Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 15/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-02-20

Sygn. akt VI Gz 15/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 lutego 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zbigniew Krepski (spr.)

Sędziowie: SO Jerzy P. Naworski, SO Joanna Rusińska

po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2018 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) S.A. w T.

przeciwko (...) sp. z o.o. w L.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego od od postanowienia Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 05 grudnia 2017 r., sygn. akt V GNc 1439/17

postanawia

oddalić zażalenie

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 05 grudnia 2017 r., sygn. akt V GNc 1439/17, Sąd Rejonowy w Toruniu odrzucił sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 18 maja 2017 r. stosownie do art. 504 § 1 k.p.c. z powodu nieuzupełnienia braków formalnych tego sprzeciwu (k.57).

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwany zarzucił mu błąd w ustaleniach faktycznych poprzez pominięcie okoliczności, iż pozwany dokonał spłaty należności objętej pozwem i na tej podstawie wniósł o:

1) uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania,

2) dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego zażalenia na okoliczność wskazaną w treści jego uzasadnienia,

3) przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym z dnia 18 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu w sprawie sygn. akt V GNc 1439/17 tj. wykonanie zarządzenia referendarza z dna 26 lipca 2017 r.,

4) wstrzymanie wykonalności w/w nakazu zapłaty.

W uzasadnieniu zażalenia pozwany raz jeszcze podkreślił, iż dokonał spłaty należności dochodzonej przez powoda załączając potwierdzenie uiszczenia należności objętej pozwem (k.60-61).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego – jako bezzasadne – podlegało oddaleniu z mocy art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

W sprawie brak jest bowiem podstaw do przyjęcia, że pozwana spółka uzupełniła braki formalne sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie, co zresztą pozwana sama przyznała w swoim zażaleniu. W konsekwencji w świetle art. 504 § 1 k.p.c. powyższe okoliczności wykluczają możliwość uwzględnienia jej zażalenia.

Sąd Okręgowy podziela w całości ustalenia faktyczne i ocenę prawną zdarzeń przedstawioną przez Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, przyjmuje dokonane przezeń ustalenia za podstawę własnych ustaleń i powołuję się na tę ocenę prawną.

Podnoszony tak w petitum zażalenia jak i w jego uzasadnieniu zarzut uregulowania należności dochodzonej pozwem nie ma na tym etapie postępowania znaczenia, gdyż aby skutecznie podnieść powyższy zarzut należało w terminie uzupełnić braki formalne wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty co w realiach niniejszej sprawy nie miało miejsca. Z kolei podnoszona w uzasadnieniu zażalenia okoliczność braku znajomości prawa jak też działanie w sprawie pozwanego bez profesjonalnego pełnomocnika nie może, wbrew stanowisku pozwanego, usprawiedliwiać zaniechania uzupełnienia w terminie braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty tym bardziej, iż w zarządzeniu sądowym z dnia 26 lipca 2017 r. wskazano sposób usunięcia stwierdzonych braków formalnych tego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

W ocenie Sądu Okręgowego złożenie niniejszego zażalenia nie zamyka pozwanej spółce drogi do wzruszenia spornego nakazu zapłaty tym bardziej, że w treści niniejszego zażalenia pozwany wniósł o przywrócenie mu terminu do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od przedmiotowego nakazu zapłaty.

Z tych wszystkich względów Sąd Okręgowy postanowił jak na wstępie.

Jerzy P. Naworski Zbigniew Krepski Joanna Rusińska

(...)

1) (...)

2) (...)

- (...)

- (...)

3) (...)

T., (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Barabasz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Krepski,  Jerzy P. Naworski ,  Joanna Rusińska
Data wytworzenia informacji: