, wniesienie przez stronę powodową, skuteczność cofnięcia pozwu, wpływ na wydane rozstrzygnięcie, strona powodowa uprawnienia, wątpliwość i zastrzeżenie
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wypadek cofnięcia pozwu, pozwany, pismo o cofnięciu, przyznanie kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu, tydzień od zawiadomienia
Zobacz»

VI Gz 123/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 18 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, cofnięcie apelacji, przyczyna cofnięcia, zażalenie, odpis apelacji, przedmiot apelacji, rozpoczęcie rozprawy, czynności procesowe, pozwany, postępowanie zażaleniowe według norm, wystąpienie z powództwem, apelacja przed sądem, łączna suma kosztów, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, reda, połowa wpisu, cała uiszczona opłata, radca prawny
Zobacz»

VIII Gz 1/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 lutego 2015

Data publikacji: 3 marca 2015

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, przypadków cofnięcia, pozwany, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, koszt niezbędny do dochodzenia, zaspokojenie roszczenia, koszt procesu w sytuacji, oddalenie na zasadzie, przyznanie kosztów procesu, roszczenie przez stronę, działanie procesowe, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zażalenie powoda, razu powodu, uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia, postępowanie w przypadku, zaskarżone rozstrzygnięcie sądu, termin do wniesienia sprzeciwu, wniosek o zasądzenie kosztów, wniosek o przyznanie kosztów
Zobacz»

VIII Gz 98/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 lipca 2016

Data publikacji: 12 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, umożliwienie wypowiedzenia, zmiana sytuacji procesowej, zaskarżone postanowienie, dochowanie wymogów, żądanie strony przeciwnej, skuteczność cofnięcia pozwu, pozew ze skutkiem prawnym, uprawnienie do żądania zwrotu, wymóg procesowy, zażalenie pozwane od postanowienia, rozstrzygnięcie o umorzeniu, żądanie zwrotu kosztów procesu, żądana należność, wytoczenie pozwu, skutek cofnięcia pozwu, postępowanie w rozpoznawanej sprawie, rozpoznawana sprawa zastosowania, możliwość umorzenia
Zobacz»

II Cz 136/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 23 marca 2017

Data publikacji: 4 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów, strona powodowa, termin dwutygodniowy, pełnomocnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wniosek o zasądzenie kosztów, pozwany, wniosek o przyznanie kosztów, strona powodowa, zażalenie, termin dwutygodniowy, konieczność wyrażenia zgody, strona powodowa częściowo, kodeks postępowania cywilnego, skutek procesowy i materialnoprawny, sprawa w chwili, skuteczność cofnięcia pozwu, adwokat, oświadczenie o cofnięciu pozwu, materialnoprawne oświadczenie, piśmiennictwo prawnicze, zakres żądania, rygor uznania, pełnomocnik
Zobacz»

VIII Gz 194/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2019

Data publikacji: 30 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wydanie i doręczenie, pozwany, przypadków cofnięcia, koszt postępowań zażaleniowy, doręczenie nakazu zapłaty, zaskarżone postanowienie, wdanie, pierwsza instancja, pieczęć pocztowa, oświadczenie powódki o cofnięciu, wydanie nakazu zapłaty, czas oświadczenia, oddalenie zażalenia, koszt procesu, uzupełnienie oświadczenia, oświadczenie powodowej spółki, drogą postanowień, pozwany koszt
Zobacz»

VIII Gz 264/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 lipca 2018

Data publikacji: 31 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszt zastępstwa procesowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, gołosłowne twierdzenie, faktyczne spełnienie, postępowanie na posiedzeniu, pozwany, koszt postępowania w sytuacji, skutek zaspokojenia, koszt zastępstwa procesowy, dowód spełnienia świadczenia, podstawa do zasądzenia, sprawa w postępowaniu zażaleniowym, przepisana norma, skutek działania powoda, zapłata roszczenia, centrum, oświadczenie o cofnięciu pozwu, odpowiedź na zażalenie strony, data faktyczna, zaspokojenie powodów, wyznaczona rozprawa
Zobacz»

I C 1903/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 19 marca 2018

Data publikacji: 11 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, strona powodowa, pozwany, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, strona powodowa, przepis o kosztach procesu, powodowy fundusz, powództwo roszczenia, pozwany, należność główna, fundusz kosztów, nakaz zapłaty, data wytoczenia pozwu, postępowanie w łącznej wysokości, rachunek bankowy strony powodowej, pełnomocnik strony powodowej, chwilę wytoczenia, argument pełnomocnika, przyczyna cofnięcia, przypadków cofnięcia, oświadczenie o cofnięciu pozwu, kwota kosztów procesu, wytoczenie powództwa
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

pozwany, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zaspokojenie przez stronę, górnik, pozwany, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

III AUz 78/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pismo o cofnięciu, termin dwutygodniowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, cofnięcie pozwu, oświadczenie spółki o cofnięciu, pismo o cofnięciu, pełnomocnik strony przeciwnej, wysokość składki, orzekanie o kosztach procesu, zażalenie organu rentowego, podstawa do orzekania, świadczenie z zakładowego funduszu, powzięcie wiadomości, pracownika wpłaty, termin dwutygodniowy, odwołująca spółka, pracownik spółki świadczeń, odwołanie spółki od decyzji, zakładowy fundusz świadczeń socjalny, odstąpienie strony od obciążania, jednobrzmiąca odpowiedź na odwołania, odwołanie przez spółkę
Zobacz»

I C 1111/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 19 lutego 2020

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, wyrok sądu apelacyjny, pozwany, odwołalność czynności procesowych, energia elektryczna, podstawa do wytoczenia powództwa, roszczenie, zachód, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, elektroniczne postępowanie upominawcze, poradnia diabetologiczna, należność za zużycie, wentyl bezpieczeństwa, czynność cofnięcia pozwu, rejonowy lublin, koszt procesu, problem w regulowaniu, pisemne oświadczenie o cofnięciu
Zobacz»

I ACz 1117/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 30 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, termin dwutygodniowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wycofanie powództwa, cofnięcie powództwa, futro, termin ustawowy, termin zawity, termin dwutygodniowy, pozwany, pismo, przepis kodeksu postępowania cywilnego, brak złożenia oświadczenia, bezpośrednie doręczenie, przewodniczący w trybie, przypadek bezpośredni, spółka odpisu, termin przepisów, zawiadomienie, wniosek o wycofanie, odwołanie rozprawy, wynagrodzenie od skarbu
Zobacz»

II C 1070/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, koszt procesu, wytoczenie powództwa, cofnięcie pozwu przez stronę
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, próba zatrudnienia, centrum, przeprowadzona egzekucja, poniesienie kosztów procesu, powództwo o kwotę, zasada słuszności, koszt procesu, wytoczenie powództwa, sytuacja materialna, pozwany koszt, podejmować próby, rozstrzyganie o istnieniu, przegranie sprawy przez stronę, możliwość stosowania wykładni, pozwane roszczenie, przesłanka zastosowania zasady, cofnięcie pozwu przez stronę, postanowienie o umorzeniu, ograniczona kontrola
Zobacz»

I Cz 138/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 14 marca 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zawarcie ugody pozasądowej, pozwany, koszt procesu, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, powództwo roszczenia, zgoda na cofnięcie pozwu, wniosek o zwrot kosztów, dowód wypłaty, zwrot kosztu procesu, koszt postępowań zażaleniowy, pismo procesowe, dostateczny czas, zarzut zażalenia dotyczący naruszenia, uiszczona kwota zaliczki, podstawa do odstępstwa, linia orzecznictwa sadu najwyższego, słuszne roszczenie powoda, widzenia kosztów
Zobacz»

II Cz 409/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

wniosek o przyznanie kosztów, cofnięcie pozwu, pozwany, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, wytoczenie powództwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie powództwa bez zrzeczenia, wniosek o przyznanie kosztów, cofnięcie pozwu, złożenie wniosku o zasiedzenie, dwutygodniowy termin, pozwany, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, przyznanie kosztów zastępstwa procesowego, koszt postępowań zażaleniowy, rozpoczęcie rozprawy, zażalenie, termin do złożenia wniosku, zastępstwo procesowe według norm, wybudowanie linii energetycznej, postanowienie z przepisami, oświadczenie o cofnięciu powództwa, skuteczne cofnięcie powództwa, wytoczenie powództwa, fakt wybudowania, złożenie wniosku o zasądzenie
Zobacz»

II Cz 811/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, postanowienie zawarte w punktach, data wytoczenia pozwu, chwilę wytoczenia, celowe dochodzenie, dochodzenie prawa, uiszczona opłata skarbowa, powództwo roszczenia, pozwany, przeciwnik, celowa obrona, wielokrotność, obowiązek zwrotu kosztów, wytoczenie powództwa, koszt procesu, zażalenie, wystąpienie z powództwem, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Kuchnio
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędziowie
Data wytworzenia informacji: