Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 558/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-09-06

Sygn. akt II Cz 558/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 6 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Wojciech Vogt – spr.

Sędziowie: S.S.O. Marian Raszewski

S.S.O. Janusz Roszewski

po rozpoznaniu w dniu 6 września 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W.

przeciwko M. D.

o zapłatę

w przedmiocie zażalenia M. D.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I Nc 5284/15

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Marian Raszewski SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski

Sygn. akt II Cz 558/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu odrzucił, jako spóźniony sprzeciw pozwanego M. D. od nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu upominawczym w dniu 18 listopada 2015 r.

W uzasadnieniu wskazano, że odpis nakazu zapłaty został pozwanemu doręczony
w dniu 9 grudnia 2015 r. a sprzeciw pozwany złożył w dniu 13 maja 2016 r. Z tej przyczyny pozwany przekroczył termin wynikający z brzmienia art. 502 § 1 k.p.c.

Zażalenie na powyższe orzeczenie wniósł pozwany zaskarżając je w całości
i domagając się oddalenia roszczenia powoda z uwagi na jego przedawnienie.

Sąd Okręgowy, zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Wskazania wymaga, iż analiza wniesionego przez pozwanego zażalenia prowadzi
do wniosku, iż zaskarżając postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w istocie nie podniósł on żadnych zarzutów wobec tego orzeczenia. W tym w szczególności
nie zakwestionował okoliczności, która legła u podstaw wydania przedmiotowego orzeczenia, tj. faktu przekroczenia ustawowego terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Podkreślić trzeba, iż na obecnym etapie postępowania Sąd nie posiada możliwości ani uprawnienia badania zasadności podniesionego w zażaleniu zarzutu przedawnienia dochodzonego przez powoda roszczenia. W obliczu wniesienia przez pozwanego sprzeciwu koniecznym było zbadanie spełnienia jego wymogów formalnych. Tego rodzaju analiza doprowadziła Sąd Rejonowy do słusznego wniosku, iż przedmiotowy sprzeciw złożony został po upływie ustawowego terminu przewidzianego w art. 502 § 1 k.p.c. Z elektronicznego potwierdzenia odbioru wynika bowiem jednoznacznie, iż odpis nakazu zapłaty został pozwanemu doręczony w dniu 9 grudnia 2015 r. (k. 23). Sam pozwany nie kwestionuje
z resztą tej okoliczności. Skoro zatem sprzeciw wniesiony został dopiero 13 maja 2016 r.
nie budzi żadnych wątpliwości, że ta czynność procesowa dokonana została z przekroczeniem ustawowego terminu. Skutkiem czego Sąd I intonacji słusznie odrzucił sprzeciw na podstawie art. 504 § 1 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

SSO Marian Raszewski SSO Wojciech Vogt SSO Janusz Roszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Żółtek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Vogt –,  Marian Raszewski ,  Janusz Roszewski
Data wytworzenia informacji: