Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1357/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jarocinie z 2016-04-12

XI GC 1137/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 listopada 2016

Data publikacji: 29 maja 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

odbiór odpadów, faktura, pojemnik, usługa wywozu, kontener, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • zawieszenie usługi, mail, odbiór odpadów, pracownica powódki, faktura, pojemnik, telefoniczne zgłoszenie, usługa wywozu, adres, termin płatności, kontener, wywóz odpadów, pozwany, zmiana załącznika, dzierżawa pojemnika, umowa, umowa zleceniodawcy, nazwisko pracowników, zlecenie, śmieć
Zobacz»

XI GC 579/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lipca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

odpad, wywóz, faktura, umowa, harmonogram, pojemnik o pojemności, pozwany, usługa, kontener
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa zlecenia
 • Ważne frazy
  • odpad, wywóz, wywóz odpadów komunalnych, karta, faktura, protokół rozliczenia, umowa, aneks, harmonogram, rozliczenie umowy, częstotliwość wywozów, całkowite rozliczenie, odbiorca, praca za wyjątkiem, pojemnik o pojemności, wywóz i utylizacja, stanowisko procesowe, pozwany, usługa, kontener
Zobacz»

XI GC 732/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 marca 2021

Data publikacji: 18 maja 2021

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpad, karta przekazania odpadów, wywóz, podstawa karty, faktura, faktura vat, objętość, pozwany, termin płatności, przedmiotowa budowa, transakcja handlowa, zawarcie umowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa, zeznanie świadka i strony, wyczerpanie tematu, przerzucanie skutków, odzyskiwanie należności, umowa o wywóz odpadów, osoba inwestora
Zobacz»

XI GC 1557/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2020

Data publikacji: 25 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpad, ilość odpadów, środek owadobójczy, masa, utylizacja odpadów, zagospodarowanie odpadów, przekazanie odpadu, mail, litr, pozwany, szmata, dodatkowa faktura, ciecz, faktura, faktura vat, odbiór i utylizacja, litrowa beczka, legalizowana waga, czyściwo, kwit wagowy
Zobacz»

XI GC 281/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 lipca 2021

Data publikacji: 8 września 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wywóz odpadów, faktura, sporna faktura, kurator, wywóz, odpady stałe, pozwany, termin płatności, usługa, obowiązujący cennik, adres, cennik usługi, list zwykły, odpady komunalne, wyższy stawek, transakcja handlowa, zmiana cenników, doręczenie, podwyższona stawka, umowa
Zobacz»

XIII Ga 1275/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2018

Data publikacji: 27 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpad, składowanie odpadów, glina, ustawa o odpadach, budowa stacji paliw, wyrobisko, karta ewidencji, pozwany, karta przekazania odpadów, posiadacz odpadów, składowisko, odpad o kodzie, świadek, teren budowy, śródmieście w łodzi, sprzeczność w ustaleniach sądu, administracyjny charakter, teren powoda, dalsze stwierdzenie, rozmowa
Zobacz»

VIII Ga 172/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 lipca 2013

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, odbiór odpadów komunalnych, odbiór odpadów, faktura vat, pozwany, umowa, zakres odbioru, przeprowadzka, analiza kosztów, zakres gospodarki, umowa strony, prezes, powódkę umów, odmowa wypłaty wynagrodzenia, pomiar czynników szkodliwych, przyczyna i okoliczność wypadku, dotyczących ewidencji, zakres ochrony środowiska, wykonanie przez powódkę, poniedziałek
Zobacz»

VIII Ga 215/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 października 2015

Data publikacji: 1 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie usługi, wywóz odpadów, odpad budowlany, pozwany, odpad, faktura vat, faktura, zlecenie, terminowość i jakość, wywóz, przyjęcie wbrew zasadom, fakt zaksięgowania, dzień zapłaty, osobne postępowanie, naruszenie norm prawa procesowego, pozwana faktura, zapłata, potrącenie, wierzytelność, prawo procesowe mające istotne
Zobacz»

IX GC 682/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 31 października 2013

Data publikacji: 2 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odpad, mieszanka, rekultywacja, tona, składowisko, wysypisko, miejsce tymczasowe, dół, faktura, technologia, składowanie, badanie złóż, pozwany, pracownik powoda, piasek, stawka, potrącenie, karta przekazania odpadów, prace rekultywacyjne, opad
Zobacz»

I C 424/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 27 września 2016

Data publikacji: 28 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • utrzymanie czystości i porządek, odbiór odpadów komunalnych, odbiór odpadów, unieszkodliwianie odpadów, porządek na terenie miasta, gmina, akt prawa miejscowego, regulamin, zarządzenie burmistrza miasta, uchwała rady miejska, zakres odbioru, unieszkodliwienie odpadów, umowa, warunek świadczenia, świadczenie usługi, usługa, usługa odbioru, gminna jednostka organizacyjna, kserokopia uchwały, konstytucja rzeczpospolitej polskiej
Zobacz»

I ACa 434/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2013

Data publikacji: 13 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zarządzanie budynkiem, faktura, umowa o zarządzanie, nieruchomość, wywóz nieczystości, sprzeciw, wspólnota mieszkaniowa, niemożność, koszt ochrony, wyliczenia matematyczne, konto zleceniodawcy, administrowanie obiektem, racjonalność ekonomiczna, pozwany, obowiązek zarządcy, wynagrodzenie ryczałtowe, czynność powoda, wynagrodzenie powodów, opłacenie faktury
Zobacz»

V GC 932/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wywóz, duża zawartość, unieszkodliwienie, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, potwierdzenie wykonania usług, zapłata łączna, osad ściekowy o kodzie, skierowanie stron do mediacji, pozwany, zleceniodawca, podwyższona zawartość, ekstrakt, dzień miesiąca, wykonanie usługi, grzyb, umowa o świadczenie usługi, próba polubownego rozwiązania, polubowne rozwiązanie sporu, potwierdzenie odbioru, wykonana usługa
Zobacz»

I ACa 794/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 marca 2016

Data publikacji: 30 maja 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, faktura, umowa, zarzut nienależytego wykonania umowy, wykonanie usługi, zakres stały, zleceniobiorca, sprzeciw, zleceniodawca, odpowiedzialność spółki, umowa wiążąca strony, faktura vat, sierpień i wrzesień, zakres ciężaru, potrzeba powołania, dzień od daty przekazania, wynagrodzenie za wrzesień, termin zapłaty, bezusterkowe wykonanie, spółka komandytowa
Zobacz»

II C 562/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 30 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa wiążąca strony, pracownik powoda, umowa, odpad, magazyn odpadów, śródmieście w warszawie, pozwany, tryb natychmiastowy, powodowa spółdzielnia, należyte wykonywanie, namiot, litrowa beczka, rampa, rozwiązanie umowy, zlecenie, obowiązek na terenie, zarząd powoda, nakaz zapłaty, wypowiedzenie umowy, oddziały produkcyjne
Zobacz»

VIII GC 1225/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 24 listopada 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • raport, styczeń i marzec, faktura, medium, umowa, pozwany, poczta internetowa, portal, wykonana usługa, wykonane działanie, droga elektroniczna, świadczenie usług promocyjnych, publikacja, turniej, monitoring, usługa dodatkowa, wynagrodzenie płatne, serwis internetowy, plan działania, pozwana spółka
Zobacz»

VI GC 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupsku

Data orzeczenia: 18 grudnia 2015

Data publikacji: 22 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wsparcie techniczne, faktura, dzień zapłaty, prawdziwość dokumentu, dokument prywatny, umowa, termin płatności, techniczny system, działanie programów, zapłata, wypowiedzenie z zachowaniem, roszczenie o odsetki ustawowe, faktura vat, oświadczanie, rozwiązanie za wypowiedzeniem, usługa, korespondencja, umowa możliwości, umowa świadczenia, zaprzeczenie
Zobacz»

XI GC 531/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 3 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zleceniodawca, faktura, umowa, usługa, zleceniobiorca, transakcja handlowa, termin zapłaty w transakcjach, pozwany, wynagrodzenie za świadczenie, świadczenie usługi, kwartał, odsetki ustawowe, słowo sprzeciwu, otwieranie bramy, zapłata, następujący schemat, przedłożona umowa zlecenia, brak podpisania umowy, otwarcie bramy, proces należności
Zobacz»

VI GC 275/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2013

Data publikacji: 22 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura, karta pracy, usługa, kierownik budowy, pozwany, praca pojazdu, faktura vat, lista wierzytelności, podpis i pieczątka, umowa, należność, konsorcjum, udzielone zamówienie, węzeł, raport pracy, zestawienie, zlecenie, podpis pracownika, umowa o świadczenie usługi, tłumacz
Zobacz»

XVI GC 2982/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 21 grudnia 2016

Data publikacji: 11 lutego 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, faktura, usługa, pozwany, faktura vat, zakończenie sporów, umowa z dniem, świadczenie usługi, wspólnik powodowej spółki, treść przesłuchania, wykonywanie umowy, reprezentant powoda, usługi doradcze, raport, wynagrodzenie, umowa rezultatu, umowa starannego działania, fuzja, public relations, udowodnienie wykonywania pracy
Zobacz»

XII Ga 697/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

umowa zlecenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowizja, strona powodowa, usługa, umowa, gotowość do świadczenia usług, sporny czas, klient, zakres obowiązków umownych, zleceniobiorca wynagrodzenia, zleceniodawca, usługa doradztwa, umowa starannego działania, umowa strony, usługi doradcze, sprzedaż gruntu, ryczałt, mail, data rozwiązania umowy, pełnienie, zleceniobiorca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Skibińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jarocinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Tyrakowska
Data wytworzenia informacji: