Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 2038/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-03-13

Sygn. akt III Ca 2038/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Grażyna Młynarska - Wróblewska

Protokolant: sekr. sąd. Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we W.

przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

sygn. akt III C 808/17

I. zmienia zaskarżony wyrok:

1. w punkcie 2., w ten sposób, że punktowi 2. nadaje następujące brzmienie: „zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w W. na rzecz Kancelarii (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we W. kwotę 1.593,77 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy i 77/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałej części”;

2. w punkcie 3., w ten sposób, że kwotę 1.322,84 (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dwa i 84/100) złotych obniża do kwoty 54,32 (pięćdziesiąt cztery i 32/100) złotych;

II. oddala apelację w pozostałym zakresie;

III. zasądza od Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z siedzibą w W. na rzecz Kancelarii (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę we W. kwotę 260 (dwieście sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sabina Szwed
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Jachowicz,  Zofia Szcześniewicz ,  Grażyna Młynarska-Wróblewska
Data wytworzenia informacji: