Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1338/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej z 2019-01-18

Sygn. Akt I C 1338/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2019r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek

Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 18 stycznia 2019r. w B.

sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w B.

przeciwko A. S.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 2.108,00 złotych (dwa tysiące sto osiem złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2017 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądzone w punkcie pierwszym roszczenie rozkłada na 9 miesięcznych rat, przy czym pierwsza w wysokości 108,00 złotych (sto osiem złotych 00/100), a pozostałe po 250,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), płatne do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym uprawomocni się wyrok, przy czym uchybienie płatności którejkolwiek z rat spowoduje, że niespłacona należność stanie się natychmiast wymagalna;

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

4.  zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 515,00 złotych (pięćset piętnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Weronika Kobiela
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Steffek
Data wytworzenia informacji: