Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Gz 35/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2018-03-21

VI Gz 92/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, poprzednie zażalenie, zażalenie, uzupełnienie postanowienia, kwota kosztów zastępstwa procesowego, niewielka kwota, ogólna zasada odpowiedzialności, odpowiedzialność za wynik procesu, zwrócenie kosztów, uzyskanie zwrotu kosztów, wydanie postanowienia w trybie, wniosek powoda o uzupełnienie, rażące naruszenie reguł, wskazanie okoliczności faktycznych, wydział gospodarczy, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, przedmiot zaskarżenia, stanowiący przedmiot, zwykły koszt, koszt poniesiony w postępowaniu
Zobacz»

II Cz 619/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 grudnia 2015

Data publikacji: 16 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, wynagrodzenie biegłe sądowe, podstawa do rozstrzygnięcia, wynagrodzenie za sporządzenie opinii, odstąpienie od obciążenia, przedmiot główny, zażalenie na postanowienie sądu, sporządzenie w sprawie opinii, pierwsze zażalenie, uzasadniona podstawa, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, ostateczny wynik, zmiana poprzez odstąpienie, pozwany, wynik postępowań, złożenie przyrzeczenia, nierzetelne działanie, sporządzenie opinii pisemnej, kwestia incydentalna
Zobacz»

III Cz 61/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dąbek, rak, strona kosztów procesu, koszt procesu w oparciu, stosunkowe rozdzielenie, pozwany, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, stosunkowe rozdzielenie kosztów, skarb państwa od strony, staranność z uwzględnieniem, wysokość żądania pozwu, możliwość wzajemna, różnica w kosztach, zwrot kosztu procesu, nałożenie na pozwanego obowiązku, ostateczny wynik procesu, zaskarżone rozstrzygnięcie, zaspokojenie powodów, uzyskanie opinii biegłej
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, zażalenie, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego, odrębna pozycja, sfera procesowa
Zobacz»

III Cz 152/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 czerwca 2019

Data publikacji: 21 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podmiot legitymowany biernie, konsekwencja obciążenia, błędne zastosowanie i uznanie, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, cofnięcie pozwu, udzielona ochrona prawna, data wytoczenia pozwu, koszt procesu, legitymacja strony, przypadek sytuacji, postanowienie sądu najwyższe, możliwość odstępstwa, żądanie zwrotu kosztów procesu, przyczyna cofnięcia, odstąpienie od obciążenia powódki, zaspokojenie roszczenia powódki, zażalenie, wytoczenie sprawy, czynność konieczna
Zobacz»

VI Gz 201/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie spod egzekucji, pozwany, ruchomość, cofnięcie pozwu, koszt postępowań zażaleniowy, taksa, koszt procesu, otrzymanie odpisu pozwu, zasądzony koszt procesu, opłata sądowa, zażalenie, minimalna wysokość, umorzenie egzekucji, wytoczone powództwo, damy powodu, ustawa o kosztach sądowych, komornik sądowy, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, koszt sądowy w sprawie, zbadanie zasadności wniosku
Zobacz»

VI Cz 787/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 13 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany koszt, cofnięcie powództwa, niewłaściwe zachowanie, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, legitymacja bierna, postępowanie pozasądowe, zażalenie, jednoczesne zrzeczenie, błąd strony, zastępstwo adwokackie, podstawa prawna postanowienia, stosowny przepis prawa, autor zażalenia, wypełnianie obowiązku, koszt procesu, sprzedaż pojazdów, konsekwencja zasądzenia, przepis określenia, oddalenie zażalenia i zasądzenie
Zobacz»

VI Gz 188/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 października 2013

Data publikacji: 7 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, opinia rzeczoznawcy, zażalenie, podstawa do wzajemnego zniesienia, wysokość kosztów procesu, pozwany, wzajemne zniesienie kosztów procesu, stosunkowe rozdzielenie, różnica, stawiennictwo na rozprawach, postanowienie o kosztach procesu, znacznie mniejsza część, szczególnie uzasadniony przypadek, dysproporcja pomiędzy kosztami, równa wysokość kosztów, opłata od pełnomocnictwa, ubytek wartości pojazdu, stosunkowe rozdzielenie kosztów, koszt procesu, większy ubytek
Zobacz»

VI Gz 237/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 listopada 2016

Data publikacji: 12 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, zażalenie, cofnięcie pozwu, odpowiedź na wezwanie, bezzasadność roszczenia, zażalenie powoda, etap przedsądowy, zastosowanie zasady słuszności, koszt postępowań zażaleniowy, udzielanie odpowiedzi, orzekanie o kosztach procesu, przedsądowe wezwanie do zapłaty, damy powodu, przemyślana decyzja, zaskarżone postanowienie, koszt procesu, udzielić odpowiedzi, specyfika regulacji, zasada słuszności przy rozstrzyganiu, krosno
Zobacz»

VI Gz 251/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 24 października 2014

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana całość kosztów, krosno, nieznaczna część, wzajemny obrachunek, wydział gospodarczy, całość kosztów procesu, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, koszt postępowań zażaleniowy, podstawa do obciążenia strony, dokładne odniesienie, pozwany, zastosowanie zdania, stosunkowe rozdzielenie kosztów, koszt procesu, procenty należne, zaskarżone postanowienie o kosztach, stosunkowe rozdzielenie, strona pozwana całości, uzasadnianie orzeczenia, żądanie kosztów
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

VI Gz 160/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 19 września 2016

Data publikacji: 22 września 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, zasada strony, zasądzenie przez sąd rejonowy, zażalenie, postanowienie o kosztach procesu, koszt procesu, wdanie, wartość przedmiotu sporu, data wytoczenia powództwa, późniejszy termin płatności, koszt postępowań zażaleniowy, płatność należności głównej, dochodzenie roszczeń przez powódkę, cofnięcie pozwu, opóźnienie, możliwy okres, skutek spełnienia świadczenia, obejmująca opłata sądowa, sentencja postanowienia, taksa
Zobacz»

II Cz 1137/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2014

Data publikacji: 21 marca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, buczek, proces zasady odpowiedzialności, koszt procesu, koszt procesu zasady, rozważenie zastosowania, wzajemne zniesienie kosztów, przeciwnik, wykonalność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, strona kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, obowiązek zwrotu kosztów procesu, pozwany, ostateczny wynik sprawy, koszt zastępstwa adwokackiego, damy powodu, sprzedaż wierzytelności, dysponowanie przez wierzyciela, uwzględnienie żądania
Zobacz»

II Cz 863/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, sprawa kosztów, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, pozwany, podstawa do odstępstwa, koszty sądowe, koszt procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, sprawa w instancji, rozpatrywana sprawa, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, całość kosztów, uiszczony koszt, przeciwnik, odpowiedzialność za wynik procesu, możliwość włożenia, zadośćuczynienie w związku, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

VI Gz 336/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wytoczenie procesu, koszt procesu, cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, zażalenie, uzasadnienie zażalenia, podstawa do zastosowania, modyfikacja, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, postępowanie zażaleniowe, częściowa zapłata, kwota i data, jednoznaczne stanowisko, niewłaściwe postępowanie, odpowiedzialność za wynik sporu, momentu oświadczenia, odpowiedź na sprzeciw, zażalenie powoda, protokół rozprawy
Zobacz»

VIII Gz 464/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 13 marca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, cofnięcie pozwu, pozwany, odpowiedź na zażalenie, dochodzone roszczenie, przypadków cofnięcia, wynagrodzenie pełnomocników procesowych, koszt postępowań zażaleniowy, siedziba, oczywista omyłka, wysokość czterokrotności, instancja w częściach, centrum, wniesienie pozwów, oznaczenie strony, treść zażalenia powódki, punkt postanowienia, pełnomocnik w wysokości wyższej, oddalenie zażalenia, spełnienie dochodzonego świadczenia
Zobacz»

I ACz 44/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 10 lutego 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • warunek spłaty zobowiązania, poniesienie przez powódkę kosztów, przyszły koszt, postępowanie sądowe i egzekucyjne, koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, pozwany, skierowanie sprawy na drogę, porozumienie, koszt postępowania sądowego, droga postępowania sądowego, koszt procesu, zaspokojenie w toku procesu, zaspokojenie przez pozwanego roszczenia, wypadek cofnięcia pozwu, data wytoczenia pozwu, podstawa do skierowania, skoro pozwana spółka, negocjacja z powódką, wniosek powódki o zasądzenie
Zobacz»

I ACz 113/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 marca 2013

Data publikacji: 12 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, pozwany, koszt postępowań zażaleniowy, wytoczenie powództwa, odpowiedzialność za wynik sprawy, uwzględnienie zażalenia powoda, wypadek cofnięcia pozwu, energia elektryczna i usługa, data wytoczenia pozwu, usługa dystrybucji energii, ujęcie obiektywne, pozew powodów, sprzeciw od nakazu zapłaty, wymagana opłata sądowa, postanowienie sądu najwyższe, przepis o kosztach procesu, pozew świadczenia, zapłata w postępowaniu upominawczym, przyczyna cofnięcia, pozwana opłata sądowa
Zobacz»

III Cz 1530/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 listopada 2015

Data publikacji: 15 marca 2019

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwolnienie spod egzekucji, pozwany, koszt sądowy w postępowaniu, termin do spełnienia żądania, dopuszczalność odstępstwa, niezwłocznym wezwaniu, koszt postępowań zażaleniowy, postanowienie sądu najwyższe, część i oddalenie wniosku, stosunkowo krótki termin, zażalenie, późniejsza zmiana, data wytoczenia pozwu, oddalenie wniosku o zasądzenie, złożenie wniosku o zwolnienie, przedmiot od egzekucji, przyczyna cofnięcia, zwłoka powoda, zwolnienie zajętego przedmiotu, własność dłużnika
Zobacz»

III Cz 886/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2014

Data publikacji: 19 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudna sytuacja ekonomiczna, przeciwnik, stosunkowe rozdzielenie, koszt procesu, stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu, koszt postępowań zażaleniowy, zastosowanie stosunkowego rozdzielenia kosztów, odstąpienie od obciążania, elastyczne dostosowanie, dostosowanie zasady odpowiedzialności, wybór sposobu rozliczenia, strona powodowa przedmiotowa, postanowienie sądu apelacyjnego, obciążanie strony powodowej, pełny koszt procesu, typowa sprawa, zasada słuszności, sądu wyboru, żądanie kosztów, zasada kompensaty kosztów procesu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ryszard Michalak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Wolna,  Andrzej Znak
Data wytworzenia informacji: