Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 285/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piszu z 2017-04-05

I C 239/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 24 maja 2017

Data publikacji: 4 września 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

odszkodowanie, szkoda w pojeździe, ubezpieczyciel, pojazd mechaniczny, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, pojazd powodów, ustalenie wartości pojazdu, szkoda w pojeździe, auto, kolizja, wartość bazowa, ubezpieczyciel, pojazd mechaniczny, pozwany, prywatna opinia, koszt prywatny, posiadacz pojazdu, wartość rynkowa pojazdu, wartość pojazdu sprzed szkody, sporządzenie prywatnej wyceny, szkoda całkowita, akt szkody, szkoda na pojeździe, samochód
Zobacz»

II C 380/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, pojazd powódki, wartość rynkowa pojazdu, rzeczoznawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, pojazd powódki, wartość rynkowa pojazdu, szkoda całkowita, pozwane towarzystwo ubezpieczeń, akt szkody, kolizja, kwota, pismo z dni, uszkodzenie pojazdu powódki, dzień zaistnienia szkody, posiadacz pojazdu, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, rzeczoznawca, zgłoszenie szkody, ubezpieczenie obowiązkowe
Zobacz»

I C 1921/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, pojazd w stanie, wartość rynkowa pojazdu, przebieg pojazdu, korekty dodatnie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, pojazd w stanie, kolizja, wartość pojazdu w stanie, wartość rynkowa pojazdu, drogomierz, przebieg pojazdu, pozwana spółka, koszt sporządzenia prywatnej kalkulacji, uszkodzenie, korekty dodatnie, koszt naprawy, bok pojazdu, wycena wartości, zakres techniki samochodowej, rekonstrukcja wypadku, odpowiedzialność cywilna, zdarzenie, pojazd powodów
Zobacz»

I C 992/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 stycznia 2016

Data publikacji: 8 marca 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

szkoda, wartość rynkowa pojazdu, odszkodowanie, pojazd w stanie, przedmiotowy pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, wartość rynkowa pojazdu, szkoda całkowita, zaistnienie szkody, odszkodowanie, samochód, taksówka, pojazd w stanie, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, koszt naprawy pojazdu powoda, uszkodzenie pojazdów, przedmiotowy pojazd, legalizacja taksometru, pozwany, charakter specjalny, korekta ujemna, wartość z chwili, spór strony, taxi, prowadzenie działalności zarobkowej
Zobacz»

III Ca 417/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 lipca 2017

Data publikacji: 11 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

odszkodowanie, szkoda w pojeździe, zdarzenie drogowe, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • uszkodzony pojazd, prędkość, odszkodowanie, szkoda w pojeździe, obiektywna wartość, pojazd za kwotę, opóźnienie, zdarzenie drogowe, pojazd powodów, odsetka, zbycie pojazdu, sprzedaż, cena, wartość rynkowa pojazdu, posesja, opinii biegłych, ustalenie wysokości należnej, wysokość należnego odszkodowania, wysokość odszkodowania w oparciu, naprawa
Zobacz»

II Ca 236/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2016

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wartość rynkowa pojazdu, pojazd w stanie, szkoda, odszkodowanie, pojazd powódki, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość rynkowa pojazdu, pojazd w stanie, szkoda, odszkodowanie, pojazd powódki, sprzedaż pojazdów, koszt naprawy pojazdu, wartość pojazdu w stanie, uszkodzony pojazd, ustalenie wartości rynkowej pojazdów, cena sprzedaży, kolizja, przywrócenie stanu poprzedniego, ubezpieczyciel, samochód w stanie, pozwany, różnica pomiędzy wartością, uszkodzenie, restytucja, sporządzenie kalkulacji
Zobacz»

V GC 26/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 28 października 2013

Data publikacji: 15 listopada 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

wartość rynkowa pojazdu, rzeczoznawca, ubezpieczyciel, szkoda, wartość pozostałości, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość rynkowa pojazdu, rzeczoznawca, oględziny uszkodzonego pojazdu, ubezpieczyciel, szkoda, wartość pozostałości, odszkodowanie, samochód, opinia rzeczoznawcy, opinia ustna, wartość pozostałości pojazdu, wycena wartości rynkowa, koszt naprawy, naprawa pojazdów, urządzenia załadowcze, uszkodzenie pojazdów, ustalenie wartości, wypadek, szkoda całkowita, pojazd ciężarowy
Zobacz»

X GC 188/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, wartość rynkowa pojazdu, pojazd w stanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, wartość rynkowa pojazdu, pojazd w stanie, szkoda całkowita, sporządzenie kalkulacji naprawy, wartość pojazdu przed szkodą, koszt naprawy, wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie w związku, pojazd przed uszkodzeniem, porównanie wartości rynkowej, różnica pomiędzy wartością, przelew, ubezpieczenie oc, różnica wartości pojazdu, zasadna kwota, prawo do odszkodowania, wierzytelność, obejmujące prawo
Zobacz»

V GC 607/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 16 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wartość rynkowa pojazdu, szkoda, odszkodowanie, wartość pozostałości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość rynkowa pojazdu, szkoda, odszkodowanie, oklejenie, wartość pozostałości, cechy pojazdów, kolizja, pozwany, notowania rynkowe, wpływ na wartość pojazdu, data pierwszej rejestracji, pojazd powoda przed szkodą, różnica wartości pojazdu, wycena kosztów naprawy pojazdu, różnica pomiędzy wartością rynkową, wartość pojazdu powoda, uszkodzony pojazd, ustalenie odszkodowania, decyzja o przyznaniu odszkodowania, zaliczka na opinie
Zobacz»

VIII GC 2264/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 8 lipca 2019

Data publikacji: 22 października 2019

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wartość pojazdu, szkoda, ubezpieczyciel, odszkodowanie, pojazd w stanie, pojazd mechaniczny, odsetka ustawowa za opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, szkoda, szkoda całkowita, ubezpieczyciel, wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie, pojazd w stanie, asesor sądowy, wartość pojazdu przed szkodą, wycena, związek ze zdarzeniem, pojazd mechaniczny, odsetka ustawowa za opóźnienie, pozwany, koszt naprawy, rzeczony pojazd, przyjęcie zgłoszenia szkody, odpowiedzialność cywilna, różnica pomiędzy wartością pojazdu, dopłata odszkodowania
Zobacz»

I C 2853/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 4 października 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wartość pojazdu, pojazd w stanie, odszkodowanie, szkoda w pojeździe, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, pojazd w stanie, pojazd powodów, wartość pojazdu w stanie, odszkodowanie, szkoda w pojeździe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wartość pojazdu po szkodzie, wartość pojazdu nieuszkodzonego, koszt holowania pojazdu, umowa sprzedaży pojazdu, pozwany, wrak, aukcja, wykonanie prywatnej opinii, ubezpieczyciel, postępowanie likwidacyjne, ustawowa odsetka za opóźnienie, wysokość szkody, zlecenie
Zobacz»

I C 71/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 10 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

odszkodowanie, pojazd w stanie, rzeczoznawca, szkoda w pojeździe, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, pojazd powodów, zlecenie powodów, pojazd w stanie, pozwany, nośnik, akt szkody, uszkodzony pojazd, naprawa pojazdów, kolizja, wycena, rzeczoznawca, kalkulacja naprawy, szkoda w pojeździe, odszkodowanie za szkody, wartość rynkowa pojazdu, wartość pojazdu przed wypadkiem, uzupełniające odszkodowanie, wartość pojazdu w stanie, pełnomocnik strony
Zobacz»

VI ACa 901/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

szkoda, ubezpieczyciel, pojazd mechaniczny, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, koszt holowania, samochód zastępczy, leasingobiorca, ubezpieczyciel, zarządzanie flotami, kwota, wartość handlowa pojazdu, naprawa, umowa leasingu, uszkodzony pojazd, pojazd mechaniczny, zdarzenie, utrata wartości handlowej, odszkodowanie, ubytek wartości handlowej, koszt najmu pojazdu zastępczego, posiadacz, ubezpieczenie, odpowiedzialność
Zobacz»

V GC 3470/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 13 listopada 2017

Data publikacji: 7 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

wartość pojazdu, odszkodowanie, pojazd w stanie, ubezpieczyciel, opinia prywatna, pojazd mechaniczny, wartość szkody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, odszkodowanie, koszt naprawy, szkoda całkowita, wartość pojazdu w stanie, pojazd w stanie, ubezpieczyciel, prywatna ekspertyza, koszt prywatnej opinii, prywatna wycena, naprawa pojazdów, opinia prywatna, pozwany, uszkodzony pojazd, treść opinii prywatnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, pojazd mechaniczny, posiadacz pojazdu, wartość szkody, kolizja
Zobacz»

I C 545/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2017

Data publikacji: 15 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

szkoda, wartość pojazdu, ubezpieczyciel, odszkodowanie, pojazd mechaniczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, samochód, wartość pojazdu, kierujący pojazd, ubezpieczyciel, odszkodowanie, kolizja, światło mijania, pobocze, włączone światło, szkoda całkowita, dzik, kierowca, powstanie szkody, stan poprzedni, zdarzenie, pojazd mechaniczny, koszt naprawy, ruch, zderzenie
Zobacz»

I C 752/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2019

Data publikacji: 16 lipca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

szkoda, ubezpieczyciel, odszkodowanie, rzeczoznawca, odsetka ustawowa za opóźnienie, pojazd w stanie, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, ubezpieczyciel, odszkodowanie, szkoda całkowita, rzeczoznawca, odsetka ustawowa za opóźnienie, pojazd w stanie, wartość pojazdu w stanie, rok ubezpieczycieli, akt sprawy, arkusz ustalenia wartości pojazdu, pozwany, pojazd zastępczy, wycena, uszkodzony pojazd, nieopłacalność naprawy, wartość rynkowa pojazdu, uszkodzenie, ubezpieczenie oc, odszkodowanie za szkodę powstałą
Zobacz»

I C 230/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 16 maja 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, pojazd w stanie, ubezpieczyciel, wartość pozostałości, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • koszt naprawy, szkoda, szkoda całkowita, odszkodowanie, naprawa pojazdów, pojazd w stanie, ubezpieczyciel, wartość pojazdu w stanie, wartość pozostałości, uszkodzony pojazd, wycena, kolizja, cena, wysokość odszkodowania, ubezpieczenie oc, samochód, reflektor, wartość rynkowa pojazdu, sprzedaż pojazdów, błotnik
Zobacz»

III C 1270/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2016

Data publikacji: 10 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

szkoda, odszkodowanie, pojazd w stanie, przedmiotowy pojazd, wartość rynkowa pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • szkoda, odszkodowanie, pojazd w stanie, kolizja, stan sprzed szkody, kalkulacja, różnica między wartością rynkową, stan majątkowy, przedmiotowy pojazd, ustawa o ubezpieczeniach, wartość rynkowa pojazdu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, przedmiotowa szkoda, zdarzenie sprawcze, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, powodów odszkodowania, koszt naprawy pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, niezbędny koszt naprawy, pojazd powodów
Zobacz»

VIII Ga 54/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 29 maja 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

odszkodowanie, szkoda, wartość rynkowa pojazdu, wartość pozostałości
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • odszkodowanie, szkoda, część oryginalna, wartość rynkowa pojazdu, górna granica odpowiedzialności, pozwany, stan poprzedni, koszt naprawy pojazdu, uszkodzony pojazd, wartość pozostałości, wynagrodzenie pełnomocnika według stawek, granica odpowiedzialności za szkodę, samochód, odszkodowanie należne, wartość pojazdu sprzed szkody, szkoda całkowita, uszkodzenie, różnica wartości, odpowiedzialność za szkodę majątkową, wartość uszkodzonego mienia
Zobacz»

II Ca 1281/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 17 stycznia 2013

Data publikacji: 9 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wartość pojazdu, szkoda, odszkodowanie, ubezpieczyciel, pojazd powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie oc
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, szkoda, wartość samochodów, odszkodowanie, kolizja, ubezpieczyciel, cena, pojazd powódki, pozwany, wartość pojazdu sprzed wypadku, naprawa, dzień od zgłoszenia szkody, uszkodzony pojazd, krzyk, odsetka, przywrócenie stanu poprzedniego, wycena, należna powódka, samochód powódki, kwota
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Brzozowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Piszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Lisowska
Data wytworzenia informacji: