Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pa 243/13 - postanowienie Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2014-04-22

II Cz 79/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 12 maja 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

majątkowa strona, obciążenie strony, zażalenie powódki, zasada słuszności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • majątkowa strona, obciążenie strony, fakt dotyczący sytuacji, zażalenie powódki, regulowanie zadłużenia, dysproporcja w stanie majątkowym, rażące naruszenie reguł, zasada słuszności, odstąpienie od zasady odpowiedzialności, odstąpienie od obciążenia strony, sprawa kosztów procesu, znaczna dysproporcja, charakter dyskrecjonalny, zastosowanie wyjątku, ustalenie zawarte w uzasadnieniu, uwagę znaczną, stan majątkowy strony, sytuacja życiowa i materialna, sytuacja życiowa i majątkowa, zażalenie powódki na postanowienia
Zobacz»

III APz 11/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

zasada słuszności, życiowa strona, koszt procesu, przeciwnik, odpowiedzialność za wynik procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zasada słuszności, majątkowy powód, uzyskanie dochodu, życiowa strona, sytuacja materialna i majątkowa, finansowa odpowiedzialność, pozwany szpital, materię merytoryczną, koszt procesu, przebieg procesów, część kosztów, cukrzyca, przeciwnik, postanowienie sądu najwyższe, odpowiedzialność za koszty, ogół kosztów, sytuacja wynikająca z charakteru, fakt związany z przebiegiem, odpowiedzialność za wynik procesu, praca i uzyskanie
Zobacz»

V Pz 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odpowiedzialność za wynik procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, zażalenie, strona przegrywająca kosztów procesu, życiowa strona, zasada słuszności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • rażące naruszenie reguł, ekwiwalent za urlopy, charakter sprawy, sytuacja wynikająca z charakteru, odpowiedzialność za wynik procesu, przekonanie strony o zasadności, obowiązek zwrotu kosztów procesu, rejonowy sąd pracy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odniesienie do powoda, zażalenie, charakter żądania, strona przegrywająca kosztów procesu, subiektywne przekonanie strony, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, życiowa strona, norma czasu pracy, zasada słuszności, ewidencja czasu pracy
Zobacz»

III AUz 326/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 grudnia 2018

Data publikacji: 11 lutego 2022

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

odstąpienie od obciążania, odpowiedzialność za wynik procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, koszt zastępstwa procesowy, życiowa strona, koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, trafność odwołania, odpowiedzialność za wynik procesu, obciążanie wnioskodawczyni, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, koszt zastępstwa procesowy, kwota kosztów zastępstwa procesowego, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie organu rentowego, uzasadnione przekonanie, dalsze świadczenie, ubezpieczenie społeczne w związku, wnioskodawczyni kosztów, życiowa strona, sytuacja majątkowa, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, macierzyństwo, koszty procesu
Zobacz»

II Cz 863/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

postanowienie zawarte w punktach, koszt procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, zażalenie, przeciwnik, obciążenie, odpowiedzialność za wynik procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, sprawa kosztów, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, pozwany, podstawa do odstępstwa, koszty sądowe, koszt procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, sprawa w instancji, rozpatrywana sprawa, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, całość kosztów, uiszczony koszt, przeciwnik, obciążenie, odpowiedzialność za wynik procesu, możliwość włożenia, zadośćuczynienie w związku, sytuacja materialna powoda
Zobacz»

V Pz 4/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • całkowite zaniechanie, przeprowadzenie kontroli instancyjnej, nierozpoznanie istoty sprawy, pozwana spółka kosztów, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, obciążanie powoda, szczególnie uzasadniony wypadek, strona przegrywająca kosztów procesu, kontrola instancyjna zaskarżonego orzeczenia, postępowanie zażaleniowe według norm, odpowiedzialność za wynik procesu, szczególnie uzasadniony przypadek, zaskarżone postanowienie, zaniechanie przez sąd, pominięcie zasad współżycia społecznego, goździk, wypadek rozpoznania, obciążenie strony, zasada odpowiedzialności za wynik
Zobacz»

I ACz 119/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, zażalenie, postępowanie zażaleniowe, zasada słuszności, koszt procesu, prawo procesowe mające istotne, szczególny przypadek, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, orzekanie o kosztach, niewątpliwie trudna sytuacja majątkowa, rodzaj i zakres cierpień, matematyczna zasada, pozwany, sytuacja ekonomiczna, możliwość modyfikowania, możliwość zasięgnięcia opinii, wewnętrzne poczucie, sytuacja zaistniała w sprawie, przebieg procesów, znaczna część powództwa
Zobacz»

VIII Uz 3/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 4 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążenie strony, odstąpienie od obciążania, wniesienie odwołania, zażalenie organu rentowego, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, zasada słuszności, strona przegrywająca kosztów, niedopłata, podstawowa zasada, przyczyna odmowy, system repartycji, wszczynanie procesu, wydanie zaskarżonej decyzji, proces, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, odmowa prawa do wypłaty, proces decyzji
Zobacz»

VII Pz 42/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt procesu w przypadku, przeciwnik, koszt procesu, zażalenie, sztuka pisma, trudna sytuacja majątkowa, większość pieniędzy, odstąpienie od obciążania, sytuacja ekonomiczna, obciążenie powódki, ryzyko poniesienia kosztów, odpowiedzialność za wyniki, osoba na zastępstwo, przebieg procesów, stosunek do przeciwnika, rozstrzyganie o zwrocie, znajdę osoby, oczywiście niewłaściwe postępowanie strony, wcześniak, kwota na utrzymanie
Zobacz»

VIII Cz 11/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 stycznia 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt sądowy w sprawie, sprawa cywilna, zasądzone roszczenie, odstąpienie od obciążania powódki, podstawa do skorzystania, przedmiotowy koszt, zażalenie powódki, wydatek poniesiony tymczasowo, skorzystanie z możliwości, ustawa o kosztach sądowych, część opłaty sądowej, odpowiedzialność za wynik procesu, jednolita doktryna, koszt, sprawa z uwzględnieniem zasad, koszt w porównaniu, wyraz zastosowania, argument przemawiający za uwzględnieniem, znacznie większa część, doktryna i utrwalone orzecznictwo
Zobacz»

VI Gz 224/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 30 grudnia 2016

Data publikacji: 4 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • niewielki nakład pracy, ocena wystąpienia, pozwany, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, przebieg procesów, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, zasada słuszności, pełnomocnik powodów, obowiązek zwrotu kosztów, ujemna konsekwencja, postanowienie, powody dalsze, majątkowa strona, finansowanie szpitali, możliwość zwolnienia strony, postanowienie sądu najwyższe, zakończenie sprawy, przeprowadzenie rozprawy
Zobacz»

III AUz 159/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążanie wnioskodawczyni, odstąpienie od obciążania, wnioskodawczyni kosztów, pozwany organ rentowy, koszt zastępstwa procesowego strony, zaskarżony punkt, odpowiedzialność za wynik procesu, wystąpienie wyjątkowe, obligatoryjny element, rozwiązanie szczególne, strona przeciwna, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, obciążanie kosztami, motyw rozstrzygnięcia, zasada odpowiedzialności za wynik, wyjątek od reguły, koszt zastępstwa procesowy, zasada słuszności, prawo do renty socjalnej, pozostawanie bez pracy
Zobacz»

VIII Pz 152/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 stycznia 2019

Data publikacji: 12 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, dochodzone roszczenie o zapłatę, prawo do deputatu, piątek, odstąpienie od obciążania strony, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, przegranie przez powódkę sprawy, grunt konkretnej sprawy, bezpłatna pomoc prawna, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie, sprawa rekompensat
Zobacz»

VIII Pz 106/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 26 października 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezpłatna pomoc prawna, strona przegrywająca kosztów, odstąpienie od obciążania strony, odstąpienie od obciążania powódki, deputat węglowy, zażalenie, świadczenia rekompensacyjne, szczególnie uzasadniony przypadek, pozwany, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, uzasadniony sąd, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, sprawa rekompensat, opłata w związku, charakter roszczenia powódki, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, postanowienie w zaskarżonym zakresie
Zobacz»

II Ca 770/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 października 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, zastosowanie zasady słuszności, zastosowanie dyspozycji, zasada słuszności, podstawa do odstąpienia, sytuacja ekonomiczna, możliwość przegrania procesu, apelacja powódki, postanowienie dotyczące kosztów, obowiązek dochowania należytej staranności, subiektywne przekonanie, koszt postępowania odwoławczego, materialna matka, należyta staranność w prowadzeniu, stan majątkowy, pełnomocnik powódki, podstawa do zastosowania zasady, dyspozycja omawianego przepisu, ocena przesłanek zastosowania, sytuacja ekonomiczna strony
Zobacz»

VIII Pz 99/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 października 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, bezpłatna pomoc prawna, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, strona przegrywająca kosztów, fakt pobierania emerytury, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, przegranie przez powódkę sprawy, grunt konkretnej sprawy, pozwany, koszt procesu, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie
Zobacz»

VIII Pz 142/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 stycznia 2019

Data publikacji: 28 lutego 2019

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, miesięczny wydatek, strona przegrywająca kosztów, górnik, wdowa i sierota, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, konieczność poczynienia ustaleń faktycznych, kształtowanie orzeczenia, przegranie przez powódkę sprawy, grunt konkretnej sprawy, stosunkowo wysoki koszt, szczególność trudna, sytuacja życiowa, zapłata rekompensaty, bezpłatna pomoc prawna
Zobacz»

VIII Pz 107/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 listopada 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenia rekompensacyjne, odstąpienie od obciążania powódki, deputat węglowy, dochodzone roszczenie o zapłatę, piątek, odstąpienie od obciążania strony, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie, sprawa rekompensat, koszt procesu, termin na wytoczenie powództwa, postanowienie w zaskarżonym zakresie
Zobacz»

II Cz 533/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudna sytuacja materialna strony, zażalenie, postanowienie o kosztach procesu, treść zażalenia, szczególnie uzasadniony przypadek, fakt osadzenia w zakładzie, konsekwencja bezzasadności, koszt procesu, usługa profesjonalna, fakt osadzenia powoda, jedyny przepis, ocena sądu rejonowego, powodów stosowania, stwierdzenie sądu rejonowego, odpowiedzialność za wynik procesu, wyjątek od zasady odpowiedzialności, zażalenie powoda, radca prawny, korzystanie przez strony, orzekanie o kosztach procesu
Zobacz»

III AUz 137/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2016

Data publikacji: 28 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przesłanka do odstąpienia, postanowienie sądu najwyższe, postanowienie zawarte w punktach, spór w ocenie sądu, zielona góra, organ rentowy kosztów, podstawa do zasądzenia kosztów, ponoszenie konsekwencji, wartość przedmiotu sporu, odstąpienie od obciążenia strony, możliwość ponoszenia, dalsze prowadzenie sprawy, zażalenie zakładu ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialność za wynik procesu, zażalenie, brak wystąpienia, zaskarżone postanowienie poprzez zasądzenie, koszt zastępstwa procesowego organu, wystąpienie wyjątkowe, kwestia zastosowania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzena Glina
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Bałtrukowicz (s. sprawozdawca),  W. Szulczewska ,  M. Popielińska
Data wytworzenia informacji: