Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 562/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2018-04-06

Sygn. akt III RC 562/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2018 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej M. N. (1) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego E. G.

przeciwko M. N. (2)

o podwyższenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego M. N. (2)

przeciwko małoletniej M. N. (1) reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego E. G.

o obniżenie alimentów

I.  podwyższa z dniem 4 grudnia 2017 roku alimenty zasadzone uprzednio wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (...) roku sygnatura akt IV C 1465/07 z kwoty 500 (pięćset) złotych do kwoty 700 (siedemset) złotych miesięcznie płatne do rąk matki małoletniej E. G. do dnia 10- tego każdego miesiąca z góry z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałym zakresie oddala powództwo główne;

III.  wyrokowi z pkt. I nadje rygor natychmiastowej wykonalności;

IV.  oddala powództwo wzajemne;

V.  znosi koszty procesu między stronami;

VI.  odstąpić od obciążania pozwanego A. N. kosztami sądowymi w sprawie.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2017 r. E. G. działając w imieniu małoletniej córki M. N. (1) wniosła o podwyższenie alimentów od M. N. (2) z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu wskazała, że pozwany jest zobowiązany do uiszczania alimentów na mocy wyroku rozwodowego z dnia (...) r. Pozwany uiszcza alimenty za pośrednictwem komornika sądowego. Od wydania wyroku sytuacja stron uległa zmianie. Oczywistym jest, że koszty utrzymania czteroletniego dziecka są nieporównywalnie niższe, aniżeli czternastoletniej nastolatki. Pozwany nie odwiedza córki, nie zabiega również o kontakt z nią. Nie zabiera jej na wakacje, nie partycypuje w kosztach wyjazdów letnich i zimowych. Nie kupuje córce żadnych prezentów. Wskazała, iż koszty utrzymania małoletniej to około 2753 zł miesięcznie (k. 3-6).

W odpowiedzi na pozew M. N. (2) wniósł o oddalenie w całości powództwa o podwyższenie alimentów oraz złożył powództwo wzajemne o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz M. N. (1) z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 350 zł miesięcznie. W uzasadnieniu kwestionował poszczególne wydatki związane z utrzymaniem małoletniej. Podniósł, iż nie jest oczywiste, iż obecnie koszty małoletniej są wyższe niż poprzednio, że bez faktycznego porównania nie da się tego stwierdzić. Wskazał, że gdyby przyjąć, iż M. N. (1) co miesiąc wydaje 2753 zł, to okazałoby się, że wydaje kwotę dwóch osób zarabiających najniższą krajową, która ma zapewnić podstawowe warunki do życia, która to pensja w 2018 r. wynosi 1530 zł netto. W uzasadnieniu powództwa wzajemnego wskazał, że jego możliwości do płacenia alimentów obniżyły się. Świadczyć o tym może zaprzestanie od kilku lat bezpośredniego płacenia alimentów i zlecenie komornikowi przez stronę powodową egzekwowania należności. Obecnie jego siostra D. N. będąca matką chrzestną powódki przekazuje pieniądze rodzicom, którzy wpłacają je na konto wskazane przez komornika w wysokości 550 zł. Wskazał, że oprócz małoletniej powódki ma jeszcze dwie córki na utrzymaniu. W drugiej połowie 2017 roku pracował na terenie (...)jako pracownik (...), jednakże z uwagi na wysokość wynagrodzenia i brak możliwości jego wzrostu nie podjął tej pracy już w 2018 roku, ponieważ koszty dojazdów i utrzymania, całkowicie zerowały zarobki i stały się nie tylko nieopłacalne, ale implikowały pogorszenie stanu zdrowia. Ze względu na brak stałej pracy i zaległości w ZUS (łącznie 32.482,10 zł) nie ma możliwości leczenia na NFZ. Posiada mieszkanie, które jest zadłużone w spółdzielni mieszkaniowej, na dzień (...) r. zaległość wynosiła 31.961,76 zł. Spłaca kredyt za mieszkanie w kwocie po 600 zł miesięcznie. Posiada także inne zadłużenia, których nie jest w stanie zapłacić (k. 48-54).

Wobec powyższego Sąd prowadził postępowanie w zakresie powództwa głównego o podwyższenie alimentów oraz w zakresie powództwa wzajemnego o obniżenie alimentów (k. 218, płyta CD – k. 221).

Na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2018 r. E. G. przedstawicielka ustawowa małoletniej M. N. (1) popierała powództwo główne od dnia złożenia powództwa i wnosiła o oddalenie powództwa wzajemnego, natomiast M. N. (2) nie uznał powództwa głównego i do chwili zamknięcia rozprawy wnosił o jego oddalenie w całości, a ponadto wnosił o obniżenie alimentów na rzecz małoletniej córki jak w powództwie wzajemnym (k. 218, k. 219v, protokół płyta CD k. 221).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia M. N. (1) urodzona (...) w W. pochodzi ze związku małżeńskiego E. G. i M. N. (2) rozwiązanego przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (...) r. w sprawie IV C 1465/07.

W wyroku tym Sąd m.in. obciążył kosztami utrzymania małoletniej oboje rodziców ustalając udział M. N. (2) w tych kosztach na kwotę 500 zł miesięcznie. Orzeczenie uprawomocniło się dnia(...)

W dacie orzekania w poprzedniej sprawie małoletnia M. N. (1) miała 4 lata i uczęszczała do przedszkola, ogólnie była zdrowym dzieckiem. Zamieszkiwała z matką. Bardzo rzadko widywała się z ojcem, otrzymywała od niego zabawki, słodycze.

Obecnie małoletnia ma 15 lat i chodzi do szkoły. Uczęszcza na dodatkowe lekcje języka angielskiego, gimnastykę artystyczną oraz język rosyjski. Rocznie za język angielski opłata wynosi 2100 zł, za język rosyjski 10 zł za godzinę, a za gimnastykę 50 zł miesięcznie. Na gimnastykę jeździ do szkoły w N. Wakacje i ferie zimowe spędza u babci. W zeszłym roku była na zielonej szkole, w tym roku także będzie organizowana wycieczka. Nie jeździ na wszystkie wycieczki, pieniądze na wyjazdy czasami pożycza ciotka – siostra matki. Ma założony aparat ortodontyczny z powodu wady zgryzu, leczenie będzie trwało jeszcze około 2 lat. Co miesiąc chodzi na wizyty kontrolne. Ma wadę wzroku i nosi okulary. Ma swój telefon. Pozostałe koszty jej utrzymania są standardowe. Nie ma kontaktu z ojcem od kilku lat. Dwa lata temu zadzwonił do niej po urodzinach. Nie dostaje od niego prezentów na święta, ani żadnych rzeczy. Chciałaby mieć kontakt z ojcem, ale nie chce się zawieść jak poprzednio i już nie zabiega o kontakty.

Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej wymagają około 2100-2200 zł miesięcznie (udział w czynszu 285 zł, telefon 35 zł, udział w opłacie za internet 30 zł, udział w opłacie za prąd 55zł, udział w racie kredytu 150 zł, koszt kursu języka angielskiego 176 zł, wyżywienie 500 zł, opłata za zajęcia gimnastyki artystycznej 50 zł, kieszonkowe 80 zł, wydatki szkolne, w tym wycieczki 100zł, wizyty lekarskie i leki 200 zł, odzież 150 zł, rozrywka i inne 100 zł, wypoczynek 200- 250 zł, okulary 20 zł).

E. G. w dacie orzekania w poprzedniej sprawie miała 32 lata, zamieszkiwała wraz z córką w P. w mieszkaniu jednopokojowym o powierzchni 36 m.kw. Pracowała w(...) w W. jako (...) i zarabiała 3000 zł netto miesięcznie. Spłacała pożyczkę w wysokości 600 zł miesięcznie. Szacowała koszty utrzymania córki na kwotę około 1000 zł miesięcznie. Na córkę wydawała 450 zł miesięcznie.

Obecnie E. G. ma 43 lat, zamieszkuje wraz z córką w P. w mieszkaniu o pow. 60 m.kw., które kupiła na kredyt około 10 lat temu. Kredyt został udzielony na 30 lat, do spłaty pozostało około 235 000 zł, rata wynosi 1127 zł miesięcznie. Pracuje w (...) i uzyskuje średniomiesięcznie dochód w kwocie 5500,53 zł. Poza córką nie ma innych osób na utrzymaniu. Nie posiada żadnych nieruchomości poza mieszkaniem. Nie ma samochodu. Jest w nieformalnym związku, ale nie zamieszkuje razem z partnerem i nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Partner zamieszkuje w B. wraz z córką i rodzicami, którzy wymagają opieki.

W dacie orzekania w poprzedniej sprawie alimentacyjnej M. N. (2) miał 35 lat, pracował w (...) i zarabiał 2500 zł netto, a dodatkowo wykonywał usługi (...) i z tego tytułu uzyskiwał dochód w kwocie około 1000 zł netto miesięcznie. Był właścicielem mieszkania w P..

Obecnie M. N. (2) ma 46 lat, zamieszkuje wraz z partnerką i dwójką dzieci w P. w mieszkaniu stanowiącym jego własność o powierzchni 50 m.kw., prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Partnerka pracuje, zarabia około 4000 zł miesięcznie. Spłaca kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w 2006 r. w łącznej kwocie 38 091,11 franków, gdzie rata wynosi 600 zł. Jest jedynym kredytobiorcą. Nie mam innych nieruchomości ani ruchomości.

Na każde z dzieci z obecnego związku potrzebuje po około 1000 zł miesięcznie. Dzieci są ogólnie zdrowe. M. N. (2) posiada zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej, które w październiku 2017 roku wynosiło około 32.000 zł oraz zadłużenie w ZUS w wysokości 32 000 zł, które powstało z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, po zakończeniu postępowania w sprawie o rozwód. Jest w trakcie negocjacji z ZUS w zakresie rozłożenia zadłużenia. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika na rzecz spółdzielni w zakresie zaległości czynszowych. Sam zrezygnował z poprzedniej pracy w(...), ponieważ myślał, że będzie lepiej jak będzie prowadził tylko działalność gospodarczą. W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej zajmował się pracami (...), np. (...) w W. przy (...). W związku z pracami (...)nie uzyskał wynagrodzenia. Jego dłużnikiem była firma, która w chwili obecnie już nie istnieje, wierzytelność powstała na łączną kwotę 90.000 zł. Na początku podejmował działania mające na celu odzyskanie należności, ale nie posiadał żadnych dokumentów, umowa nie została spisana i z tego też powodu nie występował do Sądu z powództwem o odzyskanie należności.

W ostatnim okresie przez miesiąc był w (...)i szukał tam pracy. Na początku 2017 roku był w (...), pracował bez umowy, nie zostało mu wypłacone całe wynagrodzenie. Od (...) r. do (...) r. pracował w (...)jako pracownik (...). Nie kontynuuje tej pracy, ponieważ praca była w różnych landach i wypłaty były coraz mniejsze, a duże koszty utrzymania. Obecnie szuka pracy na (...). Swoje możliwości na znalezienie pracy ocenia jako dobre, choć uważa, że obecnie poszukiwani są ludzie do 40 lat. Uważa, że może zarobić do 2000 zł. Pracując w (...)uzyskiwał dochód w kwocie od 1000 do 1400 euro miesięcznie. Wynagrodzenie uzależnione było od przepracowanych godzin. W trakcie pracy w (...)wynajmował mieszkanie, gdzie koszty te były potrącane od wynagrodzenia. W miesiącu sierpniu 2017 r. zarobił 1095,15 euro, w miesiącu wrześniu 2017 r. 1476,27 euro, a w październiku 2017 r. 1217,31 zł. Od tych kwot miał potrącane koszty użytkowania samochodu w kwocie około 100 euro miesięcznie. W (...)koszty swojego utrzymania i przejazdów ocenia na kwotę 2700 zł.

Obecnie nie pracuje tylko dorywczo. Uzyskuje z tych prac dochód w kwocie 2000-3000 zł miesięcznie. Zrezygnował z pracy w (...)także z uwagi na problemy z kręgosłupem. Wcześniej leczył się u kręglarzy, ale to już nie pomaga. M. N. (2) ma wykształcenie wyższe, ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku z (...), ma licencjata. Twierdzi, iż pożycza od siostry po 500 zł na alimenty. Nie ma kontaktu z córką od kilku lat. Nie posiada wiedzy co do sytuacji córki. Nigdy nie był w domu córki. Miał ustalone kontakty przez Sąd, ale ich nie realizował. Zna miejsce zamieszkania córki. Ostatni raz widział córkę jak był wyrabiany paszport, ale nie pamięta kiedy to było. Nie potrafi powiedzieć dlaczego nie widuje się z córką. Ma troje dzieci na utrzymaniu, w tym dwoje z obecnego związku urodzonych w (...) roku i w (...)roku W trakcie postępowania rozwodowego Sąd nie miał wiedzy o dziecku urodzonym w (...) roku. M. N. (2) nie wyjeżdża na wakacje z rodziną. Partnerka z dziećmi była na wakacjach. Dotychczas zasądzone alimenty płaci na bieżąco przez komornika, nie ma w tym zakresie zaległości.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie następujących dowodów: odpis zupełny aktu urodzenia k. 7, zaświadczenie k. 8, rachunek k. 9, zaświadczenie k. 10, zaświadczenie k. 11, zaświadczenie lekarskie k. 12, zaświadczenie k. 13, odpis wyroku k. 14-15, potwierdzenia wykonania przelewów k. 16-34, polecenie przelewu k. 56-57, umowa k. 58-60, potwierdzenia wypłat k. 61-63, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 64-66, nakaz zapłaty k. 67-68, wezwanie do zapłaty należności k. 69-70, wezwanie do stawiennictwa celem złożenia wyjaśnień k. 71-72, zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego k. 73-74, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności k. 75-76, zajęcie wierzytelności k. 77-78, zawiadomienie z ksiąg wieczystych k. 79-80, pismo spółdzielni mieszkaniowej k. 81, dowód wpłaty k. 82, pismo ZUS k. 83-84, pismo ZUS o zajęciu wierzytelności k. 85-96, tytuł wykonawczy wystawiony przez ZUS k. 97-159, zawiadomienie o cesji k. 160, potwierdzenie przelewu k. 161-165, zawiadomienie dłużnika o zajęciu rachunku bankowego k. 166-167, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego k. 168-169, wezwanie do zapłaty k. 170-171, wezwanie do zapłaty k. 172, pismo o nabyciu wierzytelności k. 173-174, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego k. 175-176, kopia odpisu skróconego aktu urodzenia k. 179-180, zestawienie spłat rat kredytowych k. 181-187, rozliczenie TV i Internetu k. 188-196, zeznania podatkowe k. 197-205, potwierdzenie przelewów k. 206-213, karta przychodów pracownika k. 214-215, kopia zaświadczenia k. 216-217, zeznania świadka B. L. k. 218v-219, protokół płyta CD k. 221, przesłuchanie E. G. k. 219, protokół płyta CD k. 221, przesłuchanie M. N. (2) k. 219-219v, protokół płyta CD k. 221.

Z akt sprawy IV C 1465/07: odpis zupełny aktu małżeństwa k. 5, odpis skrócony aktu urodzenia k. 6, zaświadczenie k. 10, przesłuchanie E. G. k. 15, przesłuchanie M. N. (2) k. 15, wyrok k. 15-17.

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów złożonych do akt, powołanych wyżej, zeznań świadka oraz przesłuchania stron. Prawdziwość dokumentów i fakt ich sporządzenia – w zakresie, w jakim stanowiły podstawę ustalenia stanu faktycznego sprawy – nie budziły wątpliwości, stąd zostały uznane przez sąd za wiarygodne. W zakresie dokumentów, które zostały złożone w kserokopiach Sąd miał na uwadze, że nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Dokumenty te nie były kwestionowane przez strony.

Zeznania występującego w sprawie świadka były wiarygodne w istotnym dla sprawy zakresie, współgrały z przesłuchaniem przedstawicielki ustawowej powódki.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowe odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i wykształceniu. Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w zakresie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do obniżenia bądź podwyższenia alimentów wówczas, gdy zmianie ulegną potrzeby uprawnionego albo zmienią się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej.

W rozpoznawanej sprawie wysokość alimentów na rzecz małoletniej po raz ostatni została ustalona wyrokiem Sąd Okręgowego w Warszawie z dnia (...) r. w sprawie IVC 1465/07 na kwotę 500 zł. Orzeczenie uprawomocniło się dnia (...)

Dla uwzględnienia powództw rozpoznawanych w sprawie decydujące stało się ustalenie, czy od tej ostatniej daty nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów należnych małoletniej od ojca M. N. (2), bądź też obniżenie tych alimentów. Pomiędzy datą uprawomocnienia się wyroku, a wniesieniem pozwu o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego w niniejszej sprawie minęło ponad 10 lat.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej należy wskazać, iż w okresie będącym przedmiotem zainteresowania w ocenie Sądu usprawiedliwione potrzeby M. N. (1) nie uległy zmniejszeniu. Potrzeby dziecka wraz z wiekiem rosną i obejmują nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka. Biorąc pod uwagę powyższe Sąd uznał, iż w przedmiotowym okresie nastąpiła istotna zmiana sytuacji małoletniej M. N. (1).

Usprawiedliwione potrzeby M. N. (1) uległy zwiększeniu, pojawił się nowe wydatki, które poprzednio nie były zasadne. W dacie orzekania w poprzedniej sprawie powódka uczęszczała do przedszkola, obecnie ma 15 lat i uczęszcza do szkoły, niewątpliwie zatem wzrosły wydatki edukacyjne. Pojawiły się wydatki związane z zajęciami dodatkowymi w postaci gimnastyki artystycznej oraz prywatnymi lekcjami z języka angielskiego i języka rosyjskiego.

Małoletnia z uwagi wadę zgryzu ma założony aparat, co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z odbywaniem comiesięcznych wizyt u ortodonty. Nosi także okulary.

Rodzice winni zapewnić dzieciom odpowiedni wypoczynek. Zdaniem Sądu usprawiedliwiony jest wyjazd w okresie ferii zimowych, jak i w wakacje letnie. Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zabiera dziecka w okresie wakacji i ferii zimowych, jak również nie utrzymuje żadnych kontaktów, należało przyjąć, iż zasadnym jest zapewnienie takiego wypoczynku przez matkę małoletniej. Wydatek na ten cel jest usprawiedliwiony w kwocie nie mniejszej niż wykazywany przez przedstawicielkę ustawową małoletniej w załączonym do akt sprawy zestawieniu.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej sporządziła zestawienie mające obrazować ponoszone przez nią koszty utrzymania córki. Pozwany kwestionował koszty utrzymania małoletniej co do zasady, wskazywał przy tym także na nieuzasadnioną zmianę mieszkania i wliczanie raty kredytu do tych kosztów.

Biorąc pod uwagę, iż przez usprawiedliwione potrzeby dziecka należy rozumieć nie tylko potrzeby elementarne polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także o stworzenie uprawnionemu warunków bytowania odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i statusowi rodziców należy przyjąć, że miesięczna kwota wydatków wskazana przez matkę małoletniej odpowiada niemalże w całości rzeczywistym kosztom jej utrzymania. W ocenie Sądu jedynie wydatek związany z ratą kredytu nie powinien wchodzić w całości w skład usprawiedliwionych potrzeb małoletniej, albowiem kredyt został zaciągnięty przez matkę dziecka i jest on sposobem refinansowania nabycia majątku. Część jednak kosztów raty kredytu winna być wliczona w koszty utrzymania małoletniej, gdyż wpływa to na poprawę jej standardu zamieszkiwania, z uwagi na to, iż obecne mieszkanie jest znacznie większe od poprzedniego. Z tych względów Sąd uwzględnił kwotę 100-150 zł jako koszt utrzymania. Zatem usprawiedliwione potrzeby małoletniej są nieznacznie niższe niż przedstawiła to matka małoletniej i winny one oscylować w granicach kwoty 2100-2200 zł miesięcznie. Określając usprawiedliwione koszty utrzymania M. N. (1) Sąd kierował się zasadami doświadczenia życiowego i wiedza ogólną, które pozwalają na określenie kosztów codziennego utrzymania i zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

W zakresie przesłanek wpływających na wysokość obowiązku alimentacyjnego należy podkreślić, iż wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które stanowią górną granicę tego obowiązku. Decydująca zatem dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego M. N. (2) w niniejszej sprawie stała się ocena jego możliwości zarobkowych i majątkowych. W tym miejscu należy stwierdzić, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

W sprawie zostało ustalone, iż M. N. (2) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie miał na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci, w tym małoletnią M. N. (1). Faktem jest, iż w trakcie postępowania w sprawie o rozwód nie została przekazana informacja o drugim dziecku, jednakże Sąd przyjmuje, że na datę orzekania M. N. (2) miał na utrzymaniu dwie osoby, a w chwili obecnej trójkę małoletnich dzieci. Należy podkreślić, że narodziny kolejnego dziecka, jako osoby również uprawnionej do utrzymania przez M. N. (2) nie powodują automatycznie obniżenia alimentów w stosunku do dziecka z poprzedniego związku, co do którego obowiązek alimentacyjny został już ustalony. Musiałyby zachodzić jeszcze inne okoliczności, które wskazywałyby na to, że zobowiązany nie ma możliwości ponoszenia tego obowiązku alimentacyjnego na dotychczasowym poziomie.

W ocenie Sądu obowiązek alimentacyjny w kwocie 700 zł w chwili obecnej jest możliwy do ponoszenia przez M. N. (2) na rzecz małoletniej M. N. (1). M. N. (2) wskazał, iż na utrzymanie jego dzieci z aktualnego związku potrzebna jest kwota po 1000 zł na dziecko. Należy zaznaczyć, iż dzieci z obecnego związku posiadają również matkę, która winna partycypować w kosztach ich utrzymania. W takiej sytuacji obciążenia M. N. (2) w stosunku do wszystkich dzieci winny być na zbliżonym kwotowo poziomie. Łączna kwota 2100 zł jest możliwa do ponoszenia przez niego w skali miesiąca.

Należy zaznaczyć, iż obecnie M. N. (2) wykonując prace (...), jak sam wskazał, uzyskuje dochód w kwocie 2000-3000 zł miesięcznie. Mając na utrzymaniu małoletnie dzieci, M. N. (2) musi czynić starania, aby uzyskiwać wynagrodzenie przynajmniej na poziomie takim, jaki pozostawał mu z pracy w (...)po odjęciu jego kosztów. Nie można zgodzić się w twierdzeniami M. N. (2), iż praca w (...)była dla niego nieopłacalna.

Na wysokość obowiązku alimentacyjnego miały wpływ także obciążenia M. N. (2) w postaci kredytu, zadłużenia w spółdzielni mieszkaniowej oraz w ZUS. Sąd uwzględnił wszystkie obciążenia, jednakże to nie mogło prowadzić do obniżenia jego obowiązku alimentacyjnego. Bezspornie w chwili obecnej M. N. (2) musi tak dysponować własnymi dochodami, aby prawidłowo wywiązywać się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej córki z pierwszego związku. Należy zaznaczyć, iż M. N. (2) spłaca jedynie kredyt, natomiast z uwagi na zadłużenie w spółdzielni mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, a ZUS wystawił tytuły wykonawcze. Zatem zobowiązania nie są spłacane. Zobowiązania związane z mieszkaniem dotyczą wszystkich domowników, a w związku z tym partnerka M. N. (2) winna w nich uczestniczyć.

W ocenie Sądy w sprawie nie ma wątpliwości co do tego, iż M. N. (2) nie znajduje się w takiej sytuacji, która nakazywałaby przyjęcie, iż jego możliwości zarobkowe zostały znacznie ograniczone. Wskazać należy, iż M. N. (2) nie ma żadnych ograniczeń na rynku pracy. Ma wyższe wykształcenie, wcześniej pracował jako (...), prowadził działalność gospodarczą i zajmował się pracami (...). Może więc poszukiwać pracy w wielu zawodach w Polsce i w innych państwach.

Należy podkreślić, iż oboje rodzice są tak samo zobowiązani do czynienia wszelkich starań, aby odpowiednio wychować i utrzymać dziecko. Jeśli zatem M. N. (2) posiada trójkę dzieci musi podjąć należyte starania, by uzyskać taką pracę, aby zapewnić byt wszystkim dzieciom. Winien on racjonalnie podejmować swoje decyzje zawodowe. Za racjonalne zachowanie nie można przyjąć wykonywania prac jako (...)bez zawierania odpowiednio przygotowanych umów. Pracując bez umowy ryzykował nie tylko w zakresie własnej sytuacji, ale narażał na brak środków na utrzymanie dla swoich dzieci.

W okresie będącym przedmiotem zainteresowania zmianie uległa sytuacja finansowa matki małoletniej. Dochody uzyskiwane ze stosunku pracy uległy zwiększeniu o około 2500 zł miesięcznie. Spłaca ona kredyt, jednakże musi tak dysponować dochodami, aby partycypować w sposób prawidłowy w kosztach utrzymania córki.

Reasumując, M. N. (2) powinien w większym stopniu niż dotychczas partycypować w kosztach utrzymania małoletniej córki. Tym bardziej, że E. G. swój obowiązek alimentacyjny spełnia także poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Sąd wziął pod uwagę fakt, iż M. N. (2) od wielu lat nie ma z córką żadnego kontaktu, nie interesuje się nią, nie pomaga w żadne sposób, a zasądzone alimenty na jej rzecz uiszczane są za pośrednictwem komornika. Nie umknęło uwadze Sądu, iż M. N. (2) przed zamknięciem rozprawy wyraził wolę zawarcia ugody poprzez pozostawienie alimentów na dotychczasowym poziomie alimentów.

Kierując się wszystkimi wyżej podniesionymi motywami Sąd uznał, iż w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione przesłanki do podwyższenia wysokości obowiązku alimentacyjnego ciążącego na M. N. (2) wobec małoletniej córki M. N. (1). Jako taką Sąd przyjął kwotę 700 zł miesięcznie, bowiem w ocenie Sądu stanowi ona górną granicę możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, pozwala też, uwzględniając dodatkowo obowiązek alimentacyjny E. G. na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki. Za datę początkową Sąd przyjął dzień 4 grudnia 2017 r. zgodnie z żądaniem przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, tj. dzień wniesienia powództwa.

Z wszystkich wyżej podniesionych względów, Sąd doszedł do przekonania, iż powództwo o podwyższenie alimentów zasługuje na uwzględnienie w części i dlatego też na podstawie art. 138 kro orzekł jak w punkcie I i II sentencji, oddalając powództwo główne o podwyższenie alimentów w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Ustalenie, iż w rozpatrywanej sprawie zachodzą przesłanki do podwyższenia alimentów skutkowało oddaleniem powództwa wzajemnego w całości o obniżenie alimentów i dlatego też na podstawie art. 138 kro Sąd orzekł jak w punkcie IV sentencji. M. N. (2) nie wykazał, iż jego możliwości majątkowe i zarobkowe uległy obniżeniu, tak by powództwo o obniżenie alimentów zasługiwało na uwzględnienie. W dalszym ciągu ma on możliwości podjęcia pracy, także w innej branży niż budowlana, przynoszącej stały i regularny dochód, pozwalający na pokrywanie kosztów utrzymania córki.

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz art. 102 kpc uznając, iż sytuacja pozwanego nie pozwala na obciążenie go kosztami sądowymi w niniejszej sprawie.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc, albowiem żadna ze stron w przeważającej części nie wygrała tego postępowania, a ponadto strony nie ponosiły żadnych kosztów, za wyjątkiem opłaty od powództwa wzajemnego w wysokości 90 zł, a to powództwo zostało w całości oddalone.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Barszcz
Data wytworzenia informacji: