Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 428/13 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Sokółce z 2014-03-13

II Ca 39/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, umowa kredytu na zakup, przelew, pozwany, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, nabycie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, wyciąg z załącznika, umowa kredytu na zakup, przelew wierzytelności, przelew, poprzedni wierzyciel, umowa kredytu ratalnego, powodów umów, wyciąg z księgi rachunkowej, pozwany, pakiet wierzytelności, wierzytelność w ogóle, legitymacja czynna, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, zasadność dochodzonego roszczenia
Zobacz»

I ACa 460/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 15 listopada 2017

Data publikacji: 5 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, przelew, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozwany, klauzula wykonalności, umowa sprzedaży wierzytelności, nabywca wierzytelności, przedmiotowa umowa cesji, zbiór orzecznictwa, wierzyciel powoda, komornik, egzekucja, przelew wierzytelności, przelew, pozew, wierzyciel, postępowanie egzekucyjne, bezskuteczność umowy, rozwiązanie umowy, nadanie klauzuli, wniosek dowodowy
Zobacz»

VIII Ga 491/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 1 lutego 2017

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa cesji, przelew, umowa kredytów, wierzyciel, cesja wierzytelności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, umowa cesji, bank, przelew, umowa kredytów, przedawnienie, spóźnione twierdzenie i dowód, wierzyciel, cesja wierzytelności, pozwany, wyciąg z wykazu wierzytelności, umowa o przelew, przelew wierzytelności, legitymacja, bankowy tytuł egzekucyjny, pozew, zawiadomienie o cesji, przeniesienie portfeli, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, zwłoka w rozpoznaniu sprawy
Zobacz»

I C 653/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 15 lutego 2016

Data publikacji: 17 maja 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa cesji wierzytelności, forma pliku, legitymacja czynna, pierwotny wierzyciel, istnienie roszczenia, przedstawianie dowodów, pozwany, nabywca wierzytelności, dłużnik, strona o istnieniu, wymagana rata, zweryfikowanie twierdzeń powoda, odtworzenie płyty, fakt cesji wierzytelności, wierzytelność należności, moc dowodowa wyciągu, koszt wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, moment wykazania, podjęcie właściwej obrony, odmowa przedstawienia dowodu
Zobacz»

I C 542/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 czerwca 2017

Data publikacji: 5 września 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, pierwotny wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, księga rachunkowa funduszu, wyciąg z księgi rachunkowej, dokonana cesja, kopia, całkowita kwota, dotychczasowy wierzyciel, dyspozycja uruchomienia, istnienie i wysokości, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, załącznik, hipoteka, stosunek zobowiązaniowy, uruchomienie kredytów, nabyta wierzytelność, kwestionowanie przez strony, pozwany
Zobacz»

V ACa 842/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 4 stycznia 2018

Data publikacji: 17 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, pozwany, przedmiot umowy cesji, fakt zawarcia umowy kredytu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, dochodzona wierzytelność, pozwany, dzień sporządzenia umowy, przedmiot umowy cesji, skapitalizowana odsetka, zmienna stopa procentowa, przeniesienie wierzytelności, udzielony kredyt, roczne oprocentowanie, fakt zawarcia umowy kredytu, odsetka za opóźnienie, wysokość wierzytelności, należność główna, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie upominawcze, umowa konsolidacyjna, reszta wierzytelności, odsetka należności
Zobacz»

IX GC 1100/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 10 października 2014

Data publikacji: 1 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, przelew, umowa cesji wierzytelności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, pozwany, oryginał przez pełnomocnika, zgodność z oryginałem, data płatności, cesjonariusz, przelew, nota, budowa pola, umowa cesji wierzytelności, brak środków na zapłatę, kwota, podwykonawca, przelew wierzytelności, spółka, umowa przelewu, ustawa o zamówieniach publicznych, zapłata powoda, kserokopia pisma, wierzyciel
Zobacz»

I AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2018

Data publikacji: 20 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, faktura, zawiadomienie o cesji, treść umowy cesji, pozwany, umowa cesji wierzytelności, przelew, istnienie wierzytelności, przedmiot przelewu, wierzytelność w postępowaniu upadłościowym, kwota wierzytelności, oświadczenie woli, zawarcie umowy cesji wierzytelności, należność, inspektor nadzoru, zbywca, przedmiot cesji, uznanie skuteczności, dłużnik, protokół odbioru prac
Zobacz»

I ACa 1177/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2013

Data publikacji: 10 października 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność przyszła, przesyłka, podwykonawca, urząd gminy, faktura końcowa, umowa cesji wierzytelności, dziennik korespondencji, szczególności przepisów, faktura przejściowa, zawarcie umowy cesji, przelew, szczególność błędna, dokumentacja zgromadzona w sprawie, brak wszechstronnego rozważenia materiału, zajęcie wierzytelności, wszechstronne rozważenie materiału dowodowego, skarbnik, błędne przyjęcie, inwestycja, cesjonariusz
Zobacz»

XII C 2292/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 17 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, pozwany, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa kredytów, cesja wierzytelności, przelew, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wyciąg z księgi rachunkowej, kolumna, załącznik, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dotychczasowy wierzyciel, dokument, umowa przeniesienia wierzytelności, zestawienie wierzytelności, przedmiotowa umowa kredytu, pieczęć towarzystwa, zarządzający funduszu, umowa bankowa
Zobacz»

V ACa 672/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 7 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

przelew, umowa cesji, pozwany, cesja wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, umowa cesji, umowa o roboty budowlane, kaucja gwarancyjna, wierzytelność przyszła, pozwany, potrącenie, przedmiot cesji, cedent, podwykonawca, cesjonariusz, zawarcie umowy cesji, cesja wierzytelności, faktura, koszt wykonania zastępczego, przelew wierzytelności, dłużnik, wymagalność wierzytelności powoda, termin spełnienia świadczenia, wiadomość
Zobacz»

I C 5/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bytomiu

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 4 marca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, przelew, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, portfel wierzytelności, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa cesji, przelew, legitymacja procesowa, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa bankowa, bank, wyciąg z umowy, umowa kredytów, zbywca, przelew wierzytelności, niewłaściwość miejscowa, kredyt gotówkowy, nabywca wierzytelności, celów dowodowych, wydruk, pisemne stwierdzenie, podstawa interesu
Zobacz»

I ACa 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 26 listopada 2014

Data publikacji: 31 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, przelew, umowa cesji, pozwany, umowa kredytów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, przelew wierzytelności, bank, umowa cesji, przeniesienie wierzytelności, płyta, baza danych, wniosek o umorzenie egzekucji, umowa przelewu, numer umowy, pozwany, cedent, umowa kredytów, skuteczny przelew, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, umowa kredytu gotówkowego, wyciąg
Zobacz»

II Ca 856/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 6 listopada 2014

Data publikacji: 11 maja 2015

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pierwotny wierzyciel, umowa cesji wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, pierwotny wierzyciel, zawarcie umowy cesji wierzytelności, cesjonariusz, umowa cesji wierzytelności, zbywca, przelew wierzytelności, zgoda dłużnika, przelew, dokument niepodpisany, wierzytelność od pierwotnego wierzyciela, właściwość sądu w przedmiocie, pozwana ulga, grunt procesowy, wierzytelność winna, ustawa o krajowym rejestrze, sprawa prowadzona w postępowaniu, dowód na zawarcie umowy, nabywca, dołączona kserokopia
Zobacz»

VIII GC 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 29 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa cesji, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa cesji, faktura, zawiadomienie o cesji, dłużnik, zawiadomienie o przelewie, zbywca, pozwany, cedent, przelew, zawarcie umowy cesji, istnienie wierzytelności, spotkanie, oświadczenie woli, potracenie, należność, inwestycja, treść umowy cesji, przedmiot cesji, notatka
Zobacz»

VIII Ga 180/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przelew, pozwany, umowa cesji wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • przelew, cedent, zlecenie transportowe, zakaz cesji, pozwany, umowa przelewu, aneks do umowy cesji, zgoda, umowa cesji wierzytelności, zakaz przelewu, legitymacja czynna, nabywca, zajęcie wierzytelności, cesjonariusz, faktura, nona, zastrzeżenie umowne, zakaz zbycia wierzytelności, przewóz, dłużnik
Zobacz»

I C 2361/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa cesji wierzytelności, pozwany, przelew, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • nabycie wierzytelności, umowa cesji wierzytelności, przedmiot świadczenia, dowód na okoliczność nabycia, procesowy odpowiednik, pozwany, przelew, umowa pożyczki pieniężnej, prawo podmiotowe wierzyciela, oznaczanie strony, zbywana wierzytelność, wierzyciel, żądanie od dłużnika, przedmiot rozporządzenia, wierzytelność przysługująca zbywcy, określenie stosunku, umowa o pożyczki, wyraźne określenie, prawdziwość i wiarygodność, moc umów cesji
Zobacz»

I C 452/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 25 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zawiadomienie o cesji wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, uprawnienie wynikające z umowy, stosowne świadczenie, zgłoszone powództwo, określony stosunek prawny, fundusz inwestycyjny, przejście uprawnienia, charakter reguły, generalny charakter, dokument o charakterze prywatnym, siedziba, zawieranie umowy przelewu, element stosunku zobowiązaniowego, fakt nabycia wierzytelności, umowa cesji, skuteczność przelewu wierzytelności, prawo podmiotowe wierzyciela
Zobacz»

I C 448/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 25 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zawiadomienie o cesji wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, przelew wierzytelności, uprawnienie wynikające z umowy, stosowne świadczenie, kredytodawca, zgłoszone powództwo, określony stosunek prawny, fundusz inwestycyjny, przejście uprawnienia, charakter reguły, generalny charakter, dokument o charakterze prywatnym, siedziba, zawieranie umowy przelewu, element stosunku zobowiązaniowego, fakt nabycia wierzytelności, umowa cesji
Zobacz»

I C 449/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Mrągowie

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 25 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, umowa cesji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zawiadomienie o cesji wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa kredytów, przelew, przelew wierzytelności, uprawnienie wynikające z umowy, stosowne świadczenie, kredytodawca, zgłoszone powództwo, określony stosunek prawny, fundusz inwestycyjny, przejście uprawnienia, charakter reguły, generalny charakter, dokument o charakterze prywatnym, siedziba, zawieranie umowy przelewu, element stosunku zobowiązaniowego, fakt nabycia wierzytelności, umowa cesji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: