Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1879/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2013-11-12

V ACz 1118/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 24 października 2016

Data publikacji: 28 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, zarzut zapisu na sąd, oświadczenie woli, umowa, spór, arbitraż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zarzut zapisu na sąd, oświadczenie woli, umowa, zabieg interpretacyjny, spór, arbitraż, punkt, znaczenie oświadczenia woli, umowa z dniem, naruszenie prawa podmiotowego, próba polubownego rozstrzygnięcia, adresat, galas, polubowne rozstrzygnięcie sporu, zbadanie przez sąd okręgowy, droga polubowna, metoda wykładni, jurysdykcja, profesjonalista w obrocie
Zobacz»

I ACz 1152/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2013

Data publikacji: 24 września 2013

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, zarzut zapisu na sąd, klauzula, sąd arbitrażowy, strona powodowa, arbitraż, spór
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zarzut zapisu na sąd, klauzula, sąd arbitrażowy, udzielenie zabezpieczenia, kontrakt, spór wynikły na tle, strona powodowa, cedent, przedmiot zapisu, ustalenie przedmiotu, arbitraż, spór, roszczenie procesowe, dokonane potrącenie, poprzednik prawny strony, naliczanie kary umownej, potrącenie z wierzytelności, wierzytelność strony, wdanie
Zobacz»

I ACz 660/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 maja 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, klauzula arbitrażowa, zarzut zapisu na sąd, umowa sprzedaży, pełnomocnictwo, arbitraż, spór
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, klauzula arbitrażowa, umowa inwestycyjna, umowa sprzedaży udziału, zarzut zapisu na sąd, pełnomocnictwo rodzajowe, umowa arbitrażowa, skuteczność zapisu na sąd, zarzut istnienia zapisu, przedmiotowy zapis na sąd, umocowanie osoby, umowa sprzedaży, pełnomocnictwo, interwencja główna w sprawie, przedmiot zapisu na sąd, ważność i skuteczność zapisu, istnienie zapisu na sąd, postępowanie zażaleniowe, arbitraż, spór
Zobacz»

VIII Gz 15/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 11 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, pełnomocnictwo, arbitraż, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zlecenie transportowe, zawarcie zapisu na sąd, pełnomocnictwo, forma zapisów, arbitraż, prawo formy, wymaganie dotyczące formy, rodzaj pełnomocnictwa, sporządzenie zapisu, wymagana forma pisemna, zażalenie, umocowanie, wymiana pism, zaskarżone postanowienie, przedsiębiorca, strona w zapisie, morka, skład arbitrów, wymagane prawo
Zobacz»

I ACa 540/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 17 czerwca 2014

Data publikacji: 26 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, strona powodowa, sąd arbitrażowy, stosunek prawny, zarzut zapisu na sąd, spór, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, moc zapisu, powodowa spółka, strona powodowa, sąd arbitrażowy, wiążące zapisy, stosunek prawny, sprzedawca, interes prawny w domaganiu, strona zapisu na sąd, stawka minimalna, rozpoznający spór, opłata marketingowa, zarzut zapisu na sąd, skarga o uchylenie wyroku, uchylenie wyroku sądu polubownego, sprzedające usługi, spór, umowa, niepewność
Zobacz»

I ACa 255/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 maja 2015

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, strona powodowa, umowa, sprzedaż, odrzucenie pozwu w oparciu, klauzula
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, strona powodowa, oświadczenie, towar, współpraca, bonus od obrotów, przedmiot zrzeczenia, pozwany, umowa, roszczenie, apelacja i zażalenie, nieuczciwa konkurencja, sprzedaż, odrzucenie pozwu w oparciu, nota, klauzula, faktura, warunek handlowy sprzedaży, usługa, marża handlowa
Zobacz»

I ACz 83/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 stycznia 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, zażalenie, wniosek o odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, podniesiony zarzut zapisu, zażalenie, wniosek o odrzucenie pozwu, tekst umowy, koszt postępowań zażaleniowy, zajęcie stanowiska, zapis na sąd arbitrażowy, oryginalny tekst, nazwa izby, postępowanie w przedmiocie rozpoznania, wąska podstawa, tłumaczeń zapisów, skuteczność i wykonalność, prawidłowość postępowania w przedmiocie, brak zarządzenia, sporne sformułowanie, zmiana postanowienia poprzez oddalenie
Zobacz»

I ACz 1823/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 8 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, pełnomocnictwo, umowa, spór, strona powodowa, odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, pełnomocnictwo, aneks, sieci wielkopowierzchniowe, umowa z siecią, sporządzenie zapisu, umowa o współpracy handlowa, umowa, spór, polubownych sporów, przedsiębiorca, zakres sporów, umowa zapisu, pełnomocnictwo ogólne, roszczenie deliktowe, dokonanie czynności prawnej, strona powodowa, umowa o poddanie, umocowanie, odrzucenie pozwu
Zobacz»

IX GC 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 29 października 2013

Data publikacji: 9 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, zarzut zapisu na sąd, spór, umowa, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, sprzedawca, moc zapisu na sąd, wiążące zapisy, rozpoznający spór, strona zapisu, opłata marketingowa, zarzut zapisu na sąd, sprzedające usługi, usługa promocyjna, pozew do sądu polubownego, spór, skutek zapisów, odrębne żądanie, niewykonalność, wyrok sądów polubownych, pozew zarzutu, umowa, nakład prac, pozew
Zobacz»

I ACz 2032/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 grudnia 2012

Data publikacji: 9 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, stosunek prawny, spór, sąd arbitrażowy, przyjęcie towarów do sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, rozstrzygnięcie sądu polubownego, roszczenie deliktowe, realizacja umowy sprzedaży, zdarzenie prawne, omawiany zapis na sąd, współpraca handlowa między stronami, poddanie rozstrzygnięcia, nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, okres obowiązywania, nienależnie spełnione świadczenie, roszczenie o wykonanie umowy, stosunek prawny, spór, popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji, sąd arbitrażowy, marża handlowa opłaty, opłata za przyjęcie towarów, przyjęcie towarów do sprzedaży
Zobacz»

I ACz 2288/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2013

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, umowa, klauzula arbitrażowa, spór, strona powodowa, zarzut zapisu na sąd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, umowa, umowa dzierżawy z dniem, klauzula arbitrażowa, spór, poprzednik prawny strony, skutkujące przyjęcie, stosunek dzierżawy, rozstrzygnięcie sądu polubownego, strona powodowa, bezumowne korzystanie, nienależyte wykonanie umowy, polubownych sporów, spór ze stosunku, odszkodowanie za czas, wypowiedzenie, wykonywanie przedmiotowej umowy, roszczenie o wykonanie umowy, zarzut zapisu na sąd, spory wynikłe
Zobacz»

I ACz 248/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 marca 2013

Data publikacji: 22 marca 2013

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, zażalenie, wniosek o odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, podniesiony zarzut zapisu, futro, porozumienie, umowa najmu, zażalenie, wniosek o odrzucenie pozwu, tekst umowy, zaniechanie wyjaśnienia, koszt postępowań zażaleniowy, zajęcie stanowiska, zarzut powoda, wyłączna jurysdykcja sądów, oryginalny tekst, nazwa izby, przewidywane rozwiązanie, postępowanie w przedmiocie rozpoznania, wąska podstawa
Zobacz»

I ACz 481/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 marca 2013

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, arbitraż, sąd arbitrażowy, strona powodowa, zarzut zapisu na sąd, zażalenie, spór, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, arbitraż, mediacja, krajowy sąd, sąd arbitrażowy, instytut, strona powodowa, stowarzyszenie, adres sądu, stały sąd polubowny, odnalezienie adresu, zarzut zapisu na sąd, konkretny sąd, niewykonalność, zażalenie strony powodowej, strona stała, zażalenie, spór, wniesienie do sądu, pozew
Zobacz»

VIII Gz 381/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, arbitraż, zarzut zapisu na sąd, sąd arbitrażowy, spór, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, stały sąd polubowny, ad hoc, arbitraż, zarzut zapisu na sąd, wezwanie na arbitraż, rozstrzygnięcie sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, sąd arbitrażowy, zlecenie transportowe, poddanie sporu pod rozstrzygnięcie, spór, niewykonalność, element zapisu, przepis kodeksu postępowania cywilnego, powołanie arbitra, rodzaj sądów, określenie sądu, górnik, zażalenie
Zobacz»

V ACz 863/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 września 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, klauzula arbitrażowa, zarzut zapisu na sąd, sąd arbitrażowy, spór
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, klauzula arbitrażowa, superarbiter, ad hoc, stały sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, kognicja sądu polubownego, bezskuteczność zapisu na sąd, sąd arbitrażowy, zarzut bezskuteczności, spór, poddanie sporu, nieważność zapisów, treść zapisów, skład sądu, wydanie paliwa, zasada równości stron, możliwość obrony, dokonywanie zapisu, poddana kognicja
Zobacz»

I AGz 48/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, spór, zażalenie, odrzucenie pozwu, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, stan zapisu, spór, wniesienie powództwa do sądu, powództwo do sądu powszechnego, zażalenie, odrzucenie pozwu, umowa zlecenia, rozstrzygnięcie spory, umowa, zaskarżone postanowienie w punktach, zażalenie strony powodowej, element zapisu, kognicja sądu polubownego, powołanie arbitra, uzgodnienie wspólnego stanowiska, instytucja sądu, obligatoryjny element treści, możliwość wniesienia powództwa, konkretny spór
Zobacz»

V GC 358/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, spór, odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, zlecenie transportowe, rozstrzygnięcie sądu polubownego, istnienie zapisu na sąd, ad hoc, zarzut istnienia zapisu, spór, trybunał arbitrażowy, odrzucenie pozwu, określenie sądu, wdanie, stały sąd polubowny, dokonany zapis, przepis konwencji, brak określenia, treść zapisów, postępowanie nieprocesowe, utrata mocy zapisu, umowa o poddanie sporów, międzynarodowy sąd
Zobacz»

V ACz 300/09

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 25 maja 2009

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, umowa, stosunek prawny, spór, zarzut zapisu na sąd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, konstytucja rp, umowa dodatkowa, umowa, transakcja opcji walutowa, stosunek prawny, spór, kognicja sądu polubownego, realizacja umowy ramowej, strona sporu, ważny zapis na sąd, wdanie, sporządzenie zapisu, postanowienie umowy ramowej, związek z realizacją, powstanie w związku, prawo do sądu, zarzut zapisu na sąd, rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyrok sądów polubownych
Zobacz»

VIII Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, spór, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, stały sąd polubowny, ad hoc, sąd arbitrażowy, zarzut zapisu na sąd, powołanie arbitra, konkretny sąd, spór, wdanie, górnik, rozstrzygnięcie spory, zażalenie, powołanie sądów, element zapisu, strona w zapisie, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie nieprocesowe, kontekst woli stron, ustalony sąd, rozstrzyganie konkretnej sprawy
Zobacz»

VIII Gz 139/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2013

Data publikacji: 27 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

zapis na sąd polubowny, arbitraż, zarzut zapisu na sąd, spór, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zapis na sąd polubowny, sąd polubowny
 • Ważne frazy
  • zapis na sąd polubowny, wezwanie na arbitraż, wykonanie zapisu na sąd, arbitraż, zarzut zapisu na sąd, możliwość zawarcia ugody, strona umowy spółki cichej, spór, wskazanie arbitrów, rozstrzygnięcie sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, postępowanie pojednawcze, wniosek powoda o zawezwanie, wyznaczenie arbitra, umowa, skuteczność zapisu na sąd, poddanie sporu pod rozstrzygnięcie, pozwany, spór pod rozstrzygnięcie sądu, wzajemne roszczenie stron sporu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Józef Wąsik,  Zbigniew Ducki ,  Marek Boniecki ()
Data wytworzenia informacji: