Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 617/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gdyni z 2020-01-02

I ACa 1608/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, opóźnienie, pozwany, przeniesienie, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, wysokość kary umowna, termin odbioru lokali, dzień opóźnienia, umowa ustanowienia odrębna własności, ustanowienie odrębnych własności lokali, nowy wzorzec umowy, opóźnienie, odrębna własność lokali mieszkalnych, miarkowanie kary umownej, cena, pozwany, deweloper, wskaźnik kary, przeniesienie, własność, społeczne zachowanie, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

III Ca 684/20

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 15 lutego 2021

Data publikacji: 17 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, termin zawarcia umowy, lokal, opóźnienie, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, miarkowanie kary umownej, termin zawarcia umowy, termin zawarcia umowy sprzedaży, lokal, zawarcie umowy sprzedaży lokalu, zmiana terminu zawarcia umowy, opóźnienie, dłużnik, podpisanie umowy, dokupienie, pozwana spółka, nienależyte wykonanie zobowiązania, interes wierzyciela, surogat odszkodowania, odbiór lokalu, rażące zawyżenie, zapłata ceny sprzedaży, deweloper
Zobacz»

VI C 3279/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2019

Data publikacji: 10 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, umowa przeniesienia, opóźnienie, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, stołeczny konserwator zabytków, lokal, umowa przeniesienia, wydanie pozwolenia, nienależyte wykonanie zobowiązania, działalność komisji, staranność, siła wyższa, zawarcie umowy przeniesienia, opóźnienie, dłużnik, nabywca, reprywatyzacja, pozwolenie na pracę, cena lokalu, zapłata kary, deweloper, praca w budynkach
Zobacz»

I C 848/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Słubicach

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, pozwany, opóźnienie, własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, ogrzewanie podłogowe, ugoda, cena lokalu, pozwany, umowy rezerwacyjne, opóźnienie, deweloper, lokal mieszkalny, zawarcie, zmiana ogrzewania, własność, ustanowienie odrębnych własności lokali, wpłacona kwota, umowa ustanowienia odrębna własności, instalacja, miarkowanie kary umownej, proporcjonalny udział
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, przeniesienie, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, umowa ustanowienia odrębna własności, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, ustanowienie odrębnych własności lokali, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, zapłata kary, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna, dzień opóźnienia
Zobacz»

I C 1383/20

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 19 stycznia 2021

Data publikacji: 14 lipca 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, opóźnienie, wydanie lokali, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, cena brutto, deweloper, opóźnienie, wydanie lokali, odsetka ustawowa za opóźnienie, przypadku zwłoki, inwestycja, nienależyte wykonanie zobowiązania, wysokość odsetek ustawowych, dzień zwłoki, dłużnik, siedziba, nabywca, zawarcie umowy, dostępność materiałów, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, nieruchomość
Zobacz»

I Ca 447/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 7 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

umowy deweloperskie, kara umowna, lokal, przeniesienie własności, pozwany, zapłata kary, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, kara umowna, lokal, umowa przedwstępna najmu, termin przeniesienia, przeniesienie własności lokalu, przedawnienie, przeniesienie własności, pominięcie w stanie faktycznym, stan faktyczny istotny, gotowość do przeprowadzenia, istotny fakt i okoliczność, pozwany, zapłata kary umowna, zapłata kary, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, analizowana czynność, zawarta umowa, umowa nienazwana
Zobacz»

I C 429/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 8 października 2020

Data publikacji: 12 kwietnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, opóźnienie w zawarciu, zawarcie umowy przeniesienia własności, pozwana spółka, umowy deweloperskie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, lokal, opóźnienie w zawarciu umowy, opóźnienie w zawarciu, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, zawarcie umowy przeniesienia własności, przyrzeczona umowa sprzedaży, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, pozwana spółka, umowy deweloperskie, umowa końcowa, całość kwot, deweloper, lokal mieszkalny, własność lokali, przypadek opóźnienia, dwutygodniowym wyprzedzeniem, nienależyte wykonanie, projekt umowy
Zobacz»

II Ca 2517/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2018

Data publikacji: 21 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, pozwana spółka, przeniesienie, przenosząca własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowy deweloperskie, lokal, pozwana spółka, nabywca, miarkowanie kary umownej, hipoteka przymusowa, przeniesienie, termin podpisania umowy, prawo własności do lokalu, wykreślenie hipoteki, upadek zabezpieczenia, przenosząca własność, wyodrębnienie lokali, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, projekt, strony deweloperów, pozwolenie na użytkowanie, karaś
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, zapłata kary, pozwany, opóźnienie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zapłata kary umowna, zapłata kary, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, miarkowanie kary, szkoda, raport, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony
Zobacz»

II Ca 1106/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 16 stycznia 2018

Data publikacji: 15 marca 2018

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, lokal, umowy deweloperskie, pozwana spółka, własność, przeniesienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, deweloper, lokal, umowy deweloperskie, pozwana spółka, podpisanie umowy, miarkowanie kary umownej, tynk, usterka, prawo własności do lokalu, własność, wada lokalu mieszkalnego, rysa, wykreślenie hipoteki przymusowej, nabywca, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, księga wieczysta, przeniesienie, odparzenie
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz»

X Ga 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 czerwca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna za opóźnienie, pozwany, kara umowna na wypadek, zapłata kary, zapis dotyczący kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, zapłata kary, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku
Zobacz»

VIII C 68/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 października 2020

Data publikacji: 17 grudnia 2020

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

lokal, kara umowna, umowy deweloperskie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, kara umowna, zwłoka, umowy deweloperskie, przekazanie lokalu, prawo domagania, zobowiązanie z umowy, tydzień, przekazanie przedmiotu umowy, umówiony termin, gotowość do przekazania, zabytek, deweloper, termin zobowiązania, pozwany, przeniesienie własności lokalu, cena brutto, brak realizacji, lokal kwot, zawarcie umowy przeniesienia prawa
Zobacz»

XII C 698/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 października 2019

Data publikacji: 6 listopada 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, wykonanie zobowiązania, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, naliczona kara, potrącenie, opóźnienie w realizacji, nienależyte wykonanie, przedmiot umowy, zamówienie publiczne
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

XII Ga 891/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022

Data publikacji: 1 września 2022

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, zapłata kary, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, zapłata kary, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony
Zobacz»

I ACa 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, umowa, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Staszewska-Kopiszka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Nowicka-Midziak
Data wytworzenia informacji: