Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 244/13 - wyrok Sąd Rejonowy w Sokółce z 2015-10-29

Sygn. akt IC 244/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny w składzie :

Przewodniczący: SSR Daniel Czech

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Laszuk

po rozpoznaniu dnia 29 października 2015 r. w Sokółce

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.

przeciwko M. R.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej M. R.na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.kwotę 6277,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych) wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym w wysokości 13 % od dnia 08 sierpnia 2012 r. do dnia 22 grudnia 2014 r. oraz w wysokości 8% od dnia 25 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałej części,

III.  zasądza od pozwanej M. R.na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.kwotę 579,77 zł (słownie pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 77/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w S. od powoda (...)Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W.kwotę 847,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem złotych), zaś od pozwanej M. R.kwotę 103,20 zł (słownie: sto trzy złote i 20/100) tytułem wydatków na opinię biegłego poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Brechun
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokółce
Osoba, która wytworzyła informację:  Daniel Czech
Data wytworzenia informacji: