Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 229/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku z 2017-12-29

III C 784/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 18 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

konwersja, jednostka uczestnictwa, bank, fundusz, produkt, wartość jednostki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • konwersja, jednostka uczestnictwa, bank, zastaw, jednostka funduszu, klient, doradztwo finansowe, fundusz, dodatkowe zabezpieczenie, dokonaniu konwersji, prospekt, zlecenie, produkt, doradca finansowy, zabezpieczenie kredytów, wartość jednostki, mail, pozwany, małżonek, produkt bankowy
Zobacz»

XX GC 479/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, kurs terminowy, transakcja terminowa i pochodna, opcja, sporna umowa, waluta wymienialna, kupno waluty, przedstawiciel powodów, pisemne potwierdzenie, kwota transakcji terminowej, regulamin transakcji terminowych, kurs referencyjny, dzień realizacji, potwierdzenie zawarcia umowy, dzień wcześniejszego rozwiązania, dzień rozliczenia transakcji, umowa ramowa, sprzedaż waluty, klient, stanowisko pozwanego banku
Zobacz»

XVII AmC 887/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2012

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, konsument, wina banku, realizacja dyspozycji, produkt, zrzeszenie, obrót z konsumentami, postanowienie wzorca umowy, następujące klauzule, dzień zwłoki, stopa procentowa, termin realizacji, podobna klauzula, produkt oferowany przez bank, proponowany warunek realizacji, przepis kodeksu cywilnego, wyższe szkody, stowarzyszenie, ochrona konkurencji i konsumentów, wysokość odsetki
Zobacz»

I ACa 310/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, instrument finansowy, instrumentum finansowy, firma inwestycyjna, obowiązek informacyjny, umowa, konsekwencja gospodarcza, doradztwo inwestycyjne, transakcja terminowa i pochodna, opcja call, zamknięcie transakcji, opcja put, nominał opcji, kurs euro, dyrektywa, prawo bankowe, zwrot nienależnego świadczenia, ryzyko, stosunek z klientami, dzień wpłaty należności
Zobacz»

I ACa 449/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 czerwca 2014

Data publikacji: 22 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, wzorzec, transakcja terminowa, rynek walutowy, pozwany, charakter spekulacyjny, waluta, pracownik banku, powodowy bank, rynek, dyrektywa, zawieranie transakcji, kurs, prawo bankowe, regulamin, obowiązek informacyjny, ryzyko kursowe, ryzyko
Zobacz»

I ACa 23/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 czerwca 2016

Data publikacji: 11 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • klient, umowa ramowa, transakcja walutowa, powodowy bank, waluta, terminowa transakcja, charakter spekulacyjny, wzorzec, pozwany, regulamin, zawieranie transakcji, pozwana spółka, zawarcie transakcji, ryzyko, umowa szczegółowa, kurs, zawierana transakcja, pracownik banku, ryzyko kursowe, dyrektywa
Zobacz»

I ACa 788/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 5 września 2017

Data publikacji: 1 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, regulamin, bank odbiorcy, polecenie wypłaty, polecenie przelewów, rachunek odbiorcy, klient, kod, umowa rachunku bankowego, zlecenie płatnicze, waluta, dyspozycja przelewu, banku kontrahenta, strona powodowa, rachunek banku, transakcja płatnicza, licencja, bankowość elektroniczna, kwota rachunku, środek pieniężny
Zobacz»

II C 1920/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 28 listopada 2016

Data publikacji: 8 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

pracownik banku, pozwany bank, ubezpieczenie na życie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pracownik banku, ubezpieczyciel, polisa, rata kredytów, mąż powódki, pismo banku, dziecko, pozwany bank, ubezpieczenie na życie, śmierć mężów, umowa kredytów, spadkobierców kredytobiorców, zeznanie powódki, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego, działanie banków, zdarzenie ubezpieczeniowe, bezprawność, spłata kredytów, dobra osobiste, różnica kursowa
Zobacz»

VII U 274/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 18 lutego 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, stałe zlecenie, otrzymanie wniosku, informacja o zgonie, wypłata, świadczenie przekazane na rachunek, śmierć posiadacza rachunku, nienależnie wypłacone świadczenie, organ wypłacający świadczenia, zwrot świadczenia, pozwany, wpłata na rachunek, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, konto, pozwany zakład ubezpieczeń społecznych, wniosek organów, kwota świadczenia, nienależnie pobrane świadczenie, sprawa przy wartości przedmiotu
Zobacz»

VI U 1542/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, nadpłacone świadczenie, powodowy bank, śmierć posiadacza rachunku, otrzymanie wniosku, kredyt gotówkowy, renta z funduszu ubezpieczeń, wypłata, posiadacz rachunku bankowego, zwrot świadczenia, organ rentowy, fundusz ubezpieczenia społecznego, nienależnie przekazane świadczenie, bank w dniach, informacja o zgonie, rachunek zmarłego posiadacza, świadczenie przez bank, emerytura i renta, obowiązek zwrotu
Zobacz»

III AUa 293/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 16 lipca 2015

Data publikacji: 17 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, banki zagraniczne, śmierć posiadacza rachunku, organ rentowy, wypłata, otrzymanie wniosku, uprawniona osoba, okres po śmierci, zwrot świadczenia, zlecenie stałe, ustawa emerytalna, śmierć świadczeniobiorcy, rachunek bankowy po śmierci, miesiąc następujący po miesiącu, bank zwrotu, wniosek organów, częściowych kwot, wpłata na rachunek bankowy, informacja o śmierci
Zobacz»

XXIV C 1248/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2016

Data publikacji: 27 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, zawał serca, umowa kredytu konsumpcyjnego, wyłudzenie kredytu, śmierć, oszustwo kredytowe, kredyt gotówkowy, monit, zwrot wierzytelności, działanie pozwanego banku, sprawa kierowania, czynność windykacyjna, celu wymuszenia, doznany zawał, rzekomy kredytobiorca, zdrowie, stan zadłużenia, zeznanie powódki, bezprawna groźba, korzystanie z karty
Zobacz»

I ACa 1061/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 stycznia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, porozumienie, trybunał konstytucyjny, niekonstytucyjny przepis, konstytucja rp, oświadczenie, okres odroczenia, egzekucja, bankowy tytuł egzekucyjny, ustawa prawo bankowe, pracownik pozwanego banku, likwidator powodowej spółki, dokument, wspólnik powódki, odroczenie terminu utraty mocy, akt normatywny, umowa kredytowa, wykonalność, kredyty trudne, kredyt zaciągnięty przez powódkę
Zobacz»

I ACa 715/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 1 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, bankowy tytuł egzekucyjny, bank spółdzielczy, wypowiedzenie kredytu, członek zarządu, prawo bankowe, konsorcjum, tytuł wykonawczy, imieniu banków, klauzula wykonalności, umowa o kredyt obrotowy, pieczęć banku, egzekucja, wspólne udzielenie, zarząd pozwanego banku, oświadczenie woli, plan podziału, wadliwość wypowiedzenia, dzień wystawienia bankowego, kodeks spółek
Zobacz»

III AUa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 marca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, śmierć posiadacza rachunku, zlecenie stałe, ustawa prawo bankowe, organ rentowy kwot, otrzymanie wniosku, wypłata, konto, obowiązek zwrotu, informacja o śmierci, ramach zleceń, zwrot świadczenia, dyspozycja na wypadek śmierci, uprawniona osoba, środek z rachunku bankowego, częściowych kwot, nadpłacone świadczenie, ubezpieczenie społeczne, śmierć świadczeniobiorcy, stałe przelewy
Zobacz»

III AUa 2265/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 30 maja 2013

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, prawo bankowe, śmierć posiadacza rachunku, śmierć świadczeniobiorcy, otrzymanie wniosku, organ wypłacający świadczenia, nadpłacone świadczenie, renta z funduszu ubezpieczeń, fundusz ubezpieczenia społecznego, organ rentowy, rachunek bankowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, kwota świadczenia, zwrot świadczenia, emerytura, miesiąc następujący po miesiącu, wniosek organów, gazownia, rachunek wypłaty, świadczenie przekazane na rachunek
Zobacz»

III AUa 487/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 5 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo bankowe, bank, otrzymanie wniosku, śmierć posiadacza rachunku, śmierć świadczeniobiorcy, zwrot świadczenia, wypłata z rachunków, syn zmarły, miesiąc następujący po miesiącu, dyspozycja na wypadek śmierci, rachunek bankowy zmarły, organ rentowy, świadczenie przekazane na rachunek, częściowych kwot, uprawniona osoba, dzień od otrzymania, rachunek w banku, wniosek organów, zwrot emerytury, maj
Zobacz»

III AUa 157/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2018

Data publikacji: 29 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Powiązana tematyka

bankowe prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bank, organ rentowy, otrzymanie wniosku, organ egzekucyjny, śmierć posiadacza rachunku, ustawa prawo bankowe, organ wypłacający świadczenia, wypłata z rachunków, śmierć dłużnika, prowadzący rachunek, śmierć świadczeniobiorcy, komornik sądowy, wniosek organów, konto, otrzymanie wypłaty, temat śmierci, przekazanie kwot, rachunek zmarłego świadczeniobiorcy, posiadacz rachunku oszczędnościowego, cała żądana kwota
Zobacz»

I ACa 150/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 czerwca 2014

Data publikacji: 18 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

pozwany bank, pracownik banku
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, pracownik banku, pracownik pozwanego banku, umowa kredytowa, udzielenie kredytu, kredytobiorca, klient, udzielanie kredytu, wiedza o podstępie, umowa pożyczki, akt postępowań, pracownica pozwanego banku, postępowanie przygotowawcze, zawarcie umowy kredytu, zdolność kredytowa powodów, oświadczenie, prokuratura okręgowa w szczecinie, biuro informacji kredytowej, wykonalność, przesłuchanie
Zobacz»

VI ACa 375/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2012

Data publikacji: 19 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

pozwany bank, lokata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bankowe prawo
 • Ważne frazy
  • pozwany bank, czynność bankowa, zastaw, lokata, poręczyciel, hipoteka, wypowiedzenie umowy kredytowej, bankowy tytuł egzekucyjny, spłata kredytów, kredytodawca, maszyna i urządzenie, egzekucja, prawo wynikające z umowy, lokata powodów, deprecjacja wartości nieruchomości, nienależyte wykonanie, spółka, zabezpieczenie wierzytelności banku, dłużnik banku, kredytobiorca
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Karolina Najda
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Tomaszewska,  Ewelina Jokiel
Data wytworzenia informacji: