Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI Ca 405/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-09-29

Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gdańsku z 2017-09-29
Data orzeczenia:
29 września 2017
Data publikacji:
31 października 2017
Data uprawomocnienia:
29 września 2017
Sygnatura:
XVI Ca 405/17
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Wydział:
XVI Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Jarosław Zawrot
Sędziowie:
Dorota Kołodziej
Michał Gnatowski
Protokolant:
sek. sąd. Aleksandra Urbanowicz
Podstawa prawna:
405 kc
Teza:
Zarzut sprzeczności ustaleń faktycznych z treścią zebranego materiału dowodowego i zarzut naruszenia teorii swobodnej oceny dowodów z art. 233 § 1 k.p.c, to dwa różne zarzuty, choć odnoszące się do jednego zapatrywania na podstawę faktyczną rozstrzygnięcia. Pierwszy z nich dotyczy wyciągniętych już wniosków faktycznych z przeprowadzonych i przeanalizowanych wewnętrznie przez Sąd dowodów, drugi zaś do ustawowo wyrażonych kryteriów oceny wiarygodności i mocy tych dowodów, służących tym wnioskom. Podporządkowany jest więc zastosowanemu przez Sąd mechanizmowi tzw. teorii swobodnej oceny dowodów, na podstawie którego, w oparciu o kryterium reguł logiki, wiedzy i doświadczenia życiowego Sąd ocenia dowody pod względem ich wiarygodności i mocy pozwalającej we właściwym stopniu czynić na ich podstawie ustalenia faktyczne, budując w dalszej kolejności, przy pomocy tego mechanizmu, swoje przekonanie o właściwej podstawie faktycznej rozstrzygnięcia. Są to zatem dwa odrębne zarzuty ściśle ze sobą współzależne i współdecydujące o poprawności przyjętej w wyroku jego podstawy faktycznej, aczkolwiek nie zawsze muszą ze sobą współistnieć (np. gdy wiarygodność dowodów, ich treść nie budzi po żadnej stronie zastrzeżeń a mimo to sąd poczynił ustalenia nieodpowiadające zebranemu materiałowi dowodowemu, albo odwrotnie, gdy sąd wyprowadził prawidłowe wnioski faktyczne, lecz z dowodów, którym powinien odmówić wiary). Sąd zatem najpierw wykorzystując do tego narzędzie teorii swobodnej oceny dowodów, dokonuje oceny dowodów a następnie w oparciu o jedne (ewentualnie z pominięciem drugich) dokonuje rekonstrukcji stanu faktycznego zgodnie z zebranym materiałem dowodowym zakwalifikowanym przez Sąd jako wiarygodny.
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bernadetta Tomaszewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jarosław Zawrot,  Dorota Kołodziej ,  Michał Gnatowski
Data wytworzenia informacji: