Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 3679/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-01-15

I C 1429/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 12 lutego 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ugoda, stosunek prawny, ustępstwo, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, odsetki umowne, pozwany, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa bankowa, stosunek prawny, ustępstwo, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, przedawnienie, kserokopia, odsetki umowne, wzajemne ustępstwa, jasło, pozwany, zgodność z oryginałem, cesja, odpis dokumentu, oryginał przez pełnomocnika, sporny stosunek prawny, wysokość czterokrotności stopy, radca
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, wypowiedzenie ugody, zawarcie ugody, odsetki umowne, niepewność, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, niepewność, bank
Zobacz»

I C 114/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 22 maja 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ugoda, wierzytelność, prokura, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, pozwany, wyciąg, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, umowa ugody, wierzyciel pierwotny, wierzytelność, druga ugoda, zarzut przedawnienia, rata, pierwsza ugoda, prokura, umowa cesji, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, pozwany, wyciąg, odsetka za opóźnienie, przerwa biegu przedawnienia, termin wymagalności roszczenia, bankowy tytuł egzekucyjny, uznanie roszczenia, dłużnik
Zobacz»

VIII Pa 74/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2014

Data publikacji: 13 października 2014

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

treść ugody, ustępstwo, stosunek prawny, zawarcie ugody, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • treść ugody, ustępstwo, skapitalizowana renta wyrównawcza, stosunek prawny, zawarcie ugody, zawarta ugoda, odsetka, wzajemne ustępstwa, zawezwanie do próby ugodowej, ugoda sądowa, ugoda strony, wygaśnięcie stosunku prawnego, wyrok częściowy, oświadczenie woli, smycz, łącząca strona, skutek ugody, strona stosunku prawnego, pająk, błąd
Zobacz»

I C 1233/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 4 czerwca 2018

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

ugoda, wierzytelność, stosunek prawny, ustępstwo, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, odsetki umowne, cesja, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, druga ugoda, umowa bankowa, wierzytelność, pierwsza ugoda, stosunek prawny, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, ustępstwo, rozwiązanie ugody, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, przedawnienie, odsetki umowne, aneks do ugody, wzajemne ustępstwa, jasło, wysokość czterokrotności stopy kredytu, cesja, pozwany, odpis dokumentu
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

I C 394/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zawarcie ugody, treść ugody, ustępstwo, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • postanowienie ugody, ugoda sądowa, podział majątku wspólnego, zawarcie ugody, składnik, treść ugody, przedmiotowa ugoda, darowizna nieruchomości, wykonanie ugody, ustępstwo, wspólne dziecko, samochód, dom, powierzchnia, ustalenie nieważności ugody, pozwany, wzajemne ustępstwa, sprawa o podział majątku, darowanie nieruchomości, najstarszy syn
Zobacz»

XVIII C 4166/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2017

Data publikacji: 29 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, zawarcie ugody, narodowy bank polski, wierzytelność, stopa kredytu lombardowego narodowego, ustępstwo, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, zawarcie ugody, odsetka w wysokości czterokrotności, narodowy bank polski, zawarta ugoda, wierzytelność, stopa kredytu lombardowego narodowego, ugoda strony, wysokość czterokrotności stopy kredytu, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, ustępstwo, zarzut przedawnienia, odsetka maksymalna, stop kredytu lombardowego, zarzut na obecnym etapie, zawodowa reprezentacja, dowód o tyle, załączenie odpisów, okres odsetkowy
Zobacz»

I ACa 474/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 26 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zawarcie ugody, treść ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • uczestniczka, skutek prawny ugody, zawarta ugoda, zawarcie ugody, darowizna, nakład, strona ugody, wpływ błędów, treść ugody, przedmiotowa ugoda, spadkodawca, ugoda sądowa, wnioskodawczyni, oświadczenie woli, zawieranie ugody, prawdziwy stan rzeczy, dział spadków, zasady współżycia społecznego, nieruchomość, czynność prawna
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

ustępstwo, stosunek prawny, zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, podjęcie działań windykacyjnych, stosunek prawny, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność
Zobacz»

II Ca 710/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 22 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

odsetka maksymalna, wierzytelność, stop kredytu lombardowego, odsetki umowne, stopa kredytu lombardowego narodowego, wypowiedzenie ugody, narodowy bank polski, wysokość odsetki, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • odsetka maksymalna, wierzytelność, stop kredytu lombardowego, rata, wierzytelność w stan, odsetki umowne, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, siedziba, równe czterokrotności, stopa kredytu lombardowego narodowego, wypowiedzenie ugody, dzień wniesienia pozwu, odsetka za opóźnienie, narodowy bank polski, wysokość odsetki, fundusz, rejonowy lublin, bankowy tytuł egzekucyjny, cała wierzytelność, informacja o postawieniu
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

pozwany, treść ugody, ustępstwo, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód, pełne rozliczenie
Zobacz»

X C 3123/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

treść ugody, niepewność, pozwany, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • podpisanie ugody, kredyt, treść ugody, skutek prawny ugody, niepewność, pozwany, bank, zapis ugody, wpływ błędów, dokument oświadczenia, zobowiązanie wobec banków, zakres spłaty, ugoda strony, podpis na dokumentach, syn stron, kolejna rata, potwierdzenie wpłaty, złożyć podpis, dzień zapłaty, pojęciem faktów
Zobacz»

VII C 615/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Radomiu

Data orzeczenia: 11 grudnia 2018

Data publikacji: 1 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, zawarcie ugody, pozwany, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, oświadczenie o zrzeczeniu, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, limit kredytowy, zawarcie ugody, poprzedni wierzyciel, kredyt, pozwany, dłużnik, ugoda pod wpływem błędu, siedziba, skutek przedawnienia, skutek prawny oświadczenia woli, bieg przedawnienia, przedawnienie roszczenia, dług, klauzula wykonalności
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

treść ugody, wykonalność, pozwany, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, ugoda sądowa, wykonalność, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku, opłata czynszowa
Zobacz»

I ACa 185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2012

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, odsetki umowne, wysokość odsetek maksymalnych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • dzień zawarcia ugody, sporna kwota, litera, zapłata sporna, zawarcie ugody, pozwany, pozwana spółka, interes prawny w dochodzeniu, opóźnienie, płatność, odsetki umowne, termin zapłaty, interes prawny powódki, zapłata odsetek umownych, wysokość odsetek maksymalnych, termin kwot, odsetka w wysokość, odsetki ustawowe, dochodzenie roszczenia, zawarta ugoda
Zobacz»

I C 344/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2014

Data publikacji: 15 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda pozasądowa, wierzyciel, nieważność ugody, tytuł wykonawczy, wniosek egzekucyjny, skutek prawny ugody, pozwany, omyłka, całkowite zaspokojenie, klauzula wykonalności, wszczęcie egzekucji, tożsamość strony, nakaz zapłaty sądu okręgowego, komornik, dłużnik, cofnięcie wniosków, wypłacalność, uzasadnienie pozwów, wykonalność nakazu zapłaty
Zobacz»

VIII Ga 321/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020

Data publikacji: 17 marca 2020

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

treść ugody, zawarcie ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • szkoda, pierwsze wezwanie do zapłaty, oświadczenie woli, tekst ugody, treść ugody, zawarcie ugody, draft, umowa, intencja strony, pozwany, rozmowa, najem pojazdu zastępczego, zdanie drugie, podpisanie ugody, załącznik, ostateczny tekst, zamiar strony, bezpośrednia likwidacja, zgodny zamiar, zapis
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

treść ugody, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa, zamiar strony
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: