Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 488/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2016-06-01

Sygn. akt: I Ns 488/16

POSTANOWIENIE

Dnia 1 czerwca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Kawalerska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2016 r. w I. na rozprawie

sprawy z wniosku H. W.

z udziałem R. W.

o stwierdzenie nabycia spadku po I. W.

postanawia:

1.  stwierdzić, iż spadek po I. W. zmarłej dnia 29 maja 2015 r. w I., posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w I., na podstawie ustawy nabyli: mąż H. W. s. E. A. i J. oraz syn R. W. s. H. i I. E., każdy z nich w 1/2 części,

2.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę i uznać je za uiszczone.

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

UZASADNIENIE

Wnioskodawca H. W. wystąpił 11 kwietnia 2016 roku z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po I. W. wskazując w uzasadnieniu, że żona nie pozostawiła testamentu a z grona potencjalnych spadkobierców pozostawiła męża i syna. Prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy uczestnik R. W. nie zajął stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. W. zmarła 29 maja 2015 roku w I., ostatnio zamieszkiwała w I..

W chwili śmierci była zamężna. Miała jedno dziecko – R. W.. I. W. nie miała innych dzieci małżeńskich, ani pozamałżeńskich, ani przysposobionych ani dzieci, które wcześniej zmarły i pozostawiły zstępnych. Nikt nie zrzekał się dziedziczenia i nikt nie odrzucał spadku po I. W.. Nikt nie został uznany za niegodnego dziedziczenia. Spadkodawczyni nie pozostawiła żadnych ważnych testamentów. Nie toczyło się wcześniej postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku, nie został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem.

dowód: - odpis skrócony aktu zgonu – karta 5, odpis skrócony aktu małżeństwa – karta 4, zapewnienie spadkowe złożone przez H. W. - e-protokół z 1.06.2016r. – 00:00:31, odpis skrócony aktu urodzenia R. W. – karta 3

Powyższy stan faktyczny był bezsporny między stronami. Sąd ustalił go w oparciu o zapewnienie spadkowe złożone przez H. W. oraz dowód z zebranych w sprawie dokumentów – odpisów skróconych aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 922 § 1 kc prawa i obowiązki majątkowe zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na jednego lub kilku spadkobierców ustawowych bądź testamentowych. Stosownie zaś do art. 925 kc spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Wejście przez spadkobierców w ogół praw i obowiązków zmarłego następuje z mocy prawa i nie jest zależne od złożenia przez spadkobierców oświadczeń o przyjęciu spadku ani od uzyskania przez nich orzeczenia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Orzeczenie Sądu stwierdzające nabycie spadku przez określonych spadkobierców ma charakter deklaratoryjny.

W polskim systemie prawnym istnieją dwa źródła powołania do dziedziczenia, powołanie do spadkobrania może wynikać z ustawy lub testamentu (art. 926 § 1 kc). Polskie ustawodawstwo daje pierwszeństwo dziedziczeniu testamentowemu przed dziedziczeniem ustawowym.

Dziedziczenie ustawowe, co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo żadna z osób, które powołał nie chce lub nie może być spadkobiercą (§ 2 art. 926 kc). Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament (art. 941 kc).

Zmarła I. W. nie pozostawiła ważnego testamentu, wobec czego Sąd zgodnie z regułą zawartą w przepisie art. 926 § 2 kc stwierdził nabycie spadku na podstawie ustawy.

Kodeks cywilny określa grupy spadkobierców ustawowych, które kolejno dochodzą do dziedziczenia po spadkodawcy.

W myśl art. 931 § 1 kc w pierwszej kolejności powołane do dziedziczenia są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, przy czym dziedziczą oni w częściach równych, z tym, że udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼ część spadku.

Sąd ustalił, iż w chwili śmierci I. W. była w związku małżeńskim z H. W. i pozostawiła jedno dziecko R. W., którzy na podstawie art. 931 kc dziedziczą każdy po 1/2 części spadku.

O kosztach postepowania orzeczono po myśli art. 520 § 1 kpc.

SSR Agnieszka Henke-Nicewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Henke-Nicewicz
Data wytworzenia informacji: