Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 152/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z 2018-07-16

Sygn. akt II K 152/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu – II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Zbigniew Lewczyk

Protokolant - st. sekr. sąd. Dorota Dziewiątkowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu M. G.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7 lutego 2018 r., 13 lutego 2018 r., 14 lutego 2018 r., 27 lutego 2018 r., 28 lutego 2018 r., 28 marca 2018 r., 30 kwietnia 2018 r., 14 maja 2018 r., 30 maja 2018 r., 18 czerwca 2018 r., 29 czerwca 2018 r. i 16 lipca 2018r.

sprawy oskarżonego:

P. M. s. M. i M. z domu Z., urodzonego (...) w G., bez stałego miejsca zamieszkania, obywatela polskiego, o wykształceniu podstawowym, kawalera, bezdzietnego, nie mającego nikogo na utrzymaniu, przyuczonego do zawodu murarza, utrzymującego się z prac dorywczych, zarabiającego 1000 zł netto, bez majątku, karanego

oskarżonego o to, że

w dniu 14 czerwca 2017 r. w G. na ul. (...) około godziny 19.15 używając przemocy wobec R. O. polegającej na trzykrotnym uderzeniu pięściami w głowę i kopnięciu w głowę, spowodował u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci rany tłuczonej lewego łuku brwiowego i kąta bocznego lewego oka, obustronnego złamania żuchwy oraz krwawienia podtwardówkowego, które to obrażenia spowodowały ciężką chorobę realnie zagrażającą życiu R. O. i w których następstwie pokrzywdzony R. O. zmarł, przy czym czynu tego dopuści się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 13 grudnia 2009 r. do 12 października 2013 r. kary dwóch lat pozbawienia wolności za występek z art. 280 § 1 kk orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie II K 296/07, objętej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w G. z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie II K 449/09

to jest o czym z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

O R Z E K A

1.  oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia z tym ustaleniem, że godził się w ten sposób na narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez pokrzywdzonego, w następstwie tego doszło do jego zgonu a następstwo to mógł przewidzieć, dopuścił się popełnienia przestępstwa z art. 156 § 1 pkt. 2 kk w zw. z art. 156 § 3 kk w zw. z art. 64 § 1 kk po zastosowaniu art. 4 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do 13 lipca 2017 roku i za to na podstawie art.156 § 3 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) lat pozbawienia wolności,

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk po zastosowaniu art. 4 § 1 kk w brzmieniu obowiązującym do 13 lipca 2017 roku na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 30 czerwca 2017 roku od godziny 12.30 do dnia 27 lipca 2017r. i od dnia 11 sierpnia 2017r. do dnia 17 października 2017r.,

3.  zasądza od Skarbu Państwa ( Kasy Sądu Okręgowego w Toruniu) na rzecz adw. T. C. kwotę 1920 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych) plus 23 % VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu P. M. z urzędu,

4.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych, zaś wydatkami w sprawie obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Warczygłowa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lewczyk
Data wytworzenia informacji: