Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 603/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-10-18

Sygn. akt II Ca 603/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Agnieszka Bednarek - Moraś

Sędziowie SSO Marzenna Ernest

Del. SR Katarzyna Longa (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. S.

przeciwko pozwanej Gminie K.

o ustalenie

na skutek na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Świnoujściu VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z dnia 11 marca 2013 roku, sygn. akt VI C 77/13

postanawia:

I.  umorzyć postępowanie apelacyjne;

II.  nakazać Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Świnoujściu zwrócić pozwanej Gminie K. z sum budżetowych kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem połowy należnej i uiszczonej opłaty od apelacji.

D.. SSR Katarzyna Longa SSO Agnieszka Bednarek - Moraś SSO Marzenna Ernest

Sygn. akt II Ca 603/13

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 11 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim w sprawie VI C 77/13 ustalił, że M. S. z dniem 20 stycznia 2012 r. wstąpił w łączący go z Gminą K. stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), nadto w punkcie 2. Zasądził od pozwanej Gminy K. na rzecz powoda M. S. kwotę 277 zł tytułem kosztów procesu.

Apelację Od tego wyroku apelację wniosła pozwana domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia 07 października 2013 r. pozwana w całości cofnęła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

Stosownie do przepisu art. 391 § 2 zd. pierwsze k.p.c. w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Cofnięcie apelacji nie wymaga zgody (zezwolenia) strony przeciwnej ani też zrzeczenia się roszczenia i nie podlega kontroli sądu, na podstawie odpowiednio stosownego przepisu art. 203 § 4 k.p.c. (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 6/00, Prok. i Pr. 2000, nr 10, poz. 37).

Z uwagi zatem na powyższe, należało orzec jak w pkt I postanowienia.

Orzeczenie zawarte w pkt II postanowienia uzasadnia przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 90, poz. 594 t. jedn. ze zm.), stosownie do którego zwrotowi podlega połowa uiszczonej opłaty od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana.

Z tych wszystkich względów i na mocy powołanych wyżej przepisów Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji.

Del. SSR Katarzyna Longa SSO Agnieszka Bednarek - Moraś SSO Marzenna Ernest

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Żaneta Michalak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Bednarek-Moraś,  Marzenna Ernest
Data wytworzenia informacji: