Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 156/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2017-09-22

VIII Gz 254/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, skutek oczywistego błędu, nakaz zapłaty, postępowanie zabezpieczające, zastępstwo procesowe w postępowaniu, koszt zastępstwa procesowy, część kosztów, ogół kosztów, zażalenie w trybie, zaskarżone postanowienie, oczywisty błąd sądu, zastępstwo powoda, postępowanie nakazowe, rozporządzenie, wniosek powódki o zasądzenie, złożenie środka zaskarżenia, wniosek powoda o zasądzenie, wyjątek od zasady odpowiedzialności
Zobacz»

VI Gz 88/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 9 maja 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prosta sprawa, stawka minimalna, trudna sytuacja finansowa, zasada słuszności, część kosztów zastępstwa procesowego, pozwany, cofnięcie pozwu, koszt postępowań zażaleniowy, całość kosztów zastępstwa procesowego, nieobecność pełnomocnika, nakład pracy pełnomocnika powódki, rozprawa pod nieobecność, ocena wystąpienia, oświadczenie o cofnięciu pozwu, zażalenie, pozwana całość kosztów, radca prawny, część kosztów, zażalenie powódki, pierwsza czynność procesowa
Zobacz»

II Cz 1202/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 12 stycznia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, stawka minimalna, koszt postępowań zażaleniowy, zmiana postanowienia sądu rejonowego, kancelaria pełnomocnika, pozwany, stawiennictwo w sądzie, zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, uwzględnienie zażalenia, pewna słuszność, konsekwencja zmiany, pozew, opłaty niższe, prawo do samodzielnego ustalania, staranie w celu znalezienia, radca prawny, podstawa zasądzenia wynagrodzenia, zasadność wniosku powoda, strona w postępowaniu sądowym, prawidłowe rozważenie
Zobacz»

VIII Pz 71/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 września 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenia rekompensacyjne, koszt postępowań zażaleniowy, utrata prawa, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany, prawo do deputatu węglowego, osoby nieuprawnione, bezpłatny węgiel, odstąpienie od obciążania powódki, obciążanie kosztami, przyznanie przez ustawodawcę, podstawa odstąpienia od obciążenia, świadczenie w rozumieniu ustawy, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, czytelna informacja, sporne świadczenie, tysiąc, decyzja odmowna, żądanie w chwili
Zobacz»

VIII Gz 17/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 13 marca 2014

Data publikacji: 27 marca 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • powodów wykorzystania, koszt postępowań zażaleniowy, część kosztów, zły wybór, wykorzystanie uprawnienia, uzasadniony sąd, cała kwota kosztów, obciążanie powoda, rozstrzyganie o zwrocie, zażalenie, dyskrecjonalna ocena, porównanie roszczeń, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt w ogóle, zasada słuszności, pozwany, fakt oddalenia, zasada kosztów niezbędnych, zasada rozstrzygania o kosztach, zwrot kosztu procesu
Zobacz»

I ACa 1091/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 9 października 2019

Data publikacji: 15 stycznia 2021

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie zażaleniowe, zażalenie, ocena przez powódkę, zmiana skarżonego postanowienia, sprawa ponoszenia, oddalenie zażalenia powódki, radca prawny, konieczność ponownej oceny, część wynagrodzenia pełnomocnika, jedynie częściowe obciążenie, sytuacja majątkowa, charakter procesu, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, żądanie w świetle, niewielka emerytura, całość i obciążenie powódki, pełnomocnik z urzędu powódki, ochrona dobra osobistego, zasądzony koszt zastępstwa procesowego, tysiąc
Zobacz»

VIII Cz 708/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 2 września 2019

Data publikacji: 13 września 2019

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zasada słuszności, kontrola instancyjna zastosowania, część kosztów, dyskrecjonalna władza, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, wzajemny obrachunek, zażalenie, pozwany, strona obowiązku zwrotu, zmiana rozstrzygnięcia o kosztach, komentowany przepis, pozwany koszt, koszt postępowań zażaleniowy, część kosztów procesu, obciążenie powódki, przegrywająca całość, zastosowanie i odstąpienie, przeciwnik, poczucie sprawiedliwości, koszt w zbliżonej wysokości
Zobacz»

VIII Gz 148/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 19 września 2018

Data publikacji: 5 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, sygnatura, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, zażalenie, cofnięcie pozwu i umorzenie, rozrachunek pomiędzy stronami, dotacja z funduszu, konsens stron, księgowa powodowa spółka, połączona sprawa z powództwa, zapłata z opóźnieniem, radca prawny, zarządzenie o połączeniu, niezwykle trudna sytuacja, wniosek powoda o uzupełnienie, fundusz europejski, fakt dokonania zapłaty, uzgodnienie w sprawie
Zobacz»

II Cz 911/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 stycznia 2015

Data publikacji: 26 marca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, zastosowanie wobec powoda przepisów, zainicjowanie procesu, podjęcie nauki w szkole, cofnięcie pozwu, pozwany, skutek niedbalstwa, spray, wcześniejsza korespondencja, pozwane postępowanie egzekucyjne, wiedza powódki, pismo komornika sądowego, nauka w szkołach średnich, tylko że, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, profesjonalny pełnomocnik, oddalenie zażalenia i zasądzenie, zajmujący lokal, przegranie sprawy, sprawa nakazu zapłaty
Zobacz»

XXIII Gz 642/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, pozwany, warszawa, małżonka dłużnika, pozew i zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, koszt procesu, tytuł wykonawczy, zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej, koszt wynagrodzenia pełnomocnika powódki, częściowe odstąpienie od obciążenia, fakt uznania powództwa, wykonawcza wykonalność, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, całkowite odstąpienie od obciążania, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, wspólność majątkowa, sądowe zniesienie
Zobacz»

III Cz 52/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 lutego 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • część kosztów, orzekanie o kosztach, pozwany, koszt postępowań zażaleniowy, ogół kosztów, realna spłata, umowy raty, opłata pełnomocnictwa, radca prawny, zażalenie powódki, rozpoznanie w pierwszej instancji, pozew roszczenia o zapłatę, zobowiązanie z umowy pożyczki, na raty, przeciwnik kosztów zastępstwa, rezultat rozstrzygnięcia, obejmująca opłata sądowa, rezultat przyjęcia, wydatek na opłaty, sprawa z powództwa spółdzielcza
Zobacz»

II Cz 68/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • część kosztów, część kosztów procesu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, rozstrzygnięcie w ogóle, zwrot kosztów niezbędnych, sprawa podstaw do zastosowania, celowe dochodzenie, żądanie kosztów, rata do dnia zapłaty, zasada zwrotu kosztów, zasada rozstrzygania o kosztach, koszt niezbędny i celowy, odpowiedzialność za wynik procesu, przepis w wypadku, koszt postępowań zażaleniowy, pozwany, rozwiązanie szczególne, koszt procesu w oparciu, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, zasada odpowiedzialności za wynik
Zobacz»

VI Gz 273/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 23 grudnia 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, zmiana postanowienia i zasądzenie, odpowiedź na zażalenie, zaskarżone postanowienie o kosztach, podstawowa zasada rozstrzygania, koszt postępowania w oparciu, wydział gospodarczy, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, przeciwnik kosztów procesu, zażalenie powoda, pozwany, wniesiony sprzeciw, instancja kosztów, koszt procesowy, zestawienie kosztów, zasadność rozstrzygnięcia
Zobacz»

VI Gz 37/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 8 marca 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • proces kwot, koszt postępowań zażaleniowy, wynagrodzenie pełnomocników, stawka minimalna opłaty, zażalenie, opłata za czynności adwokackie, zastosowanie i zasądzenie, koszt procesu, zaniżona wysokość, skład kosztów, wartość przedmiotu sprawy, błędne zastosowanie i przyjęcie, postanowienie o kosztach, opłata od zażalenia, udzielić odpowiedzi, pozwany, opłata od pełnomocnictwa, powodu kosztów, odpowiedź na zażalenie, zasądzenie od pozwanych kosztów
Zobacz»

II Cz 134/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 10 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świdnik, koszt postępowań zażaleniowy, zaskarżone postanowienie w oparciu, warunkowanie, uwzględnienie kosztów postępowania zażaleniowego, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie, towar z umową, wystąpienie wyjątkowe, rozwiązanie szczególne, wynik nieprawidłowy, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, postępowanie przedsądowe, trudna sytuacja ekonomiczna, przedmiotowy proces, pogląd sądu rejonowego, sytuacja majątkowa powódki, instancji braków, zażalenie, chrzan, ogół kosztów
Zobacz»

VIII Gz 103/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 28 października 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, opłata sądowa od pozwu, powody dalsze, zażalenie, proces powodów, należność powodów, rozstrzyganie o istnieniu, fakt popadnięcia, możliwość stosowania wykładni, dobrowolne wykonanie zobowiązania, przesłanka zastosowania zasady, wynagrodzenie pełnomocników procesowych, pozwany, dzień wniesienia sprzeciwu, zaspokojenie w toku procesu, zasada w sprawie, połowa stawki minimalna, odpowiedź na zażalenie, zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, kryterium pomocne
Zobacz»

VI Gz 117/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 maja 2014

Data publikacji: 9 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, stwierdzenie nieważności umowy, renta rodzinna, koszt sądowy ponad kwotę, zażalenie, zażalenie powódki, pozwane przedsiębiorstwo, powództwo w zakresie roszczenia, oddalenie zażalenia i zasądzenie, ponoszenie przez skarb państwa, radca prawny, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, opłata za czynność, ogół kosztów, szczególnie uzasadniona przesłanka, możliwość stosowania wykładni, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, sytuacja ekonomiczna
Zobacz»

II Cz 591/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 12 października 2015

Data publikacji: 25 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, postanowienie zawarte w punktach, stosunkowe rozdzielenie kosztów procesu, przegranie sprawy przez stronę, proporcja wygrania, wygranie i przegranie, oddalenie i przyznanie kosztów, uwzględnienie wartości przedmiotu sporu, wynagrodzenie przy uwzględnieniu, podstawa w obowiązujących przepisach, ostateczne rozliczenie stron, sentencja postanowienia, stopień wygrania sprawy, zwolnienie powódki od kosztów, odpowiedź na zażalenie strony, przedmiot zażalenia, sprawa wartości
Zobacz»

VI Gz 10/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 15 stycznia 2015

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • podstawa do umorzenia, koszt procesu, zapłata sporna należności, należność, zażalenie powoda, należność główna, wytoczenie procesu, pozwany, pozew, zażalenie, zaspokojenie roszczenia, umorzenie postępowania w sprawie, odpowiedzialność za wynik sporu, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zapłata, pozew do sądu, koszt postępowań zażaleniowy, woli zaspokojenia, wydanie nakazu zapłaty, spółdzielnia
Zobacz»

II Cz 317/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty adwokackie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, roszczenie regresowe powoda, trudna sytuacja materialna, powodu kosztów, pierwsza czynność procesowa, sprawa zajść, postanowienie zawarte w punktach, obowiązek zwrotu, koszt postępowań zażaleniowy, stawka minimalna wynagrodzenia profesjonalnego, proces przez stronę przeciwną, wyraźna przyczyna, rozważenie wniosku, utrwalona interpretacja, pomniejszona kwota, przebieg procesów, rodzaj dochodzonego roszczenia, szczególnie uzasadniony wypadek, merytoryczne rozważenie, miesięczny koszt leczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Olimpia Hordyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: