Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 265/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-09-15

Sygn. akt II K 265/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJI POLSKIEJ

Dnia 15 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach, II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Drobińska

Protokolant: sek. staż. Paulina Feder

przy udziale Prokuratora: Jadwigi Jabłońskiej- Kozek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 września 2016 r.

sprawy D. W. (W.)

ur. (...) w T.

syna K. i G. zd. G.

skazanego prawomocnym wyrokiem:

1.  Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 158/12, za czyn z art.278§1 kk, popełniony w okresie od 1 do 7 lutego 2012 roku, na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy po 20 godzin miesięcznie, która następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 4 września 2012 roku w sprawie o sygn.. akt II ko 1385/12 została zamieniona na karę zastępcza pozbawienia wolności i wykonana,

2.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 317/12, za czyn z art.278§1 kk w zw. z art.278§3 kk, na karę grzywny w wysokości 25 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 20 zł, która została przez skazanego uiszczona,

3.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 22 maja 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 156/12, za czyn z art.13§1 kk w zw. z art.278§3 kk, popełniony w dniu 6 stycznia 2012 roku, na karę 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy po 20 godzin miesięcznie, która została przez skazanego wykonana,

4.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 364/12, za czyn:

a)  z art.279§1 kk, popełniony w dniu 22/23 lutego 2012 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b)  z art.278§1 kk, popełniony w dniu 26/27 lutego 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar wymierzono skazanemu kare łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby wynoszący 3 lata i zobowiązany do naprawnienia szkody, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 519/13 zarządzono wykonanie orzeczonej kary, skazany odbywał powyższą karę i postanowieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. akt III Kow 211/15wz został warunkowo przedterminowo zwolniony,

5.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1317/12, za czyn:

a)  ciąg przestępstw z art.279§1 kk, popełnionych w okresie od 28 października 2012 roku do 3 listopada 2012 roku, na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  z art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w październiku 2102 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbywa od 27 czerwca 2016 roku, z warunkowym zawieszeniem jej wykonani na okres próby wynoszący 3 lata i oddano skazanego pod dozór kuratora, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 503/16 zarządzono wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności,

6.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 23 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 223/13, za czyn z art.279§1 kk, popełniony w dniu 19 grudnia 2012 roku, na karę 1 roku pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora oraz zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 343/16 zarządzono wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności,

7.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 374/14, za czyn z art.279§1 kk w zw. z art.13§1kk w zw. z art.279§1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.283 kk, popełniony w dniu 15/16 kwietnia 2014 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, karę pozbawienia wolności skazany odbywa od dnia 12 marca 2016 roku,

ORZEKA

1)  na podstawie art. 85§1-3 kk, art.86§1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności i orzeczonych wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1317/12, opisanym w punkcie 5 części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 23 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 223/13, opisanym w punkcie 6 części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 374/14, opisanym w punkcie 7 części wstępnej wyroku,

wymierza skazanemu D. W. karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności,

2)  początek odbywania kary łącznej orzeczonej w pkt.1 ustala na dzień 12 marca 2016 roku,

3) w pozostałej części wyroki wymienione w punkcie 1 wyroku podlegają odrębnemu wykonaniu,

4) na podstawie art.572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego co do kar orzeczonych wyrokami w sprawach o sygn. akt II K 158/12, II K 317/12, II K 156/12, II K 364/12,

5) zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Sygn. akt II K 265/16

UZASADNIENIE

Skazany D. W. złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego. W uzasadnieniu wskazał, że skazanemu zależy mu na połączeniu II K 374/14, II K 223/13 i II K 1317/12.

Z uwagi na treść 570 kpk, z którego wynika, że wyrok łączny może być wydany zarówno na wniosek, jak i z urzędu, Sąd Rejonowy zbadał wszystkie kary orzeczone wyrokami wobec D. W. pod kątem warunków dla wydania kary łącznej.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił, że D. W. był w przeszłości wielokrotnie karany. Został on skazany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 24 kwietnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 158/12, za czyn z art.278§1 kk, popełniony w okresie od 1 do 7 lutego 2012 roku, na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy po 20 godzin miesięcznie, która następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 4 września 2012 roku w sprawie o sygn.. akt II Ko 1385/12 została zamieniona na karę zastępcza pozbawienia wolności i wykonana,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 317/12, za czyn z art.278§1 kk w zw. z art.278§3 kk, na karę grzywny w wysokości 25 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 20 zł, która została przez skazanego uiszczona,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 22 maja 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 156/12, za czyn z art.13§1 kk w zw. z art.278§3 kk, popełniony w dniu 6 stycznia 2012 roku, na karę 9 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy po 20 godzin miesięcznie, która została przez skazanego wykonana,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2012 roku, w sprawie o sygn. akt II K 364/12, za czyn:

c)  z art.279§1 kk, popełniony w dniu 22/23 lutego 2012 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

d)  z art.278§1 kk, popełniony w dniu 26/27 lutego 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar wymierzono skazanemu kare łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby wynoszący 3 lata i zobowiązany do naprawnienia szkody, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 519/13 zarządzono wykonanie orzeczonej kary, skazany odbywał powyższą karę i postanowieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie o sygn. akt III Kow 211/15wz został warunkowo przedterminowo zwolniony,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1317/12, za czyn:

c)  ciąg przestępstw z art.279§1 kk, popełnionych w okresie od 28 października 2012 roku do 3 listopada 2012 roku, na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności,

d)  z art.62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, popełniony w październiku 2102 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec skazanego karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbywa od 27 czerwca 2016 roku, z warunkowym zawieszeniem jej wykonani na okres próby wynoszący 3 lata i oddano skazanego pod dozór kuratora, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 503/16 zarządzono wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 23 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 223/13, za czyn z art.279§1 kk, popełniony w dniu 19 grudnia 2012 roku, na karę 1 roku pozbawiania wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora oraz zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie o sygn. akt II Ko 343/16 zarządzono wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 374/14, za czyn z art.279§1 kk w zw. z art.13§1kk w zw. z art.279§1 kk w zw. z art.12 kk w zw. z art.11§2 kk w zw. z art.283 kk, popełniony w dniu 15/16 kwietnia 2014 roku, na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i zobowiązano skazanego do naprawienia szkody, karę pozbawienia wolności skazany odbywa od dnia 12 marca 2016 roku.

Skazany D. W. w chwili obecnej odbywa karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 374/14. Nadto wprowadzono mu do wykonania kary pozbawienia wolności w sprawie II K 1317/12 i II K 223/13. Koniec kar został przewidziany na dzień 5 maja 2019 roku. (informacja k.45-48).

Należy podkreślić, że wyrok łączny to instytucja karnoprocesowa, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej wobec osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sadów na kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Warunki łączenia kar określa art.85 kk, a w odniesieniu do niektórych środków art.90 §2kk (tak Tomasz Grzegorczyk, Komentarz, Zakamycze 2003, wyd. III).

Zgodnie z treścią art.85 kk w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Przy czym w chwili orzekania obowiązywało już nowe brzmienie art.85§1 kk. Zgodnie z tym przepisem jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Po myśli §2 tego przepisu podstawa orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art.89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1.

Nowelizacja wymienionego przepisu nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 396), w której zamieszczono również przepisy przejściowe. Po myśli art.19 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Odnosząc powyższe uregulowanie do realiów niniejszej sprawy Sąd Rejonowy ustalił, że wyrok w sprawie o sygn. akt II K 374/14 uprawomocnił się po dniu 1 lipca 2015 roku. Zatem w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przywołanym wcześniej przepisem przejściowym, należało zastosować nowe brzmienie art.85 i kolejnych kodeksu karnego.

Sąd miał przy tym na względzie fakt, że art.19 ust. wymienionej ustawy należy uznać nie tylko za przepis wprowadzający odmienne i autonomiczne reguły intertemporalne na potrzeby nowelizacji przepisów o karze łącznej, ale także za regulację wyłączającą stosowanie ogólnych zasad z art.4§1 kk. Oznacza to tym samym, że w oparciu o atrt.19 ust.1 możliwe jest zastosowanie w ramach tego samego stanu faktycznego, stanowiącego podstawę orzekania w przedmiocie wyroku łącznego, dwóch różnych porządków prawnych- aktualnego i poprzednio obowiązującego w zależności od możliwości objęcia kar prawomocnie orzeczonych do 30 czerwca 2015 roku i kar, które stały się prawomocne po tej dacie, jedną kara łączną, orzekaną na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Marek Sławiński. Intertemporalne zagadnienia nowelizacji przepisów o karze łącznej, Palestra 2015.7-8.144).

Sąd Rejonowy ustalił, że wykonane zostały kary w sprawach II K 158/12, II K 317/12 i II K 156/12, a zatem nie podlegają one łączeniu. W sprawie zaś o sygn. akt II K 364/12 D. W. został skazany na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 3 kwietnia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II Ko 519/13, zarządzono skazanemu wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. D. W. odbywał powyższą karę pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w słupsku postanowieniem z dnia 24 lutego 2015 roku warunkowo zwolnił skazanego i wyznaczył mu okres próby .

Zdaniem Sądu Rejonowego, wykonaniu i połączeniu zatem podlegają kary:

- 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczona w sprawie II K 1317/12,

- 1 roku pozbawienia wolności, orzeczona w sprawie II K 223/13,

- 8 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczona w sprawie II K 374/14.

Wymierzając karę łączną w ramach wyroku łącznego sąd może skorzystać zarówno z zasady absorpcji (pochłaniania), zasady asperacji (podwyższenia) i zasady kumulacji (podsumowania). Ze swej istoty najbardziej korzysta dla osoby skazanego jest zasada absorpcji. Jednak żaden przepis postępowania karnego nie nakazuje sądowi stosowania tej zasady (tak wyrok S.A. w Lublinie z dnia 16 marca 2010 roku, IIAKa 57/10, LEX nr 583690). Popełnienie przez skazanego więcej niż jednego przestępstwa powinno raczej skłaniać do odstąpienia od zasady absorpcji, niż za nią przemawiać. Wymierzenie, bowiem takiej kary prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, ale a więcej przestępstw, zatem prowadziłoby do praktycznej bezkarności innych zachowań zabronionych. Zastosowanie zasady absorpcji oraz zasady kumulacji może nastąpić, zatem tylko w sytuacjach nietypowych, wyjątkowych (tak wyrok S.A. w Katowicach z dnia 20 maja 2008 roku, II AKa 129/08, LEX nr 466456).

Przy czym podkreśla się również, że sąd wydając wyrok łączny, nie rozstrzyga ponownie o stopniu społecznej szkodliwości czynu i winie poszczególnych przestępstw, lecz rozważa przedmiotowo-podmiotowy związek zachodzący między realnie zbiegającymi się przestępstwami oraz kładzie nacisk na cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma odnieść w stosunku do skazanego kara.

Sąd Rejonowy w pełni podziela stanowisko wskazane w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych i miał je na uwadze przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy.

W odniesieniu do kary łącznej Sąd Rejonowy mógł zatem wymierzyć skazanemu D. W. karę w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Należy w tym miejscu jednocześnie wskazać, że skazany D. W. nie spełniał w najmniejszym stopniu warunków, wskazanych w art.69 kk, dla orzeczenia wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. W odniesieniu do jego osoby nie istnieje również pozytywna prognoza pozwalająca na przyjęcie, że kara pozbawienia wolności z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania mogłaby na niego wpłynąć wychowawczo.

W związku z tym Sąd Rejonowy, na podstawie art. 85 §1-3 kk, art.86§1 kk w miejsce kar orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 1317/12, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 23 lipca 2013 roku, w sprawie o sygn. akt II K 223/13, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 10 listopada 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K374/14 orzekł karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd Rejonowy uznał, że w pozostałej części wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu. Początek odbywania kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ustalił na dzień 12 marca 2016 roku.

W ocenie Sądu Rejonowego, w odniesieniu do tej kary łącznej wobec skazanego nie istnieją przesłanki przemawiające za zastosowaniem zasady pełnej absorpcji. Wymienione czyny osądzone wyrokami sądowymi został popełnione przez skazanego w stosunkowo krótkim czasie. Zachowanie skazanego i nagminność popełniania przez D. W. czynów zabronionych, świadczy to o tym, że skazany uczynił sobie z popełniania przestępstw sposób na życie. Nadto Sąd Rejonowy wziął pod uwagę fakt, że D. W. jest osobą młodą, ma dopiero 26 lat. Jest kawalerem. Nie posiada nikogo na utrzymaniu. Przebywając na wolności pracował dorywczo w branży budowlanej. W przeszłości jednak był wielokrotnie karany i korzystał z dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania kary. Wymierzany okres próby nie przyniósł oczekiwanego rezultatu i skazany powracał na drogę przestępstwa. W ocenie Sądu Rejonowego, orzeczenie wobec skazanego kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji spowodowałoby tak naprawdę premiowanie postępowania D. W.. W ocenie Sądu Rejonowego, wymierzenie skazanemu kary łącznej z zastosowaniem zasady kumulacji, również byłoby dla niego niesprawiedliwie. D. W. ma do odbycia obecnie trzy kary pozbawienia wolności. Dopiero rozpoczął ich odbywanie. Koniec kar przypada zaś na dzień 5 maja 2019 roku. W związku z powyższym, Sąd Rejonowy wymierzył skazanemu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu Rejonowego, wymiar tej kary łącznej odzwierciedla ilość kar, które podlegają wykonaniu przez skazanego. Jednocześnie okres izolacji skazanego w związku z odbywaniem przez niego kar za wykroczenia oraz wymierzonej mu wyrokiem łącznym kary pozbawienia wolności, będzie wystarczający dla osiągnięcia wobec skazanego celów tych kar. W ocenie Sądu, zapobiegnie również w przyszłości powrotowi skazanego do popełniania kolejnych czynów.

Przy czym Sąd miał na względzie pogląd ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie, że kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Ma likwidować swoistą konkurencję kar w postępowaniu wykonawczym wynikłą z kilkakrotnych skazań i nie jest to sposób na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw (tak wyrok S.A. w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 roku, (...), LEX nr515521).

Sąd Rejonowy uznał jednocześnie, że brak jest podstaw do wydania kary łącznej, która obejmowałaby karę orzeczoną wyrokiem w sprawach II K 158/12, II K 317/12, II K 156/12 i II K 364/12. W oparciu o art.572 kpk Sąd umorzył postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, co do wymienionych spraw.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 624§1 kpk. Skazany w chwili obecnej ma do odbycia karę pozbawienia wolności. Nie posiada żadnego majątku. Przebywając na wolności podejmował jedynie prace dorywcze. W związku z powyższym poniesienie przez skazanego kosztów sądowych połączone byłoby dla niego z nadmiernymi trudnościami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Knuth
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Drobińska
Data wytworzenia informacji: