Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 273/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Włocławku z 2016-12-30

II Ca 642/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 5 lipca 2016

Data publikacji: 14 października 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, płyta, załącznik do umowy cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, płyta, data zawarcia umowy cesji, załącznik do umowy cesji, przedmiot umowy cesji, wyciąg, zawarty dzień, treść pliku, przedmiot świadczenia, skuteczne przeniesienie wierzytelności, data wytworzenia, zawieranie umowy cesji, skutek umowy cesji, oznaczanie strony, przeniesienie w drodze, zbywana wierzytelność, postępowanie wierzytelności, dowód z postaci, zasada oceny materiału dowodowego, przedmiot rozporządzenia
Zobacz»

I Ca 139/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność, oryginał dokumentów, złożenie oryginału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, wydruk, umowa pożyczki, cedent, zgodność z oryginałem, oryginał dokumentów, złożenie oryginału, przelew, warunek potwierdzenia, poświadczona kserokopia, zbyta wierzytelność, nabycie wierzytelności, środek komunikacji elektronicznej, umowa ramowa, zawarcie umowy cesji wierzytelności, cesjonariusz, poświadczony odpis, pozwany, siedziba
Zobacz»

I ACa 1598/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, oryginał dokumentów, umowa cesji, załącznik, złożenie oryginału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, oryginał dokumentów, umowa cesji, bank, wyciąg z załącznika, fundusz inwestycyjny, zgodność z oryginałem, odpis dokumentu, umowa cesji wierzytelności, roszczenie o zapłatę odsetek, załącznik, pierwotny wierzyciel, złożenie oryginału, pozwany, duża komplikacja, bankowy tytuł egzekucyjny, zmienna stopa procentowa, przedmiotowa umowa cesji, rata
Zobacz»

I C 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 14 grudnia 2015

Data publikacji: 24 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, umowa cesji wierzytelności, umowa dotycząca udziału, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, udział w promocjach, kwota minimalna, przedstawianie dowodów, nabycie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, abonent, równowartość opłaty skarbowej, obowiązkowa liczba, usługa telekomunikacyjna, nota obciążeniowa, dłużnik, sprzedaż aparatów, moc dowodowa wyciągu, istnienie roszczenia
Zobacz»

X Ga 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 września 2015

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność, załącznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, cedent, pełnomocnictwo, załącznik, nadanie klauzul wykonalności, zawarcie umowy cesji, bieg przedawnienia, wniosek o nadanie klauzul, skutek cofnięcia wniosku, wierzytelność wchodząca w skład, odpis dokumentu, umowa sprzedaży wierzytelności, rejestr funduszy inwestycyjnych, wyciąg z załącznika, egzekucja, umowa cesji wierzytelności, umorzenie postępowania egzekucyjne, bankowy tytuł egzekucyjny, księga rachunkowa banku
Zobacz»

I C 1100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chełmie

Data orzeczenia: 16 grudnia 2015

Data publikacji: 25 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, załącznik do umowy cesji, płyta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa ubezpieczenia, załącznik do umowy cesji, pojazd, pozwany, płyta, hit, plik, umowa przelewu, umowa komisowa, cedent, przedmiot przelewu, zbywca, wezwanie sądu, wydruk komputerowy, komis, pełnomocnik powodów, istnienie i wysokość wierzytelności, sprzeciw, dzień przed upływem
Zobacz»

I ACa 544/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 października 2015

Data publikacji: 24 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, list dłużników, umowa cesji, płyta, załącznik do umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, list dłużników, umowa cesji, umowa kredytu odnawialnego, wyciąg z listy, czynność bankowa, umowa sprzedaży wierzytelności, prawo bankowe, umowa przelewu, pozwany, cedent, rachunek oszczędnościowo, wypowiedzenie, płyta, wyrok zaoczny, umowa cesji wierzytelności, kredyt odnawialny w rachunku, wymagalne zadłużenie, załącznik do umowy
Zobacz»

I C 229/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Włocławku

Data orzeczenia: 9 listopada 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, cedent, cesjonariusz, pozwane miasto, wierzytelność przyszła, koszt reprezentacji, budowa sieci kanalizacyjna, odstąpienie od umowy, urząd miasta i gminy, kara umowna, robota budowlana na kwotę, potrącenie, osoba dłużnika, zawiadomienie o przelewie, całkowita wartość, protokół odbiorów częściowy, reprezentacja powoda, cesja wierzytelności, umowa przelewu
Zobacz»

XI C 1368/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, załącznik do umowy cesji, list dłużników, płyta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, strona powodowa, umowa sprzedaży wierzytelności, załącznik do umowy cesji, nabycie wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, list dłużników, wydruk, wyciąg z listy, zbywca, nota obciążeniowa, nośnik, umowa o świadczenie usługi, stopka, warunek uiszczenia, nabywca, wersja elektroniczna, stanowiący załącznik, płyta, data ostatnia
Zobacz»

I C 653/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, płyta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, umowa cesji wierzytelności, forma pliku, legitymacja czynna, pierwotny wierzyciel, istnienie roszczenia, przedstawianie dowodów, pozwany, nabywca wierzytelności, płyta, dłużnik, strona o istnieniu, wymagana rata, zweryfikowanie twierdzeń powoda, koszt wynagrodzenia profesjonalnego, odtworzenie płyty, fakt cesji wierzytelności, wierzytelność należności, moc dowodowa wyciągu
Zobacz»

I ACa 1177/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa cesji, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, wierzytelność, wierzytelność przyszła, przesyłka, podwykonawca, urząd gminy, faktura końcowa, umowa cesji wierzytelności, dziennik korespondencji, szczególności przepisów, faktura przejściowa, zawarcie umowy cesji, przelew, szczególność błędna, dokumentacja zgromadzona w sprawie, brak wszechstronnego rozważenia materiału, zajęcie wierzytelności, wszechstronne rozważenie materiału dowodowego, skarbnik, błędne przyjęcie
Zobacz»

VI Ga 103/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 8 lipca 2013

Data publikacji: 10 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, potrącenie, zawarcie umowy cesji, umowa cesji wierzytelności, płyta drogowa, druga rata, pozwany, rata z ugody, dokonanie cesji wierzytelności, cedent, lipiec, trzecia rata, umowa przelewu, pomimo to, przelew wierzytelności, wiadomość, rozmowa telefoniczna, informacja o cesji, cesjonariusz
Zobacz»

III Ca 1014/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 listopada 2016

Data publikacji: 18 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa o przyznanie limitu, umowa cesji, przyznanie limitu kredytowego, pozew wierzytelności, zobowiązanie powoda do przedstawienia, wyciąg z załącznika, załącznik do umowy przelewu, potwierdzenie wypłaty, zakaz orzekania ponad żądanie, pozwany, rak, twierdzenie powoda o okolicznościach, umowa przelewu wierzytelności, przedmiot cesji, twierdzenie pozwu, cesja wierzytelności, kapitał, brak zobowiązania, uzasadniona wątpliwość
Zobacz»

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, płyta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew wierzytelności, bank, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg, zgodność z oryginałem, wezwanie do spłaty
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, nota, budowa pola, kserokopia, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość
Zobacz»

III Ca 905/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 lipca 2015

Data publikacji: 2 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa przelewu, powodowy fundusz, odpis poświadczony za zgodność, umowa cesji, wykazanie niezasadności, załącznik, przedmiot cesji, niezasadność roszczenia, dokument, integralna część załącznika, uchybienie po stronie sądu, wiarygodny dokument prywatny, rozważenie całokształtu zebranego materiału, zarzut apelacyjny, złożona kserokopia, skuteczność umowy cesji, dowód na poparcie, skuteczność przelewu wierzytelności, przyjęcie ważności
Zobacz»

III Ca 1238/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

umowa cesji, załącznik, przedmiotowa wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji, przelew wierzytelności, nabycie wierzytelności, zasada określona w umowie, zamknięcie transakcji, umowa wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik, przedmiotowa wierzytelność, nabycie na zasadzie, kredyt na nabycie, data zamknięcia, cesjonariusz, cedent, księga rachunkowa powoda, podwójny skutek, księga rachunkowa banku, umowa przelewu, konstytucja, umowa kredytów
Zobacz»

XI C 1268/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, załącznik do umowy cesji, dokument
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, załącznik do umowy cesji, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, cesja wierzytelności, druk, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, istnienie oryginału, dokument prywatny, podstawa umowy przelewu wierzytelności, dokument, pozwany, nabycie wierzytelności, nabywca wierzytelności, prawdziwe twierdzenie, treść i forma
Zobacz»

III Ca 707/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 października 2015

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

przelew wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, załącznik do umowy cesji, urzędowe poświadczenie, księga rachunkowa powoda, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, forma pisemna, umowa przelewu, ciężar udowodnienia faktów, obowiązek przedstawienia dowodu, przejście uprawnienia, poświadczenie daty, ramowy charakter, umowa cesji wierzytelności, bezpieczny podpis elektroniczny, oświadczenie funduszu, ważny kwalifikowany certyfikat, nabycie wierzytelności w drodze, strona o istnieniu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Wiwatowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy we Włocławku
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Nazdrowicz
Data wytworzenia informacji: