Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 1092/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-09-27

Sygn. akt III Cz 1092/16

POSTANOWIENIE

Dnia 27 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący- Sędzia: SO Roman Troll

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. C.

przeciwko K. W.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Rejonowego w (...)

z dnia 15 marca 2015 r., sygn. akt II Nc 3034/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Roman Troll

Sygn. akt III Cz 1092/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 15 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w (...) odrzucił zażalenie pozwanej, gdyż pomimo wezwania do uiszczenia opłaty od zażalenia, które otrzymała 14 stycznia 2015 roku, w wysokości 30 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem jego odrzucenia, opłata ta nie została uiszczona. Jednocześnie Sąd Rejonowy wskazał, że opłata, na którą powoływała się pozwana w piśmie z 20 stycznia 2015 roku dotyczy złożonych przez nią zarzutów i nie może zostać zarachowana na poczet zażalenia na postanowienie o odrzuceniu tych zarzutów. Jako podstawą prawną orzeczenia wskazano art. 370 k.p.c. w związku z art. 397
§ 2 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożyła pozwana wskazując, że jest ono bezzasadne, bo nie zrozumiała pisma odebranego 14 stycznia 2015 roku i dlatego powołała się na wcześniej uiszczoną opłatę. Wskazała w uzasadnieniu, że w piśmie wzywającym do uiszczenia opłaty nie zaznaczono, że dotyczy ona drugiego zażalenia; nie zaznaczono, że wpłata ma być inna, dodatkowa.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Pozwana pierwotnie złożyła zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uproszczonym, które opłaciła po wezwaniu doręczonym jej 23 września 2014 roku kwotą 30 zł. Na tym wezwaniu, piśmie z 2 września 2014 roku, Sąd Rejonowy wyraźnie wskazał, że wymagane jest uiszczenie 30 zł tytułem opłaty od zarzutów /k. 21/. Ta kwota została uiszczona przez pozwaną 30 września 2014 roku. Natomiast Sąd Rejonowy postanowieniem z 21 października 2014 roku odrzucił zarzuty pozwanej, albowiem nie złożyła ona ich odpisu dla strony przeciwnej.

To ostatnie postanowienie Sądu Rejonowego zostało zaskarżone zażaleniem przez stronę pozwaną, do którego dołączyła ona także informację o wpłaceniu 30 zł tytułem opłaty od zarzutów. To zażalenie nie zostało natomiast opłacone. Informacja o opłacie dokonanej 30 września 2014 roku, która została dołączona do tego zażalenia dotyczyła faktycznie opłaty od zarzutów. Opłata od zażalenia nie została więc uiszczona 30 września 2014 roku. Wtedy pozwana nawet nie składała zażalenia, bo zaskarżone przez nią postanowienie wydano 21 października 2014 roku. Zażalenie zostało złożone dopiero 24 listopada 2014 roku.

Dlatego też Sąd Rejonowy w sposób prawidłowy wezwał pozwaną do uiszczenia opłaty od zażalenia w wysokości 30 zł wskazując, w piśmie z 18 grudnia 2014 roku, które pozwana otrzymała 14 stycznia 2015 roku, że powinna ona uiścić kwotę 30 zł tytułem opłaty od zażalenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało sformułowane wyraźnie i w sposób zrozumiały. Porównanie tego wezwania z wezwaniem do uiszczenia opłaty od zarzutów wyraźnie wskazuje na rozróżnienie przez Sąd Rejonowy
w tych wezwaniach czego ma dotyczyć konkretna opłata. Powoływanie się przez pozwaną na to, że Sąd Rejonowy nie zaznaczył, że opłata dotyczy drugiego zażalenia jest zupełnie bezzasadne, albowiem pozwana drugiego zażalenia nie składała – pierwsza opłata dotyczyła zarzutów, a druga zażalenia (co uwidoczniono na wezwaniach).

Opłata od zażalenia złożonego 24 listopada 2014 roku nie została uiszczona, zaś termin do jej uregulowania upłynął bezskutecznie 21 stycznia 2015 roku.

Zastosowana przez Sąd Rejonowy regulacja prawna jest prawidłowa.

Dlatego też zarzuty zażalenia są bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397
§ 1 i 2 k.p.c.
, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSO Roman Troll

:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Roman Troll
Data wytworzenia informacji: