Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 239/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2019-06-18

VII C 609/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 21 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwana fundacja, organizacja pożytku publicznego, umowa darowizny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • darowizna
 • Ważne frazy
  • wydanie książki, darczyńca, pozwana fundacja, organizacja pożytku publicznego, umowa darowizny, polecenie, rażąca niewdzięczność, konto fundacji, przelew, świadczenie, cela, wyrok zaoczny, autorka, przedmiot darowizny, przysporzenie, osoby trzecie, przyczyna niepowodzenia, uczciwe postępowanie, zeznanie świadków, zwrot darowizny
Zobacz»

I C 1247/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 16 kwietnia 2014

Data publikacji: 11 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

pozwana fundacja, darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • darowizna
 • Ważne frazy
  • pozwana fundacja, darowizna, prowadzenie schroniska, nieruchomość, schronisko dla bezdomnych zwierząt, oświadczenie o odwołaniu darowizny, prezes, roszczenie powódki, notariusz, numer ewidencyjny, opieka nad zwierzętami, wypis aktów notarialny, kancelaria notarialna, rażąca niewdzięczność, przeniesienie własności, świadek, służebność osobista, działka gruntów, umowa sprzedaży, wolontariat
Zobacz»

I ACa 709/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 26 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, zawarcie umowy darowizny, siostra, ustalenie nieważności umowy darowizny, lokal, pozwany, zezwolenie na zawarcie umowy, udzielenie zezwolenia na dokonanie, czynność prawna, prawomocne postanowienie, moment przystąpienia, darowizna spółdzielczego własnościowego prawa, konkretna zasada współżycia społecznego, moc umowy darowizny, własność nieruchomości rolna, ustanowienie kuratora, interes osoby, interes majątkowy, zgoda na zawarcie, mieszkanie
Zobacz»

I ACa 242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, darczyńca, organ podatkowy, likwidacja lokaty, skutek podatkowy, darowizna środków pieniężnych, środek pieniężny, powództwo naczelnika urzędu skarbowego, nieistnienie stosunku prawnego, leczenie szpitalne z powodu, ważność umowy darowizny, niewłaściwa ocena wiarygodności, przyrzeczone świadczenie, wykonanie umowy darowizny, późniejsze wykonanie, rozważanie całokształtu, forma ustna, ocena wiarygodności zeznań, dokonanie przysporzenia, materiał dowodowy i stan
Zobacz»

I C 1108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, pozorność, umowa sprzedaży, oświadczenie woli, pozwany, nagranie rozmowy, kredyt, zawarcie umowy darowizny, własność mieszkania, rozmowa powoda, nieważność umowy, zeznanie świadków, zeznanie powoda, lokatorskie spółdzielcze prawo, czynność prawna, odwołanie darowizny, odpłatne przeniesienie, podział majątku, niewdzięczność, córka
Zobacz»

I ACa 1409/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 18 marca 2014

Data publikacji: 5 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyspozycja na wypadek śmierci, wnuczka, rachunek, umowa darowizny, dziadek, pozwany, udzielenie pełnomocnictwa, zarząd i administracja, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, zgromadzone pieniądze, mocodawca, kwitowanie dokumentów, forma szczególna, umocowanie, przysporzenie, środek, wykonanie umowy darowizny, wola, pracownik placówki, bezpośredni skutek prawny
Zobacz»

I ACa 232/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 8 sierpnia 2013

Data publikacji: 19 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, pozwany, akt notarialny, potencjalny spadkobierca, udar, szpital, miażdżyca, niedowład, akt darowizny, notariusz, świadek, napad, podpis, interes prawny w żądaniu, zakres badania pisma, swobodne powzięcie decyzji, powzięcie decyzji i wyrażenia, żądanie ustalenia nieważności, decyzja i wyrażenie woli, ustalenie nieważności umowy darowizny
Zobacz»

III Ca 1196/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • darczyńca, umowa darowizny, niedostatek, pracująca córka, część wkładu mieszkaniowego, sytuacja finansowa, rozważanie dotyczące zasadności, lokal, stan zdrowia powodów, zasadność zastosowania, zażalenie powoda na orzeczenie, miejsce szczególne, materiał dowodowy przedmiotowej sprawy, przyrzeczone świadczenie, zgromadzony materiał dowodowy ustaleń, pozwany, doposażenie, żona powoda, strona umowy darowizny, darowizna udziałów
Zobacz»

IV Ca 141/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 12 kwietnia 2013

Data publikacji: 23 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, jezioro, pozorność, zawarta umowa darowizny, remont dachów, pozwany, dom powoda, zawarcie umowy darowizny, pozwana umowa darowizny, nieważność umowy darowizny, określony organ, nieruchomość będąca w posiadaniu, ojciec, posiadanie powodów, wycena remontu, spadek, czynność prawna, instytucja wyzysku, syn umowy, postępowanie cywilne
Zobacz»

I ACa 496/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 stycznia 2015

Data publikacji: 12 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, lokata, wykonanie umowy darowizny, pozwany, książeczka oszczędnościowa, darczyńca, forma szczególna, ciotka, spadkodawczyni, przyrzeczone świadczenie, świadome podejmowanie decyzji, wyrażenie woli, udzielenie pełnomocnictwa, rachunek bankowy, moc testamentu, edukacja, sprawa braku, własny rachunek, zawarcie umowy darowizny, sporna kwota
Zobacz»

I ACa 623/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokata, pozwany, pieniądz, konto, umowa darowizny, współposiadacz, darczyńca, bank, córka, dyspozycja wypłaty, zamiar powódki, urząd skarbowy, wspólny rachunek, przysporzenie, śmierć, współwłaściciel, świadek, wola, środek pieniężny, system bankowy
Zobacz»

I ACa 1045/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 października 2014

Data publikacji: 23 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, oświadczenie o przekazanie, skutek umowy darowizny, umowa sprzedaży, skutek prawny umowy, zarzut pozorności, kolejny proces, przekazanie kwot, żona, stwierdzenie nieważności umowy, niewdzięczność, sytuacji damy, jelenia góra, chęć oszczędności, kwestię przedmiotu, skarga kasacyjna przez sąd, pozew o odwołanie darowizny, działanie zmierzające do uchylenia, zapłata ceny za nieruchomość, wytoczony proces
Zobacz»

I C 97/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 3 marca 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, ziemia orna, polecenie, darczyńca, pozwany, hektar ziemi, osoby trzecie, brat, gospodarstwo rolne, cena wolnorynkowa, wieś, celowy koszt, zobowiązanie, dopłata obszarowa, stanowiąca równowartość, rodzic, lublin, wynagrodzenie pełnomocnika w osobie, dług, zioło
Zobacz»

V ACa 899/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 11 października 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, polecenie, pozwany, osoby trzecie, cecha darowizny, woli zabezpieczenia, wartość przedmiotu darowizny, majątek, wierzyciel, przysporzenie, prawo syna, śmierć, zobowiązanie, świadczenie, spadkobierca darczyńcy, żądanie wypełnienia, prawo do miejsca, oświadczenie woli, przekazanie synom, matka
Zobacz»

I ACa 238/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 września 2017

Data publikacji: 12 marca 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, oświadczenie woli, ustalenie nieważności umowy, pozorność umowy darowizny, pozwany, umowa sprzedaży, kredyt, lokatorskie spółdzielcze prawo, czynność prawna, nieważność umowy darowizny, odpłatne przeniesienie, powództwo o ustalenie, podział majątku, rażąca niewdzięczność, nagranie rozmowy, odwołanie darowizny, własność mieszkania, prezent ślubny, interes prawny, nieruchomość
Zobacz»

II Ca 507/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 5 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, księga wieczysta, darczyńca, polecenie, obowiązek świadczenia, rata alimentacyjna, bezpłatne przysporzenia, przyszłe raty, do czysta, podziemny garaż, naruszenie przez sąd rejonowy, małoletnia córka, zamiar i cel umowy, zgodny zamiar i cel, akt notarialny, nieruchomość, stan prawny, numer, darowizna udziałów, czysta wartość
Zobacz»

I ACa 118/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • darczyńca, siostra, pozwany, umowa darowizny, przysporzenie, sporna kwota, sprzedaż nieruchomości, pozwany przelew, przelew kwot, dokonanie przelewu, wola, wykonanie darowizny, wdzięczność, śmierć, agencja nieruchomości, forma, znacznik czasowy, rozporządzenie majątkiem, opieka, akt notarialny
Zobacz»

I ACa 247/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

darowizna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, pojazd, skrytka bankowa, pozwany, zawarcie umowy darowizny, ojciec, ówczesna żona, córka, pozorność, przeniesienie, czynność prawna, rozwód, majątek wspólny powoda, darowizna samochodu osobowego, rozwiązanie związku małżeńskiego, skrytki sejfowe, podział majątku, prawo własności samochodu osobowego, nieważność umowy darowizny, komplet
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Ossowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Hanna Łożyńska
Data wytworzenia informacji: