Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 141/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-07-11

I C 310/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 13 lutego 2017

Data publikacji: 1 marca 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

egzekucja, komornik, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, tytuł wykonawczy, wierzytelność, pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • egzekucja, komornik, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, nowy wierzyciel, pozwany komornik, bank spółdzielczy, tytuł wykonawczy, nabywca wierzytelności, wierzytelność, bezprawność działania komornika, pozwany bank, prowadzenie egzekucji, przejście uprawnienia, komornik sądowy, egzekucja przeciwko powódce, uzyskanie klauzuli wykonalności, dłużniczka, sprzedaż wierzytelności
Zobacz»

II Ca 835/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2017

Data publikacji: 20 marca 2017

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

komornik, egzekucja, klauzula wykonalności, pozwany bank, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, tytuł wykonawczy, dłużnik, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • komornik, asesor komorniczy, egzekucja, klauzula wykonalności, pozwany bank, postępowanie egzekucyjne, wierzyciel, tytuł wykonawczy, zastępca komornika, połączenie banków, pozwany komornik sądowy, dłużnik, bankowy tytuł egzekucyjny, szkoda, działanie komorników, przeniesienie całego majątku, majątek banku, odpowiedzialność odszkodowawcza, bezprawne działanie, następca
Zobacz»

IV Cz 188/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 16 marca 2017

Data publikacji: 22 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzyciel, bank, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, komornik, tytuł egzekucyjny, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • wierzyciel, bank, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, egzekucja, połączenie banków, postępowanie egzekucyjne, majątek banku, komornik, nowy podmiot, organ egzekucyjny, koszt postępowania skargowego, strony wierzycieli, przejście uprawnienia, wszczęcie egzekucji, przeniesienie całego majątku, tytuł egzekucyjny, dłużnik, zmiana podmiotowa, przekształcenie podmiotowe
Zobacz»

I C 1522/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 15 marca 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, egzekucja, dłużnik, wierzyciel, pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, oddział w polsce, uznanie powództwa, postępowanie egzekucyjne, siedziba oddziałów, organ egzekucyjny, umowa kredytów, przejście, egzekucja, dłużnik, wierzyciel, pozwany bank, prawo bankowe, spółka akcyjna, waluta, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, linia orzecznicza, powództwo przeciwegzekucyjne
Zobacz»

III Ca 1700/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 11 marca 2015

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, pozwany, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, egzekucja, wierzyciel, cesjonariusz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, prawo bankowe, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, umowa kredytu odnawialnego, egzekucja, wierzyciel, pierwotny wierzyciel, tarnowska góra, cesjonariusz, numer umowy, wyliczenie odsetek, uruchomiony kredyt, dzienny limit, fundusz sekurytyzacyjny
Zobacz»

I ACa 897/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, klauzula wykonalności, bank, tytuł wykonawczy, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, wierzytelność, klauzula wykonalności, bank, nabywca wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, fundusz sekurytyzacyjny, warunkowa umowa sprzedaży, wierzytelność banku, złożenie wniosku o nadanie, egzekucja, przerwanie biegu terminu przedawnienia, umowa kredytowa, roszczenie banku, zbywca, przedawnienie roszczeń, różny podmiot, nabycie wierzytelności, uprawnienie wierzyciela
Zobacz»

I C 635/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 20 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, egzekucja, wierzytelność, tytuł wykonawczy, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, bank, nabywca wierzytelności, egzekucja, nadanie klauzul wykonalności, wierzytelność, oddział centrum, tytuł wykonawczy, będącymi bankami, księga rachunkowa funduszu, nowy wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, wyciąg z księgi rachunkowej, prawo bankowe, pozbawienie wykonalności, komornik, akt komornika sądowego, pozwany fundusz
Zobacz»

VII Gz 181/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 2 lipca 2018

Data publikacji: 20 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, klauzula wykonalności, cesja, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, przelew wierzytelności, wierzytelność przyszła, nakaz zapłaty sądu rejonowego, klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, umowa przelewu wierzytelności, przejście uprawnienia, przejście wierzytelności, rejonowy lublin, warunkowa umowa, zachód, uprawnienie wynikające z nakazu, warunek zawieszający, wnioskodawca, pierwotny wierzyciel, cesja, cedent, podwójny skutek, wierzyciel
Zobacz»

I Co 881/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Data orzeczenia: 16 stycznia 2020

Data publikacji: 29 czerwca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, egzekucja, klauzula wykonalności postanowienia, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, egzekucja, organ egzekucyjny, wszczęcie egzekucji, udział w postępowaniu, prawomocne postanowienie, nadanie klauzul wykonalności, wykonalność wyroku zaocznego, dokument urzędowy, dalsze prowadzenie egzekucji, następca prawny wierzyciela, egzekucja przeciwko dłużnikom, sprawa przed wydaniem, klauzula wykonalności wyroku, uprawienie, klauzula wykonalności postanowienia, przejście uprawnienia, podpis, siedziba, wierzyciel
Zobacz»

II1 Co 789/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 czerwca 2020

Data publikacji: 6 sierpnia 2020

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, przelew wierzytelności, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł egzekucyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, następca prawny wierzyciela, wniosek o sporządzenia uzasadnienia, przedstawiony dokument, kserokopia wpisu, sekcja, wierzyciel w osobie, dołączona kserokopia, brak numerów, przelew wierzytelności, zasądzenie od dłużnika kosztów, podział przedsiębiorstwa, cesja, przelewana wierzytelność, wpis do krajowego rejestru, sporządzenie uzasadnienia postanowienia, oddalenie wniosku o nadanie
Zobacz»

III Cz 659/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 10 stycznia 2020

Data publikacji: 20 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dąbek, wierzyciel, dłużniczka, klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, wniosek bezzasadny, kanwa, przedstawiony wyciąg, stwierdzenie przejścia, zrealizowana przesłanka, zażalenie, prawidłowe odzwierciedlenie, wyciąg z załącznika, zarzut zażaleniowy, prawo przejścia, wniosek wierzyciela, obowiązek zapoznania
Zobacz»

VI Cz 29/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 23 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzytelność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, tytuł egzekucyjny, wyciąg z załącznika, klauzula wykonalności, badanie w postępowaniu klauzulowym, wierzytelność, prawny aspekt, przejście praw i obowiązków, zgodność z umową, nadawanie klauzuli, wierzyciel, wyciąg z umowy, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, zażalenie, podpisaną kartkę, rola dokumentu, sporny nakaz zapłaty, podpis, ramy norm
Zobacz»

II Cz 864/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, wierzytelność, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, tytuł wykonawczy, wierzytelność, dłużniczka, koszt postępowania klauzulowego, wierzyciel, zbywca, nabywca wierzytelności, klauzula wykonalności z przejściem, przeniesienie wierzytelności, przejście uprawnienia, skutek nadania, wniosek o nadanie klauzul, miejsce nadania, instytucja powództwa, rozporządzeniu przepisu, zmiana zobowiązania, sprawa o sygnaturze
Zobacz»

II Cz 783/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 7 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, dalsze odsetki, dłużnik, tytuł wykonawczy, cesja, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, wierzyciel, przejście uprawnienia, istnienie uprawnienia wierzyciela, data i kwota, dalsze odsetki, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, obowiązek dłużnika, tytuł wykonawczy, cesja, wierzytelność, umowa cesji, fakt zmiany, poprzedni wierzyciel, koszt postępowania klauzulowego, zbywca wierzytelności, opatrzona klauzula wykonalności, postępowanie o nadanie klauzuli
Zobacz»

I ACa 510/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 13 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, przelew wierzytelności, tytuł egzekucyjny, cesja, dłużnik, tytuł wykonawczy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, umowa przelewu wierzytelności, przelew wierzytelności, nadanie klauzul wykonalności, postępowanie klauzulowe, tytuł egzekucyjny, cesja, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa cesji, zdarzenie, opole, zobowiązanie powoda, postanowienie o nadanie klauzuli, pozbawienie wykonalności, zażalenie, postępowanie o nadanie, pozwany, podpis, szczególna forma pisemna
Zobacz»

XII C 1140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, tytuł wykonawczy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, uznanie powództwa, tytuł wykonawczy, nadanie klauzul wykonalności, frank szwajcarski, waluta obca, ustalanie kursu, prawo bankowe, kurs waluty, pozwany, umowa o kredyt hipoteczny, polska za pośrednictwem, postępowanie klauzulowe, spłata kredytów, pozbawienie wykonalności, dokument zaoferowany przez strony, oddział przedsiębiorcy, droga sukcesji uniwersalnej
Zobacz»

III Cz 1386/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 16 września 2014

Data publikacji: 18 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, dokument urzędowy, wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności nakazu zapłaty, pierwotny wierzyciel, sporządzony załącznik, poświadczenie przez notariusza, pismo z podpisem, prawo i wierzytelności, prawidłowość wydanego rozstrzygnięcia, wyciąg z listy wierzytelności, wierzyciel umowy, przepis wymogu, prawda informacji, dokument załączony do wniosku, zmiana przez uwzględnienie wniosku
Zobacz»

IV Cz 751/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, następca prawny dotychczasowy wierzyciela, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, zażalenie, postanowienie o nadanie, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, skarżący dłużnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie klauzuli wykonalności, zasadność treści, przejście praw i obowiązków, miejsce w realiach
Zobacz»

IV Cz 735/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 13 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, przejście uprawnienia, następca prawny dotychczasowy wierzyciela, tytuł egzekucyjny, nadanie klauzul wykonalności, dłużnik, tytuł wykonawczy, przelew wierzytelności, zażalenie, postanowienie o nadanie, wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, nabywca, skarżący dłużnik, prawomocny wyrok sądu rejonowy, klauzula natychmiastowej wykonalności, uchylenie klauzuli wykonalności, zasadność treści, przejście praw i obowiązków, miejsce w realiach
Zobacz»

I ACa 712/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 grudnia 2012

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, wierzytelność, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • klauzula wykonalności, postępowanie klauzulowe
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, bank, powaga rzeczy osądzonej, bank spółdzielczy, wierzytelność, nabywca wierzytelności, będącymi bankami, osądzenie sprawy, poprzednik prawny powodów, nadanie klauzul wykonalności, sądowa klauzula wykonalności, odrzucenie pozwu, przedmiot rozstrzygnięcia, wierzytelność bankowa, nadawanie klauzul wykonalności, tożsamość, kredyt, umowa cesji, tytuł wykonawczy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marlena Ossowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Lisowiec
Data wytworzenia informacji: