Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 3/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Mrągowie z 2019-05-21

Sygn. akt IIK 3/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 maja 2019 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Marek Raszkiewicz

Protokolant: p.o. sekr. sąd. K. S.

w obecności prokuratora Prok. Rej. Bogusławy Pidsudko - Kaliszuk

po rozpoznaniu dnia 21/05/2019 r. sprawy

J. B. syna D. i J. z domu (...),

ur. (...) w S.,

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 26 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 250 złotych poprzez wprowadzenie wymienionego w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

II. W dniu 27 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 750 złotych poprzez wprowadzenie wymienionej w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 03 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

O R Z E K A :

I.  Oskarżonego J. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i przyjmując te czyny jako ciąg przestępstw na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 37a k.k. skazuje go na karę grzywny w rozmiarze 100 (stu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na 10 (dziesięć) złotych;

II.  Na podstawie art. 46§1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przez wpłacenie kwoty 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych na rzecz pokrzywdzonego M. D. i 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych na rzecz pokrzywdzonej E. K.;

III.  Zasadza od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy z urzędu adw. J. K. kwotę 516,60 złotych w tym podatek VAT w wysokości 96,60 złotych, tytułem wynagrodzenia za wykonywana obronę z urzędu;

IV.  Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 100 złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu.

Sygnatura akt II K 3/19

U Z A S A D N I E N I E w trybie art. 423§1a kpk.

Oskarżony złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w części – co do orzeczonej kary.

Oskarżony J. B. syn D. i J. z domu (...),

ur. (...) w S., w dniu 26 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 250 złotych poprzez wprowadzenie wymienionego w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał.

Kolejno w dniu 27 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 750 złotych poprzez wprowadzenie wymienionej w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 03 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał,

Okoliczności jak wyżej Sad ustalił na podstawie ujawnionego w sprawie materiału dowodowego na kartach: 127-128 zeznanie E. K., k 128- A. S. i M. D. oraz dowodów ujawnionych na k 128. Dowody powyższe są wiarygodne wzajemnie spójne i uzupełniajcie się.

Oskarżony przyznał się w części do popełnienia zarzuconego mu czynu. Sąd natomiast w całości dał wiarę zeznaniom świadków, na okoliczności dokonania na ich szkodę oszustwa a stanowisko oskarżonego w sprawie uznał za przyjętą przez niego linię obrony.

Sąd zważył , co następuje:

W tym stanie sprawy wina oskarżonego, umyślność i zamiar bezpośredni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie budzą wątpliwości sądu.

Oskarżony działając w ten sposób, że: w dniu 26 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził M. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 250 złotych poprzez wprowadzenie wymienionego w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 23 lipca 2018 roku do 26 lipca 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał.

Kolejno w dniu 27 czerwca 2018 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem Internetu i portalu olx.pl, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził E. K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym w postaci pieniędzy w kwocie 750 złotych poprzez wprowadzenie wymienionej w błąd na portalu ogłoszeniowym olx.pl nr ogłoszenia (...), co do faktu posiadania nieruchomości oraz zamiaru i możliwości wynajęcia domku wypoczynkowego w S. gm. M. w okresie od 03 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku, za co otrzymał na rachunek bankowy nr (...) zaliczkę za pobyt, z której się nie wywiązał

- wyczerpał znamiona czynów z art. 286§1 k.k.

Sąd przyjął w wymierzając karę, że oskarżony czynów dopuści się w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem tej samej sposobności przyjmując je jako ciąg przestępstw. Podstawą wymiaru kary jest art. 286§1kk . Sąd stosował wobec oskarżonego dobrodziejstwo wynikające z art.37a k.k. orzekając samoistną karę grzywny.

Orzeczona kara jest adekwatna do stopnia zawinienia, stopnia społecznej szkodliwości czynu. Odpowiada ona również osobowości oskarżonego .

Jako okoliczności obciążające Sąd brał pod uwagę : wysoki stopień szkodliwości czynu , premedytację w działaniu , uprzednią wielokrotna karalność oskarżonego za przestępstwa oszustwa i inne ( k. 76 -76v).

Okolicznościami łagodzącymi jest stanowisko oskarżonego co do naprawy szkody i deklarowana skrucha.

Na podstawie art. 46§1kk orzeczono obowiązek naprawienia szkody w całości na rzecz pokrzywdzonych w kwotach 250 złotych i 750 złotych.

Orzeczono o wynagrodzeniu obrońcy – tak jak w wyroku.

Orzeczono o obciążeniu oskarżonego opłatą w kwocie 100 złotych oraz kosztami procesu, których wysokość ostatecznie ustalona zostanie po rozstrzygnięciu wniosków świadków o przyznanie kosztów dojazdu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Raczkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mrągowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Raszkiewicz
Data wytworzenia informacji: