Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1344/10 - wyrok Sąd Okręgowy w Radomiu z 2013-10-29

Sygn. akt I C 1344/10

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2013r.

Sąd Okręgowy w Radomiu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Michał Gałek

Protokolant prot.sąd. J. P.

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013r. w Radomiu

sprawy z powództwa K. G.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A.
w W.

o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i ustalenie

1.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. tytułem odszkodowania kwotę 6.512,15 zł, ( sześć tysięcy pięćset dwanaście zł
i 15 gr) z ustawowymi odsetkami od dnia 17 listopada 2010r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. rentę z tytułu zwiększonych potrzeb na przyszłość w wysokości 247,00 (dwieście czterdzieści siedem ) zł, płatną do 15-go dnia każdego miesiąca za okres od września 2010r. do marca 2011r. z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w terminie płatności od dnia 17 listopada 2010r. do dnia zapłaty, a od kwietnia 2011r. rentę w wysokości 920,00 zł (dziewięćset dwadzieścia zł.) płatną do 15-go dnia każdego miesiąca za okres od kwietnia 2011r. z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w terminie płatności ponad kwotę 247,00 zł od dnia 29 lipca 2011r. do dnia zapłaty, ;

3.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. kwotę 355.000,00 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł, tytułem zadośćuczynienia
z ustawowymi odsetkami od kwot: - 160.000,00 zł. (sto sześćdziesiąt tysięcy zł. ) od dnia 23 września 2010 r do dnia zapłaty,

- od kwoty 195.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł ) od dnia 17 listopada 2010r. do dnia zapłaty;

4.  ustala, że Towarzystwa (...) S.A. w W. ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia z dnia 24 września 2009r. jakie mogą ujawnić się w przyszłości u K. G.;

5.  oddala powództwo w pozostałej części;

6.  zasądza od Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz K. G. tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 7.217,00 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście zł. )

7.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego
w Radomiu od Towarzystwa (...) S.A. w W. tytułem zwrotu wydatków kwotę 1.455,00 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć zł) oraz kwotę 18.464,00zł (osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł.) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Zi�bicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Michał Gałek
Data wytworzenia informacji: