Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 674/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Gorlicach z 2021-01-25

G., dnia 25 stycznia 2021 r.

Sygn. akt . II K 674/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Gorlicach II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący – SSR Jerzy Augustyn

Protokolant: st. sekr. sąd. Elżbieta Kwiatkowska

w obecności -- Prokuratora --

po rozpoznaniu w dniach 09. 06. 2020 r., 02. 09. 2020 r., 14. 01.2021 r.

sprawy karnej F. L. s. J. i J. z domu M., ur. (...) w K., PESEL (...)

oskarżonego o to, że :

I.  w dniu 5 lipca 2019r. w S. woj. (...), po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych, dostał się do wnętrza domu, a następnie dokonał kradzieży znajdujących się tam pieniędzy w kwocie 100 złotych na szkodę W. M. oraz 3 200 złotych, 250 euro i 1 dolara amerykańskiego o łącznej wartości 4 269,15 złotych na szkodę J. T., czy spowodował łączną sumę strat w wysokości 4 369,16 złotych,

tj. o czyn z art. 279 §1 kk

II.  w dniu 23 sierpnia 2019r. podczas rozmowy telefonicznej w nieustalonym miejscu ze skutkiem w S. woj. (...) groził H. L. uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadniona obawę ich spełnienia,

tj. o czyn z art. 190 §1 kk

uznaje oskarżonego F. L. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia, z tym że z opisu czynu eliminuje słowa „po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych”, przyjmuje, że dokonał kradzieży na szkodę J. T. pieniędzy w kwocie 2 700 złotych, że łączna wartość skradzionych pieniędzy na szkodę J. T. wynosiła 3 769,15 złotych, przyjmuje że łączna suma strat wynosiła 3 869,15 złotych, co stanowi przestępstwo z art. 278 §1 kk i za to na mocy powołanego przepisu ustawy i przy zastosowaniu art. 37a kk i art. 34 §1a pkt 1 kk

skazuje

I.  oskarżonego F. L. na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

uznaje oskarżonego F. L. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia stanowiącego przestępstwo z art. 190 §1 kk i za to na mocy powołanego przepisu ustawy i przy zastosowaniu art. 34 §1a pkt 1 kk

skazuje

II.  oskarżonego F. L. na karę 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

III.  na mocy art. 85 §1 i §2 kk i art. 86 §1 i §3 kk w miejsce orzeczonych w punkcie I i II kar ograniczenia wolności wymierza oskarżonemu F. L. łączną karę 7 (siedmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

IV.  na mocy art. 46 §1 kk orzeka wobec oskarżonego F. L. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz:

- J. T. kwoty 1 869,15 (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dziewięć 15/100 złotych,

- W. M. kwoty 100 (sto) złotych,

V.  na zasadzie art. 624 §1 kpk zwalnia oskarżonego F. L. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych,

VI.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. D. kwotę 672 zł plus 23 % VAT w kwocie 154,56 zł tj. łącznie kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem udziału w sprawie obrońcy z urzędu,

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. F. T. kwotę 672 zł plus 23 % VAT w kwocie 154,56 zł tj. łącznie kwotę 826,56 (osiemset dwadzieścia sześć 56/100) złotych tytułem udziału w sprawie pełnomocnika z urzędu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 674/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

F. L.

I.  w dniu 15 lipca 2019 r. w S. po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych, dostał się do wnętrza domu, a następnie dokonały znajdujących si tam pieniędzy w kwocie 100 złotych na szkodę W. M. oraz 3200 złotych, 250 euro i 1 dolara amerykańskiego o łącznej wartości 4269,15 złotych na szkodę J. T., czym spowodował łączną sumę strat
w wysokości 4369,16 złotych,

tj. przestępstwo z art. 279 §1 kk

[czyn zarzucany oskarżonemu w pkt I aktu oskarżenia z modyfikacją polegającą na tym, że z opisu czynu wyeliminowano słowa „po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych”, przyjęto, że dokonał kradzieży na szkodę J. T. pieniędzy w kwocie 2700 złotych, że łączna wartość skradzionych pieniędzy na szkodę J. T. wynosiła 3769,15 złotych oraz przyjęto, że łączna suma strat wynosiła 3869,15 złotych, co stanowi przestępstwo z art. 278 §1 kk]

II.  w dniu 23 sierpnia 2019 r. podczas rozmowy telefonicznej
w nieustalonym miejscu ze skutkiem w S. groził H. L. uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę ich spełnienia,

tj. przestępstwo z art. 190 §1 kk

[czyn zarzucany oskarżonemu w pkt II aktu oskarżenia]

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 5 lipca 2019 r. oskarżony F. L. w godzinach porannych wszedł do domu w S., w którym mieszkają T. T. (1) z synem J. T. oraz jej brat W. M., wszedł pod nieobecność mieszkańców przez niezamknięte drzwi bądź niezamknięte okno od kotłowni.

Z domu tego dokonał kradzieży na szkodę J. T. polskich pieniędzy w kwocie 2700 złotych oraz 250 euro i 1 dolara amerykańskiego.

Łączna wartość skradzionych pieniędzy na szkodę J. T. wynosiła 3769,15 złotych, bo w dniu
5 lipca 2019 r. wartość 250 euro wynosiła 1065, 38 zł, a wartość 1 dolara amerykańskiego w dniu 5 lipca 2019 r. wynosiła 3,77 zł.

Z domu tego dokonał również kradzieży pieniędzy
w kwocie 100 złotych na szkodę W. M..

Podczas przeszukania oskarżonego F. L. odzyskano od oskarżonego pieniądze
w kwocie 1900 zł, które zwrócono pokrzywdzonemu jakubowi T..

- częściowo zeznania świadka W. M.

193/2-195,

5-6,

- częściowo zeznania świadka J. T.

195-195/2,

216/2-217/2,

9,

59-60,

- częściowo zeznania świadka T. T. (1)

195/2-196,

82-84,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. L.

190/2-192,

20-21,

67-70,

97-98,

- protokół oględzin miejsca kradzieży

2-4,

- protokół przeszukania oskarżonego wraz ze spisem i opisem rzeczy

13-15,

- materiał poglądowy dotyczący kradzieży wraz z dokumentacją fotograficzną,

34,

- notatka urzędowa dotycząca wartości euro

17,

- notatka urzędowa dotycząca kursu dolara

64,

W dniu 23 sierpnia 2019 r. podczas rozmowy telefonicznej ze swoją żoną H. L., która przebywała wówczas w miejscu zamieszkania w S. oskarżony groził żonie uszkodzeniem ciała
i pozbawieniem życia.

Pokrzywdzona tych słów, które wypowiadał oskarżony, obawiała się, potraktowała je jako groźby. Bała się, że może pozbawić ją życia albo pobić.

- zeznania świadka
H. L.

192/2-193,

82-84,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. L.

191-192,

20-21,

67-70,

97-98,

- protokół z odtworzenia płyty CD

90-92,

- płyta CD zawierająca nagranie odtworzone na rozprawie w dniu 2.09.2020 r.

93,

W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów oskarżony F. L. był poczytalny.

- opinia biegłych psychiatrów lek. med. R. W.
i lek. med. M. K.

107,

- opinia psychologiczna biegłego psychologa mgr K. B.

111,

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu

z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego F. L.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego co do zarzutu z pkt I aktu oskarżenia w tej części, gdzie wyjaśnił, że w dniu 5 listopada 2019 r. był w domu w S., w którym mieszka T. T. (1), J. T. i W. M., pod nieobecność mieszkańców, że nie dokonywał włamania do tego budynku, że po wejściu do tego domu poszukiwał pieniędzy, że dokonał kradzieży pieniędzy, nie dając wiary, że dokonał kradzieży pieniędzy tylko w kwocie 2000 zł.

Odnośnie drugiego zarzutu sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, że kierował do żony groźby pozbawienia życia, rozmawiając z nią przez telefon w sierpniu 2019 r.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego złożonym co do zarzutu z pkt I aktu oskarżenia, co do ilości skradzionych pieniędzy, bo oskarżony wyjaśnił, że znalazł i skradł 2000 złotych oraz że nie dokonał kradzieży 250 euro i 1 dolara, bo w tej części, wyjaśnienia oskarżonego pozostają w sprzeczności z powyżej poczynionymi ustaleniami, zeznaniami świadka J. T. i W. M.. Nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego złożonym na rozprawie, w tej części, gdzie wyjaśnił odnośnie pierwszego zarzutu, że nie dokonał kradzieży żadnych pieniędzy, że po wejściu do tego domu, po zorientowaniu się, że nie ma nikogo odwrócił się i wyszedł i nie dokonał kradzieży żadnych pieniędzy, ani polskich, ani euro ani dolara. Tej treści wyjaśnienia są naiwne, nieprzekonujące, sprzeczne nie tylko z zeznaniami pokrzywdzonych J. T. i W. M., ale również z jego własnymi wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu przygotowawczym, w których przyznał, że po wejściu do tego domu szukał pieniędzy i skradł polskie pieniądze w kwocie 2000 zł.

Oskarżony w sposób naiwny i nieprzekonujący wyjaśniał na rozprawie, że w dochodzeniu przyznał się do kradzieży, bo był bity przez policjanta. Zupełnie nielogiczne są jego wyjaśnienia, że mówił na policji, że zabrał 2000 zł bo tak mu kazał przesłuchujący go policjant, że policjant coś pisał a on mu przytakiwał, ze powiedział policjantowi, że zabrał 2000 zł bo wiedział, ile ma przy sobie.

Odnośnie zarzutu z pkt II aktu oskarżenia nie zasługują na wiarę wyjaśnienia oskarżonego w tej części, gdzie stwierdził, że słów, które wypowiedział, żona mogła się nie obawiać, jako nieprzekonujące.

- zeznania świadków W. M.
i J. T.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków co do okoliczności, że na ich szkodę zostały skradzione pieniądze, W. M. stanowczo i konsekwentnie zeznał, że jemu zostały skradzione 100 zł, natomiast świadek J. T. co do ilości skradzionych pieniędzy konsekwentnie zeznał, że było to 250 euro i dolar amerykański, odnośnie ilości skradzionych polskich pieniędzy zeznania tego świadka nie były stanowcze, zarówno co do kwoty oraz z ilu portfeli zostały skradzione i z którego miejsca zostały skradzione, świadek podawał kwotę do 3200 zł, zeznał również na rozprawie, że mogło tych pieniędzy polskich być 2700 zł.

Przekonująco i wiarygodnie zeznali co świadkowie, że jedno z okien od kotłowni, przez które wrzucane było drzewo, nie było zamknięte, okoliczność tę potwierdziła również świadek T. T. (1) przyznając na rozprawie, że z trzech okien z tyłu domu, dwa były zamknięte a jedno było otwarte. Świadek J. T. obiektywnie przyznał zeznając na rozprawie, że jak przyjechała policja, to najprawdopodobniejszą wersją było, że sprawca wszedł tym uchylonym oknem. Świadkowie nie byli w stanie jednoznacznie stwierdzić, w jaki sposób oskarżony dostał wnętrza domu.

- zeznania świadka T. T. (1)

Sąd dał wiarę, że w dniu 5 lipca 2019 r. rano wyszła z domu, że jak wychodziła, to w domu nie było nikogo, że klucz od drzwi wzięła do torebki, że jej nie zostały skradzione żadne rzeczy, żadne pieniądze.

Nie zasługują na wiarę zeznania tego świadka odnośnie okoliczności, które drzwi zamykała na klucz wychodząc z domu, zeznała, że wyszła z domu przez główne drzwi od strony stodoły, że wychodząc wtedy z domu sprawdziła nawet okna w całym domu, czy są pozamykane, następnie przyznała, że brat W. M. przed 5 lipca 2019 r. woził drewno, które wrzucał przez okno w suterenach i mogło nie być zamknięte na haczyk, że w dniu zdarzenia nie sprawdzała tego okna, że inne drzwi sprawdziła i były zamknięte, klucze były w zamkach od środka, następnie na rozprawie zeznała, że jadąc do G. w tym dniu, sprawdziła dokładnie drzwi pod balkonem, wszystkie drzwi sprawdzała, a jak wróciła to nie był zamknięte na klucz, zeznała, że włamanie było od strony zachodniej, następnie, że od wschodniej, czyli przez drzwi od strony wschodniej, dodając, że może sobie pomyliła, nie mówiąc o sprawdzaniu innych drzwi. W ocenie sądu zeznania tego świadka co do którymi drzwiami wychodziła i czy na pewno te drzwi, którymi wychodziła, zamknęła, są niejednoznaczne i nieprzekonujące.

- opinia biegłych psychiatrów lek. med. R. W.
i lek. med. M. K.

- opinia psychologiczna biegłego psychologa

mgr K. B.

Sąd podzielił opinie biegłych psychiatrów i psychologa jako obiektywne i fachowe.

- dokumenty jw.

Dokumenty sporządzone przez uprawnione osoby, ich treść ich nie budziła wątpliwości i nie były kwestionowane przez strony.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne

0.2.oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

- zeznania świadka S. L.

Świadek ten, brat oskarżonego, nie posiadał wiadomości odnośnie kradzieży w dniu 5 lipca 2019 r. w S., nie wiedział, gdzie przebywał oskarżony w dniu 5 lipca 2019 r. Jego zeznania, że ludzie w P. mówili rok temu, że żadnej kradzieży i włamania nie było, są zupełnie nieprzekonujące i naiwne.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II

F. L.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zdaniem sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przyjęcia, że oskarżony F. L. dopuścił się w dniu 23 sierpnia 2019 r. przestępstwa z art. 190 §1 kk, gdyż w dniu tym w rozmowie telefonicznie groził żonie H. L. uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, a groźby te wzbudziły u niej uzasadnioną obawę ich spełnienia.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I

F. L.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zebrany w sprawie materiał dowodowy dał podstawę do przyjęcia w dniu5 lipca 2019 r. w S. z domu zamieszkiwanego przez T. T. (1), J. T. i W. M., dokonał kradzieży polskich pieniędzy w kwocie 2700 zł, 250 euro i 1 dolara. Sąd przyjął, że oskarżony dokonał kradzieży polskich pieniędzy w kwocie 2700 zł a nie 3200 zł na szkodę J. T., mając na uwadze treść zeznań J. T., który nie był pewny co do ilości skradzionych polskich pieniędzy, i w zeznaniach złożonych na rozprawie przyznał, że tych polskich pieniędzy było 2700 zł a nie 3200 zł. Mając to na uwadze sąd przyjął łączną wartość skradzionych pieniędzy na szkodę J. T. na kwotę 3769,15 zł.

Sąd z opisu czynu zarzucanego oskarżonemu wyeliminował słowa „po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych” bo z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika w sposób jednoznaczny, aby oskarżony dokonał kradzieży z tego domu włamując się do niego, poprzez pokonanie zabezpieczenia w postaci drzwi wejściowych bądź włamując się poprzez pokonanie zabezpieczenia okna, nie ustalono w sposób jednoznaczny w jaki sposób oskarżony wszedł do tego budynku, czy wszedł przez któreś niezamknięte drzwi prowadzące do tego budynku, czy wszedł przez niezamknięte okno kotłowni, dlatego sąd przyjął, że oskarżony dopuścił się przestępstwa z art. 278 §1 kk a nie przestępstwa z art. 279 §1 kk.

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

F. L.

I

II

III

IV

I

II

Uznając oskarżonego za winnego czynu z art. 278 §1 kk sąd na mocy tego przepisu i przy zastosowaniu art. 37a kk i art. 34 §1a pkt 1 kk skazał go na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Uznając oskarżonego za winnego czynu z art. 190 §1 kk sąd skazał go na karę 2 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 7 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Na mocy art. 46 §1 kk orzekł wobec oskarżonego F. L. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz J. T. kwoty 1869,15 zł (1900 zł pokrzywdzony odzyskał, zostały mu zwrócone przez policję, potwierdził odbiór pieniędzy w kwocie 1900 zł w protokole k. 60).

Na mocy art. 46 §1 kk orzekł wobec oskarżonego F. L. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz W. M. kwoty 100 zł.

Zdaniem sądu wymierzone kary i kara łączna są proporcjonalne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czyn i stanowić będą dla oskarżonego stosowną dolegliwość i ostrzeżenia i sprawią że w przyszłości będzie przestrzegał porządku prawnego.

Wymierzając te kary miał sąd na uwadze że w chwili czynów oskarżony nie był karany, przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów i te okoliczności potraktował jako łagodzące a nagminność przestępstw przeciwko mieniu i przeciwko wolności oraz działanie oskarżonego pod wpływem alkoholu w dniu 5 lipca 2019 r. sąd przyjął jako okoliczności obciążające.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

VI

VII

Z uwagi na sytuację materialną oskarżonego sąd zwolnił go od zapłaty kosztów sądowych, nadto sąd zasądził od Skarbu Państwa zwrot kosztów udziału w sprawie obrońcy z urzędu oraz pełnomocnika z urzędu.

6.  1Podpis

G., dnia 8 lutego 2021 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Korzeń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gorlicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Augustyn
Data wytworzenia informacji: