Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Kow 1060/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-07-21

Sygn. akt III Kow.1060/15pr

POSTANOWIENIE

Dnia 21.07.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant st. sekretarz sądowy Katarzyna Kołpacka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku - Ireny Wojcieszak

po rozpoznaniu na posiedzeniu w/m wniosku skazanego o udzielenie mu dalszej przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz po wysłuchaniu Prokuratora, który wnosił o uwzględnienie wniosku

na podstawie art. 153§1 kkw w zw. z art.150§1 i 2 kkw

p o s t a n o w i ł:

1.  udzielić skazanemu K. C. s. J. na okres 3 (trzech) miesięcy dalszej przerwy w odbywaniu kar: 5 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 19.05.2014r., sygn. akt IIK 938/13 pkt wł. I; roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 19.05.2014r., sygn. akt IIK 938/13 pkt. wł. III; kary zastępczej 59 dni pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K. z dnia 20.06.2013r., sygn. akt XK 1289/12;

2.  zobowiązać skazanego do kontynuowania leczenia w warunkach wolnościowych;

3.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2.04.2015r. w sprawie IIIKow. (...)pr Sąd Okręgowy w Słupsku udzielił skazanemu K. C. przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia i konieczność wykonania specjalistycznego zabiegu ortopedycznego, w warunkach wolnościowych. Skazany złożył wniosek o udzielenie mu dalszej przerwy w karze wskazując na konieczność dalszego leczenia i wyznaczony termin przyjęcia do szpitala.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z załączonej do akt niniejszej sprawy dokumentacji medycznej skazanego, rozpoznano u niego patologiczne złamanie trzonu kości udowej. Miał wykonane zespolenie gwoździem śródszpikowym i śrubami. Wykonane konsultacje ortopedyczne wskazują na konieczność pilnego usunięcia zespolenia w trybie przyspieszonym z uwagi na destabilizację tego zespolenia.

Skazany po otrzymaniu przerwy w karze zgłosił się do szpitala, gdzie wykonano mu niezbędne badania i wyznaczono termin wykonania zabiegu operacyjnego na dzień 4.08.2015r.

Po zakończonej przerwie w karze, skazany dobrowolnie w dniu 3.08.2015r. zgłosił się do zakładu karnego, celem odbywania dalszej kary.

Stwierdzono, że Szpital Zakładu Karnego w C. nie dysponuje odpowiednim zapleczem medycznym do wykonania skomplikowanego zabiegu ortopedycznego. Leczenie ortopedyczne, jakiego skazany wymaga, nie jest w chwili obecnej możliwe do przeprowadzenia w warunkach izolacji penitencjarnej. Niezbędne jest zatem umożliwienie skazanemu wykonania takiego zabiegu w warunkach wolnościowych. Niepodjęcie zaś wymaganego leczenia może przyczynić się do znacznego pogorszenia stanu zdrowia skazanego i może spowodować powstanie bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. Niewątpliwie, skazany wymaga pilnej specjalistycznej opieki medycznej, w warunkach wolnościowej służby zdrowia.

Zgodnie z art.153§1 kkw Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art.150§1 kkw. Mając zatem na uwadze powyższe należy bez wątpienia stwierdzić, że została spełniona przesłanka wynikająca z treści art.150§1 i 2 kkw, dotycząca ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary, uzasadniająca udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Dlatego też, uznając wniosek skazanego za zasadny, należało postanowić jak wyżej.

Nałożono na skazanego obowiązek leczenia w czasie korzystania z przerwy w karze. Na podstawie art. 626§1 kpk w zw. z art. 624§1 kpk w zw. z art. 1§2kkw z uwagi na trudną sytuację materialną i brak dochodów skazanego zwolniono od zapłaty kosztów sądowych, którymi obciążono Skarb Państwa.

Przewodniczący - Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Praniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  w Słupsku Jan Filipczyk
Data wytworzenia informacji: