Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2362/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-12-03

X GC 860/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 maja 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

stażysta, zwrot kosztu procesu, sprawa z powództwa, zapłata, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obowiązek zwrotu kosztów procesu, powodu obowiązków, wydział gospodarczy, stażysta, zwrot kosztu procesu, sprawa z powództwa, zapłata, maj, kwiecień, rozprawa, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, wydział, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

II Cz 404/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 czerwca 2013

Data publikacji: 1 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, zwrot kosztu procesu, wycofanie powództwa, przegranie sprawy, odstąpienie od obciążania powoda, połowy stawek, wartość przedmiotu sporu, pełnomocnik zawodowy, cofnięcie, koszt opłaty skarbowej, uregulowanie należności, opłata skarbowa od pełnomocnictwa, twierdzenie powoda w sprawie, opłata od dokumentu pełnomocnictwa, opał, postępowanie zażaleniowe, ewentualne zażalenie, opłata adwokacka, ryzyko poniesienia kosztów, zastosowanie przepisów rozporządzenia ministra
Zobacz»

VIII Gz 208/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 9 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pierwsza czynność procesowa, pozwany, procesowe żądanie, damy powodu, wytoczenie sprawy, należność, wytoczenie powództwa, zwrot kosztu procesu, cofnięcie pozwu na żądanie, wymagalne roszczenie powoda, zgoda na prolongatę, wniosek o zasądzenie, powództwo, podstawowa zasada orzekania, zgoda na odroczenie, prolongata terminu zapłaty, zażalenie, koszt procesu w razie, wywiedzenie powództwa, data wytoczenia pozwu
Zobacz»

I C 3117/18

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 16 listopada 2018

Data publikacji: 11 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odsetka ustawowa za opóźnienie, zarządzenie, następujący skład, sygnatura, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zapłata, tysiąc, tryba, wydział cywilny, pozwany, listopad, kwota, sprawa z powództwa, koszt postępowań, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

I C 2131/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2 lutego 2021

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, warszawa, północ, wydział cywilny w składzie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot kosztu procesu, wydział cywilny, sprawa z powództwa, wydanie, kwota, rozprawa, styczeń, wyrok, rzeczpospolita polski, protokolant, skład, rozpoznanie, dzień
Zobacz»

VII Pz 45/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 15 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rozłożenie należności na raty, zadłużenie finansowe, pozwany, strona powodowa w związku, obowiązek poniesienia kosztów procesu, ratalna spłata, ciężka sytuacja materialna, częściowy zwrot kosztów procesu, zwrot kosztu procesu, zażalenie, uzasadniona podstawa do obciążenia, rata zasądzonej należności, zaskarżone orzeczenie w pełni, ustawowy obowiązek ponoszenia kosztów, znaczenie przy rozstrzygnięciu, koszt postępowania poprzez zasądzenie, rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, ocena możliwa, minimalny nakład, dalsze zadłużanie
Zobacz»

VI Gz 336/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie procesu, koszt procesu, cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, uzasadnienie zażalenia, podstawa do zastosowania, modyfikacja, rozstrzygnięcie o kosztach procesu, postępowanie zażaleniowe, powództwo, częściowa zapłata, kwota i data, jednoznaczne stanowisko, niewłaściwe postępowanie, odpowiedzialność za wynik sporu, momentu oświadczenia, odpowiedź na sprzeciw, zażalenie powoda, protokół rozprawy
Zobacz»

VIII Cz 1285/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, pozwany, pierwsza czynność procesowa, przyczyna cofnięcia, powództwo, cofnięcie pozwu, pozwana kwota, wypłacone odszkodowanie, konkretne wyceny, oczekiwana wysokość, powództwo w odpowiedzi, koszt postępowań zażaleniowy, bogata praktyka, sad rejonowy w grudziądzu, brakująca kwota odszkodowania, świadomość wysokości, zaproponowana kwota, zwrot kosztu procesu, decyzja w sprawie wysokości, ubezpieczyciel
Zobacz»

I ACa 342/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, ugoda, obowiązek zwrotu kosztów procesu, koszt procesu, pozwany, resztę zobowiązań, wygaśnięcie zobowiązania, obrona praw powoda, świadomość skutków prawnych, częściowa spłata zobowiązania, możliwość odstąpienia od obowiązku, cofnięcie na rozprawie, dług przez dłużnika, wniesienie przedmiotowego powództwa, moment wniesienia powództwa, zwolnienie z obowiązku uiszczenia, obciążanie powoda, zaspokojenie wierzyciela, odstąpienie od obowiązku zwrotu, świadomość obowiązku zwrotu
Zobacz»

I ACz 1278/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 lipca 2014

Data publikacji: 13 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • prawo do dochodzenia roszczenia, dochodzenie roszczenia na drodze, pozwany, droga postępowań, futro, przyznanie kosztów, ostatni akapit, stosowanie, spełnienie roszczenia, udział w sprawach, brak akceptacji, siedziba, zwrot kosztu procesu, brak legitymacji biernej, przypadek ogólny, koszt postępowań zażaleniowy, wskazanie możliwości, zasada dotycząca kosztów, szczególna podstawa do odstąpienia, sprawie dotychczasowej
Zobacz»

VIII Gz 21/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lutego 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa o zapłatę, nieaktualny adres, adres do korespondencji, zażalenie, cofnięcie, rozważana sprawa, zapłata, najem, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, postanowienie sądu najwyższe, powództwo, przeciwnik kosztów, postanowienie sądu rejonowego szczecin, spłata zadłużenia, zmiana adresów, treść wydana w sprawie, celowe dochodzenie, celowa obrona
Zobacz»

VI Gz 323/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, koszty stawiennictwa, stawka ustawowa, spłata zadłużenia, należność, koszt procesu, pełnomocnik powodów na rozprawie, skapitalizowana odsetka, zapłata kwot, zapłata, procesowe cofnięcie, pretensja powoda, zażalenie powoda, zachód, koszt procesu według norm, kwota, uznanie powództwa, rejonowy lublin, pozew o zapłatę
Zobacz»

III Cz 591/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 7 lipca 2015

Data publikacji: 20 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, zaskarżone rozstrzygnięcie, dochodzona należność, zasada rozliczeń pomiędzy stronami, ferowanie orzeczenia, zwrot kosztu procesu, zasadność wniosku powoda, cofnięcie pozwu, data wytoczenia pozwu, celowe dochodzenie, celowa obrona, wniesienie pozwów, dochodzenie prawa, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, zażalenie postanowienia, wniosek powoda o zasądzenie, zażalenie powoda, powództwo roszczenia, wniosek o zwrot kosztów
Zobacz»

XI GC 85/20

zarządzenie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2020

Data publikacji: 21 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt procesu, odstąpienie od obciążania, zażalenie w trybie, skutek omyłki pisarskiej, pismo powódki, opłata minimalna, wniosek powódki w przedmiocie, nadanie na poczcie, zwrot przez sąd, fakt spełnienia świadczenia, błędna kwota, omyłka pisarska sądu, nakaz zapłaty, koszt procesu powódki, orzeczenie w przedmiocie zwrotu, sprzeciw, odstąpienie od obciążenia strony, koszt procesu strony przeciwnej, pozwany, postawa strony
Zobacz»

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy, wydanie orzeczenia o kosztach
Zobacz»

I C 975/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Goleniowie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 30 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • smalec, opłata kancelaryjna, udzielić pomocy, obciążanie powoda, zakresy pktu, nadanie klauzul wykonalności, rozprawa sprawy, tytuł wykonawczy, pozwany, egzekucja, pełnomocnik, pozwany koszt, zwrot kosztu procesu, powództwo, tysiąc, kwota, wydział cywilny, koszt zastępstwa procesowy, grudzień, urząd
Zobacz»

V Gz 35/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 21 marca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, koszt związany z opiniami, aplikant radcowski, różnica kosztów, koszt dojazdu, spółka akcyjna, pozwany, spisa kosztów, zakres zażalenia, ustalenie strony, rozmiar wydatków, ocena ostateczna, zwrot kosztu procesu, koszt naprawy, porównanie rozmiarów, wyliczenie poniesionych kosztów, łączna wysokość kosztów, umorzenie postępowań, kodeks postępowania cywilnego, skutek oświadczenia powoda
Zobacz»

III Cz 61/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 lutego 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • dąbek, rak, strona kosztów procesu, koszt procesu w oparciu, pozwany, zażalenie, koszt postępowań zażaleniowy, stosunkowe rozdzielenie kosztów, skarb państwa od strony, staranność z uwzględnieniem, wysokość żądania pozwu, możliwość wzajemna, różnica w kosztach, zwrot kosztu procesu, nałożenie na pozwanego obowiązku, ostateczny wynik procesu, zaskarżone rozstrzygnięcie, zaspokojenie powodów, uzyskanie opinii biegłej, uwzględnienie opinii
Zobacz»

I C 1468/19

wyrok

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2019

Data publikacji: 16 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • asesor sądowy, warszawa w warszawie, ustawowa odsetka za opóźnienie, siedziba, wydział cywilny w składzie, sygnatura, posiedzenie niejawne, dzień zapłaty, zwrot kosztu procesu, kwiecień, zapłata, tryba, wydział cywilny, pozwany, koszt zastępstwa procesowy, kwota, sprawa z powództwa, m, wyrok, rzeczpospolita polski
Zobacz»

VIII Gz 109/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa, odzyskanie należności, likwidacja spółki, wartość opłaty od pozwu, centrum, świadczenie bez konieczności, górnik, zażalenie, cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem, zapłata, oświadczenie o cofnięciu pozwu, strona powodowa, roszczenie, podstawa do wytoczenia, należność główna wraz, proces, równa wartość, powództwo, postanowienie sądu rejonowego szczecin
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paweł Derdzikowski
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Lisowiec
Data wytworzenia informacji: