Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 326/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2018-12-19

III AUz 159/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 maja 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

obciążanie wnioskodawczyni, odstąpienie od obciążania, wnioskodawczyni kosztów, koszt zastępstwa procesowego strony, odpowiedzialność za wynik procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, ubezpieczenie społeczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • obciążanie wnioskodawczyni, odstąpienie od obciążania, wnioskodawczyni kosztów, pozwany organ rentowy, koszt zastępstwa procesowego strony, zaskarżony punkt, odpowiedzialność za wynik procesu, wystąpienie wyjątkowe, obligatoryjny element, rozwiązanie szczególne, strona przeciwna, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, obciążanie kosztami, motyw rozstrzygnięcia, zasada odpowiedzialności za wynik, wyjątek od reguły, zasada słuszności, prawo do renty socjalnej, pozostawanie bez pracy, ubezpieczenie społeczne
Zobacz»

III AUz 379/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2015

Data publikacji: 26 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

część kosztów, zawiłość, odpowiedzialność za wynik procesu, koszt zastępstwa procesowy, zażalenie organu rentowego, zasada odpowiedzialności za wynik, ubezpieczenie społeczne, życiowa strona, zasada słuszności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • zwielokrotnienie, część kosztów, punkt drugi wyroku, decyzja dotycząca wysokości, wysokość podstawy składki, zawiłość, odpowiedzialność za wynik procesu, rozporządzenie w sprawie opłat, nakład pracy pełnomocnika, podstawa składki na ubezpieczenie, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, składka na ubezpieczenie społeczne, zażalenie organu rentowego, zasada odpowiedzialności za wynik, ubezpieczenie społeczne, życiowa strona, zasada słuszności, koszt należny, pomoc prawna
Zobacz»

VII Pa 243/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 kwietnia 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

odpowiedzialność za wynik procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, odstąpienie od obciążania, życiowa strona, koszt procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, obciążenie powódki, strona przegrywająca kosztów procesu, odpowiedzialność za wynik procesu, utrzymanie rodziców, zasada odpowiedzialności za wynik, zasada słuszności, obciążenie strony, odstąpienie od obciążania, odstąpienie od obciążania powódki, zażalenie powódki, przedmiotowe zażalenie, przeciwnik, sytuacja życiowa strony, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, koszt procesu, zażalenie na postanowienia, stan majątkowy, majątkowa strona
Zobacz»

III APz 11/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 3 października 2017

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zasada słuszności, majątkowy powód, uzyskanie dochodu, życiowa strona, sytuacja materialna i majątkowa, finansowa odpowiedzialność, pozwany szpital, materię merytoryczną, koszt procesu, przebieg procesów, sytuacja majątkowa, część kosztów, cukrzyca, przeciwnik, postanowienie sądu najwyższe, odpowiedzialność za koszty, ogół kosztów, sytuacja wynikająca z charakteru, fakt związany z przebiegiem, odpowiedzialność za wynik procesu
Zobacz»

III AUz 382/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 września 2016

Data publikacji: 10 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nakład pracy pełnomocnika organu, zasady współżycia społecznego, obciążanie kosztami, zasada odpowiedzialności za wynik, charakter żądania, sytuacja finansowa, zasada słuszności, odpowiedzialność za wynik procesu, określająca wysokość, pełnomocnik organu rentowego, część kosztów, wydanie orzeczenia o kosztach, sytuacja życiowa i stan, specjalne unormowanie, wysokość zadłużenia, prowadzenie procesów, rola w funkcjonowaniu, kolejne odwołanie od decyzji, strona zwrotu kosztów zastępstwa, przeciwnik
Zobacz»

V Pz 103/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

odpowiedzialność za wynik procesu, koszt zastępstwa procesowy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odstąpienie od obciążania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powoda, postanowienie zawarte w punktach, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, odpowiedzialność za wynik procesu, wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, koszt zastępstwa procesowy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, odstąpienie od obciążania, podstawowy charakter, zasada dotycząca zwrotu, wynagrodzenie adwokatów i radca, niewskazanie przepisów, ubezpieczenie społeczne w przedmiocie, podstawa zasądzenia przez sąd, obraz przepisu prawa procesowego, zasada kosztów celowych, uzasadnienie przedmiotowego wyroku, sprawa ze stosunku pracy, opłata za czynność
Zobacz»

VI Gz 92/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • koszt postępowań zażaleniowy, poprzednie zażalenie, uzupełnienie postanowienia, kwota kosztów zastępstwa procesowego, niewielka kwota, ogólna zasada odpowiedzialności, odpowiedzialność za wynik procesu, zwrócenie kosztów, uzyskanie zwrotu kosztów, wydanie postanowienia w trybie, wniosek powoda o uzupełnienie, rażące naruszenie reguł, wskazanie okoliczności faktycznych, wydział gospodarczy, przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego, przedmiot zaskarżenia, stanowiący przedmiot, zwykły koszt, koszt poniesiony w postępowaniu, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

V Pz 19/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 22 marca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rażące naruszenie reguł, ekwiwalent za urlopy, charakter sprawy, sytuacja wynikająca z charakteru, odpowiedzialność za wynik procesu, przekonanie strony o zasadności, obowiązek zwrotu kosztów procesu, rejonowy sąd pracy, zasada odpowiedzialności za wynik, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, odniesienie do powoda, zażalenie, charakter żądania, strona przegrywająca kosztów procesu, subiektywne przekonanie strony, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, życiowa strona, norma czasu pracy, zasada słuszności
Zobacz»

VIII Uz 3/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 9 maja 2019

Data publikacji: 4 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obciążenie strony, odstąpienie od obciążania, wniesienie odwołania, zażalenie organu rentowego, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, zasada słuszności, strona przegrywająca kosztów, niedopłata, podstawowa zasada, przyczyna odmowy, system repartycji, wszczynanie procesu, wydanie zaskarżonej decyzji, proces, dyskrecjonalna kompetencja sądu, finansowe ryzyko, odmowa prawa do wypłaty, proces decyzji
Zobacz»

III AUz 44/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 16 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dzień wniesienia odwołania, odstąpienie od obowiązku ponoszenia, obowiązek ponoszenia kosztów procesu, koszt zastępstwa procesowego organu, organ rentowy w postępowaniu, stan majątkowy i sytuacja, zażalenie, ubezpieczenie społeczne z dniem, ubezpieczone koszty, koszt postępowań zażaleniowy, postanowienie sądu najwyższe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, sytuacja ekonomiczna, zapłata kredytu, sytuacja życiowa, odwołanie, wychowywanie dwójki, ubezpieczenie społeczne, zastosowanie dyspozycji przepisu
Zobacz»

IV Cz 767/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 27 marca 2013

Data publikacji: 6 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • trudność w ustaleniu wysokości, pozwany, koszt procesu, koszt sądowy tymczasowo, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, koszt opinii, zasada odpowiedzialności za wynik, wzajemny obrachunek, nieuiszczony koszt sądowy, radca prawny, wyliczenie szkody, przeprowadzonym rozeznaniu, koszt strony, szczegółowe ustalenie wysokości, uregulowanie stanu faktycznego, potentat na rynku, definicja strony, określenie wysokości wynagrodzenia należnego, rozpoczęcie sporu sądowego
Zobacz»

III AUz 199/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 czerwca 2017

Data publikacji: 6 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawidłowa wykładnia przepisów prawa, wyjątkowo trudna sytuacja, staż ogólny, postanowienie zawarte w punktach, traktorzysta, odstąpienie od obciążenia, odpowiedzialność za wynik procesu, okres bezrobocia, podstawa do zastosowania, zaskarżone postanowienie, postanowienie sądu najwyższe, część kosztów, wydanie orzeczenia o kosztach, sytuacja życiowa i stan, dostateczna podstawa do odstąpienia, dominująca część, specjalne unormowanie, instancja w stawce, prowadzenie procesów, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

III AUz 22/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 29 września 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inżynier budownictwa, kokota, uregulowanie zadłużenia, zażalenie, wykształcenie, życiowa strona, żona, rynek, twierdzenie organu rentowego, odpowiedzialność za wynik procesu, zwykły stosunek, łatwiejsza możliwość, część kosztów, zawiłość, specjalne unormowanie, obciążenie strony, prowadzenie procesów, zasada odpowiedzialności za wynik, rodzina z racji, wspólnie prowadzone gospodarstwo
Zobacz»

III AUz 250/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 8 czerwca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, strona organu rentowego, ubezpieczone koszty, sposób wyliczenia emerytury, postępowanie zażaleniowe, przeciwnik, odwołanie, strona przegrywająca kosztów, otrzymaniu wyjaśnień, zastosowana kwota bazowa, temat postanowień, system repartycji, stawka obowiązująca w dacie, finansowe ryzyko, klarowne wyjaśnienie, dyskrecjonalna kompetencja sądu, obciążenie strony, koszt zastępstwa procesowy, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych
Zobacz»

II Cz 863/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie zawarte w punktach, sprawa kosztów, odstępstwo od zasady odpowiedzialności, pozwany, podstawa do odstępstwa, koszty sądowe, koszt procesu, zasada odpowiedzialności za wynik, sprawa w instancji, rozpatrywana sprawa, odstąpienie od obciążenia powoda, zażalenie, całość kosztów, uiszczony koszt, przeciwnik, odpowiedzialność za wynik procesu, możliwość włożenia, zadośćuczynienie w związku, sytuacja materialna powoda, koszt postępowań zażaleniowy
Zobacz»

VII U 42/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie odwołania, wiedza o problemach, pełnomocnik organu rentowego, część kosztów, specjalne unormowanie, gospodarz procesu, przebieg całego procesu, zasada zawinienia, przekonanie powoda o słuszności, termin operacji, prowadzenie procesu przez stronę, zasada słuszności, przeanalizowanie całości, proces, zasada kompensaty kosztów, sposób prowadzenia procesu, słuszny interes strony, zmiana sytuacji życiowej, dyspozycja omawianego przepisu, jednoczesne zasądzenie
Zobacz»

V Pz 4/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • całkowite zaniechanie, przeprowadzenie kontroli instancyjnej, nierozpoznanie istoty sprawy, pozwana spółka kosztów, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, obciążanie powoda, szczególnie uzasadniony wypadek, strona przegrywająca kosztów procesu, kontrola instancyjna zaskarżonego orzeczenia, postępowanie zażaleniowe według norm, odpowiedzialność za wynik procesu, szczególnie uzasadniony przypadek, zaskarżone postanowienie, zaniechanie przez sąd, pominięcie zasad współżycia społecznego, goździk, wypadek rozpoznania, obciążenie strony, zasada odpowiedzialności za wynik
Zobacz»

VII Pz 79/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 września 2014

Data publikacji: 15 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szantaż, zasada słuszności, zwolnienie od lekarza, nakład pracy pełnomocnika, granica wyznaczona przez przepis, odpowiednie rozporządzenie, przyczyna cofnięcia pozwu, przepis odpowiedni, zawiłość, związek z roszczeniami, stan obawy, koszt zastępstwa procesowy, stopień zawiłości sprawy, proces, wystąpienie z pozwem, odpowiedzialność za wyniki, zażalenie, celowe dochodzenie, celowa obrona, wysokość kosztów zastępstwa procesowego
Zobacz»

III AUz 113/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 lutego 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o przyznanie kosztów, uzupełnienie postanowienia, zażalenie organu rentowego, wniosek o zasądzenie kosztów, ubezpieczenie społeczne, odwołanie, koszt zastępstwa procesowy, umarzające postępowanie, odpowiedź na odwołania, wniosek pozwanego zakładu ubezpieczeń, sądowi spis, postępowanie zażaleniowe, wymaganie dodatkowe, zakład ubezpieczeń społeczny, postanowienie o umorzeniu, cofnięcie pozwu, umorzenie postępowań, koszt od strony, decyzja druga, przyznanie kosztów według norm
Zobacz»

V Pz 11/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 12 grudnia 2014

Data publikacji: 21 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zwrot kosztów zastępstwa procesowego, pozwany powiat, pełnomocnik w osobie radcy, pełnomocnik powodów, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, osoba radcy prawnego, koszt zastępstwa procesowy, zastępstwo procesowe w postępowaniu, wynagrodzenie za prace, roszczenie, koszt zastępstwa prawnego, umorzenie postępowań, obciążenie strony, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, możliwość konsultacji, zasądzenie kosztów procesu, cofnięcie, stosunek do powoda, odstąpienie od obciążenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Pastuszak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Czyżak,  Bożena Grubba ,  Małgorzata Gerszewska
Data wytworzenia informacji: