Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 254/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Białymstoku z 2016-05-12

I ACa 393/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 17 maja 2017

Data publikacji: 23 października 2017

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, przelew, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, pozwany, dyrektor, wewnętrzna regulacja, przelew, bank, siedziba, historia rachunków, przypadek nienależnego świadczenia, szewczyk, korzyść, postępowanie egzekucyjne, waluta obca, przedmiotowa kwota, zajęcie rachunków bankowych, oddział, egzekucja, kwota, przesunięcie wartości, rachunek bankowy kontrahenta
Zobacz»

I C 1351/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 30 października 2019

Data publikacji: 19 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, pieniądz, pełnomocnictwo, środek pieniężny, córka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, pozwany, bank, współposiadacz, rachunek powódki, wynajem pokoju, pieniądz, historia rachunków bankowych, darowizna, zeznanie świadków, pełnomocnictwo, rachunek oszczędnościowy, środek pieniężny, rachunek wspólny, córka, wspólne konto bankowe, środek powódki, zeznanie powódki, wiedza i zgoda powódki, majątek
Zobacz»

I C 2006/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 17 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

przelew, rachunek powoda, pozwany, pieniądz, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • przelew, rachunek powoda, pozwany, nakład, pieniądz, konkubinat, rachunek bankowy, konkubent, konsekwentne zeznanie powoda, nieformalny związek partnerski, giełda, charakter darowizny, zwrot pieniędzy, przelew bankowy, wspólna przyszłość, bezpodstawne wzbogacenie, bankowość elektroniczna, cena samochodu, przepis o zniesieniu współwłasności, stosunki majątkowe
Zobacz»

III Ca 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 25 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pieniądz, pozwany, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pieniądz, pozwany, zaliczka, hajduk, rachunek syna, rachunek bankowy, bank, polecenie ojca, odbiorca przekazów, dom, bankomat, rodzic, konto syna, przekazane świadczenie, wpłata powódki, matka, odnowienie zobowiązania, samochód z zagranicy, wieczorek, pieniądz na konto
Zobacz»

II Ca 928/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 15 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, pieniądz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • apteka, rachunek bankowy, pozwany, rozliczenie z powódką, pieniądz, dowód spełnienia świadczenia, wypłata z rachunków bankowych, wypłata gotówkowa z rachunku, jesień, wniosek o zwrot kosztów, rozliczenie kwot, gotówka, dowód dla ustaleń, pieniądz z utargu, lokal, apelacja powódki, część ceny sprzedaży nieruchomości, brak pokwitowania, dzień transakcji, rozliczenie ceny
Zobacz»

II C 965/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 16 listopada 2015

Data publikacji: 19 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rachunek bankowy, środek pieniężny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, powodowy bank, środek pieniężny, nieruchomość, miasto, nienależne świadczenie, pozwany, obowiązek zwrotu, suma pieniężna, wypłata środków pieniężnych, rachunki pomocnicze, kopia pisma, administracja zasobów, podmiot, zużycie korzyści, przepis ustawowy, aneks, posiadacz rachunku bankowego, umowa o prowadzenie rachunków, uzyskana korzyść
Zobacz»

I Ca 312/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 12 listopada 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pełnomocnictwo, pozwany, rachunek powoda, córka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, rachunek bankowy powoda, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, pełnomocnictwo, dysponowanie rachunkiem, pełnomocnictwo do dysponowania, pozwany, utrzymanie powoda, utrzymanie lokalu mieszkalnego, bank, opłata związana z korzystaniem, nieodpłatna służebność mieszkania, stosunek wewnętrzny, rachunek powoda, córka, bieżące utrzymanie, wnuk powodów, omawianym zakresie, darowizna, udzielenie pełnomocnictwa
Zobacz»

I C 1818/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pozwany, rachunek bankowy, równowartość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek bankowy, likwidacja polisy, zwrot równowartości, składka ubezpieczenia, papier wartościowy, kolarz, usługa maklerska, związek małżeński z powodu, równowartość, zeznanie powoda, darowizna, bezpodstawne wzbogacenie, wynagrodzenie powodów, rozdzielność majątkowa, środek, regulowanie składek ubezpieczeniowych, zaspokojenie potrzeb rodziny, podatek od nieruchomości, miejski urząd pracy
Zobacz»

I ACa 467/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2015

Data publikacji: 11 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, przelew, pieniądz, środek pieniężny, żona
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • protokół elektroniczny rozprawy, rachunek bankowy, zapis protokołów, ojciec, pozwany, przelew, konto, zakup nieruchomości, pieniądz, własność, wierzytelność hipoteczna, obecna żona, dowolna nieruchomość, akt notarialny repertorium, środek pieniężny, żona, bank, żona powoda, umowa, kredyt
Zobacz»

I AGa 494/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 13 lutego 2019

Data publikacji: 20 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przelew, pozwany, rachunek powoda, środek pieniężny, rachunek bankowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • przelew, rachunek firmowy, wiedza i zgoda powoda, pozwany, konto, wspólny rachunek strony, rachunek powoda, szpital, operacja finansowa, kod, przepustka, środek pieniężny, kruszywo, logowanie, rachunek bankowy, naczepa, zamknięty oddział, router, przelew z rachunku, wyłączna własność
Zobacz»

I C 693/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 10 stycznia 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, pozwany, akt sprawy sądu rejonowego, przelew, matka powodów, rozliczenie konkubinatu, przysporzenie, rachunek bankowy matki, historia rachunków bankowych, sprzedaż, wycena pojazdów, sprawa o sygnaturze, protokół przesłuchania powoda, zakup pojazdu, wartość rynkowa pojazdu, nieformalny związek, potwierdzenie przelewu, drugi rachunek, przedmiotowy samochód, zakres wyceny
Zobacz»

I ACa 574/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 12 października 2016

Data publikacji: 29 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

pełnomocnictwo, rachunek bankowy, przelew, pozwany, pieniądz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pełnomocnictwo, mocodawca, rachunek bankowy, przelew, pozwany, rachunek bankowy powódki, siostra, konto powódki, pełnomocnik powódki, stosunek pełnomocnictwa, brak legitymacji biernej, nadużycie umocowania, ojciec, akt notarialny, podmiot upoważniony do działania, skutek nadużycia, pieniądz, mieszkanie, sprzedaż, cała cena
Zobacz»

I C 506/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 lutego 2021

Data publikacji: 19 kwietnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwany, rachunek bankowy, pieniądz, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, matka powódki, rozwód bez orzekania, rachunek bankowy, niewłaściwe uznanie długu, pieniądz, orzekanie o winie, zobowiązanie matki, wyższe oprocentowanie, przelew, potrzeby rodziny, środek na rachunek, kasa, wiadomość, rachunek powódki, wiarygodny dowód, wezwanie do zapłaty, zwrot dekodera, spłata zobowiązania, koniec
Zobacz»

I C 438/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 21 kwietnia 2016

Data publikacji: 23 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, pełnomocnictwo, pieniądz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, placówka, papieros, wyciąg z rachunków bankowy, pozwany, opłata za pobyt, pełnomocnictwo, akt poświadczenia dziedziczenia, opłacenie pobytu, konto, pełnomocnik do rachunku, pieniądz, zeznanie świadków, lekarstwo, zakup, zwrot wartości korzyści, maść, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, pensjonariusz, spadek po zmarłym ojcu
Zobacz»

I C 1505/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 25 listopada 2019

Data publikacji: 28 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

rachunek bankowy, środek pieniężny, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, lokata, rachunek oszczędnościowo, środek pieniężny, spadek, zestawienie operacji na rachunku, operacja na rachunku bankowym, pozwany, pochówek, rachunek bankowy o numerze, wspólny rachunek bankowy, spadkobierca, przelew wewnętrzny, dokument bankowy, pogrzeb spadkodawcy, reda, ojciec, poniesienie wydatków, śmierć, korzyść
Zobacz»

I ACa 469/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 października 2015

Data publikacji: 13 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pozwany, rachunek bankowy, kwota, środek pieniężny, pieniądz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, rachunek bankowy, wpłata gotówkowa, spłata zobowiązania, zobowiązanie wobec powódki, faktura vat, cena sprzedaży pojazdu, telewizja satelitarna, kontrola podatkowa, umówiona cena sprzedaży, polska, oprocentowanie, kwota, syn, wyjazd, środek pieniężny, zwrot pożyczki, opieka powódki, pożyczka na zakup samochodu, pieniądz
Zobacz»

I ACa 612/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 9 stycznia 2014

Data publikacji: 29 stycznia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pozwany, rachunek bankowy, pieniądz, kwota
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • pozwany, remont i wyposażenie mieszkania, rachunek bankowy, rachunek bankowy powódki, pieniądz, pieniądz na remont, niezwłoczne wypłacenie, praca remontowa, pieniądz powódki, lokal mieszkalny, rachunek syna, wiedza powódki, kwota, mebel, problem na tle, odpadnięcie podstawy prawnej, pieniądz z rachunku, wysokość nienależnego świadczenia, apelacja powódki, zwrot świadczenia
Zobacz»

II C 500/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 4 marca 2016

Data publikacji: 22 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pieniądz, pozwany, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, pieniądz, zespół otępienny, pozwany, ojciec powoda, wypłata gotówkowa z rachunku, darowizna od ojca, syn, zakład opiekuńczy, podkorowy mózg, ogół sprawy, matka, pieniądz ze sprzedaży mieszkania, lokal, zeznanie powoda, bezpodstawne wzbogacenie, pomysł, stan zdrowia, pełnomocnictwo, babcia
Zobacz»

I C 84/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 12 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

rachunek bankowy, przelew, pozwany, pieniądz, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • protokół elektroniczny rozprawy, zapis protokołów, rachunek bankowy, przelew, dowolna nieruchomość, pozwany, zakup nieruchomości, wierzytelność hipoteczna, pieniądz, akt notarialny repertorium, świadek, umowa, ojciec, kredyt, dokonywanie przelewu, sprzedaż wierzytelności, pełnomocnictwo, przenosząca własność, własność hipoteczna, cena
Zobacz»

VIII C 513/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

rachunek bankowy, pozwany, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • rachunek bankowy, brat, nabycie samochodu, pozwany, wydruk operacji na rachunku, cena za samochód, operacja na rachunku bankowym, umowa sprzedaży, zeznanie świadków, przesłuchanie, brak umocowania do działania, oferta sprzedaży samochodów, samochód przez osoby, przelanie na rachunek bankowy, zapłata za samochód, przelew, strona w wykonaniu umowy, autokomis, świadczenie nienależne, proces twierdzeń
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Galik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Siergiej,  Urszula Wynimko ,  Jacek Stypułkowski
Data wytworzenia informacji: