Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 61/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-02-24

VI Gz 188/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, opinia rzeczoznawcy, zażalenie, podstawa do wzajemnego zniesienia, wysokość kosztów procesu, pozwany, wzajemne zniesienie kosztów procesu, różnica, stawiennictwo na rozprawach, postanowienie o kosztach procesu, znacznie mniejsza część, szczególnie uzasadniony przypadek, dysproporcja pomiędzy kosztami, równa wysokość kosztów, opłata od pełnomocnictwa, ubytek wartości pojazdu, stosunkowe rozdzielenie kosztów, większy ubytek, wynagrodzenie pełnomocników, odpowiedź na zażalenie
Zobacz»

V Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, koszt związany z opiniami, aplikant radcowski, różnica kosztów, zażalenie, koszt dojazdu, spółka akcyjna, pozwany, spisa kosztów, zakres zażalenia, ustalenie strony, rozmiar wydatków, ocena ostateczna, zwrot kosztu procesu, koszt naprawy, porównanie rozmiarów, wyliczenie poniesionych kosztów, łączna wysokość kosztów, umorzenie postępowań, kodeks postępowania cywilnego
Zobacz»

III Cz 643/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 czerwca 2015

Data publikacji: 29 października 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, postanowienie zawarte w punktach, krzywda wysokości, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, materialna pomoc, znaczący majątek, konieczność zmiany zaskarżonego postanowienia, zaspokojenie dochodzonego roszczenia, zniesienie pomiędzy stronami kosztów, wzajemne zniesienie pomiędzy stronami, zniesienie kosztów zastępstwa procesowego, termin do zaspokojenia, dodatkowe zadośćuczynienie, strona kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, pomoc matki, sprawa zadośćuczynienia, pozwany, ferowanie, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych
Zobacz»

I ACz 234/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2013

Data publikacji: 14 maja 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt w ogóle, skapitalizowana renta, koszt procesu, zniesienie wzajemne między stronami, stosunkowe rozdzielenie kosztów, stan majątkowy powódki, zasądzenie od pozwanego ubezpieczyciela, koszt procesu powódki, orzeczenie o kosztach procesu, spowodowane zdarzenie, zażalenie na orzeczenie, zwrot utraconych zarobków, zadośćuczynienie, renta i ustalenie, ubezpieczycieli kwot, renta na zwiększone potrzeby, przyszłość za skutki wypadku, zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów, strona obowiązku zwrotu, zwrot części kosztów procesu
Zobacz»

III Cz 591/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, zażalenie, zaskarżone rozstrzygnięcie, dochodzona należność, zasada rozliczeń pomiędzy stronami, ferowanie orzeczenia, zwrot kosztu procesu, zasadność wniosku powoda, cofnięcie pozwu, data wytoczenia pozwu, celowe dochodzenie, celowa obrona, wniesienie pozwów, dochodzenie prawa, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, zażalenie postanowienia, wniosek powoda o zasądzenie, zażalenie powoda, powództwo roszczenia
Zobacz»

III Cz 886/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudna sytuacja ekonomiczna, przeciwnik, koszt procesu, stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, zastosowanie stosunkowego rozdzielenia kosztów, odstąpienie od obciążania, stosunkowe rozdzielenie kosztów, elastyczne dostosowanie, dostosowanie zasady odpowiedzialności, wybór sposobu rozliczenia, strona powodowa przedmiotowa, postanowienie sądu apelacyjnego, obciążanie strony powodowej, pełny koszt procesu, typowa sprawa, zasada słuszności, sądu wyboru, żądanie kosztów, zasada kompensaty kosztów procesu
Zobacz»

II Cz 1137/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, buczek, proces zasady odpowiedzialności, koszt procesu zasady, rozważenie zastosowania, wzajemne zniesienie kosztów, przeciwnik, wykonalność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, ostateczny wynik sprawy, koszt zastępstwa adwokackiego, damy powodu, sprzedaż wierzytelności, dysponowanie przez wierzyciela, uwzględnienie żądania, całkowite uwzględnienie
Zobacz»

VI Gz 251/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 24 października 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana całość kosztów, krosno, nieznaczna część, wzajemny obrachunek, wydział gospodarczy, całość kosztów procesu, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, koszt postępowań zażaleniowy, podstawa do obciążenia strony, dokładne odniesienie, pozwany, zastosowanie zdania, stosunkowe rozdzielenie kosztów, koszt procesu, procenty należne, zaskarżone postanowienie o kosztach, strona pozwana całości, uzasadnianie orzeczenia, żądanie kosztów, obowiązek zwrotu całości kosztów
Zobacz»

III Cz 380/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 lipca 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, ferowanie orzeczenia, koszt procesu, dodatkowy koszt procesu, możliwość zastosowania w sprawie, powództwo w części żądania, cofnięcie przez powódkę pozwu, część dochodzona należności, pozwany, pozwany koszt, następstwo zawinionego zachowania, obowiązek spłaty zobowiązań, koszt procesu w związku, uiszczenie przez powódkę, sytuacja zasądzenia, opóźnienie w zakończeniu, zwolnienie powoda z obowiązku, postanowienie ugody, przedmiot ugody
Zobacz»

III Cz 141/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 maja 2020

Data publikacji: 5 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt postępowań zażaleniowy, skuteczne cofnięcie, wytoczenie powództwa, pozwany, kwota przekazu, celu skontaktowania, część dochodzonego świadczenia, informacja o bezskuteczności, dysproporcja w sytuacji materialnej, brak logicznego powiązania, skutek podania, podanie przez powódkę, wola realizacji, granicą badania, cofnięcie przez powódkę pozwu, pozwany obowiązek, opóźnienie od kwot, znacząca dysproporcja, część dochodzonego roszczenia
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, zażalenie, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego, odrębna pozycja, sfera procesowa
Zobacz»

II Cz 863/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, sprawa kosztów, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, pozwany, podstawa do odstępstwa, koszty sądowe, koszt procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, sprawa w instancji, rozpatrywana sprawa, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, całość kosztów, uiszczony koszt, przeciwnik, odpowiedzialność za wynik procesu, możliwość włożenia, zadośćuczynienie w związku, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

VI Gz 201/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie spod egzekucji, pozwany, ruchomość, cofnięcie pozwu, koszt postępowań zażaleniowy, taksa, koszt procesu, otrzymanie odpisu pozwu, zasądzony koszt procesu, opłata sądowa, zażalenie, minimalna wysokość, umorzenie egzekucji, wytoczone powództwo, damy powodu, ustawa o kosztach sądowych, komornik sądowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt sądowy w sprawie, zbadanie zasadności wniosku
Zobacz»

III Cz 1204/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 6 października 2015

Data publikacji: 15 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • buczek, rozumienie regulacji, dąbek, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, ferowanie orzeczenia, pozwany, późniejsza zmiana, umorzenie postępowań, twierdzenie pełnomocnika powódki, wina za brak, zapłata dochodzonych należności, cofnięcie pozwu przez powódkę, skuteczne cofnięcie pozwu, przywołana regulacja, czynienie w sprawie, rata należności, oddalenie zażalenia i zasądzenie, prawidłowe rozumowanie i doświadczenie
Zobacz»

III Cz 1114/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 stycznia 2019

Data publikacji: 5 marca 2019

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nieuiszczony koszt sądowy, ugodowe rozwiązanie sporu, zażalenie, pozwany, dąbek, zastosowanie regulacji, koszt postępowań zażaleniowy, proces przez adwokata, dzień po wezwaniu, wezwanie do zapłaty zachowku, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, propozycja ugodowego rozwiązania, ustalenie wartości zachowku, koszty procesu, postępowanie działania, odpowiedzialność za koszty procesu, wyliczenie sądu pierwszej instancji, prawidłowe odzwierciedlenie, kontekście zastosowań, wynagrodzenie w sprawie
Zobacz»

I ACz 1201/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt zastępstwa procesowego należny, zasada stosunkowego rozdzielenia kosztów, uwzględniona część powództwa, koszt poniesiony przez strony, strona pozwana kwot, postanowienie o kosztach, skapitalizowana renta, uwzględnienie wysokości kosztów, roszczenie z uwzględnieniem, kwotowy udział, pozwany, obliczony udział, strona w sumie, rozdzielanie kosztów procesu, przedłożony dokument pełnomocnictwa, wynik stosunkowego rozliczenia kosztów, zwiększone potrzeby, stosunkowe rozdzielenie kosztów, koszt procesu, zasada stosunkowego rozdzielania kosztów
Zobacz»

III Cz 730/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 lipca 2014

Data publikacji: 23 października 2014

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, koszt sporu, rak, zażalenie, postanowienie sądu najwyższe, wyniku pogorszenia, koszt postępowań zażaleniowy, możliwość przegrania sporu, roszczenie dochodzone obecnie, była żona, twierdzenie o braku podstaw, uregulowanie alimentów, emeryt górniczy, kolejne żądanie powoda, pozwany, władza sędziowska, dziecko żony, przestępstwo na szkodę powoda, uwzględnienie poglądu, wcześniej wszczęta sprawa
Zobacz»

VI Gz 160/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 22 września 2016

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, zasada strony, zasądzenie przez sąd rejonowy, zażalenie, postanowienie o kosztach procesu, koszt procesu, wdanie, wartość przedmiotu sporu, data wytoczenia powództwa, późniejszy termin płatności, koszt postępowań zażaleniowy, płatność należności głównej, dochodzenie roszczeń przez powódkę, cofnięcie pozwu, opóźnienie, możliwy okres, skutek spełnienia świadczenia, obejmująca opłata sądowa, sentencja postanowienia, taksa
Zobacz»

III Cz 241/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, sprawa regulacji, wykonawcza wykonalność, tytuł wykonawczy, zażalenie, zastosowanie w sprawach, uznanie powództwa, przesłanka do zastosowania, postępowanie zażaleniowe, postępowanie w toku procesu, pierwsza czynność w sprawie, rozumienie regulacji, strona za wynik sprawy, zmiana i odstąpienie, osiągnięcie skutków prawnych, powództwo na rozprawie, sprawa o pozbawienie, gmina, koszt procesu, obowiązek ponoszenia kosztów procesu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Leszek Dąbek,  Gabriela Sobczyk ,  Marcin Rak
Data wytworzenia informacji: