Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 227/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-11-16

I C 411/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 95%

Wspólna treść

nieważność umowy dożywocia, ustalenie nieważności umowy, powództwo o świadczenie, ustalenie stosunku prawnego, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny w żądaniu, roszczenie o ustalenie nieważności, ustawa o księgach wieczystych, niezgodność między stanem, pojęcie interesu prawnego, pełna ochrona, hipoteka, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny w wytoczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • nieważność umowy dożywocia, ustalenie nieważności umowy, powództwo o świadczenie, ustalenie stosunku prawnego, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny w żądaniu, roszczenie o ustalenie nieważności, ustawa o księgach wieczystych, udział w nieruchomości wspólnej, dożywotnie utrzymanie, niezgodność między stanem, pojęcie interesu prawnego, usunięcie niezgodności, jedyny spadkobierca, pełna ochrona, hipoteka, wytoczenie powództwa o ustalenie, interes prawny w wytoczenia, własność, stan prawny nieruchomości
Zobacz»

I ACa 874/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 13 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

ustalenie nieważności umowy, nieważność umowy dożywocia, rzeczywisty stan prawny, interes prawny, powództwo o ustalenie, stosunek prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • ustalenie nieważności umowy, nieważność umowy dożywocia, rzeczywisty stan prawny, interes prawny, kwota mleczna, żądanie ustalenia nieważności umowy, umowa o dożywocie, maszyny rolnicze, powództwo o ustalenie, bielsko podlaskie, inwentarz żywy, ustalenie nieważności umowy darowizny, stosunek prawny, powództwo o ustalenie nieważności, uzgodnienie treści księgi wieczystej, majątek wspólny małżonków, stan prawny nieruchomości, bydło, własność nieruchomości
Zobacz»

I ACz 875/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

interes prawny, nieważność umowy dożywocia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieważność umowy dożywocia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy, sporna umowa, ochrona wynikająca z rękojmi, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, szewczyk, bessa, nieruchomość, niezgodność stanu prawnego, interes prawny w ustaleniu, nieważność sporna, powództwo o uzgodnienie treści, jedyna spadkobierczyni, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, odpowiedź na zażalenie, przypadek zbycia, powzięcie decyzji i wyrażenia, decyzja i wyrażenie woli
Zobacz»

I ACa 522/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 18 lipca 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

interes prawny, umowa dożywocia, rzeczywisty stan prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej, powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • interes prawny, nieruchomość, umowa dożywocia, ważność umowy, umowa o dożywocie, rzeczywisty stan prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej, sprawa naruszenia przepisów, właściciel, powodu interesów, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, istnienie i ważność, pozwany, brak interesu prawnego, pełnomocnik z urzędu, powództwo o ustalenie, powzięcie decyzji, decyzja i wyrażenie woli, ustalenie faktyczne dotyczące działań, istnienie interesu prawnego
Zobacz»

I ACa 308/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 6 października 2017

Data publikacji: 9 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

interes prawny, powództwo o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zaspokojenie roszczenia typu rzeczowego, prawa własność, ustalenie nieważności, stosunek prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • interes prawny, powództwo o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o uzgodnienie treści, żądanie ustalenia prawa własności, zaspokojenie roszczenia typu rzeczowego, ochrona w drodze, prawnie chroniony interes, ustalenie prawa własności nieruchomości, prawa własność, interes prawny w zgłoszeniu, lokal, zbycie, oświadczenie woli osoby, zastępujące oświadczenie woli, nieistnienie, droga powództwa, ustalenie nieważności, stosunek prawny, część wkładu
Zobacz»

I C 262/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 15 lipca 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, rzeczywisty stan prawny, interes prawny, ustalenie nieważności umowy, hipoteka, uzgodnienie treści księgi wieczystej, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, rzeczywisty stan prawny, interes prawny, ustalenie nieważności umowy, nieruchomość, hipoteka, sprawa ponoszenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej, adwokat, powództwo, kserokopia wypisu aktu notarialnego, współwłaściciel na prawach, żądanie udzielenia ochrony prawnej, koszt pomocy prawnej, ustalenie nieważności umowy darowizny, bezprawna groźba, nadesłanie dokumentacji, powództwo o uzgodnienie treści, niezgodność między stanem prawnym, świadome powzięcie decyzji
Zobacz»

I ACa 803/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 27 czerwca 2019

Data publikacji: 30 września 2020

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

ustalenie nieważności umowy, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny, prawa własność, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • ustalenie nieważności umowy, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawa o uzgodnienie treści, interes prawny, odzyskanie prawa własności, prawo do lokali, ważność umowy, interes prawny w domaganiu, własnościowe spółdzielcze prawo, prawa własność, przesądzenie, interes w ustaleniu, brak interesu prawnego, dziedzina psychiatrii, poznanie, pozwany, interes powodów, powództwo, własność nieruchomości, środek ochrony prawnej
Zobacz»

II Cz 395/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 28 czerwca 2016

Data publikacji: 9 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny, hipoteka, zaspokojenie roszczenia typu rzeczowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wniosek o udzielenie zabezpieczenia, uzasadnienie zaskarżone postanowienie, dostateczne uprawdopodobnienie, udzielenie zabezpieczenia w sprawie, interes prawny, sprawa o uzgodnienie treści, powództwo o uzgodnienie treści, uprawdopodobnienie interesu prawnego, postępowanie z powództwa, hipoteka, żądanie ustalania, obowiązek uprawdopodobnienia roszczenia, niewspółmierne obciążenie, faktyczny stan prawny nieruchomości, zaspokojenie roszczenia typu rzeczowego, postanowienie dokumentu, przypadku wpisów, dokonanie wpisu ostrzeżenia, postępowanie zabezpieczające
Zobacz»

I C 1678/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny, powództwo o ustalenie, spadek, ustalenie stosunku prawnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • wydany dzień, unieważnienie aktu notarialnego, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny, nieruchomość, powództwo o ustalenie, rok sądu, oznaczony numer, darowizna, metrum kwadratowe, ustanowienie drogi koniecznej, metr kwadratowy, córka, spadek, spadkobierca, powództwo o uzgodnienie treści, odpis zwykły, ustalenie stosunku prawnego, podstawa ustawy, właściciel
Zobacz»

V Ca 2522/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2014

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka, interes prawny, powództwo o ustalenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy, ustawa o księgach wieczystych, obalenie domniemania, oddanie nieruchomości w użytkowanie, hipoteka w związku, powództwo o uzgodnienie treści, oddanie gruntu w użytkowanie, hipoteka, nieruchomość w użytkowanie wieczyste, koszt postępowania w instancji, postępowanie w instancji odwoławczej, grunt w użytkowanie wieczyste, umowa w przedmiocie, interes prawny, sprawa windykacyjna, zgodność prawa, powództwo o ustalenie, wpis prawa użytkowania wieczystego, księga wieczysta wpisu
Zobacz»

I C 1150/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 marca 2014

Data publikacji: 7 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

interes prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawa własność, ustalenie nieważności umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • interes prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawa własność, przywrócenie wpisów, nieważność umowy sprzedaży nieruchomości, powaga rzeczy osądzonej, powierzchnia, ustalenie nieważności umowy sprzedaży, odpis zwykły, protokół rozprawy, wniosek o odrzucenie pozwu, właściciel, ustalenie nieważności umowy, odpowiedź na pozwy, następujący wypadek, prawo własności i posiadania, nowa numeracja, wniosek o usunięcie, strona pod rygorem nieważności, żądanie ustalenia istnienia prawa
Zobacz»

I ACa 771/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

interes prawny, ustalenie nieważności umowy, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustawa o księgach wieczystych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • konina, interes prawny, ustalenie nieważności umowy, pozwany, majątek wspólny powódki, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy darowizny, ustawa o księgach wieczystych, powództwo o uzgodnienie treści, powództwo o uzgodnienie stanu, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, całkowite odstąpienie od obciążania, nieważna umowa darowizny, ochrona prawna powódki, uznanie za nieważną umowę, umowa darowizny i ustanowienia, ustanowienie służebności osobistej, skład majątku wspólnego, majątek odrębny, zabudowana nieruchomość
Zobacz»

I C 1302/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 27 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

interes prawny, niezgodność między stanem, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustalenie nieważności umowy, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • siedlisko, usunięcie niezgodności, nieruchomość ujawniona w księgach, interes prawny, stan niepewności, niezgodność między stanem, stan prawny nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, umowa sprzedaży, ustalenie nieważności umowy, przedmiotowa umowa darowizny, rolne klasy, ustawa o kształtowaniu, niezgodność między stanem prawnym, powództwo, powództwo o uzgodnienie, akt notarialny, kształtowanie ustroju rolnego, pozwany, oświadczenie
Zobacz»

III Ca 352/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • nowy targ, ustawa o księgach wieczystych, postanowienie o zasiedzeniu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, brak oddalenia, pozew wzajemny, niedopuszczalność apelacji, prawne postanowienia, odrębny proces, hipoteka, nowy sącz, stwierdzenie zasiedzenia, własność, odpowiedź na pozwy, aktualny stan prawny, osobny pozew, zgłoszenie powództwa wzajemnego, podstawa zasiedzenia, zasiedzenie w sprawie, pozwany
Zobacz»

I ACa 679/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 30 października 2012

Data publikacji: 9 stycznia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny w wytoczenia, nieważność umowy, hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • pozorność, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, interes prawny w wytoczenia, oświadczenie woli, czynność prawna, nieważność umowy, dalej idący środek ochrony, hipoteka, powództwo o uzgodnienie treści, forma aktu notarialnego repertorium, usunięcie niezgodności, nieważność umowy sprzedaży nieruchomości, zamiar wywołania skutków prawnych, stan prawny nieruchomości, zawarcie, sporna umowa sprzedaży, własność
Zobacz»

II Cz 118/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 31 marca 2014

Data publikacji: 17 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zażalenie, udzielenie zabezpieczenia, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka, zabezpieczenie roszczenia, wystarczająca ochrona prawna, racji szczególnych, wpisanie ostrzeżenia do księgi, uchylenie postanowienia i zasądzenie, dokonanie wpisu ostrzeżenia, formalne ustalenie, rozpoznanie w pierwszej kolejności, pozwane twierdzenie powódki, pozew o uzgodnienie treści, roszczenie o uzgodnienie treści, oczywiste założenie, przedmiotowa księga wieczysta, wyłączny właściciel nieruchomości, właściwy podpis
Zobacz»

II Cz 410/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 21 lipca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

hipoteka, interes prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawa własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • starosta, roszczenie o uzgodnienie, hipoteka, przesłanka do udzielenia zabezpieczenia, uprawdopodobnienie roszczenia, nieruchomość, udział w użytkowaniu wieczystym, interes prawny, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, prawa własność, możliwy niekorzystny skutek, wpisanie ostrzeżenia do księgi, ostrzeżenie o roszczeniu, istnienie interesu prawnego, pozwana gmina, wniosek o zabezpieczenia, nieważność decyzji wójta gminy, znaczne przesunięcie, postępowanie zabezpieczające, rozpoznanie w pierwszej kolejności
Zobacz»

I ACa 65/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 22 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

interes prawny, niezgodność między stanem, powództwo o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • umowa darowizny, interes prawny, nieruchomość ujawniona w księgach, współwłasność, niezgodność między stanem, usunięcie niezgodności, żądane ustalenie, stan prawny nieruchomości, niezgodność między stanem prawnym, ustalenie nieistnienia umowy, powództwo o ustalenie, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o uzgodnienie, wpis w księdze wieczystej, powierzchnia, prawnie chroniony interes, niezabudowaną nieruchomość, udział w prawie własności, interes prawny w dokonaniu, odpowiedni wpis w księgach
Zobacz»

III Ca 1970/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 marca 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

hipoteka, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • jedyny spadkobierca, legitymacja procesowa, żądanie uzgodnienia, hipoteka, pewny stan, aktualny właściciel, legitymacja bierna, własność, stan zgodny z prawem, plac, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, ocena sądu rejonowego, właścicielka, podstawie testamentów, stan prawny nieruchomości, różne pisownie, pisownia imienia, wpis niezgodny, następca prawny, córka
Zobacz»

I C 1115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Ważne frazy
  • kamienna góra, identyfikator, księga wieczysta dla nieruchomości, sporządzenie aneksów, umowa sprzedaży, usunięcie niezgodności, działka gruntów, obciążanie strony, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, akt notarialny, położenie, prawa osoba, hipoteka w razie, stanowisko starosty, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, powstała niezgodność, reguła zwrotu, próba konwalidacji, księga prawa, wydział ksiąg wieczysty
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Stankiewicz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Jank
Data wytworzenia informacji: