Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 49/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-03-16

Sygnatura akt VIIK 49/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w B. w składzie:

Przewodniczący SSR Małgorzata Makarska

Protokolant st.sekr.sądowy Elżbieta Micewicz

w obecności Prokuratora Ewy Ladwiniec

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2016 roku

sprawy P. P. s. K. i D. z domu S. ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że I. w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.00 w m. B., Al. (...) przechowywał w samochodzie osobowym marki O. (...) o nr rej. (...) wyroby tytoniowe w postaci: 10 paczek papierosów marki N. (...) bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 8,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 162,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 7 kks,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. art. 7 § 1 kks

II. w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.10 w m. B., Al. (...) przechowywał w pomieszczeniu gospodarczym wyroby tytoniowe w postaci: 10 paczek papierosów marki N. (...)oraz 4 paczek papierosów marki Q. bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 12,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 227,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 7 kks,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. art. 7 § 1 kks

III. w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.30 w m. B., ul. (...) przechowywał w mieszkaniu wyroby tytoniowe w postaci: 240 paczek papierosów marki M. oraz 430 paczek papierosów marki Q. bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 558,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 10887,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 6 kks,

tj. o przestepstwo skarbowe z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 3 kks w zw. art. 7 § 1 kks

P. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt I i II wykroczeń skarbowych wyczerpujących dyspozycję art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i za to na podstawie 91 § 4 kks w zb. z art. 7 § 2 kks, przy zastosowaniu art. 50 § 1 kks, wymierza mu łączną karę grzywny w kwocie 400 (czterysta) zł; ponadto uznaje oskarżonego za winnego przestępstwa skarbowego z pkt III wyczerpującego ustawowe znamiona art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i za to na podstawie 65 § 3 kks w zw. z art. 7 § 2 kks wymierza mu karę grzywny określając liczbę stawek dziennych na 68 (sześćdziesiąt osiem) ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) zł; na podstawie art. 29 pkt 4 kks w zw. z art. 30 § 2 i 6 kks orzeka przepadek 670 paczek papierosów różnych marek, wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/22/15 pod poz. 4 i 5, zaś na podstawie art.49 § 1 i 3 kks w zw. z art. 29 pkt 4 kks orzeka przepadek 24 paczek papierosów różnych marek, wymienionych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/22/15 pod poz. 1,2,3; na podstawie art. 20 § 2 kks w zw. z art. 63 § 1 kks na poczet orzeczonej za czyn z pkt III kary grzywny zalicza oskarżonemu zatrzymanie go w dniu 30 października 2015r.; zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, obciążając nimi Skarb Państwa.

VII K 49/16

UZASADNIENIE

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 października 2016r. P. P. pracował na targowisku miejskim w B., gdzie przyjechał swoim samochodem marki O. (...) o nr rej. (...). W tym czasie funkcjonariusz Straży Granicznej R. W. wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celnego T. B. oraz J. A. prowadzili czynności związane z ujawnianiem wyrobów tytoniowych nielegalnie sprowadzanych zza wschodniej granicy.

Ok. godz. 13.00 w czasie przeszukania pojazdu P. P. funkcjonariusze znaleźli 10 paczek papierosów marki N. (...) bez znaków skarbowych akcyzy. Następnie rozpoczęli czynności przeszukania pomieszczenia gospodarczego, w którym pracował P. P.. Znaleźli w nim pozostawione przez w/w papierosy bez znaków akcyzy w ilości 14 paczek – 10 marki N. (...) i 4 marki Q..

(częściowo wyjaśnienia oskarżonego k. 23, 66v-67, zeznania świadków: R. W. k. 37v – zbiór C, J. A. k. 40v – zbiór C, T. B. k.43v – zbiór C, K. L. k. 46 zbioru C, protokół przeszukania k. 2-4, 5-7)

Następnie funkcjonariusze udali się na przeszukanie mieszkania P. P. w B. przy ul. (...). Tam w torbie schowanej za fotelem ujawnili przechowywane przez w/w i stanowiące jego własność wyroby tytoniowe bez znaków skarbowych akcyzy w postaci. 240 paczek papierosów marki M. i 430 paczek papierosów marki Q..

(wyjaśnienia oskarżonego k. 23, 66v-67, R. W. k. 37v – zbiór C, J. A. k. 40v – zbiór C, T. B. k. 43v – zbiór C, K. L. k. 46 zbioru C, protokół przeszukania k. 8-10)

Wszystkie zatrzymane w toku w/w czynności papierosy nie posiadały znaków skarbowych akcyzy, natomiast na opakowaniach widniała akcyza białoruska i napisy w języku białoruskim.

W wyniku przechowywania w pojeździe 10 paczek papierosów marki N. (...) doszło do narażenia budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 8,00 zł oraz należnego podatku akcyzowego w kwocie 162,00 zł.

W wyniku przechowywania w pomieszczeniu gospodarczym 14 paczek papierosów marki N. (...) doszło do narażenia budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 12,00 zł oraz należnego podatku akcyzowego w kwocie 227,00 zł.

W wyniku przechowywania w mieszkaniu 670 paczek papierosów marki N. (...) i M. doszło do narażenia budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnej w wysokości 969,00 zł oraz należnego podatku akcyzowego w kwocie 10887,00 zł.

(protokół oględzin papierosów k.28-28v, kalkulator wyliczania należności k.15,16,17)

P. P. zamieszkuje w B.. Ukończył wyższe studia z zakresu zarządzania zdrową żywnością. Pracuje w ZGL-u w B. jako sprzedawca biletów. Jest rozwiedziony. Na utrzymaniu nie ma nikogo. Nie był wcześniej karany.

(dane o karalności k.29, dane o osobie k.49).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wskazane dowody.

Oskarżony P. P. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów polegających na przechowywaniu wyrobów akcyzowych w samochodzie oraz w mieszkaniu. Natomiast nie przyznał się do przechowywania tych wyrobów w pomieszczeniu gospodarczym (k. 29, 66v-67). Wyjaśnił, że przedmiotowe papierosy były w budce przy wjeździe na targowisko. Tego dnia wraz z nim pracowało jeszcze 2 osoby. Łącznie pracuje w tym miejscu 5 osób. Przychodząc do pracy nie sprawdzał, co znajduje się w szufladach. Jednocześnie złożył niosek w dobrowolne poddanie się karze.

Sąd zważył, co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonego P. P., w których przyznał się do stawianego mu zarzutu przechowywania papierosów bez polskich znaków akcyzy, pochodzących z przemytu, zasługują na wiarę. Nie ma podstaw, by kwestionować szczerość i logikę tego twierdzenia, bowiem nie pojawiły się w sprawie żadne dowody przeciwne. Fakt popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego jest oczywisty i znajduje potwierdzenie również w dokumentach w postaci protokołu przeszukania pojazdu i mieszkania oraz w protokole oględzin wyrobów tytoniowych.

Nie zasługują w ocenie sądu na uznanie te twierdzenia oskarżonego P. P., w których podnosi, że w dniu 30 października 2015r. w pomieszczeniu gospodarczym nie przechowywał 14 paczek papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Zasady logiki przeczą bowiem temu stanowisku. Z faktu przechowywania papierosów bez akcyzy w miejscu zamieszkania w większej ilości, zaś w pojeździe w mniejszej ilości wywodzić można, że oskarżony przywiózł pewną ilość tych wyrobów na targowisko, aby je sprzedać. Część papierosów pozostawił w budce, w miejscy gdzie pracuje po to, aby mieć do nich łatwiejszy dostęp. Papierosy w szufladzie były marki Q. – 4 paczki i N. (...) – 10 paczek, a papierosy tej ostatniej marki zostały znalezione również w pojeździe i miejscu zamieszkania oskarżonego. Taka postawa oskarżonego wynika jedynie z chęci poniesienia łagodniejszej odpowiedzialności. Oskarżony w oparciu o obowiązujące przepisy skorzystał z instytucji dobrowolnego poddania się karze, a jego stanowisko nie budziło zastrzeżeń sądu i oskarżyciela.

Sąd uznał również za wiarygodne zeznania świadków R. W. (k. 37v – zbiór C), J. A. (k. 40v – zbiór C), T. B. (k. 43v – zbiór C), K. L. (k. 46 zbioru C) którzy w swych zeznaniach przedstawili wyniki przeszukania pojazdu marki O. (...) o nr rej. (...) nieleżącego do oskarżonego, pomieszczenia gospodarczego oraz mieszkania oskarżonego. Świadkowie wskazali jaki towar i w jakich miejscach został ujawniony.

Zeznania w/w świadków nie były w toku postępowania kwestionowane. Są logiczne i korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego, tworząc tym samym pełny obraz przedmiotowych zdarzeń, a nadto znajdują odzwierciedlenie w pozostałym zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Za wiarygodnością zeznań świadków przemawia również fakt, iż nie są oni zainteresowani określonym rozstrzygnięciem sprawy. Tym samym nie mają interesu w tym, by okoliczności zdarzenia podawać w sposób niezgodny z prawdą i niekorzystny dla oskarżonego. Wszyscy świadkowie są osobami obcymi dla oskarżonego, zaś analiza akt sprawy nie wskazuje na to, by pozostawali z oskarżonym w konflikcie. Dlatego też z uwagi na brak podstaw, by je zakwestionować, twierdzenia świadków należało obdarzyć wiarą w całej rozciągłości

Zatrzymane w dniu 30 października 2015r. wyroby tytoniowe w postaci łącznie 694 paczek papierosów: 450 marki N. (...), 240 marki M. oraz 4 marki Q., zostały następnie poddane oględzinom. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, iż papierosy nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy (protokół oględzin rzeczy - k. 28-28v).

Przeprowadzone czynności oględzin zostały dokonane przez osoby posiadające wymaganą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, dlatego też nie było żadnych podstaw by kwestionować ich rzetelność.

Nie budzą także wątpliwości sądu i nie były kwestionowane przez strony dokumenty w postaci protokołu przeszukania (k.2-4, 5-7, 8-10), danych o karalności (k. 29), danych o osobie (k.49). Dokumenty te sporządzone zostały przez podmioty specjalne w zakresie ich właściwości, a nadto stwierdzają okoliczności, którym oskarżony nie zaprzeczał. Pozwoliły one więc sądowi na ustalenia faktyczne odnośnie przebiegu zdarzenia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Ustalając wysokość podatku akcyzowego uszczuplenie, którego narażony został Skarb Państwa oraz wartość celną zatrzymanych papierosów, Sąd oparł się na wyliczeniach Urzędu Celnego (kalkulacja wyliczenia należności - k. 15, 16, 17) uznając, że jest ono prawidłowe.

Konkludując należy stwierdzić, iż wszystkie zgromadzone w sprawie dowody ocenianie łącznie pozwalają na przypisanie P. P. obu wykroczeń i przestępstwa skarbowego, opisanych w zarzutach aktu oskarżenia.

Mając na uwadze ustalony stan faktyczny Sąd Rejonowy uznał P. P. za winnego tego, że w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.00 w m. B., Al. (...) przechowywał w samochodzie osobowym marki O. (...) o nr rej. (...) wyroby tytoniowe w postaci: 10 paczek papierosów marki N. (...) bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 8,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 162,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 7 kks, tj. o wykroczenia skarbowego z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. art. 7 § 1 kks. Ponadto tego, że w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.10 w m. B., Al. (...) przechowywał w pomieszczeniu gospodarczym wyroby tytoniowe w postaci: 10 paczek papierosów marki N. (...) oraz 4 paczek papierosów marki Q. bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 12,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 227,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 7 kks, tj. o wykroczenia skarbowego z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. art. 7 § 1 kks Jednocześnie sąd go uznał za winnego tego, że w dniu 30.10.2014r. około godz. 13.30 w m. B., ul. (...) przechowywał w mieszkaniu wyroby tytoniowe w postaci: 240 paczek papierosów marki M. oraz 430 paczek papierosów marki Q. bez polskich znaków akcyzy po 20 sztuk papierosów w każdej paczce importowane bez zgłoszenia celnego z narażeniem budżetu Unii Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie 558,00 zł, od których kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego wynosi 10887,00 zł, stanowiący przedmiot czynu zabronionego z art. 86 § 4 kks w zb. z art. 63 § 6 kks, tj. o przestępstwa skarbowego z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 3 kks w zw. art. 7 § 1 kks

Czyn z art. 91 § 4 kks polega na nabyciu, przechowywaniu, przewożeniu, przesyłaniu lub przenoszeniu towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 86-90 kks lub pomocy w jego zbyciu albo przyjmowaniu towaru lub pomocy w jego ukryciu, jeżeli kwota należności celnej nie przekracza ustawowego progu rozumianego w oparciu o treść art. 53 § 6 kks w zw. z § 3 kks. Zatem istotą tego wykroczenia karno-skarbowego jest paserstwo celne, w tym wypadku odnoszące się do przewożenia i zbycia towarów importowanych bez zgłoszenia celnego tj. z niedopełnieniem obowiązku przedstawienia towaru organowi celnemu i wprowadzeniem go nielegalnie na obszar celny Unii Europejskiej bez uiszczenia należności celnych (art. 86 kks). Natomiast art. 65 § 4 i 3 kks penalizuje paserstwo akcyzowe tj. nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63 kks, art. 64 kks lub art. 73 kks lub pomaganiu w ich zbyciu albo przyjmowaniu tych wyrobów lub pomocy w ich ukryciu. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości sprawca popełnia przestępstwo skarbowe. Jeżeli zaś nie przekracza ustawowego progu – wykroczenie skarbowe. Natomiast art. 63 kks odnosi się do sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.

Oskarżony P. P. przechowywał w samochodzie osobowym marki O. (...), w pomieszczeniu gospodarczym przy Al. (...) oraz w mieszkaniu przy ul. (...) białoruskie papierosy. Prawdopodobnie stanowiły one przedmiot dalszej sprzedaży.

Wyroby tytoniowe w postaci łącznie 694 paczek papierosów: 450 – marki N. (...), 240 marki M. oraz 4 marki Q. nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Dowodzi tego protokół oględzin (k.28-28v). W toku oględzin ustalono, że paczki papierosów były oryginalnie zamknięte. Wszystkie marki posiadały białoruskie znaki skarbowe akcyzy i napisy w języku białoruskim.

Obowiązek oznaczania wyrobów tytoniowych znakami skarbowymi akcyzy wynika z art. 114 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009, Nr 7, poz. 10 z późn. zm) (zał. Nr 3 do ustawy pod poz. 10 wymienia papierosy). Wyroby akcyzowe nie mogą wystąpić w obrocie bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy lub z uszkodzonymi znakami. Znaki akcyzy przy papierosach winny mieć postać banderol.

Kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego od zatrzymanych w mieszkaniu wyrobów tytoniowych jest małej wartości i wynosi 10887 zł, co pozwala na przypisanie oskarżonemu paserstwa akcyzowego w typie uprzywilejowanym. Wartość ta wskazana została w art. 53 § 14 kks stanowiącym, że małą wartością jest ta, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z § 4 art. 53 kks minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Stosownie do § 1 rozporządzenia Rady Ministrów od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone w wysokości 1.750 złotych. Jako, że kwota narażonej na uszczuplenie należności przekracza ustawowy próg, który odnosi się zgodnie z art. 53 § 3 w zw. z § 6 kks tj. do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu, sprawca wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa paserstwa z art. 65 § 3 kks. Natomiast kwoty podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie w przypadku wyrobów tytoniowych przechowywanych w pojeździe oraz w pomieszczeniu gospodarczym nie przekraczają ustawowego progu i wynoszą 162 zł i 227 zł, stąd popełnił on wykroczenia skarbowe określone w art. 65 § 4 kks. Również wartość narażonych na uszczuplenie należności celnych we wszystkich czynach nie przekracza wskazanego wyżej ustawowego progu, gdyż wynosi kolejno 8 zł, 12 zł oraz 558 zł, zachowanie oskarżonego w tej części należy zakwalifikować z art. 91 § 4 kks. Zatem P. P. swoim zachowaniem wyczerpał ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego z art. 65 § 3 kks w zb. z art. 91 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks oraz dwóch wykroczeń skarbowych z art. 91 § 4 kks w zb. z art. 65 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks.

Ilość wyrobów wskazuje na przeznaczenie do działalności gospodarczej. Oskarżony przechowywał łącznie 694 paczki papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Ze względu na niską cenę za wschodnią granicą wyroby tytoniowe stanowią w Polsce atrakcyjny towar, będący nagminnie przywożony w celach handlowych, a także są przekazywane na zachód Europy, gdzie cena towaru jest wyższa niż w Polsce.

Oskarżony P. P. popełnił przestępstwo umyślnie w zamiarze bezpośrednim. Oskarżony przechowywał papierosy w stronę zachodniej granicy Polski, a wyroby te zostały wcześniej przywiezione z Białorusi bez zgłoszenia celnego i nie były oznaczone znakami skarbowymi akcyzy. Powszechnie wiadomym jest, że na papierosy zza wschodniej jest duży popyt z uwagi na znacznie niższą cenę. Świadomość, co do pochodzenia wyrobów akcyzowych z przestępstwa sprawcy czynu z art. 63-64 kks, należy oceniać na podstawie okoliczności znanych sprawcy paserstwa sprzed popełnienia czynu lub w czasie jego dokonywania. Niepotrzebne jest ustalanie związku między sprawcą paserstwa, a sprawcą czynu zabronionego z art.63-64 kks, za pomocą którego wyrób akcyzowy został uzyskany. T. S., K. S., Przestępstwa i wykroczenia skarbowe, T. 2000, s.87.

W przedmiotowej sprawie spełnione są również warunki warunkujące przypisanie oskarżonemu winy , a nie zachodzą żadne okoliczności ją wyłączające. Zważyć należy bowiem, że oskarżony jest człowiekiem zdrowym i poczytalnym i miał możliwość zachowania się zgodnego z prawem.

Przy wymiarze wobec oskarżonego P. P. Sąd kierował się dyrektywami sądowego wymiary kary określonymi w art. 12 § 1 i 2 kks. Sąd wziął pod uwagę stopień społecznej szkodliwości czynu, z czym niewątpliwie wiąże się wysokość uszczupleń i sposób ich dokonania. Sąd uwzględnił również okoliczności dotyczące osoby sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, jak również jego dotychczasową niekaralność za przestępstwa skarbowe.

Sąd przychylił się do wniosku oskarżonego P. P. i orzekł wobec niego łączną grzywnę za oba wykroczenia skarbowe w wysokości 400 zł oraz za przestępstwo skarbowe grzywnę w wysokości 68 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł. Przy określeniu ilości stawek dziennych oraz wysokości grzywny za wykroczenia sąd miał przeze wszystkim na uwadze zagrożenie finansowego interesu Skarbu Państwa. P. P. swoim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności celnych w kwocie 8 zł, 12 zł, 558 zł oraz podatku akcyzowego w kwocie 162 zł, 227 zł oraz 10887 zł. Przedmiotowe wyroby tytoniowe bez wątpienia miały zostać wprowadzone do nielegalnego obrotu. Poza tym w ocenie Sądu orzeczona kara w swojej dolegliwości nie przekracza stopnia winy, a będzie uwzględniała stopień szkodliwości społecznej czynu. Ponadto uwzględni cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie kara ma osiągnąć wobec sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem Sądu orzeczona grzywna będzie stanowiła dla oskarżonego realną i odczuwalną dolegliwość. Określając wysokość jednej stawki dziennej na 100 zł Sąd wziął pod uwagę, że oskarżony jest osobą utrzymującą się z pracy w ZGL-u jako sprzedawca biletów o niskim uposażeniu – zaledwie 1700 zł. Z majątku posiada jedynie mieszkanie o powierzchni 36 m oraz samochód z 2005r. Wprawdzie przedstawiona sytuacja nie jest łatwa, lecz nie można tracić z pola widzenia faktu, że oskarżony może dodatkowo zarobkować, chociażby podejmując prace dorywcze. Należy zauważyć, że w sprawach dotyczących uszczupleń należności celnych i akcyzowych kwalifikowanych z kodeksu karnego skarbowego, o stopniu społecznej szkodliwości decyduje w istocie strona przedmiotowa, a więc wysokość uszczupleń i sposób ich dokonania. Natomiast okoliczności dotyczące osoby sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, przy orzekaniu kar majątkowych, odgrywają rolę drugorzędną. Bowiem polskie prawo karne skarbowe jest dziedziną prawa, której zadaniem jest prawnokarna ochrona finansów publicznych tj. źródeł dochodu budżetu państwa oraz określonego porządku obrotu gospodarczego. Stąd też cechą tego prawa jest dążenie do uiszczenia należności publicznoprawnych. Założenia i cele kodeksu karnego skarbowego odbiegają od przewidzianych w kodeksie karnym. Celem karania sprawców czynów z kks jest przede wszystkim zagwarantowanie należytego zabezpieczenia finansowego interesu Skarbu Państwa. Zdaniem Sądu taki interes w przedmiotowej sprawie zostanie zabezpieczony w wyniku orzeczenia kary grzywny w rozmiarze 68 stawek dziennych.

Dla zwiększenia surowości orzeczonej kary, a także celem wyeliminowania z rynku wyrobów tytoniowych nie oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy, Sąd orzekł przepadek wyrobów tytoniowych tj. 694 paczek papierosów różnych marek. Celem karania sprawców czynu z kodeksu karnego skarbowego jest przede wszystkim zagwarantowanie należytego zabezpieczenia finansowego interesu Skarbu Państwa. Zdaniem Sądu taki interes w przedmiotowej sprawie zostanie zabezpieczony również w wyniku orzeczenia przepadku wyrobów bezakcyzowych.

Tak więc orzeczona wobec oskarżonego grzywna oraz utrata przechowywanego towaru będzie stanowiła dla P. P. wystarczającą dolegliwość ekonomiczną uświadamiającą niedopuszczalność zachowania sprzecznego z prawem a jednocześnie w wystarczającym stopni zabezpieczy finansowe interesy Skarbu Państwa.

Jednocześnie sąd zaliczył oskarżonemu zatrzymanie w dniu 30 października 2015r. na poczet orzeczonej kary grzywny.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów sądowych wydane zostało na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. oraz art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm.). Sąd zwolnił oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty oraz od konieczności zwrotu wydatków uznając, iż byłoby to dla niego zbyt uciążliwe z uwagi na przedstawiona wyżej sytuację finansową.

Z tych względów na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Wasiluk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Makarska
Data wytworzenia informacji: