Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 9/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-01-23

III Ca 832/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2015

Data publikacji: 15 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, zabezpieczona hipoteka, wniosek dokumentów, treść księgi wieczystej, wygaśnięcie wierzytelności, wykreślenie hipoteki, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, postępowanie wieczystoksięgowe, nowy sącz, wpis wykreślenia, wygaśnięcie hipoteki, zabezpieczona hipoteka, wniosek dokumentów, treść księgi wieczystej, podstawa wykreślenia, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, wnioskodawca, oświadczenie wierzyciela, właściciel nieruchomości, wygaśnięcie wierzytelności, wykreślenie hipoteki, wniosek o wykreślenie, hipoteka umowna, powaga rzeczy osądzonej, przedstawienie dokumentu, możliwość powstania
Zobacz»

III Ca 1343/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

dokonanie wpisu, ustawa o księgach wieczystych, wykreślenie wpisu hipoteki, wniosek o wykreślenie hipoteki, podstawa wpisu, treść księgi wieczystej, dokument, hipoteka umowna zwykła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • dokonanie wpisu, ustawa o księgach wieczystych, wykreślenie wpisu hipoteki, wniosek o wykreślenie hipoteki, rzeczywisty stan prawny, wpis hipoteki umownej, podstawa wpisu, ustawa prawo bankowe, nowy dokument, hipoteka umowna łączna, prawomocny wpis, treść księgi wieczystej, dokument, podstawa wykreślenia, hipoteka umowna kaucyjna, hipoteka umowna zwykła, wnioskodawca, postępowanie wieczystoksięgowe, bank, ponowne badanie
Zobacz»

II Ca 733/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, wykreślenie hipoteki, wierzytelność zabezpieczona hipoteką
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, księgę wieczną, wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, wygaśnięcie hipoteki, wykreślenie hipoteki, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, wykreślenie z działu, przedawnienie wierzytelności, nieruchomość ujawniona w księgach, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, wierzytelność hipoteczna, księga wieczysta hipoteki, zmiana nazwy, niezgodność między stanem prawnym, usunięcie niezgodności, kredyt, nowy podmiot
Zobacz»

I C 799/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2017

Data publikacji: 2 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, treść księgi wieczystej, hipoteka umowna zwykła, wierzytelność zabezpieczona hipoteką
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, rzeczywisty stan prawny, wierzyciel hipoteczny, denominacja, treść księgi wieczystej, spłata pożyczki, hipoteka umowna zwykła, dłużnik osobisty, przedmiot hipoteki, część równi, przedawnienie wierzytelności, spłacenie pożyczki, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, podstawa aktu notarialnego, wykreślenie prawa, ewidencję nieruchomości, rata kwartalna, odpowiedzialność rzeczowa
Zobacz»

II Ca 527/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 6 lutego 2014

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wierzytelność zabezpieczona hipoteką, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna zwykła, wierzyciel hipoteczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przedmiotowa hipoteka, ostrów wielkopolski, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wygaśnięcie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, fundusz inwestycyjny, przeniesienie hipoteki, wpis do ksiąg wieczysty, wierzytelność hipoteczna, hipoteka umowna zwykła, przelanie praw, prawo i roszczenie, cesja wierzytelności, zastosowanie miotły, siedziba, przejście wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustawa z dniem, zmiana ustawy o księgach
Zobacz»

I Ca 330/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Elblągu

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 19 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wierzyciel hipoteczny, ustawa o księgach wieczystych, treść księgi wieczystej, wniosek o wykreślenie hipoteki, wniosek dokumentów, wpis hipoteki, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wykreślenie hipoteki przymusowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wierzyciel hipoteczny, wygaśnięcie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, treść księgi wieczystej, wniosek o wykreślenie hipoteki, wniosek dokumentów, rejestr sądowy, treść i forma wniosku, podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia, świadczenie do depozytu sądowego, wniosek o zezwolenie, powództwo o uzgodnienie treści, zbycie, wnioskodawca, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpis hipoteki, wniosek o wpis, wystąpienie z powództwem
Zobacz»

II Ca 492/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wpis hipoteki, hipoteka umowna, wykreślenie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, księga wieczysta roszczenia, umowa przedwstępna, wpis prawa, wpis hipoteki, ustanowienie odrębnych własności lokali, obciążenie, roszczenie ujawnione w księdze, ujawnienie roszczenia, roszczenie o ustanowienie, hipoteka umowna, ograniczone prawo, wpis roszczenia, przeniesienie własności nieruchomości, wykreślenie hipoteki, prawo rzeczowe, zaskarżony wpis, nowa księga wieczysta, prawo osobiste, hipoteka łączna
Zobacz»

II Ca 827/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 10 października 2017

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, wniosek o wpis, wpis hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, wniosek o wpis, wpis hipoteki, sprostowanie, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, akt notarialny, zmiana ustawy o księgach, oświadczenie uczestniczki, prawo rzeczowe, wnioskodawca, koszt postępowania kasacyjnego, oświadczenie właściciela nieruchomości, wpisanie do księgi wieczystej, ograniczone prawo, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów, skuteczność materialnoprawną, zabezpieczenie spłaty należności, hipoteka zwykła
Zobacz»

I ACa 1209/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 listopada 2018

Data publikacji: 24 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna zwykła, wierzytelność zabezpieczona hipoteką
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, kredyt krótkoterminowy, rachunek bieżący, pozwany, hipoteka umowna zwykła, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, nieruchomość, umowa cesji, bankowy tytuł egzekucyjny, cesja wierzytelności, domniemanie, bank, wierzyciel, fundusz inwestycyjny, zarzut przedawnienia, zmiana ustawy o księgach, przelew wierzytelności hipotecznej, świadczenie uboczne, prawo wynikające z wpisu, wydział ksiąg wieczysty
Zobacz»

II Ca 1023/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, wpis hipoteki, wierzytelność, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, siedziba w świdnicy, wschód, przejście hipoteki, prawo bankowe, usunięcie niezgodności, rejonowy lublin, wpis hipoteki, wierzytelność, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, odsetka skapitalizowana, wpis w księdze wieczystej, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, ugoda, nieruchomość ujawniona w księgach
Zobacz»

III Ca 2171/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 marca 2023

Data publikacji: 3 listopada 2023

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, hipoteka umowna, wierzyciel hipoteczny, wpis hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przeniesienie hipoteki, zaskarżony wpis, zmiana ustawy o księgach, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność hipoteczna, umowa przelewu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, ustawa z dniem, hipoteka umowna, wierzyciel hipoteczny, przelew wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, nowy wierzyciel, przejście hipoteki, dokonanie żądanego wpisu, przeniesienie wierzytelności, skarga na wpis referendarza, skarżący uczestnik, wpis hipoteki
Zobacz»

VI ACa 246/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przeniesienie hipoteki, umowa o spłacie, przelew wierzytelności hipotecznej, wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, prawo bankowe, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zaspokojenie z nieruchomości, bank, umowa cesji wierzytelności, wpis powoda, oświadczenie właściciela nieruchomości, wpis w księdze wieczystej, moc prawna dokumentu urzędowego, wyciąg z księgi, zastaw, księgi rachunkowe, gmina, wpis do ksiąg wieczysty
Zobacz»

III Ca 1005/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 16 grudnia 2019

Data publikacji: 28 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wykreślenie hipoteki, wniosek dokumentów, treść księgi wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, naczelnik drugiego urzędu skarbowego, wykreślenie hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, hipoteka przymusowa, tytuł wykonawczy, decyzja naczelnika, hipoteka z księgi wieczystej, wykreślenie z księgi, wniosek dokumentów, fakt wygaśnięcia, rzeczywisty stan prawny, treść księgi wieczystej, wykreślenie z działu, dokument zawierający oświadczenia, podstawa do wykreślenia, dyrektor izby skarbowej, oświadczenie wierzyciela, usunięcie niezgodności, umorzenie egzekucji
Zobacz»

II Ca 577/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 9 października 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, zabezpieczona hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, zmiana terminu spłaty, zabezpieczona wierzytelność, wierzytelność, sprawę zakładania, prowadzenie księgi wieczystej, zakładanie i prowadzenie, wierzytelność hipoteczna, termin spłaty kredytu, zabezpieczona hipoteka, kredyt zabezpieczony, hipoteka umowna kaucyjna, zmiana treści hipoteki, termin zapłaty, zmieniające rozporządzenie, system informatyczny, ustawa z dniem, znowelizowany przepis, wpis dotyczący hipoteki
Zobacz»

III Ca 1200/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 marca 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, podstawa wpisu, wpis w księdze wieczystej, wierzyciel hipoteczny, dokonanie wpisu, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przeniesienie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, przenoszona wierzytelność, przejście hipoteki, podstawa wpisu, podstawa wpisów w księdze, wierzytelność na cesjonariusza, wpis w księdze wieczystej, wierzyciel hipoteczny, postępowanie wieczystoksięgowe, umowa o przelew wierzytelności, dokonanie wpisu, wymaganie formalne, syndyk masy upadłości, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, oryginał umowy, wniosek o wpis, forma dokumentu, załączona umowa, cywilne postępowanie
Zobacz»

I C 31/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wykreślenie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, wierzytelność, treść księgi wieczystej, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wykreślenie hipoteki, rzeczywisty stan prawny, ustawa o księgach wieczystych, strzelec, zabezpieczona wierzytelność, mail, wierzytelność, ugoda, kwit, wygaśnięcie hipoteki, wierzyciel, treść księgi wieczystej, wzór oświadczenia, kraj, powództwo o uzgodnienie treści, właściciel nieruchomości, pozwany, hipoteka umowna, uzgodnienie treści księgi wieczystej, obciążająca nieruchomość
Zobacz»

II Ca 2333/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 12 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

wpis hipoteki, hipoteka umowna, treść księgi wieczystej, podstawa wpisu, wierzyciel hipoteczny, ustawa o księgach wieczystych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, obligacja, hipoteka umowna, treść księgi wieczystej, hipoteka umowna łączna, rzeczywisty stan prawny, roszczenie i prawo, podstawa wpisu, lokal w stanie wolnym, siedziba, wierzyciel hipoteczny, prawo osób trzecie, nowo założona księga wieczysta, nieruchomość utworzona przez podział, ustawa o księgach wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej, przeniesienie hipoteki, postępowanie wieczystoksięgowe, skarga na orzeczenie referendarza, ustanowienie hipoteki
Zobacz»

I Ca 366/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Zamościu

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wykreślenie hipoteki, wpis hipoteki, wygaśnięcie wierzytelności, wierzyciel hipoteczny, wniosek dokumentów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wygaśnięcie hipoteki, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wykreślenie hipoteki, hipoteka przymusowa kaucyjna, wykreślenie hipoteki przymusowej, nienależnie pobrane świadczenie, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie, wpis hipoteki, potrącenie, podstawa do wykreślenia hipoteki, wygaśnięcie wierzytelności, wykreślenie hipoteki z księgi, wpis hipoteki kaucyjnej, hipoteka z księgi wieczystej, wierzyciel hipoteczny, wniosek dokumentów, decyzja prezesa kasy rolniczego, kognicja sądu wieczystoksięgowego, system ubezpieczeń społeczny, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia
Zobacz»

II Ca 635/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wpis hipoteki, wierzyciel hipoteczny, hipoteka umowna zwykła, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, dłużnik osobisty, nowa hipoteka, waluta, wpis hipoteki, prawo bankowe, wpis hipoteki umownej, wierzyciel hipoteczny, wnioskodawca, hipoteka umowna zwykła, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zmiana ustawy o księgach, właściciel nieruchomości o ustanowieniu, ustanowienie hipoteki, dokonanie wpisu, podstawa do dokonania wpisu, dokonanie wpisu hipoteki, księga wieczysta hipoteki, wpisanie hipoteki
Zobacz»

I ACa 791/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2020

Data publikacji: 15 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, wierzyciel hipoteczny, wierzytelność hipoteczna, dłużnik rzeczowy, obciążona hipoteka, zabezpieczenie, odsetka, powodowy bank, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zarzut przedawnienia, przedawnienie wierzytelności, hipoteka umowna, roszczenie o świadczenia uboczne, działanie w zakresie sprzedaży, pozwany, zaspokojenie z nieruchomości, suma hipoteki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: